Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-03-28, 20:05
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma?

I vår förening har vi 4 styrelsemedlemmar (boende) + en HSB-representant.

De fyra styrelsemedlemmarna har delat ägande med sambo/maka. Jag har läst på detta forum att föreningslagen tillåter endast en röst/lägenhet (fast i våra stadgar står det "en medlem en röst").

Vid kommande föreningsstämma kan styrelseledamöter inte rösta i frågor som berör deras ansvar. Kan styrelsemedlemmens maka/sambo rösta i dessa frågor? Antagligen är svaret nej.

Om nu alla styrelsesambos/makar är med på stämman, hur sjutton håller man koll på att dessa inte röstar?
Eller att inte båda röstar i de frågor styrelsen får rösta i?

Vad är det för frågor på en stämma som inte berör styrelsens ansvar, d.v.s. i vilka frågor får styrelsen normalt inte rösta (bl.a. ansvarsfrihet)

HSB-ledamoten är ju inte medlem (i brf). Antar att denne då inte heller får rösta i någon fråga på stämman?

Vems ansvar är det att se till att reglerna följs?

Phu, det verkar krångligt Svårt att driva igenom något mot styrelsens vilja.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 12:21.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-03-28, 21:06
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 540
Standard

Har för mig att röstreglerna i BRL är dispositiva och att man i så fall kan
ha som i er förening med en röst per medlem. Detta är kanske inte så
bra för demokratin om styrelsemedlemmarnas sambor har andel i bostadsrätten
och därmed är medlemmar i föreningen. Kanske borde ni försöka få igenom
en stadgeändring till det mer normala med en röst per lägenhet.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-03-28, 21:29
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard

Har just kollat i BRL(se utdrag nedan). Det tycks vara som du säger Gusten! Man häpnar!
Det innebär ju att i vårt fall styrelsen i praktiken förfogar över 8 röster (2 per lägenhet) vilket igen i vårt fall, innebär nästan 50 % av rösterna!!
Det finns ju ingen chans att ändra på eftersom i regel långt ifrån 100 % av medlemmarna dyker upp till stämman.
Det är tydligen dessutom så att om två från samma hushåll sitter i styrelsen så har dom två röster på styrelsemöten!
Mycket svårt att förstå hur lagstiftaren tänkt här?

Bestämmelser om föreningsstämma
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrätts- föreningar med följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.
2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
3.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-03-28, 22:23
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

10 % av medlemmarna krävs för att kalla en extrastämma för ändring av stadgarna.
Där behövs inte 100% av rösterna,

Citat:
Ändring av stadgar

23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks eller att förbehåll enligt 6 kap. 9 § införs, är giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med på beslutet.

24 § Om det i stadgarna har tagits in något villkor utöver vad som följer av 23 § för ändring av stadgarna, gäller även det.
Om det finns en föreskrift i stadgarna om att en viss bestämmelse inte får ändras utan regeringens tillstånd, får inte heller föreskriften ändras utan regeringens tillstånd, om den har tagits in i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande.

25 § Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-03-29, 11:58
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av guben Visa inlägg
I vår förening har vi 4 styrelsemedlemmar (boende) + en HSB-representant.

De fyra styrelsemedlemmarna har delat ägande med sambo/maka. Jag har läst på detta forum att föreningslagen tillåter endast en röst/lägenhet(fast i våra stadgar står det "en medlem en röst").

Vid kommande föreningsstämma kan ju styrelsemedlemmar inte rösta i frågor som berör deras ansvar. Kan styrelsemedlemmens maka/sambo rösta i dessa frågor? Antagligen är svaret nej.
Om nu alla styrelsesambos/makar är med på stämman,hur sjutton håller man koll på att dessa inte röstar?
Eller att inte båda röstar i de frågor styrelsen får rösta i?
Vad är det för frågor på en stämma som inte berör styrelsens ansvar, d.v.s. i vilka frågor får styrelsen normalt inte rösta (bl.a.ansvarsfrihetförstås)

HSB-representant är ju inte medlem(i brf). Antar att denne då inte heller får rösta i någon fråga på stämman?

Vems ansvar är det att se till att reglerna följs?

Phu, det verkar krånligt svårt att driva igenom något mot styrelsens vilja
Är ni medlemmar i HSB?

Enligt HSBs: normalstadga som brukar vara utformad som följer

Röstning

§ xx

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Om det finns oklarheter vid voteringar och att röstlängden inte är förenlig med stadgan, lägenhetsförteckningen mm. Då skulle jag rekommendera er att vända er till tinget för att klandra stämman på punkten röstlängd och att inte voteringar vid stämman har företagits enligt stadga eller liknande. Praxis bör vara att stämmans mening alltid dokumenteras genom att räkna medlemmarnas vilja med för och emot på varje punkt på dagordningen.

Det stämmer att styrelsen inte kan votera i egen sak, en nära anhörig till ledamot och som läggs till röstlängden vid votering om styrelsens angelägenheter kan betraktas som jäv. Att poängtera, det går bra att rösta på sig skälv vid röstning till förtroende poster i föreningen. Jag såg att ni var 15-20 lägenheter i föreningen. Det kanske skulle vara möjligt att påverka några av de medlemmar som finns i föreningen och där med få mandat att ändra föreningens verksamhet och styrelsesammansättning. Ni kan då om möjligt förändra styrelsebilden i föreningen till en mer professionell inriktning.

Ansvaret på att regler följs i en BRF bör ligga på i första hand styrelsens ordförande och sedan på de ledamöter som sitter i styrelsen och fattar beslut. När det gäller stämman så har den valda mötesordföranden ansvaret för att stämman följer lagar och regler. Om inte detta följs då har medlemmarna rätten att klandra stämman på de punkter som inte överstämmer med lag och stadga. Så läs stadgan noga på de punkter som behandlar medlemskap, rösträtt, hur votering ska företas, vilka som får närvara vid stämman, när protokollet ska offentliggöras mm.

Det kan var bra att förbereda frågor till stämman som sammanfaller med dagordningen. Som t.ex. hur mycket en investering har kostat, vad är det som ligger till grund för vissa kostnader i årsredovisningen, det är bara att hitta på och vara kreativ. Om styrelsen inte vill delge information angående bokföringen då har stämman möjlighet att bordlägga frågan till en senare stämma, där styrelsen redovisar den efterfrågade informationen. Det krävs endast 10 % av närvarande medlemmar för att det ska bifallas.

Styrelsens handling är medlemmarnas vilja, och absolut det som framgår vid stämman vid stämma. Om inte styrelsen har denna intentionen då ska den bort....

Lyck till!
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-03-29, 16:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Styrelsen måste svara på alla frågor

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Om styrelsen inte vill delge information angående bokföringen då har stämman möjlighet att bordlägga frågan till en senare stämma, där styrelsen redovisar den efterfrågade informationen. Det krävs endast 10 % av närvarande medlemmar för att det ska bifallas.
Ett extremt viktigt tillägg här.
Det finns en färdig procedur för frågor som styrelsen "inte vill besvara".
Sammanfattningsvis, och något förenklat, så innebär den att styrelsen är skyldig enligt lag att svara på alla frågor på stämman rörande föreningen.

Det är därför medlemmarna ska utnyttja denna möjlighet att få svar på sina frågor om sin egen ekonomi, när nu styrelsen inte ges möjlighet att dölja något (utan att straffas för detta).


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Specifikation av röstlängd - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma
Upprättande och godkännande av röstlängd - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma

Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet?

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf?

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:23.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-03-29, 20:01
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ett extremt viktigt tillägg här.
Det finns en färdig procedur för frågor som styrelsen "inte vill besvara".
Sammanfattningsvis, och något förenklat, så innebär den att styrelsen är skyldig enligt lag att svara på alla frågor på stämman rörande föreningen.

Det är därför medlemmarna ska utnyttja denna möjlighet att få svar på sina frågor om sin egen ekonomi, när nu styrelsen inte ges möjlighet att dölja något (utan att straffas för detta).
Vad kan hända rent konkret om inte styrelsen svarar på frågor vid stämman angående ekonomin?

Under stämman 2009 i min förening fanns det en motion som gav styrelsen möjlighet att förbereda sig inför stämman för att kunna informera medlemmarna om hur föreningen har spenderat avgifterna som medlemmarna har erlagt under 2008.

Styrelsen valde att inte lämna ut någon information överhuvudtaget angående ekonomin.

Detta fick konsekvenser genom att föreningen utsätts för en omfattande granskning. Granskningen har pågått i snart 8 månader från det att Länsstyrelsen fick ärendet på sitt bord. Granskningen utförs av advokat byrå Melin & Fagerberg i Göteborg. Hur lång tid kan en sådan här granskning pågå innan den blir färdig?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-03-29, 23:49
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Är ni medlemmar i HSB?

Röstning
§ xx
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Jo, tack, vi är medlemmar i HSB och använder något som kallas KORTA NORMALSTADGAR. Under paragrafen om röstning står det bara "Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen"

Resten har tagits bort!!??
I förteckningen över medlemmar finns 23 st, d.v.s. fler än vad vi har lägenheter. Det måste innebära att 23 medlemmar (alltså två per lägenhet där två ägare registrerats, råkar vara främst styrelseledamöter) får rösta.

Jag tänker ta upp det som en kommentar i min revisionsberättelse och föreslå ändring till normalstadgar på den punkten (enligt gängse regler för stadgeändring)


Tack för goda råd om hur man agerar på stämman! Om jag tolkat det rätt får man alltså ställa frågor i anslutning till dagordningen. Vår förening använder t.ex. 30 % av avgifterna till amortering sedan flera år. Ändå är vi bara belånade till 30% av taxeringsvärdet. Då borde man kunna ställa frågan varför vi inte normaliserar amorteringen och sänker avgiften eller hur?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-22 klockan 23:10.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-03-30, 03:16
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Granskning

Några saker verkar tydligen fortfarande vara oklara.

Så här är det: Varje bostadsrätt har bara 1 röst på föreningsstämman, även om två eller flera delar på bostadsrätten. Det är bostadsrättslagen som gäller (9 kap. 14 §). Detta gäller i alla bostadsrättsföreningar, såvida det inte står något annat i stadgarna, och det gör det aldrig, inte ens i "gubens" förening.

Och sambos och ingifta får aldrig rösta i frågor som rör den egna partnern (t ex frågan om ansvarsfrihet), det är en solklar jävsituation.

Sen var det det här med information på stämman. Styrelsen har alltid en skyldighet att svara på alla slags frågor om föreningen och redovisningsårets ekonomi. Ibland kan det förstås vara svårt att på stående fot svara på detaljerade frågor om bokföringen. Men då har styrelsen en skyldighet att plocka fram svaren, inom två veckor. Detta är huvudregeln, sen finns det diverse undantag och specialfall. Se LEF (lagen om ekonomiska föreningar) 7 kap. 11 §.

Om det blir problem med detta får man börja traska den långa juridiska vägen, börja hos revisorn.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-03-30, 19:04
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Borättexperten Visa inlägg
Så här är det: Varje bostadsrätt har bara 1 röst på föreningsstämman, även om två eller flera delar på bostadsrätten. Det är bostadsrättslagen som gäller (9 kap. 14 §). Detta gäller i alla bostadsrättsföreningar, såvida det inte står något annat i stadgarna, och det gör det aldrig, inte ens i "gubens" förening.
I gubens stadgar står det:
Citat:
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen"
Vilket skulle betyda att alla medlemmar som fullgjort sina förpliktelse mot föreningen har rösträtt med den begränsningen att endast 1 röst per bostadsrätt räknas.

Detta ställer krav på rösträknarna att dessa har koll på vem som "tillhör" vem.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-25 klockan 12:23.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Rösta på Kluringens skötebarn! kluringen Bostadsrättsforum 3 2011-06-30 01:07
Får en medlem som äger två lgh rösta två gånger i en brf? hyslopc Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-04-30 20:33
Får styrelsen rösta om motion? guben Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2011-02-25 12:04
Ansvarsfrihet: Vem får rösta? spantet Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2010-12-27 23:52
Rösta på sin egen motion Yakumo Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 17 2008-04-25 12:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:10.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare