Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-05-28, 05:58
Krickan Krickan är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2009
Inlägg: 13
Tummen ner Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet!!!

Då frågan om styrelsens ansvarsfrihet oftast utgår från vårdplikt, lydnadsplikt och lojalitetsplikt synes det mycket märkligt att styrelsen som helhet anser sig - och godtas av både stämmoordförande och ovetande medlemmar - vara röstberättigade i egen sak och i egenskap av föreningsmedlemmar!

Vilken enskild ledamot i styrelsen skulle i detta läge inte rösta för ett JA i ansvarsfrågan? Styrelsers ”goda samarbete” visar sig gång efter annan och specifikt i det ”demokratiska” forumet årsstämman.

Varje enskild bostadsrättsinnehavare bör idag kräva en tillsynsmyndighet för det korrupta system som pågår inom alltför många föreningar!


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 20:45. Anledning: Kompletterat med länkar till information om röstning och röstlängd på stämma
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-05-28, 09:39
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Jag förstår hur du menar Krickan. Här skiljer det sig givetvis i demokratin i fråga om stora och små föreningar i väldigt hög grad.
I en stor förening blir detta förfarande försumbart. I en liten förening som vår där alla medlemmar sitter i styrelsen skulle ingen få rösta om inte styrelsen röstade för sin egen ansvarsfrihet. Problemet finns ju där styrelsens antal får en vågmästarroll, så klart.

I realiteten vet vi ju att "ansvarsfrihet" inte spelar så stor roll, utan för de ärenden som har betydelse för medlemmarna är det preskribtionstider på 3 resp. 10 år.

Ingen håller med dig så mycket som jag i din sista mening, "Varje enskild bostadsrättsinnehavare bör idag kräva en tillsynsmyndighet för det korrupta system som pågår inom alltför många föreningar!"

Jag har suttit i ett antal olika styrelser, inte enbart brf-styrelser, i ett 20 tal år. Och det blir alltid slitningar i föreningar beroende på att somliga anser att styrelsens roll är förvaltande och andra att styrelsens roll är drivande och utvecklande. Dessa olika roller finns också både inom styrelsen likväl som inom föreningen. Att hitta fungerande kompromisser är det verktyg som demokrati innebär. Resultatet är att ingen egentligen blir nöjd, tyvärr.

Jag kan berätta om vår förening att årsstämmorna är formalia och avverkas så snabbt som möjligt. För beslut som innebär "väsentlig förändring" kallar vi till extra stämma och detta enbart för att följa regelverket med stämmobeslut i vissa frågor.

Eftersom alla medlemmar ändå sitter i styrelsen sker det huvudsakliga beslutstagandet i styrelsearbetet. Det är bra för oss, för då sker det något mellan varje styrelsemöte, det är bara 4 veckor emellan dem. För det som räknas är inte vad som händer på mötena, utan det som räknas är det som sker emellan mötena. Att något i realiteten blir uträttat.
Man skulle iofs kunna tänka sig att man anslog en hel dag åt "arbetsmöte" och alla samlades för att uträtta beredningar av ärenden, upphandlingar m m. tillsammans. Men det är tyvärr inte praktiskt möjligt eftersom alla också har egna arbeten vid sidan av BRFn.
Vi gör på det viset att vi har en "åtgärdslista" där vi skriver upp ärenden som skall uträttas och en ansvarig för att så sker för varje ärende. Sedan betar vi av åtgärdslistan undan för undan. Nya ärenden tillkommer också hela tiden. Somligt går undan, annat blir till surdegar. Men det visar sig ganska snart vilka som får något uträttat och vilka som inte får det. Det gör att man efter ett tag kan fördela viktigare saker på dem som får något uträttat och mindre viktiga saker på dem som tar längre tid på sig. Ändå sker det något hela tiden.

Så kan det gå till i en liten förening. I en stor förening, för att få en liknande form av fungerande demokrati, måste fler involveras. Det ankommer på det sätt som ordföranden organiserar styrelsen och driver denna organisation på ett fungerande sätt. Det är faktiskt ordförandens huvudsakliga uppgift, att vara arbetsledare för de andra som utför arbetet och se till att dessa verkligen genomför sina uppdrag. Därför måste ordföranden tillsätta arbetsgrupper eller kommittéer för varje ärende, helst med en ledamot som sammankallande och andra föreningsmedlemmar som deltagare i arbetet.

Som du märker är det rätt krävande och medlemmarna måste ställa upp för föreningen och inte bry sig om att andra i föreningen inte verkar bry sig eller lyfter ett handtag. Detta brukar kunna fungera i mindre föreningar med stor sammanhållning runt ett gemensamt intresse som i en båtklubb, bridgeförening o s v. med fler än 40 och mindre än 150 medlemmar. Och dessa brukar då ha snabb omsättning på styrelse och de som deltar i arbetet för att alla skall vara involverade till så stor del som möjligt.

Den snabba expansionen av BRFr som skett de senaste 20 åren har medfört att ett stort antal nya medlemmar har tillkommit som tidigare var hyresgäster. Dessa har en förmåga att betrakta boendet på samma sätt som de gjorde tidigare, att de är hyresgäster hos föreningen och inte medlemmar med medlemsansvar. Det är inget konstigt, de är av tradition och kultur "hyrare" av tjänster.
Det är egentligen enbart de som är födda i en BRF som har en traditon och kultur av medlemsskapsboende. Det här kommer förmodligen att förändras med tiden, men just nu sker denna process av förändring, ett systemskifte. Och systemskiften är plågsamma för alla oss som lever i gamla vanor och rutiner. Jag känner detta personligen. Men samtidigt anser jag att detta är ett större demokratiskt projekt än EU, för det sker på gräsrotsnivå och det utvecklar min syn på och sinne för demokratiska frågor och hur de hanteras.

Jag tycker därför att det du skriver, "Varje enskild bostadsrättsinnehavare bör idag kräva en tillsynsmyndighet för det korrupta system som pågår inom alltför många föreningar!", är så viktigt.
Därför att om medlemmarna i den stora medlemsrörelsen som BRFr faktiskt utgör känner att deras röster hörs och det finns en vårdande myndighet att vända sig till för att få utredning och kanske rättelse, då kommer intresset för demokrati i samhället i övrigt också att få sig en knuff i rätt riktning.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand? Francois Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 32 2018-04-27 16:08
Ordföranden lämnar in en egen motion tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2009-02-04 13:34
Vantolkar HSB frågan om postboxar? Admin Bostadsrättsforum 4 2008-09-30 21:00
Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 8 2008-05-27 15:39
Rösta på sin egen motion Yakumo Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 17 2008-04-25 11:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:12.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare