Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-08-18, 00:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! "Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB". Verkligen?

Turbulensen efter skandalen i HSB Skåne i våras har lagt sig. Nya ordföranden Sven Gudmundsson vill att verksamheten ska utgå från medlemsnyttan.

Läs artikel i SKD.

Citat:
Det blir en tuff uppgift för honom och den nya styrelsen att återupprätta det kantstötta varumärket och förtroendet
Citat:
– Styrelsen ska vara synlig och aktiv och vara med och påverka utvecklingen. Det räcker inte med att bara redovisa det som hänt vid årsstämman.
Han vill att alla i styrelsen ska kunna ta ett aktivt ansvar och inte bara hänvisa allt till ordföranden.
Citat:
– Det behövs en ordentlig grundutbildning om verksamheten. Bland annat hur man läser en årsredovisning och vilka slutsatser man kan dra av dess innehåll.
Som man säger på engelska;
That'll be the day!

Inom HSB är det mycket snack, men väldigt lite verkstad.

Vad HSB Skånes nya styrelseordförande säger låter bra i media, men precis som för det mesta annat som HSB säger så är sannolikheten stor att det bara kommer att rinna ut i sanden. HSB Malmö har länge pratat om att HSB Malmö ska bli öppet och medlemmarna ska få insyn i den annars mycket hemliga verksamheten, men aldrig får medlemmarna se några konkreta exempel på detta. Inte ens information om hur handlingsplanen för detta ser ut.

Snarare tvärtom, och strax kommer jag att lägga ut lite information som ytterliggare påvisar att HSB Malmö inte menar vad de säger.

För ett öppet HSB med insyn måste följande gälla;
 1. HSB ska löpande varje år gå ut med att samtliga medlemmar i regionen har motionsrätt samt yttrande-, fråge- och förslagsrätt för sina motioner (HSB ska löpande arbeta för mer aktiva medlemmar och att fler motionerar till HSB).
 2. HSB ska ha öppna styrelseprotokoll.
 3. HSB ska aktivt, löpande och kraftigt verka för att samtliga bostadsrättsföreningar har öppna styrelseprotokoll.
 4. HSB ska ha mer lättlästa årsredovisningar med mer förklaringar, och HSB måste se till att alla medlemmars - inkl. fullmäktiges - kunskap om hur man läser årsredovisningar ökar kraftigt.
 5. HSB ska vara öppen med att arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen, vad deras specificerade uppgifter är, om de har full, begränsad eller ingen rösträtt, hur mycket deras arvode ligger på samt varför de får ett arvode (vilket normalt ej är fallet utanför HSB, speciellt inte ett så orimligt högt arvode).
 6. HSB ska gå ut med att alla medlemmar i HSB kan agera ombud/biträde inom precis vilken brf inom HSB som helst, utan restriktioner.
 7. HSB ska se till att även utomstående kan vara ombud.
 8. Resultatet från varje styrelsemöte och styrelsens arbetsmöten ska löpande redovisas för alla.
 9. Motioner ska utredas och behandlas på ett seriöst sätt av HSB.
 10. HSB ska för alla redovisa vad samtliga förtroendevaldas (inom HSB-regionen) - styrelse, valberedning, revisorer, ombud/ersättare till HSB Riksförbund, utskott, etc - uppgifter är tillsammans med arbetsbeskrivningar.
 11. Vad fullmäktigeledamöterna gör ska redovisas öppet för alla.
 12. Kursutbudet för medlemmar ska utökas rejält (och som regel vara gratis).
 13. Vem som är HSB-ledamot och i vilka brf:ar ska redovisas öppet för alla.
 14. HSB ska löpande lyssna av medlemmarnas (alltså inte bara styrelsernas) åsikter och redovisa dessa öppet för alla tillsammans med HSB-styrelsens kommentarer. Det ska finnas en öppen, rak och ärlig dialog mellan HSB och medlemmarna (vilket alltså inte finns idag).
 15. HSB ska verka för att samtliga bostadsrättsföreningar har årsredovisningarna (minst de tre senaste årens) utlagda på nätet.
 16. Valberedningsarbetet inom HSB måste struktureras upp och rejält förbättras, med avsevärt mer information, inte minst om de som föreslås och varför (och av vem).
Detta är bara några exempel på vad som måste förändras för att HSB ska kunna kalla sig öppet och med insyn. Det krävs mycket mer, men ovanstående punkter är några av de viktigaste. De är t.o.m. så viktiga att så länge inte samtliga av dessa punkter är genomförda så är HSB den slutna organisation utan insyn som den alltid varit!

Man skulle kunna säga att det som jag tar upp ovan symboliserar HSB och dess slutenhet. Därför är det särskilt viktigt att man så fort som möjligt rättar upp dessa problem, innan HSB går vidare i en process mot en öppen organisation där alla medlemmar har insyn i vad som händer.

När det gäller kraven på att förbättra verksamheten inom de olika bostadsrättsföreningarna så vill HSB gärna dra en gräns mellan HSB-regionen och bostadsrättsföreningarna, som om det inte finns någon koppling mellan dem. HSB vill låtsas som att HSB inte kan påverka bostadsrättsföreningarna att bli bättre, men som förhoppningsvis alla begriper så är detta inte det minsta sant. Det handlar bara om att HSB försöker smita undan sitt ansvar. Bostadsrättsföreningarna är en del av HSB, och det blir bara löjligt varje gång HSB försöker göra sken av något annat.

Inte heller den mest slutna delen av HSB-organisationen - HSB Riksförbund - ställer upp på en enda av ovanstående punkter. Tvärtom så stöttar HSB Riksförbund och dess ordförande, Kent-Olof Stigh, slutenheten inom HSB.

(Införd som insändare i SkD 19/8 2008)

Se även;
HSB Malmö öppen med att HSB (hela HSB) är slutet
Bristen på öppenhet inom HSB
Insynsskyddat HSB
HSB:s syn på öppenhet
Öppet på HSB - men bara lite! (SDS, 17/4 2008)


Övrigt om HSB Skåne;
HSB Skånes förvaltare "gift in sig" i HSB ! - 24/5 2008

Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? - 24/5 2008
Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! - 24/5 2008
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn - 24/5 2008

Varje fel använd krona är en stöld från medlemmarna - 23/5 2008

Förening utan förtroende för HSB - HSB Nordvästra Skåne 22/5 2008

Medlemmarna betalade elen för HSB VD:n och hans släkt - HSB Nordvästra Skåne 21/5

Hela HSB Skånes styrelse byts ut - 15/5 2008

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? - 14/5 2008
Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young - 4/4 2008

HSB - Trolöshet mot huvudman - 3/4 2008

Med statistik kan man bevisa vad som helst - 2/4 2008

Det knakar i HSB Skåne - 2/4 2008

SDS avslöjar nepotism inom HSB - 29/3 2008


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

Numrerad röstlängd på stämma - Alla medlemmar ska kunna se hur var och en har röstat

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 14:59.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB:s syn på öppenhet misteln Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 8 2008-10-27 12:39
Ingen öppenhet om klander ! Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-03-19 17:43
Bristen på öppenhet inom HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-03-05 21:26Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:35.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare