Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-05-06, 08:50
tractors tractors är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm Norr
Inlägg: 128
Standard Olika typer av majoritet....

I vår privata BRF skall vi nu inom kort ha vår ordinarie föreningsstämma.
Det finns en motion, som styrelsen är positiv till, "Byt stamledningarna omgående". En undersökning gjordes för ett par år sedan som visar att det är ingen brådska. Ledningarna bör fungera väl ytterligare uppemot 10 år. Medlemmarna har planerat sitt boende och ekonomi efter det beskedet. Nu vill man tidigarelägga renoveringen. Förmodligen beroende på att styrelsen, som samtliga har orenoverade badrum, nu räknar med att även få sina badrum iordningsställda "på firmans bekostnad".

Fråga: Nu blir det säkert omröstning om detta. Medlemmar med orenoverade badrum är i majoritet.
Räcker det med att 51% av medlemshushållen röstar för en renovering nu omgående eller är det något annat som gäller.
Renoveringen går på 10 milj och påverkar månadsavgiften med 1000 - 1300 kr. Vi har många hushåll med normala inkomster.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 17:09.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-05-06, 09:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Röstning med enkel majoritet

Om beslutet tas med enkel majoritet så räcker det med att 51 % av medlemmarna röstar för en omgående renovering för att det ska bli så.

Men det hänger på propositionsordningen. En skicklig mötesordförande kan "lura" medlemmarna att ta det beslut som styrelsen vill. Det är därför viktigt att det bara blir två förslag för stämman att ställning till (t.ex. mellan "Renovering nu" och "Renovering om 10 år").

Jag vet inte hur gamla rören är i din brf, men man säger att stamrör har en livslängd på ungf. 45 år. Men det finns faktiskt inget som säger att de inte kan hålla i 80 år (eller mer). Tyvärr är det svårt (omöjligt) att säga när det är nödvändigt med stamrörsbyte (eller det billigare alternativet, relining). Vattenskador/läckage kostar en hel del det också, så därför brukar man vilja vara på den säkra sidan.

Ingen kan få sina badrum renoverade på föreningens bekostnad. Kostnaderna ska fördelas så att de som har nyrenoverade badrum inte får betala något för vad som görs, medan de som inte har nyrenoverade badrum får ta en större del av kostnaden. Ja, jag vet. Det är lätt i teorin, men svårt i praktiken. Men det är därför denna fråga måste diskuteras noga, efter att styrelsen redogjort för vad som kommer att göras var.

Kan bara inom parantes säga att jag tycker det låter mycket med att en renovering på 10 mkr påverkar månadsavgiften med upp till 1.300 kr. Det nyss påbörjade stamrörsbytet i min brf (som kostar mycket mer än 10 mkr... kommer inte på rak arm ihåg hur stora lån som måste tas, men det var en bra bit över 10 mkr) ökade min månadsavgift med 500 kr (för en 3:a), vilket många tyckte var orimligt mycket.


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:19.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-05-06, 11:28
tractors tractors är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm Norr
Inlägg: 128
Standard

1.Vårt lånebehov är ca 10 milj. Föreningen äger 2 st hus och tot 38 st br samt 4 st hyresrätter.

2. Under de senaste 4 åren har ca 15 st BR badrum helrenoverats av bostadsrättshavarna. Vi har fått ett bidrag av föreningen på 20.000 kr
som ska täcka det som föreningen har ansvar för. Ex "grodan" fram till stamrör som ligger (står) utanför badrum.

Samtliga vattenrör i badrum har bytts ut. Nu återstår att klura ut vem som skall betala vad i samband med kommande byte av samliga stamrör och renoveringen av resterande orenoverade badrum. Finns det ngn lag/praxis som vi kan åberopa. Vi som renoverat har lagt ut 80 - 100 totalt för helrenoveringen. Inkl nytt porslin. Och för detta har vi som sagt fått ett bidrag på 20.000 kr.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 17:08.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-05-06, 12:18
nyombildad nyombildad är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm
Inlägg: 11
Standard

Ekonomin är väl rimlig?

Man brukar prata om 150-200k per lägenhet. Det ger i det här fallet 8.8mkr.
Det faller "bara" 1.2mkr från trådskaparens siffra.

Lånar man upp det till 5.1% ränta så blir det en räntekostnad på 981:- per brf-lägenhet. Med lite amortering på det så känns 1000-1300 inte alls konstigt.

Hur är det egentliga skicket på era stammar? Har ni fått dom filmade? Har ni problem med läckage?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-05-06, 13:39
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Men de boende som får sina badrum renoverade av föreningen ska själva betala kostnaden för allt som har med ytskick och tätskick. Är det inte så?

De som redan har renoverat sina badrum själva måste dessvärre också stå för kostnaden för ytskick/tätskick, men bara för den delen som förstörts under stambytet.

Har ni samma uppfattning som jag om detta?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:11.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare