Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-02-05, 15:57
tractors tractors är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm Norr
Inlägg: 128
Standard Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf

I vår privata brf har vi 44 medlemshushåll. Styrelsen består av 6 ordinarie och 2 st suppleanter. Vi har lejt bort den tekniska och ekonomiska förvaltningen.
Några i styrelsen anser att styrelsearbetet tar för mycket tid (instämmer ej)
och föreslår därför vi delar upp verksamheten i anvarsområden. Ex ekonomi,
avtal, medlemssansvarig, garage & P, trädgård, dokumentansvarig etc etc.
1 st styrelsemedlem basar för varje ansvarsområde och engagerar dessutom en eller flera medlemmar för jobbet.
För egen del tycker jag att det här är helt onödigt. Arbetsbelastningen är inte så stor. Problemet är att vi redan idag har svårt för att respektera tystnadsplikten. skall vi engagera ytterligare medlemmar blir problemet ännu större. Vad tycks?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-02-05, 16:43
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Arbetsgrupper inom styrelsen

Själv tycker jag det är alldeles utmärkt att dela in arbetet i styrelsen i olika ansvarsområden.

Det blir kanske inte riktigt lika lätt att motivera detta i en såpass liten brf, men jag tror det kan bli rätt bra ändå.

Kanske ett alternativ vore att ingen ensam ansvarar för något, utan att man alltid är minst två inom varje ansvarsområde (alldeles speciellt inom området ekonomi!!!).
Det har flera fördelar.

Prova och se hur det fungerar. Det blir kanske betydligt bättre än vad man tror.

Vad gäller tystnadsplikten vill jag upprepa det som sagts säkert flera hundra gånger innan här. Det finns ingen tystnadsplikt!

För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!!

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar - Säger lagen att styrelsen i en brf inte får informera om vissa saker?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman?

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen

- Arbetsordning för styrelse

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt?
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska?- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen(motion)
- Revisorn är köpt av HSB

- Valberedning, tystnadsplikt - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter)
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot(motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

- En oberoende granskning av Riksbyggen - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? - Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll?

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar?
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada"
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse

- Öppenhet och ansvarsfrihet - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?


Samt;
Att informera och/eller vilseleda

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete?

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte?

Begära ut dokument från styrelsen i brf

Kan styrelse vägra lämna ut information?

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen?

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning

Hemlighetsmakeri i brf?

Hur åtgärda dålig demokrati i brf?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-14 klockan 15:29.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-02-05, 17:03
tractors tractors är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm Norr
Inlägg: 128
Standard

Tack för svar Admin. Man skall inte dö nyfiken och ingen skall anklaga oss för att inte ha försökt. Återkommer med rapport. Tack även för kommentaren om tystnadsplikt. Uppfattar det som att man kan bli skadeståndsskyldig om man sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada. Men i övrigt ingen tystnadsplikt.
Jag har även tidigare uppfattat det som att arbetsutskotten bereder frågorna men att alla beslut tas i styrelsen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-02-05, 17:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vårdplikt och utskott ska bara bereda ärenden, ej ta egna beslut

Citat:
Ursprungligen skrivet av tractors Visa inlägg
Uppfattar det som att man kan bli skadeståndsskyldig om man sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada. Men i övrigt ingen tystnadsplikt.
Helt korrekt, det kallas för att man har en vårdplikt.
Man kan (och ska) alltså som styrelseledamot vara väldigt öppen mot medlemmarna utan att detta kan ifrågasättas av någon.

Citat:
Ursprungligen skrivet av tractors Visa inlägg
Jag har även tidigare uppfattat det som att arbetsutskotten bereder frågorna men att alla beslut tas i styrelsen.
Absolut, något annat vore farligt för föreningen.
Arbetsutskotten bereder ärenden, och en förutsättning för att detta ska fungera är en engagerad styrelse som inte bara blankt accepterar det som utskotten kommit fram till, utan man måste som styrelseledamot sätta sig in i alla problem och ifrågasätta (precis som det alltid måste fungera i en styrelse).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-02-05, 17:49
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Bra idée

Jag tycker att din styrelse har en mycket bra idé. Det är precis var jag skulle vilja göra i min förening. Jag tycker att du ska glömma detta om skadestånd och tystnadsplikt, det är helt omöjligt att skada föreningen genom att prata för mycket. Tvärtom, det är genom att prata för lite med sina medlemmar att man inte får en optimal förening. Det ända man ska tänka på när man pratar med medlemmar är att:
1- inte prata om andra medlemmars privata ärende (t.ex. de som inte betalar avgift, bråk mellan medlemmar, mm)
2- pågående offerförfrågningar

I vår styrelse har vi tagit ett beslut att vi ska ha tystnadsplikt på punkt 1 och 2. Så våra styrelseledamöter vet att de får prata om precis allt som rör styreslearbete utom just de två punkterna. Detta är en modell som jag tycker fungerar, ingen är i ovishet om vad han får/inte får prata om. Den här modellen vill jag varmt rekommendera.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-02-06, 00:15
chox chox är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 12
Standard

Det behöver väl knappast förstärkas ytterligare, men jag gör det ändå:

PRATA MED VARANDRA!

Är det något som upprör medlemmar i en förening så är det att (1) inte få information, och (2) fråntas möjligheten att påverka. Dessutom blir de flesta beslut bättre om underlaget har analyserats av fler än en person i samverkan. Det kallas syntes och anses som något mycket fint....!

Vad anbelangar tystnadsplikt: tänk "likabehandlingsprincip" så blir det uppenbart vilka ärenden som bör stanna i styrelserummet.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-02-06, 17:38
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av chox Visa inlägg
Vad anbelangar tystnadsplikt: tänk "likabehandlingsprincip" så blir det uppenbart vilka ärenden som bör stanna i styrelserummet.
Nej, likabehandlingsprincip och tystnadsplikt har inget med varanra att göra. Jag förstår i alla fall inte hur du menrar.
Tystnadsplikt finns inte ens i lagen för brf-styrelser, om inte styrelsen tar ett eget beslut att tillämpa tystnadsplikt.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-02-06, 19:14
chox chox är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 12
Standard

Självklart finns ingen tystnadsplikt. Med det omvända analogislutet av likabehandling menar jag att om styrelsen diskuterar frågor som rör en enskild medlem med andra i föreningen så behandlas denna medlem inte likadant som övriga medlemmar. Det menar jag är den enda begränsningen i vad styrelsen kan prata med medlemmarna om.

För övrigt går det aldrig att informera/diskutera för mycket med medlemmarna, vilket många av trådarna här i forumet vittnar om.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 14 2014-04-07 23:21
Tystnadsplikt för styrelseledamot? Granne Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 22 2011-12-24 12:19
Styrelse som svartmålar ledamot, tystnadsplikt Granne Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2010-11-18 20:21
Har revisorn i en brf tystnadsplikt? Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-09-18 10:50
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 18:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:39.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare