Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2010-06-16, 15:48
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Hur hittar advokaten spår av tystnadsplikt i andra paragrafer som härleds till BRF eller ekonomiska föreningar ???

Jag undrar om spåren som advokaten har nosat upp kan härledas till någon oskriven HSB lag. Hur han nu har kommit fram till detta underliga påhitt lär bli obesvarat. Inom Sveriges gränser finns det vissa som har tystnadsplikt genom sin titel och yrkesutövande, sekretessregler gäller för b.l.a. läkare, lärare, poliser, präster, advokater, psykologer, växeltelefonister och revisorer. Det finns tre yrkes kategorier som är behäftade med absolut sekretess/tystnadsplikt och det är präster, växeltelefonister och revisorer. Jag kan inte hitta någonstans att ledamöter för en BRF styrelse skulle omfattas av sekretessregler gentemot medlemmar och tillika grannar.


Citat:
Bland det som finns reglerat finns vissa "spår" till tystnadsplikten i andra paragrafer.
Advokaten har nog tolkat förenings lagen kap 13 1§ i natt mössan. Söker man på ordet tystnadsplikt i BRL eller föreningslagen så kommer det att resultera i noll träffar. Det som kap 13 § 1 hänvisar till är att om ledamot skadar enskild medlem eller föreningen på något sätt då kan vederbörande ställas till svars för detta. Hur kan man då skada en ekonomisk förening eller medlem. Jo genom att förskingra, ingå juridiskt bindande avtal med bristande kompetens, sätta sina intressen före föreningens. Dessa är enligt mig händelser/agerande som kan skada en eko-förening som har till uppgift att bara främja medlemmarnas ekonomiska intressen.


Citat:
Som exempel kan nämnas att enskild styrelseledamot är personligt ansvarig för den skada han/hon vållar föreningen vid fullgörande av uppdrag, till exempel genom att bryta mot sin tystnadsplikt på sätt som leder till skada (jfr 13 kap 1 § Lag om ekonomiska föreningar).
Att advokat Jörn Liljeström skriver att medlem har rätt att ta del av beslut som berör medlem är prekärt. Min mening är att alla beslut som fattas av styrelsen berör medlemmen och till lika kollektivet, detta är odiskutabelt. Då är min uppfattning att advokaten talar emot sig själv och visar på en oerhörd brist i sitt utövande som advokat.

Man kan tänka sig att det finns föreningar som har en dold agenda och vill agera genom begränsad insyn. Oavsett vilken agenda eller rutin en eko-förening har så finns det medlemmar med förlagsandelar och dessa har rätt att ta del av föreningens verksamhet.
Om man viste vad advokaten är utefter när han skriver om trolöshet och vända på steken. Styrelsen ska lämna relevant information för att medlemmarna sak kunna bedöma styrelsens proffisonalism i sitt förtroende uppdrag. Om det är som det brukar vara inom styrelser i BRF med amatör karaktär så kan man inte förvänta sig ett proffsigt agerande.

Citat:
För att bedöma omfattningen av tystnadsplikten i en bostadsrättsförening kan vi inte enbart titta på situationer som leder till skadestånd eller straff (till exempel trolöshet mot huvudman), utan vi måste "vända på steken" och fråga oss vilken information medlem eller annan kan kräva att föreningens styrelse lämnar ut. Medlem har rätt att ta del av beslut som berör medlemmen.
Om nu advokaten insinuerar att detta är medlems rätt till skriftlig information, så har detta inget med bedömningen av styrelsens sätt att skötta föreningens intressen, som enbart är ekonomiska. Kap 9 § 11 reglerar registreringen av förmögenhetsvärde, krediter och lägenhetskonstellation som medlemskapet medför.

Citat:
Vidare finns rätt för medlem att erhålla utdrag ur lägenhetsförteckningen (9 kap 11 § Bostadsrättslagen).

Vem som helst, även annan än medlem, kan begära att få ta del av medlemsförteckningen (9 kap 9 §). Denna behöver då ej skickas utan endast hållas tillgänglig genom att personen får läsa "från pärmen" på föreningens kontor. I samband med årsstämma finns även rätt att få frågor beträffande styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter besvarade och även rätt att få ett fullständigt beslutsunderlag i de frågor som ska avgöras av stämma.

Intrycket av artikeln ger inget förtroende för denna advokat.
Svara med citat
  #12  
Gammal 2010-06-16, 16:20
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ja, den konservativa advokaten Jörn Liljeström förespråkar en miljö i bostadsrättsföreningen där det inte ska finnas något beslutsunderlag för att kunna komma till rätta med problem.
Detta gagnar bara organisationerna ekonomiskt.

Citat:
Det ska också vara så svårt som möjligt, enligt advokat Jörn Liljeström, för medlemmarna att få insyn i styrelsearbetet. Det ska göras så svårt som möjligt för medlemmarna att upptäcka felaktigheter och oegentligheter i styrelsen.
Detta ger organisationerna möjlighet att påverka besluten inom styrelsen så att entreprenader tillfaller de som tar bäst betalt och ger minst service vilket då givet vis är organisationerna.


Citat:
När frågan om ansvarsfrihet kommer upp så finns det egentligen ingen i landets bostadsrättsföreningar som normalt sett kan svara ja eller nej på denna fråga. Årsredovisningen är definitivt inget tillräckligt underlag för ett beslut om ansvarsfrihet. Det hoppas jag vi alla kan vara överens om.
Helt enig.

Att nu organisationer som HSB upprättar dessa med utgångspunkt på att göra den helt obegriplig är en sak. Men när medlemmar frågar om motivet eller information om vissa transaktioner inom föreningen som härleds till bokslutsdokumentation för att bedöma ansvarsfriheten för styrelsen. Och får till svar att detta är en fråga för styrelsen och inte medlemmarna, då har HSB vunnit hela matchen med 5-0.

Citat:
Om det sedan skulle hjälpa att frågan om ansvarsfrihet tas bort, så som man nu vill göra, känner jag som högst tveksamt.
Att avskaffa detta instrument skull ge organisationerna fria tyglar att göra som det behagar och fylla sin kassa på medlemmarnas bekostnad.

Citat:
Hela ansvaret för kontrollen av styrelsens arbete ligger på de enda i föreningen som (om de vill) som har i alla fall någon form av insyn; revisorerna - dvs den del av föreningen som vi bortom allt rimligt tvivel kan konstatera i normalfallet inte bryr sig och inte kontrollerar något.
Som advokaten skriver om revisorerna i sin artikel.

Citat:
Föreningens revisor har kontinuerligt funktionen som ”vakthund” och kan slå larm om konstiga beslut fattas. Jag har ovan nämnt några av de kontrollfunktioner som existerar för att visa att det finns tillräcklig kontroll av styrelsens arbete trots att medlemmarna inte har rätt till annan information än vad gäller de styrelsebeslut som berör dem själva.
Att nu dessa vakthundar sitter som knähundar hos t.ex. organisationen HSB nämns inte på några punkter.

Citat:
Vem vågar bo i en brf?
Snart är det över, kommer aldrig mer att befatta mig med formen bostadsrätt.
Svara med citat
  #13  
Gammal 2010-06-17, 14:53
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard ytterligare en stund med advokaten

Citat:
Enskild medlem hänvisar vidare ofta till "offentlighetsprincipen",
Varför inte? En alldeles utmärkt formulerad princip, vars bakomliggande tanke är ytterst relevant även för medlemmar i en bostadsrätt. Principens klara utformning ger oss stora möjligheter att granska en myndighets agerande. Men vår egen "myndighet" vars agerande kan få ödesdigra konsekvenser för hela föreningen, ska skyddas från vår insyn och granskning? Måtte Gud snart välsigna och tillmötesgå dessa klart tänkande medlemmar!


Citat:
Motivet bakom kraven kan skifta.
Absolut är det så, det finns många, men det räcker gott och väl med det motiv advokaten själv föreslår nedan..

Citat:
eller en vilja att kontrollera att styrelsen gör ett bra jobb enligt den aktuella medlemmens bedömning.
Att man vill kontrollera "efter egen bedömning" tycks uppfattas som suspekt av advokaten, men vems bedömning skulle man annars följa?

Citat:
Vid spridning av information från styrelserummet riskerar styrelsen att bli ett forum för olika intressen som lobbar för sin sak.
Visst! Det är så stora såväl som små demokratiska system byggs. Fel vore det annars. En styrelse är ingen klonad enhet. Enskilda ledamöter bör kräva att få reservera sig i viss fråga, om protkollstexten utmynnar i ett beslut som strider mot deras övertygelse. Absolut inget skäl att hemlighålla protokollet. Tvärtom.
På samma sätt som politiker måste för väljarna göra klart var han står i ett antal frågor, måste en styrelseledamot kunna visa vem han är, vad han vet, hur han tänker. Hur ska vi annars kunna välja?

Citat:
Om stämman skulle finna att styrelseledamöterna kan ha skadat föreningen kan stämman välja att inte bevilja ansvarsfrihet, vilket innebär att föreningen förbehåller sig rätten att kräva ersättning för ekonomisk skada från enskilda styrelseledamöter.
Om styrelsen handlat enligt advokatens råd, låst in sina protokoll, förseglat sina läppar, måste väl stämmans enda rimliga beslut vara att inte bevija ansvarsfrihet, eftersom knappast någonting kan skada föreningen så mycket som just bristen på information.

Citat:
Föreningens revisor har kontinuerligt funktionen som "vakthund" och kan slå larm om konstiga beslut fattas.
Min uppfattning efter 45 år i bostadsrätt är nog snarast att denna "vakthund" inte fungerar så bra som vakthund. Tyvärr kan vårt regelverk inte göra det möjligt för oss att kontrollera om hunden är vaken. Det händer att han reser på sig och viftar på svansen, men det är sällsynt.
Ett allvarligt systemfel föreligger tvivelsutan här. Jag har påpekat det i annan tråd. Gör det igen.
Endast om medlemmarna får studera protokollen, kan de någon gång se om revisorn gör sitt jobb eller ej.

Citat:
Jag har ovan nämnt några av de kontrollfunktioner som existerar för att visa att det finns tillräcklig kontroll av styrelsens arbete trots att medlemmarna inte har rätt till annan information än vad gäller de styrelsebeslut som berör dem själva.
Hans "pedagogiska" talang räckte inte till för mina behov. Inte någonstans har han visat (så att jag förstått) att det finns tillräcklig kontroll. Betänk ännu en gång vad han påstår (man har bara rätt till den information som berör en själv!) Hur skulle systemet kunna vila på denna torftiga grund? att gemensamt ta ansvar för vår förening. Hans logik är grotesk.


Citat:
Om vi istället för rådande ordning med tystnadsplikt skulle ha fri informationsspridning, som någon form av kontrollmedel,skulle en mängd negativa bieffekter inträda.
Fri informationsspridning? Det är styrelsens protokoll vi diskuterar, och som enskilda nyblivna medlemmar brukar undra över varför de inte har tillgång till.


Citat:
De styrelseledamöter som inte förstår vikten av tystnadsplikten bör avträda förtroendeuppdraget, och om de ej gör det frivilligt bör extrastämma inkallas för deras entledigande.
"tystnadsplikten" bör ersättas med ordet "information".

Passar möe bättre i ett samhälle med demokratiska värderingar.
Offentlighetsprincipens vackra formulering--- i lätt travestering klingar skönt efter en stund med denna advokat.
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning skall varje medlem ha rätt att taga del av styrelsens protokoll"
Svara med citat
  #14  
Gammal 2010-06-17, 16:51
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Cool Ingen tystnadsplikt för styrelse, enligt lagen!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Min uppfattning efter 45 år i bostadsrätt är nog snarast att denna "vakthund" inte fungerar så bra som vakthund. Tyvärr kan vårt regelverk inte göra det möjligt för oss att kontrollera om hunden är vaken. Det händer att han reser på sig och viftar på svansen, men det är sällsynt.
Ha ha. Ja, denna knähund, som Trötter benämnde revisorn, gör nog inte mycket mer än att vifta på svansen... alltid nöjd och glad med det arbete styrelsen presterat, och rena revisionsberättelser oavsett vad styrelsen gjort, eller inte gjort.

Advokat Jörn Liljeström skriver;
Citat:
Tystnadsplikten följer av allmänna föreningsrättsliga principer och har samma innebörd som tystnadsplikten inom övriga delar av associationsrätten; även bolagsstyrelser har tystnadsplikt.
Helt fel, det är raka motsatsen till vad advokat Jörn Liljeström hävdar som gäller, och någon tystnadsplikt följer inte alls av "allmänna föreningsrättsliga regler". Ett rent påhitt. Detta har advokat Jörn Liljeström bara tagit helt ur luften !!!

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening lyder man inte under någon tystnadsplikt och detta följer av att tystnadsplikt inte nämns varken i Bostadsrättslagen (1991:614) eller Lag om ekonomiska föreningar (1987:667).

Eller för att uttrycka det annorlunda; Av lagen följer tvivelsutan att styrelsen i en brf inte har någon tystnadsplikt.
Om styrelsen lytt under under någon tystnadsplikt så hade det uppgivits i lagen.

Det blir mest bara löjligt att göra som advokat Jörn Liljeström och bara hävda att eftersom det inte står i lagen att styrelsen inte lyder under tystnadsplikt så lyder styrelsen under tystnadsplikt.

Jörn Liljeström försöker argumentera emot lagen, men dessa futila försök att föra läsarna bakom ljuset lurar bara den lättlurade och oinitierade.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #15  
Gammal 2014-04-07, 23:21
pilatuskukk pilatuskukk är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Apr 2014
Inlägg: 9
Standard Dyrt med JL och HSB sekten

BRH = bostadsrättsinnehavare
BRF = bostadsrättsföreningen = bostadsrättsinnehavar-ens/-nas gemensamma kassa.
”Jörn Liljeström” =JL här omskriven, ”via hörsägen” debiterar ”ca tjugofemtusen timman” för de föreningar vederbörande håller i ordförandeklubban plus sekreterare ”en HSB ledamot” m.m, verkar omtyckt av sekten ”HSB som förvaltar många bostadsrättsföreningar”.
Visst är det prekärt för JL det som debiteras blir synligt.
Däröver, utvalda styrelsen vem företräder de, HSB, med att i årsredovisningarna mörka och schablonmässigt redovisa vad revisorerna tycker, övriga medlemmar betalar fakturan.
Som också skrivits här på hotpot ”STOR VARNING FÖR LEX ADVOKATBYRÅ !!!
Vem vågar anlita LEX advokatbyrå efter denna uppvisning av total inkompetens och brist på insikt?”
Instämmer helt i detta. Tyvärr, hyckleriet med årsredovisningen kan fortsätta, när (ledamöter och köpta individer) kan mörka som de gör med hjälp av advokater och revisorer.
Vilken är skillnaden på Närvarolista, Röstlängd på en årsstämma?

Senast redigerad av pilatuskukk: 2014-04-07 klockan 23:32. Anledning: ändrat färg
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Tystnadsplikt för styrelseledamot? Granne Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 22 2011-12-24 12:19
Har revisorn i en brf tystnadsplikt? Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-09-18 10:50
Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen Beaufort Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2010-03-03 12:36
Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf tractors Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2009-02-06 19:14
Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 11 2008-03-15 18:05Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:24.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare