Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-01-24, 11:42
Hallmat Hallmat är inte inloggad
Peta-medlem
 
Reg.datum: Oct 2009
Ort: Enköping
Inlägg: 140
Standard Mer om uteplats.....

Jag tar mig friheten att skapa en ny tråd, även om den i stora delar handlar om denna befintliga tråd.

Jag blev lite förvånad att ingen kommenterade detta svar jag fick av hyresnämnden på frågan om godkännande för att ta upp dörr i fasaden + att anlägga uteplats:

"Åtgärden att ta hål i fasad är tillståndspliktig och förutsätter styrelsens godkännande. Denna fråga kan inte prövas av hyresnämnden.

När det gäller ianspråktagande av föreningens mark kan det möjligtvis anses som ett ingrepp i berörda medlemmars nyttjanderätt om de nyttjar nämnda mark. I sådant fall skall berörda medlemmar ge tillstånd och om de inte gör det skall frågan tas upp på stämma med 2/3 majoritets beslut och sedan skall föreningen begära hyresnämndens prövning för godkännande. Om föreningen bedömer att inga andra medlemmar påverkas behövs inte godkännande från någon annan medlem, stämmobeslut och hyresnämndens prövning."


Jag tycker nämligen att svaret från hyresnämnden inte riktigt stämmer med de svar jag läst här i forumet på liknande frågor. Jag tolkar svaret från hyresnämnden som att:

• Det behövs inget stämmobeslut för att göra dörr i fasaden, endast styrelsebeslut.
• Det behövs inget formellt stämmobeslut för att få anlägga uteplats, endast tillstånd av föreningsmedlemmarna (som ju kan införskaffas på annat sätt än vid en stämma).
• Om det dock är flera som inte vill ge tillstånd måste saken tas upp på stämma där minst 2/3 ska säga ja + att det ska godkännas av hyresnämnden.

Svaren jag läst här på forumet är att byggande av uteplats/balkonger etc. alltid måste godkännas på en stämma.

I vårt fall är det nu klart att aktuell bostadsrättshavare väljer att gå vidare med sina uteplats-planer. Kallelse till årsmöte ska delas ut snarast och än så länge är denna punkt med. Årsmötet är ju trots allt ett bra tillfälle för medlemmarna att ge tillstånd. Frågan är då om det räcker med enkel majoritet för att det ska bli ett ja?

Frågan är också vilka som kan anses vara ”berörda” medlemmar? Vi har två föreningsmedlemmar som inte bor i huset. Måste de också ge sitt tillstånd? Till skillnad från mer ”moderna” stadgar, som oftast säger att varje lägenhet äger en röst, så säger våra att alla medlemmar äger en röst, alltså även om flera medlemmar bor i samma lägenhet. Frågan är alltså om man är skyldig att fråga alla? Eller är det endast de närvarande röstberättigade på stämman som beslutar om saken?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-01-24, 14:01
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Om hyresnämnden har get er dessa svar då är min uppfattning att det råder stora brister i deras ställningstagande vad gäller tolkning av regel och författningssamling.

Citat:
• Det behövs inget stämmobeslut för att göra dörr i fasaden, endast styrelsebeslut.
Det beror på var och hur detta hål tas. Om man i en fastighet gör ingrepp i bärande konstruktioner kan det krävas bygglov. Att kategoriskt ange att styrelsen kan ta detta beslut är felaktigt enligt min åsikt. Jag grundar detta på BRL
Citat:
9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.

Särskilda villkor för vissa beslut

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i kap 7
Citat:
7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Om man ser på hur kapitel 7 i BRL är utformad, då anger den att medlem inte får gör ingrepp i bärande konstruktioner utan styrelsens tillstånd i egen bostad. Att göra ett ingrepp i ytterväggar som alltid är en bärande del och ligger på föreningen som gemensam del av fastigheten när det gäller underhållsansvar. Då är min uppenbara åsikt att detta beslut skall fattas på en stämma.

Om man förändrar en fastighet exteriört eller i byggnadens bärande delar krävas som regel en bygganmälan/bygglov. Går man då tillbaks till BRL kap 9 §15 då gör jag tolkningen att detta är en ombyggnad av betydelse, att ta ett hål i yttervägg och insatslera en dörr för direkt tillträde från bostad till föreningens gemensamma anläggning/tomt/fastighet. Att hyresnämnden tar detta ställningstagande är enligt mig en brist på kompetens och att man förmodligen inte är insatt i hur författningen är utformad.

Det som reglerar frågan om att ta hål i fasaden är BRL, Plan och bygglagen samt BKR.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM

http://www.boverket.se/Global/Webbok...BKR%202010.pdf


Citat:
• Det behövs inget formellt stämmobeslut för att få anlägga uteplats, endast tillstånd av föreningsmedlemmarna (som ju kan införskaffas på annat sätt än vid en stämma).
I en förenign finns det inget annat sätt att fatta beslut på, en på stämma och styrelsens sammanträden. ALLA BESLUT SKALL DOKUMENTERAS. Om det vid stämma inte finns underlag för att fatta beslut p.g.a. lågt deltagande, då kan skrivelse utgå där samtliga medlemmar ombeds biträda eller inte biträda sakfrågan, även detta skall stämman fatta beslut om det ska utgår ett skriftligt medgivande för ombyggnationen.

Att ta föreningens mark i besittning för eget brukande är inte tillåtet utan att en kvalificerad majoritet har biträtt önskan/sakfrågan. Hyresnämnden i detta fall kan endast upphäva/ändra ett beslut där det kan anses finnas synnerliga skäl. Som t.ex. att fastighetens/föreningens säkerhet eller ekonomi kan lida skada.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-01-24, 14:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 399
Standard Vad vet hyresnämnden?

Jag vill understryka att hyresnämnden inte kan något om bostadsrättsföreningar. De vet i bästa fall lite om de ca 4 frågor de har att hantera vad gäller bostadsrättsföreningar. Sedan finns det några miljoner ytterligare frågor som hyresnämnden inte är den rätta att rådfråga.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Hallmat Visa inlägg
Vi har två föreningsmedlemmar som inte bor i huset. Måste de också ge sitt tillstånd? Till skillnad från mer "moderna" stadgar, som oftast säger att varje lägenhet äger en röst, så säger våra att alla medlemmar äger en röst, alltså även om flera medlemmar bor i samma lägenhet. Frågan är alltså om man är skyldig att fråga alla? Eller är det endast de närvarande röstberättigade på stämman som beslutar om saken?
Alla medlemmar måste ges möjlighet att säga sin mening och rösta i frågan (som jag tror Trötter redan svarat).
Om de sedan väljer att göra detta är en annan sak, men samtliga ska i alla fall ges möjlighet att göra sin röst hörd via kallelsen till stämman.

Sedan angående din fråga om hur många som ska få rösta, måste jag avvakta med svar pga tidsbrist just nu... men kanske någon annan hinner före...
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-01-24, 15:01
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 331
Standard

Det förefaller som hyresnämnden har avstått från att ta ställning till om
övriga medlemmar anses "berörda" av att marken tas i anspråk till en uteplats.
Om medlemmarna kan anses berörda krävs att alla röstberättigade samtycker till beslutet, alltså inte bara de som närvarar på stämman.
Vid omröstningen bör det förstås också vara klarlagt på vilket sätt medlemmen ska få disponera marken.
Det normala är väl att marken upplåtes med bostadsrätt genom ändring i bostadsrättsavtalet.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Motion om uteplats Hallmat Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 13 2011-01-18 15:40
Uteplats i brf Hoyer Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2010-04-23 07:17
Uteplats/altan i brf Janne_84 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2009-07-20 19:41
Uteplats i brf - Likhetsprincipen Tussie Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2009-01-14 11:32Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:43.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2018.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare