Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-12-15, 11:11
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard Överlåtelse- och pantsättningsavgift i brf

I min förening finns det skrivit i stadgarna grundavgift, årsavgift och upplåtelseavgift får tas ut efter beslut av styrelsen.
Har då en föreningsstämma rätt att besluta om införandet av överlåtelse- och pantsättningsavgifter om det inte står något om dessa i stadgarna eller måste stadgarna ändras först?

Senast redigerad av Sandlådan: 2010-12-15 klockan 11:35. Anledning: Förtydligande
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-12-15, 11:26
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Om det inte framgår i stadgan hur avgiften ska beräknas eller storleken på avgifterna för överlåtes och grundavgift. Då anser jag att stämman kan fastställa en nivå på dessa avgifter. När det gäller årsavgiften är de enligt min mening styrelsens ansvar och skyldighet att fastställa denna, med utgångspunkt för den rådande ekonomiska situation som råder i föreningen.

Normalt brukar avgifter för upplåtelse och pannsättningsavgift, baseras ofta på delar av prisbasbeloppet som råder.

Jag är lite undrande över denna grund avgift som du anger, vad är detta för avgift?
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-12-15, 11:44
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Citat:
Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
står det i bostadsrättslagen.

Ni måste justera stadgarna först.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-12-15, 13:59
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Tack för svaren!

Jag hade ett minne av att det var så, men nu har jag fått det bekräftat.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-12-15, 16:10
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard

Lagen säger
Avgifter till föreningen
14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.


Kommentar till lagen:

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift är en avgift som bostadsrättsföreningen får ta ut från antingen säljaren eller
köparen vid överlåtelse. Avgiften avser kostnader för administration som föreningen kan ha
med anledning av överlåtelsen. I praktiken är det fråga om att bostadsrättsföreningen skall
pröva medlemskapsfrågan samt att anteckna den nya bostadsrättshavaren i medlems- och
lägenhetsförteckningen. Medlemskapsprövningen innebär att föreningen i första hand skall
kontrollera att köparen kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser till föreningen och i övrigt
att det föreligger personliga kvalifikationer att utöva medlemskapet i föreningen.
Överlåtelseavgift torde även kunna utgå vid andra överlåtelser än köp, byte eller gåva.
Föreningen har samma typ av administrativa kostnader även vid bodelning, arvskifte eller
liknande. För uttag av överlåtelseavgift i sist uppräknade fall bör detta inte ske utan stöd i
stadgarna, vilket kan vara fallet om stadgarna föreskriver att överlåtelseavgift får uttas vid
övergång av bostadsrätt som är ett vidare begrepp än överlåtelse.
Med pantsättningsavgift menas den avgift som föreningen får ta ut för den administration
som föreningen tillhandahåller då föreningen underrättas om att en bostadsrätt är pantsatt.
En förutsättning för att bostadsrättsföreningen överhuvudtaget skall ha rätt att ta ut
överlåtelseavgift eller pantsättningsavgift är att det framgår av stadgarna. Bostadsrättslagen
innehåller inga lagregler för hur höga dessa avgifter får vara. Storleken på dessa avgifter skall
dock utgå ifrån den beräkningsgrund som stadgarna anger. I förarbetena till bostadsrättslagen
anges som riktpunkt att maximalt 2,5% av basbeloppet får tas ut som överlåtelseavgift och
1% av basbeloppet som pantsättningsavgift. Basbeloppet definieras numera som
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av
ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av
utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. För 2003 uppgår
prisbasbeloppet till 38.600 kronor och för 2004 till 39.300 kronor.


HSB:s normalstadgar
§ 32
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan
tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt
får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp
motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om
medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av
bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet
vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning.

Nu efter långa lagtexter. Hur måste stadgeskrivningen vara utformad?

HSBs stadgar säger inget om från vem som avgiften får tas ut av.
Måste styrelsebeslutet som ligger till grund för avgiften visa detta?
Lagen säger högsta tillåtna kostnad, kostnaden skall ju vara, den kostnaden föreningen har i administration. Alla som har detta och nyttjar det tar väl ut max?
Kan den som får en faktura bestrida denna med:
1. jag vill ha utdrag från styrelsebeslutet där denna reglering finns.
2. Jag vill ha en specifikation avseende föreningens kostnader med anledning av fakturan?

(Brf Vädurens stadgar har man lagt till att det är bostadsrättshavaren som skall betala.)
Andra skrivningar?

Ser fram emot när någon inte bara köper alla ogenomtänkta regler o lagar avseende bostadsrätt,och bestrider dessa avgifter.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-12-15, 16:32
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Avgifter som styrelsen bestämmer

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
HSBs stadgar säger inget om från vem som avgiften får tas ut av.
Måste styrelsebeslutet som ligger till grund för avgiften visa detta?
Lagen säger högsta tillåtna kostnad, kostnaden skall ju vara, den kostnaden föreningen har i administration. Alla som har detta och nyttjar det tar väl ut max?
Kan den som får en faktura bestrida denna med:
1. jag vill ha utdrag från styrelsebeslutet där denna reglering finns.
2. Jag vill ha en specifikation avseende föreningens kostnader med anledning av fakturan?
Ja, det är en intressant aspekt.
Hur vet jag som köpare/säljare vilken den rätta nivån är som ska tas ut?
Hur vet jag som köpare/säljare att samma avgift inte tas ut av bägge parter?

Att nivån på denna avgift är en styrelsefråga gör det väldigt, väldigt svårt att kontrollera vad som gäller.

Hur tänkte lagstiftarna när de lämnade detta beslut för nivån på avgiften till styrelsen? De kan inte ha ansträngt sina hjärnceller alltför mycket.

Intressant är också att dessa avgifter ligger väl dolda i årsredovisningarna som HSB tar fram. Om jag inte ställt frågan på stämman i min brf så hade varken jag eller någon annan kunnat veta att det är HSB som snor åt sig dessa pengar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-12-15, 17:44
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Att nivån på denna avgift är en styrelsefråga gör det väldigt, väldigt svårt att kontrollera vad som gäller.

Hur tänkte lagstiftarna när de lämnade detta beslut för nivån på avgiften till styrelsen? De kan inte ha ansträngt sina hjärnceller alltför mycket.
I min förening frågade styrelsen SBC om nivån på avgifterna och SBC rekommenderar att vi ska ta ut den maxnivå som finns i lagens förarbeten (se Tettes inlägg här ovan). På en direkt fråga kan styrelsen dock inte säga vad dessa avgifter skall täcka för utgifter, förutom en kreditupplysning hos UC.
Styrelsen mumlade något obegripligt om att det är så ansvars- och riskfyllt att hantera överlåtelser och pantsättningar att föreningen bara därför ska ta betalt.

Till saken hör att stämmobeslutet att ta ut avgifter saknar stöd av föreningens stadgar och alltså är olagliga.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-12-15, 18:05
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Så stämman har redan fattat beslutet? Fanns det ingen alls på stämman som visste vad som stod i lagen?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-12-15, 18:22
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Eftersom alla sitter i styrelsen i vår förening innebär varje försäljning av lgh att styrelsens sammansättning ändras. Denna anmälan till bolagsverket kostar 700:-
Sedan brukar det vara en del hantering av överbryggnadslån och pantsättningar m m. Har det inte skett något annat under de senaste sex månaderna innan, blir man tvungen att begära ut en ny kopia på gamla styrelsen först, också 700:-. Så tar man ut pantsättningsavgift och överlåtelseavgift enligt Lagen brukar det bli i runda tal 1400:-. Så det går alltså ungefär jämnt ut.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-12-15, 18:42
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Så stämman har redan fattat beslutet? Fanns det ingen alls på stämman som visste vad som stod i lagen?
Ja, stämman har redan fattat beslutet.

Den bistra sanningen är att föreningen är allvarligt misskött pga. ett närmast totalt förakt för allt vad lagar och stadgar heter. Ekonomin håller på att raseras och föreningen ligger redan i en process. Fler kommer att följa.
Jag är den enda personen i föreningen som reagerar och jag är tack vare detta utfryst och utsatt för repressalier, men jag kämpar på och arbetar mot personlig och ekonomisk upprättelse tack vare att jag har en jurist i ryggen.

Jag räknar med att klandra stämman så småningom.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf Trollet Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 16 2011-09-05 11:48
Pantsättningsavgift i brf malarne Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 42 2011-05-05 07:28
Pantsättningsavgift i brf Grer Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 35 2010-03-22 13:16
Överlåtelse- och pantsättningsavgift bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:41
Överlåtelse av hus i bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:09Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare