Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-12-27, 10:41
Hemi Hemi är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Inlägg: 2
Olycklig Lyhört hus i brf; vilket ansvar har jag som medlem?

Grannen klagar på att mina barn stör. Barnen (6 resp 3 år) är "normala" barn, men huset är lyhört. Grannen tycker vi ska ha tjocka tofflor på barnen och fler mattor. Vi vuxna hatar mattor, barnen hatar tofflor.

Hur ska vi göra? Vi förstår att grannen lider, men barnen måste också få leva. De busar inte omkring men de glömmer ibland hur man går och är lite klumpiga (tappar saker, går in i saker etc.)

De vaknar tidigt men ser på TV till 7 på vardagar och 8 på helgen. Då förflyttar de sig ibland i lägenheten men som sagt; de busar inte, leker inte och liknande.

Vad är våran skyldighet när huset är lyhört? Hur mycket bör vi anpassa oss och hur mycket måste grannen tåla eftersom barn räknas som en normal störning.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-12-27, 12:27
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Här på miljöförvaltningens hemsida finns information om buller och oljud i bostadshus:

http://www.stockholm.se/ByggBo/Inomhusmiljo/Buller/

Jag tror inte att små barn kan räknas som "onormalt störande", utan din granne får nog acceptera att det är liv och rörelse i huset under dagtid.

Kan ni inte bjuda in grannen på fika så att hoan får träffa barnen?
Vem vet, de kanske blir kompisar?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-12-27, 17:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 399
Glad Störningar i lägenhet

Hemi, som alltid gäller att om man fyller i sin profil kan man få fler och mer konkreta svar.

Det är omöjligt för oss att avgöra hur störande det kan upplevas av din granne, men jag tror som Sandlådan att det är svårt att beteckna det som en onormal störning så länge huset fyller de byggnormer som gällde när huset byggdes.

Malmö stad skriver så här om buller;

Vad är buller?
Buller definieras som allt oönskat ljud.
Idag störs cirka 20 % av befolkningen
av någon form av buller
(Miljöhälsorapport 2001, SOS 2001-
111-1). De flesta personer som störs
av buller bor i tätorter och klagomål
på dålig ljudisolering är ett välkänt problem.

Hur mycket får det låta inomhus?
Vid bedömning av buller i fastigheter
tillämpas Socialstyrelsens allmänna
råd om buller inomhus (SOSFS
2005:6) där det finns riktlinjer för
hur mycket det får låta inomhus.
Riktvärdet för den ekvivalenta
ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga
störningar som till exempel en
fläkt. Riktvärdet för maximalt buller
45 dBA avser kortvarigt högt ljud
som slagljud.
Ljud med hörbara tonkomponenter
bedöms strängare. Nivåer ner till
25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas
som störande. Mätningar av
buller ska utföras enligt svensk standard
Socialstyrelsens allmänna råd innehåller
också riktvärden för lågfrekvent buller.

I de fall där miljöförvaltningen
bedömer det nödvändigt kan en
mer omfattande mätning (tersbandsmätning)
behöva utföras.

Hur mycket får det låta utomhus?
Buller från fläktar, kylanläggningar
och liknande som placerats utomhus
bedöms enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer för externt industribuller
(SNV 1978:5). Mätningen sker
utomhus till exempel vid klagandens
fasad eller tomtgräns.
Finns tillståndsbeslut eller godkänd
anmälan enligt miljöbalken för
en industri, som anger andra rikt- eller
gränsvärden för buller än de
miljönämndens policy anger, tilllämpas dessa.

Bullertyp ........................................... Ljudnivå, dBA
Ekvivalent (genomsnitt) ...................... 30 (dBA eq)

Maximalt (t.ex. dunsar och slammer) .. 45 (dBA max)

Ljud med hörbara tonkomponenter .... 25 (dBA eq)

Ljud från musikanläggningar .............. 25 (dBA eq)
Värden inom parantes i tabellen
gäller vid befintlig situation, de utan
gäller vid en nyetablering. I det fall
värde inom parantes saknas gäller
presenterat värde för såväl befintlig
situation som nyetablering.

Det är sällan det är tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som tinnitus.


Trafikbuller
Trafiken är en stor källa till buller i
Malmö. Fastighetsägare har en
skyldighet att se till att fönster håller
en god kvalitet och underhålls för att
undvika bullerstörningar.
Fastighetsägare som anser sig ha
en bullerstörd fastighet kan ansöka
om fönsterbidrag, för att bullerskydda
en fastighet. Malmö stad
arbetar kontinuerligt för en bättre
miljö för Malmöborna. För mer
information om trafikbuller kontakta
Malmö stads gatukontor.


Buller från byggarbetsplatser
Byggbuller regleras i Naturvårdverkets
allmänna råd om buller från
byggplatser (NFS 2004:15).
Verksamhetsutövaren för en byggplats
bör genom bullerberäkningar
eller bullermätningar samt omgivnings
kartläggning ta fram underlag
för bedömning av störningspåverkan
för omgivningen.
Om de boende i omgivningen blir
störda av buller från byggarbetsplatser
är det verksamhetsutövaren
som ska kontaktas i första hand och i
andra hand stadsbyggnadskontoret.


Mätning
Mätningar ska alltid ske av ackrediterade
eller auktoriserade akustikkonsulter,
som ska använda kalibrerade
instrument och mäta efter de
svenska standarder som finns.
Akustikkonsulter hittar man i
Gula sidorna under ingenjörer.

FAKTA OM LJUD
Decibel (dB)= Logaritmisk enhet för ljudtrycksnivå. Tre decibel motsvarar en fördubbling av den fysikaliska ljudtrycket.
A = Uppmätt ljudnivå är filtrerad för att likna människans hörseluppfattning
Hz = Hertz (svängningar per sekund)
Ekvivalent ljudnivå = Medelljudnivån under en viss tid
Maximal ljudnivå = Kortvarigt högt ljud, t.ex. slagljud
LAFmax = Maximal A-vägd ljudtrycksnivå med tidsvägning Fast
LAeqT= Ekvivalent kontinuerlig Avägd ljudtrycksnivå mätt under viss tid, (form av medelvärde)

FAKTA
Mer information om buller:
Policy för bullerfrågor, Miljöförvaltningen Malmö
SNV Råd och riktlinjer 1978:5 tabell för nyetablering av industri
Socialstyrelsen anger i allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) riktvärden för lågfrekvent buller.

Eller på följande webbplatser:
www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsen
www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket
www.boverket.se Boverket
www.malmo.se/miljo Malmö stad
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-12-27 klockan 22:44.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-12-27, 21:08
Hemi Hemi är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Inlägg: 2
Standard

Tack admin men jag försöker vara lite anonym på nätet (paranoid ;-) )

Jag tror dock att jag har fått svar på min fråga, vi bor i ett miljonprojektshus och dessa är kända för sin lyhördhet. Jag hör också grannarna rätt bra, men jag är dock inte ljudkänslig. Jag har försökt se objektivt på barnens beteende och när de föredrar att rita, pyssla och leka med dockor inomhus så kan jag inte heller anse dem som störande. Det känns dock jättetrist att vi utsätter grannen för detta, men vi kan inte hindra barnen från att leva.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vaktmästare. Vilket är bäst? aalaestadius@hotmail.com Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2014-04-19 20:05
Medlem som hotar annan medlem i brf Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 30 2011-04-12 11:01
Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop? Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2010-09-07 10:52
Trakasserande medlem Metropol Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2010-04-05 19:52
Bli godkänd som medlem i brf? Jandy Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2009-03-13 11:39Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:55.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2018.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare