Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-09-23, 16:52
Minkowski Minkowski är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: May 2011
Inlägg: 197
Standard Kan jag ge en kommentar till TR beslut - Rätt till p-plats

Bostadsrättssföreningen har yrkat att NN fastställelsetalan ska avvisas. Till stöd för yrkandet om avvisning har föreningen anfört följande. En fastställelsetalan förutsatter att frågan gäller om ett visst rättssförhållande består eller inte består, att det råder ovisshet om detta och att ovissheten är till skada för NN. Rätten att ställa sig i kö utgör inte ett rättssförhållande varom det kan föras en fastställelsetalan.
NN har, som hans inställning får förstås, bestritt avvisningsyrkandet.
Tingsrättsen meddelar följande

BESLUT
Slut
Tingsrättsen avvisar NNs talan såvitt avser yrkandet om att tingsrättsen ska fastställa att han har rätt att ställa sig i ko till de parkeringsplatser som HSB:s Bostadsrättssförening XX i Malmo hyr ut,

Skäl
Enligt 13 kap. 2 § rättegangsbalken får en talan om huruvida ett visst rättssförhållande består eller inte består föras om ovisshet råder om rättssförhållandet och derma ovisshet är till förfång för käranden. En sådan fastställelsetalan ska avse ett konkret rättssförhållande mellan parterna. Enligt motiven till bestämmelsen får begreppet rättssförhållande förstås som ett yrkande om att domstolen ska fastställa att en viss rättssföljd ska gälla mellan partema. Med rättssföljd menas de verkningar av rättsslig art som ska inträda.
Tingsrättsen gör följande bedömning, NNs rätt att få ställa sig i kö till bostadsrättssföreningens parkeringsplatser innebar inte, såvitt framgar i malet, nodvandigtvis att han skulle fa tillträde till en sådan parkeringsplats. Hans talan kan därför inte anses ha sådan rättssföljdsanknytning som i praxis ansetts som ett krav på att talan skall avse ett rättssförhållande. Enligt tingsrättsen föreligger det saledes inte något sådant rättssförhållande som kan läggas till grund för en fastställelsetalan. Tingsrättsen avvisar därför NNs talan i denna del
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-09-23, 19:13
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 503
Standard

Fastställelselan brukar göras att få fastställt huruvida visst rättsförhållande mellan parterna råder eller ej,
t ex om det föreligger ett hyresförhållande mellan parterna, eller om det föreligger en skadeståndsskyldighet.

Enbart "rätten att stå i kö till parkeringsplats" är nog inte vad som avses med ett rättsförhållande som går att få faställt genom fastställelsetalan.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-09-24, 04:28
Minkowski Minkowski är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: May 2011
Inlägg: 197
Standard

Till TR skrev jag så här:
Jag sökte p plats på gatuplan och fick inte ens ställa mig i kö.
Styrelsen motivering var att likhetsprincipen inte gäller för p - platser.
Detta är en form av dold diskriminering.

Sedan svarade adv Mats Engstrand att det jag begär är en fastställelsetalan.
Det hela blev alltså en formalitetsfråga.
TR godtog adv Engstrands synpunkt och skrev så här:
"NN har i ansökan om stämning bl a yrkat att TR fastställer att han har rätt att ställa sig i kö till de p platser som BRF XX hyr ut. Till stöd för sitt yrkande har NN i huvudsak anfört att BRF har förvägrat honom rätten till de p platser som föreningen förfogar över"

Nu undrar hur jag skulle formulerat mig.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-09-24, 09:06
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 503
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Minkowski Visa inlägg

Sedan svarade adv Mats Engstrand att det jag begär är en fastställelsetalan.
Det hela blev alltså en formalitetsfråga.
TR godtog adv Engstrands synpunkt och skrev så här:
"NN har i ansökan om stämning bl a yrkat att TR fastställer att han har rätt att ställa sig i kö till de p platser som BRF XX hyr ut. Till stöd för sitt yrkande har NN i huvudsak anfört att BRF har förvägrat honom rätten till de p platser som föreningen förfogar över"

Nu undrar hur jag skulle formulerat mig.
Det var nog inget fel på formuleringen av yrkandet, men det verkar som TR ansåg att rätten att stå i kö till parkeringsplats inte var ett rättsförhållande som går att få fastställt genom fastställelsetalan.

Här är länk till Rättegångsbalken. Om man scrollar ner till 13 kap 2§ kan man se kommentarer och rättsfall som rör fastställelsetalan.

https://lagen.nu/1942:740
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-09-24, 10:02
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 2 999
Standard

Jag blir en smula upprörd, vad är det här för juridiska hårklyverier?

Klart att alla medlemmar skall ha lika rätt att stå i kö för parkeringsplats! Om så inte är fallet, har BRF att visa på vilken grund man väljer att frångå likabehandlingsprincipen.

Känns som att TS råkat ut för ännu en av alla dessa jurister som lovar stort och levererar smått när det kommer till bostadsrätt.

Men kan inte frågan lösas inom föreningen? Stämman borde ju med lätthet rösta igenom en motion som ger alla medlemmar rätt till köplats samt att parkeringskön skall vara öppen för alla medlemmar att följa?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-09-24, 12:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Rätt till p-plats i brf

Problemet här är främst Tingsrättens okunnighet och de bristande kvalitetskraven på kompetens och kvalité inom domstolen, som skapar ett rättsosäkert Sverige.

Som medlem i en brf med p-platser som inte är upplåtna med bostadsrätt så har man av sed rätt till p-plats. Det är inget som en styrelse ska eller kan leka med efter eget behag.

Jag har sagt det många gånger förr, p-platserna faller under likabehandlingsprincipen. HSB och andra bostadsrättsorganisationer, som tyvärr alltför ofta verkar mot medlemmarnas bästa, har under alla år försökt tuta i brf:arna något annat, helt efter eget tycke.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Men kan inte frågan lösas inom föreningen? Stämman borde ju med lätthet rösta igenom en motion som ger alla medlemmar rätt till köplats samt att parkeringskön skall vara öppen för alla medlemmar att följa?
Det vore önskvärt. Om systemet med bostadsrätter fungerat så att det är medlemmarna som har makten hade detta naturligtvis skett. Men pga medlemmarnas generellt oengagerade attityd och att medlemmarna endast är intresserade av det som är till ens egen personliga fördel så tas sällan eller aldrig dylika beslut på stämmor.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-09-24, 20:55
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 503
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Problemet här är främst Tingsrättens okunnighet och de bristande kvalitetskraven på kompetens och kvalité inom domstolen, som skapar ett rättsosäkert Sverige.
Tingsrätten avvisade kärandens talan och tog därmed aldrig ställning i frågan huruvida käranden hade rätt att så i parkeringskön.

En annan sak hade det varit om TR hade ogillat kärandens talan. Då hade TR tagit ställning i saken, men det ansåg
man sig inte kunna göra då "rätt att stå i parkeringskö" inte ansågs utgöra sådant rättsförhållande som avses i RB 13:2.

Om man däremot hade lagt en motion enligt Haralds förslag, och stämman sedan avslagit motionen, så hade man kunnat
stämma föreningen genom klander av stämmobeslut med hänvisning till att beslutet strider mot likabehandlingsprincipen.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-09-24, 21:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Likabehandlingsprincip olika för styrelse och stämma?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Tingsrätten avvisade kärandens talan och tog därmed aldrig ställning i frågan huruvida käranden hade rätt att så i parkeringskön.
Precis. Domstolens tyckande utan motiveringar är illa. Som jag sa, domstolens okunnighet liksom dess benägenhet att utnyttja de möjligheter de har att avvisa rättsliga frågor skapar en ohållbar situation för medborgarna, speciellt för bostadsrättshavare, där så många fel och brister finns i regelverket.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Om man däremot hade lagt en motion enligt Haralds förslag, och stämman sedan avslagit motionen, så hade man kunnat stämma föreningen genom klander av stämmobeslut med hänvisning till att beslutet strider mot likabehandlingsprincipen.
Ja, men det strider inte mindre mot likabehandlingsprincipen för att styrelsen bryter mot denna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
BRF hyr p-plats till utomstående till dubbla priser och nekar boende parkering Minkowski Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 15 2011-06-14 23:30Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 01:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare