Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-12-20, 22:44
Lego Lego är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 32
Standard Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader?

För att införa kollektiva kostnader (dvs påföra en fast månadskostnad för samtliga boende utöver avgift/hyra) som t ex för internetanslutning för samtliga boende, krävs det ett stämmobeslut eller går det bra att besluta detta genom en omröstning med t ex inlämnade lappar till styrelsen för att det ska vara ok?

Se även bl a;
Gruppanslutning HSB Bolina - bredband och ip-telefoni

Senast redigerad av Admin: 2014-07-24 klockan 18:25. Anledning: Lagt in länk
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-12-21, 08:40
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Fast månadskostnad för samtliga boende utöver avgift/hyra

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lego Visa inlägg
påföra en fast månadskostnad för samtliga boende utöver avgift/hyra
Föreningen får ta ut avgifter för att täcka förvaltningskostnader, som energi, underhåll/reparationer, arvoden, underhållsavsättning, kreditkostnader, försäkringar mm. Att bostadsrättsföreningen kollektivt tar ur en avgift för elektronisk uppkoppling, är enligt min åsikt inte en avgift som föreningen kan ålägga medlemmarna att betala.

För att genomföra detta bör ni inom föreningen fatta beslut vid en stämma där en enhällig föreningsstämma bifaller beslutet samt att de som ej närvarar ger sitt skriftliga medtycke till avgiften.

Om ni inom föreningen inte får ett enhälligt bifall, men en kvalificerad majoritet, bör ni även vända er till hyresnämnden, där nämnden ger sitt utlåtande.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-12-21, 08:45
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 503
Standard Bryta mot avgiftsfördelning som är bestämd i stadgar

Stämmobeslut om att påföra en avgift med samma belopp per lägenhet kommer att bryta mot den avgiftsfördelning som är bestämd i stadgarna.

Det måste därför tas in en bestämmelse i stadgarna om att kostnader för internetanslutningen tas ut med lika belopp per lägenhet.
För denna stadgeändring krävs två stämmor med 75% majoritet på 2:a stämman.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-12-21, 11:54
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard Installationskostnad bredband enligt andelstalens fördelningen

Kontrollera vad era stadgar säger om att påföra samma kostnad på alla lägenheter som Gusten påpekar.

I våra stadgar under "Särskild debitering" står det:
Citat:
Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering.

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än insatserna enligt ekonomisk plan bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan fördelningsgrund.
Enligt vår tolkning, när vi installerade bredband till samtliga lägenheter i vår förening, så stod respektive lägenhet för installationskostnaden enligt fördelningen, men för månadskostnaden så fördelades denna med samma summa för alla lägenheter.

Detta eftersom alla lägenheter fick samma tjänst oavsett storlek på lägenhet. Vid tillfället jämförde jag det med garagen som alla boende har vars ett av och där kostnaden för garagen är samma för respektive lägenhet.

Det uppstod en del diskussioner om detta var enligt stadgar/lag men vi tog till slut det gemensamma beslutet i styrelsen att det både är mätbart (100 Mbit anslutning) samt att det går under särskild debitering då det egentligen inte ingår i själva driften av fastigheten.

Själva beslutet för installationen samt betalningssättet togs givetvis på en stämma. Vilket gjordes för att eventuella åsiktsskillnader bland föreningens medlemmar skulle få göras hörda.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-12-21, 12:13
Lego Lego är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 32
Standard Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen

Det är standardstadgar som används än så länge:

"Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av föreningsstämma.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt
...".

Senast redigerad av Admin: 2014-07-14 klockan 13:03.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-12-21, 16:43
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard Kan inte ta ut samma belopp för bredband från alla lägenheter

Som jag tolkar era stadgar så kan ni inte, utan att ändra era stadgar ta ut samma belopp för alla bostadsrätter utan måste beräkna kostnaden enligt de andelstal som finns.
Flyttat vissa inlägg här ovan till separat tråd; Andra avgifter än månadsavgiften.
Man måste alltid försöka utgå från trådägarens frågeställning, men det är lätt att driva ifrån ämnet i diskussionerna och då är det en fördel om man i så tidigt skede som möjligt startar en ny tråd istället (speciellt om trådägaren har en specifik fråga och då säkert gärna vill ha ett så bra svar som möjligt på den specifika frågan).

Senast redigerad av Admin: 2014-08-07 klockan 17:08. Anledning: Flyttat sidodiskussion till annan tråd
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-01-02, 12:00
Lego Lego är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 32
Standard Bredband som en extrapost på inbetalningsavi

I det här fallet har styrelsen lagt till posten om bredband som en extrapost på avi:n.
Exempel: Avgift: 2000 kr, Bredband: 200 kr, Totalt: 2200 kr.
Dvs beloppet är inte inbakat i själva avgiften. Spelar det någon roll?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-01-03, 15:43
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard Kostnad för bredband fördelas enligt andelstalen

Det spelar egentligen ingen praktisk roll MEN eftersom ni inte har någonting i era stadgar som möjliggör att alla ska betala samma summa (200 kronor i månaden) ska totalsumman för kostnaden av bredbandet fördelas enligt andelstalen.
En större lägenhet ska alltså betala högre avgift för bredband än en mindre lägenhet (oftast).
Svara med citat
  #9  
Gammal 2011-01-03, 15:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Oklart läge

Avser de 200 kronorna uppkopplingskostnaden för bredbandet?
Eller är det installations- och underhållskostnader för bredbandet?

Vem går dessa pengar till; föreningen eller någon extern part?

Betalar alla lika mycket i denna "bredbandskostnad" (vad den nu avser)?

Betalar man denna kostnad oavsett om man använder sig av Internetuppkopplingen eller ej?

Hur motiveras att kostnaden ligger på fakturan för månadsavgiften i stället för som en separat post i årsredovisningen, dvs som föreningskostnad?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-01-03, 16:32
Lego Lego är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Oct 2010
Inlägg: 32
Standard Månadskostnad för varje bostadsrättshavare för internetuppkoppling

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Avser de 200 kronorna uppkopplingskostnaden för bredbandet?
Eller är det installations- och underhållskostnader för bredbandet?

Vem går dessa pengar till; föreningen eller någon extern part?

Betalar alla lika mycket i denna "bredbandskostnad" (vad den nu avser)?

Betalar man denna kostnad oavsett om man använder sig av Internetuppkopplingen eller ej?

Hur motiveras att kostnaden ligger på fakturan för månadsavgiften i stället för som en separat post i årsredovisningen, dvs som föreningskostnad?
De 200 kr är månadskostnad för varje boende för internetuppkoppling.

Pengarna förutsätter jag går till föreningens internetleverantör.

Alla betalar lika mycket oavsett om man använder den eller inte. Det var det som var min huvudfråga från början, om man kan införa en kollektiv kostnad genom omröstning och inte via stämmobeslut.

Det finns väl möjlighet att ha det som en separat post i årsredovisningen ifall det separeras på varje faktura, eller krävs det att varje boende betalar in det på ett separat konto eller liknande?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Målning av trappuppgångar - kostnader? Suna Bostadsrättsforum 15 2009-12-09 09:32
Kan säljare ändra sig innan tillträde? Köparen skyddad mot extra kostnader? morkin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2009-12-01 10:10
Husfester, matlag och kollektiva hönor Admin Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter 0 2009-04-29 23:10
Stämmobeslut, bindande eller rådgivande? Wasan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2009-04-23 17:44
Öppen spis i bostadsrätt - Vem ansvarar för reparation och kostnader? tractors Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-01-21 13:06Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 06:03.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare