Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi Ekonomisk-, drifts- och underhållsförvaltning, underhåll, underhållsplan, budget, planering, driftskostnader, ekonomisk plan, kapitaltillskott, kontering av fakturor, inventarielistor, inre fond, krav på upphandling, upphandling av förvaltning, offerter, entreprenörer, fastighetsskötsel, anlita HSB, tips på bra entreprenörer, varning för dåliga entreprenörer, skattefrågor, skattereduktion, ROT-avdrag, o.dyl. RSS-feed för detta forum om förvaltning, administration, upphandling, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-11-04, 11:43
Lännqvist Lännqvist är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jul 2009
Ort: Kumla
Inlägg: 158
Meddelande En ventilationshistoria att ta lärdom av.

Det här är min berättelse som förklarar varför min signatur lyder som den gör.


Förord:
Denna berättelse är en sammanställning av flera skrivelser som tillkommit under resans gång i kontakter med Kommunens miljönämnd, advokater vi haft till avsikt att anlita för att företräda oss i en eventuell stämning av HSBs Brf Guldsmeden, och konsulter.

Jag har av mätkonsulter och specialister fått veta att lågfrekvent- och infraljuds-buller kan uppfattas som vibrationer, så i de fall jag refererar till vibrationer så är det upplevelsen av infraljudsbuller som åsyftas.Jag och min fru Liselotte (på den tiden min sambo) köpte en bostadsrätt i Brf Guldsmeden under hösten 2005 och flyttade in under November 2005.

Någon gång i mitten eller slutet av Maj började min sambo uppleva tillfälliga vibrationer som störde sömnen. Även jag har vid enstaka tillfällen upplevt dessa vibrationer i samband med djup avslappning. Liselotte har hela tiden varit mer
känslig för vibrationerna än mig vilket innebär att jag kommer att beskriva hennes problem. Vibrationerna var mycket svaga, och de flesta som besökt oss har inte känt av dem. Min lillebror har känt dem, och en representant för kommunens miljönämnd sa vid ett besök att han kände något.

Efter ett tag blev vibrationerna konstanta och hindrade Liselotte att sova ordentligt. Efter tre veckor med ca 3 timmars sömn per dygn var hon ett nervvrak, så hon flyttade hem till sin far som också bor i Kumla. Hon kontaktade även läkare för att få hjälp med stressymptom, bland annat hjärtklappning. Hon fick receptbelagda läkemedel mot hjärtklappning och sömnmedel för att dämpa de stressymptom som vibrationerna orsakade.
(Efter lite experimenterande under sommaren och hösten kom vi fram till att Liselotte kunde vistas i lägenheten max 3 timmar per dygn, utan att bli så stressad att hon inte kunde sova när hon väl åkte hem till sin far för att övernatta)
Lågfrekvent tinnitus var också ett av symptomen som uppstått med detta har inte tagits upp med läkare.
Stressen har allvarligt förvärrat Liselottes stamning, och hon har på grund av det utvecklat en näst intill social fobi där hon gör allt för att undvika kontakter med personer som hon inte vet att hon tryggt kan kommunicera med.
(hennes kontakter är i stort sett bara mig, hennes far och en vän)
Hon undviker alla situationer där hon kommer att tvingas samtala med andra personer. Undviker att svara i telefon om hon inte känner igen telefonnumret till de som hon känner väl. Handlar hon i butiker står hon inte ut med kontakter med expediter mer än när hon kan stå vid kassan och betala utan att behöva prata/stamma.

Först misstänkte vi luft-kompressorn till cykelverkstaden som ligger på bottenvåningen. Detta på grund av att vibrationerna var intermittenta, och luft-kompressorn är en maskin som inte går konstant utan slår till och från för att hålla trycket. Vi bad dem avlasta kompressorn. Vibrationerna försvann dock inte.

Vi kontaktade styrelsens ordförande strax före midsommar och bad om ett extra styrelsemöte (vilket blev i slutet av juni 2006) för att utreda och åtgärda problemet.
Jag minns inte riktigt hur vi kom fram till att vi trodde det berodde på ventilationssystemet, men vi provade att tillfälligt stänga av de två ventilationsfläktarna och då upphörde vibrationerna.

Ordförande och sekreterare besökte lägenheten i syfte att känna vibrationerna, men upplevde inget, och föreslog att det måste bero på något annat, som el-överkänslighet.
Ordförande var ganska gåpåig och antydde därför, när varken hon eller sekreterare kände något, att Liselotte måste inbilla sig alltihop. Liselotte blev mycket upprörd över att inte bli trodd.
De vägrade acceptera att stresseffekten av lågfrekvent buller är ackumulerande och att vi påverkats under lång tid och därmed också fått förhöjd känslighet. De första månaderna kunde Liselotte avgöra när ventilationsanläggningen av på eller av. Allteftersom tiden gick blev stressymptomen mer och mer permanent att det störde henne så mycket att det krävdes längre och längre tid för att varva ner, och för symptomen att klinga av.

För att utesluta alla eventuella orsaker från vår egen lägenhet (de olika orsakerna som ordförande föreslog kunde vara "den verkliga orsaken" till Liselottes problem) så stängde vi av kyl och frys (buller och vibrationer från kompressor), men även huvudströmmen till hela lägenheten under ett helt dygn för att kontrollera att inget, (inklusive elektriska och magnetiska fält från datorer, stereo, kyl/frys, och så vidare,) kunde ha något att göra med de vibrationer som Liselotte upplevde.

Ordförande förklarade också att det var oacceptabelt att betala 25-30'000 kronor
för en vibrationsmätning. Trots att det enligt miljölagen är fastighetsägarens (dvs styrelsens) skyldighet att utreda störningar.

Tillslut verkade styrelsen i alla fall acceptera vårt påstående att det var ventilationssystemet som låg bakom vibrationerna. (även om revisorn i kontakterna med Kommunens miljönämnd senare förnekade detta)

Styrelsen gav fastighetsskötarna i uppdrag att byta ut de gummibussningar som ventilationsaggregaten stod på, och under ett par dagar var lägenheten i stort sett vibrationsfri. Men vibrationerna återkom.

Jag försökte förklara för styrelsen den hypotes jag hade till att vibrationerna återkom, men styrelsen som bestod av lekmän inom områdena teknik, byggnad och akustik förstod inte, eller ville inte förstå mina förklaringar:
Fläktaggregaten stod inte bara på gummikuddar. Rören till och från aggregaten var fastgjutna i betongväggen och betongtaket, genom vilka vibrationer och lågfrekvent ljud kunde fortplanta sig. Om gummikuddarna satte sig lite kunde aggregaten hänga i ventilationsrören som då fungerar som strängarna på en gitarr: hela ventilationsrummet blir då en stor resonanslåda som förstärker vibrationerna och bullret, och låter dem fortplanta sig genom huset. Den vertikala anslutningen mellan aggregat och taket för utgående luft var dessutom kvadratisk och inte ett runt rör: den hade stora platta sidor som vibrerade och fungerade som membran (och gitarrsträng) i och med att de kunde flexa.

En blindtest utfördes även där fläktarna utan vår vetskap stängdes av under ett par dagar, och vi blev sedan ombedda att avrapportera eventuella vibrationsfria dagar. Dessa dagar sammanföll, och bekräftade för mig att det var ventilationen som orsakade störningarna. På grund av att jag inte hade dessa anteckningar tillgängliga vid det styrelsemöte då fastighetsskötaren rapporterade av blindtesten, finns det från styrelsens sida oenighet om vilka dagar som vi ansåg att vibrationerna inte kändes. Jag anklagades för efterkonstruktion.

Under sommaren hyrde vi även en bullermätare från Yrkesmedicinska avdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, och gjorde bullermätningar både med och utan infraljudsfilter, med ventilationssystemet på, och avstängt. Vi kunde mäta upp en tydlig skillnad i infraljud, och utslaget var störst i det rum som låg vägg i vägg med ventilationsrummet.

En person från Ventilationsföretaget LTI i Kumla anlitades, och gjorde en kort inspektion i min närvaro (mellan 15 och 30 minuter) men han konstaterade inget fel.
Styrelsen gick ut med en enkät till de andra boende i samma trappuppgång, där de frågade om någon annan kände av några problem med ventilationen. Eftersom ingen annan lägenhet gjorde det förklarade styrelsen i ett möte september 2006 att inga fler åtgärder ska utföras angående vårat problem med vibrationer och förklarade att ärendet avslutat.

Då kontaktade vi kommunens miljönämnd för att få hjälp därifrån. Vi kontaktade även hyresgästföreningen eftersom Liselotte var medlem där. Hyresgästföreningen avsade sig dock ärendet med hänvisning till att de inte längre behandlar ärenden med bostadsrätter.

En representant för kommunens miljönämnd besökte oss för att höra våran historia, och när mötet var över nämnde han att han tyckte sig känna något också, men var lite osäker på det.

Ärendet behandlades, och styrelsen blev ombedd att delge sin version av ärendet.

Under hela tiden efter att miljönämnden tog tag i ärendet så har min uppfattning varit att styrelsen har försökt förhala och dra ut på ärendet så länge som möjligt, troligen i hopp om att vi ska tröttna och flytta härifrån.

Runt jul 2006 skickade miljönämnden ut ett förslag till åtgärd, antingen genom mätningar påvisa att det inte förelåg något problem, eller åtgärda ventilationssystemet för att eliminera vibrationerna.
Vid denna tid avled ordförande i cancer, och styrelsen tillsatte vicevärden och revisorn att hantera fortsatta kontakter i ärendet.
(Detta att ge föreningens REVISOR i uppdrag att företräda styrelsen i detta ärende (eller något annat ärende som är direkt knutet till styrelsearbete eller ärende av ekonomisk art) är ytterst allvarligt. Revisorns uppgift i föreningen är att granska styrelsen arbete, och övervaka att styrelsen inte bryter mot stadgarna, eller några lagar och förordningar. Både styrelsen och revisorn måste insett jävsituationen som uppstår, men valde ändå att fullfölja uppdraget. Det finns ett ord för detta: Korruption.)

Ett möte bestämdes mellan styrelsens representanter och miljönämnden, och jag informerades av miljönämnden att ett sådant möte skulle ske. Eftersom jag misstänkte att jag skulle baktalas av revisorn och vicevärden, så bad jag att få sitta med i detta möte. Under detta möte försökte revisorn att lägga all skuld på oss, att det var våra datorer som orsakade bullret, att det var vår hemmabioanläggning/stereo, att ljud inte kunde fortplanta sig genom betongstommen i huset eftersom golvplattorna är segmenterade och inte gjutna i ett enda block. (Sarkasm: Naturligtvis kan man inte höra när grannarna borrar i väggarna…), att Liselotte är onormalt överkänslig för ljud.
Revisorn ifrågasatte varför vi själva inte varit mer engagerade i att finna rätt på orsakerna till vibrationerna (Vilket jag anser att vi redan gjort när vi gjorde blindtester där vi kunnat pricka in tiden för avstängda aggregat) Han påstod också att vi under hela hösten och vintern haft tillgång till fläktrummet. Något som inte heller är riktigt sanningsenligt, eftersom styrelsen tog beslut 19:e september 2006 att ingen fortsatt utredning av vibrationer/buller skulle göras och att ärendet ansågs avslutat. Inga andra erbjudande eller tillmötesgående hade kommit från styrelsen sedan det september-mötet.
I slutet av mötet mellan styrelsens representanter och miljönämnden åtog sig föreningen att göra mätningen.

Konsultföretaget ACAB i Stockholm anlitades för att göra mätningarna och detta skedde i slutet av April 2007.
9:e Maj fick jag en förhandskopia på slutrapporten från ACAB, men det dröjde ända till 12:e juni innan Styrelsen gav mig den slutgiltiga rapporten.

I rapporten konstaterades att det fanns lågfrekvent buller som orsakades av ventilationssystemet, och att detta buller oftast upplevs som vibrationer.
Bland annat nämndes venilationsrörens ingjutning i betongväggar och betongtak som en av orsakerna till att ljud kunde förstärkas och fortplantas genom husstommen, precis som jag tidigare tagit upp.
I rapporten fanns även rekommendationer på åtgärder som kunde vidtas för att minska det buller som uppmättes.

Styrelsen rapporterade då att de avsåg att utföra dessa åtgärder.
Miljönämnden förklarade ärendet avslutat, och i mitten av augusti hade arbetet med åtgärderna avslutats.
Bullret/vibrationerna försvann, och efter en vecka av lugn kunde Liselotte flytta tillbaka till lägenheten.

Det tog någon vecka innan det mesta av låg-frekvens tinnitusen försvann, Liselotte kunde börja sova mer normalt, men upplevde fortfarande sömnstörningar på grund av ackumulerad stress. Sömnstörningarna har gradvis klingat av, och ca 1½ år efter att ventilationssystemet åtgärdades tycker hon att hon känner sig symptomfri med avseende på sömnstörningar, och hon har återfått sin normala sömnrytm. Den överkänslighet för lågfrekvent buller hon har utvecklat kvarstår dock: Stressymptomen återkommer snabbt när hon utsätts för ganska frekvensspecifika buller. Till exempel klarar hon inte av att besöka LIDL i Kumla för någon eller några av deras frysdiskar genererar ”fel” typ av buller. Myrorna i Örebro är också ett ställe hon inte längre mår bra av att besöka pga den typ av lågfrekvent bullret som deras ventilationsanläggning avger.


Sammanfattning:

Mitten av Juni 2006 flyttade Liselotte till annan "ort", och kan från och med då bara vistas i lägenheten ca 3 timmar i snitt per dygn utan att hennes stress-symptom blir så allvarliga att hon inte kan sova alls på natten. Hon vaknar fortfarande flera gånger per natt, men lyckas i de flesta fall få ihop 6-7h sömn per dygn.

Slutet av Juni 2006 rapporteras problemet till Styrelsen.

Åtgärder utförs men får bara tillfälliga effekter.

September 2006 beslutar Styrelsen att inga fler åtgärder ska göras i ärendet, och förklara det avslutat.

September/Oktober 2006: vi kontaktar kommunens miljönämnd och ber om hjälp.

December 2006: Miljönämnden anmodar styrelsen att utlåta sig om åtgärdsförslag. Ordföranden avlider. Styrelsens deadline för svar uppskjuts till Februari. Styrelsen väntar in i det längsta med att lämna åtgärdsförslag.

Mars 2007: Styrelsen begär möte med miljönämnden. Representanter för styrelsen förklarar sig villiga att anlita konsulter för mätning. Något som skulle ha gjorts redan då ärendet först anmäldes till styrelsen.

April 2007: mätning utförs

Maj 2007: mätningen rapporteras

Juni(?) 2007: styrelsen meddelar miljönämnden avsikten att utföra de åtgärder som konsultföretaget föreslagit.

Augusti 2007: Åtgärdena utförs, besvären med buller/vibrationer försvinner och Liselotte kan flytta hem i slutet av Augusti.

I och med att Styrelsen till slut genomförde de åtgärder som konsultföretaget föreslog, anser vi att Styrelsen defacto erkänner att ventilationssystemet faktiskt var orsaken till problemet som gjorde att Liselotte inte kunde bo i lägenheten från mitten av Juni 2006 till slutet av Augusti 2007.


Vi väntar fortfarande på att Styrelsen officiellt erkänner att det var ventilationssystemet som var orsaken till störningarna.

Vi väntar på erkännande från styrelsen att mätningarna borde ha utförts direkt när störningen först rapporterades, i enlighet med miljölagen.

Vi väntar på officiellt erkännande från styrelsen att tillsättandet av Föreningens Revisor som styrelsens representant i ärendet var korrupt och synnerligen olämpligt.

Vi väntar på en ursäkt från styrelsen för förre ordförandens burdusa och ohyffsade uppträdande gentemot Liselotte genom att antyda att Liselotte bara inbillade sig och andra antydningar om psykisk ohälsa.

Vi väntar på en ursäkt från styrelsen för det lidande Liselotte utsattes för pga det felaktiga ventilationssystemet och styrelsens utdragande av behandlingen av ärendet.

Vi väntar inte längre på ersättning för utläggen vi gjorde när vi hyrde mätutrustning från Universitetssjukhuset, Avdelningen för Yrkesmedicin, för att mäta LF- och Infra-buller.
Vi väntar inte längre på ersättning/återbetalning av Liselottes halva av lägenhetens årsavgift för den tid hon inte kunnat bo i lägenheten. Vi inser att det är en alldeles för stor prestigeförlust (och ekonomisk förlust för föreningen) för styrelsen att hantera.
__________________
"When the going gets tough, the Tough get duct-tape"

Lita aldrig på att styrelsen är på din sida.
HSB Guldsmeden, Kumla

Senast redigerad av Lännqvist: 2012-11-04 klockan 11:48. Anledning: Justering av formattering
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-11-04, 13:59
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Tuff historia, jag är säker på att flera här har läst och känner sympatier med er, men kanske har svårt att veta vad de ska svara er.

Jag vill framhålla följande:

På det personliga planet är hela ärendet en tragedi för er. Det kan ingen ta ifrån er, och jag tänker inte heller försöka.

I ett lite större perspektiv:

Den typ av besvär som din fru fick och fortfarande delvis lider av pga utvecklad överkänslighet är mycket ovanliga. Det fråntar inte att det för den drabbade är fruktansvärt, men av befolkningen i stort är det mycket få som utvecklar liknande besvär.

Att en styrelse i en bostadsrättsförening skall kunna hantera detta ärende skyndsamt och korrekt ät en utopi. Tror inte att de stora kommunala bostadsbolagen är särskilt duktiga här heller.

Slutligen så blev det ju så, att från inflyttning i nov 2005, till fullt åtgärdat system i aug 2007 har det ju gått knappt två år. Även om ni säkerligen har blivit felaktigt behandlade tidvis i processen, så skulle jag vilja påstå att ni har nått framgång, och det på i sammanhanget en mycket kort tid.

Missförstå mig inte, ni är, och framförallt din fru, givetvis offer i historien, men styrelsen verkar ju ändå ha gjort löpande åtgärder under tiden fram till att problemet försvann.

Det finns mycket värre exempel där ute, på styrelser som är helt tysta och medlemmar som tvingas flytta istället.

Nu hoppas jag att ni trivs där ni bor, för risken är ju att din fru får nya problem i en annan lgh igen, som inte är åtgärdad.

Ni har mina sympatier.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-11-04, 16:58
Lännqvist Lännqvist är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jul 2009
Ort: Kumla
Inlägg: 158
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Tuff historia, jag är säker på att flera här har läst och känner sympatier med er, men kanske har svårt att veta vad de ska svara er.
Tanken bakom mitt inlägg var inte att söka svar på någon fråga, utan dels dokumentera händelsen för andra läsande som ett exempel på hur det kan gå till, dels som inspiration till de som kanske hamnar i liknande situation: trots såren gick vi som segrare ur striden. Det gäller att härda ut.

Citat:
Missförstå mig inte, ni är, och framförallt din fru, givetvis offer i historien, men styrelsen verkar ju ändå ha gjort löpande åtgärder under tiden fram till att problemet försvann.
Nja. De har ju försökt förhala processen vid ett flertal tillfällen, och gjorde inget aktivt från september tills de försökte baktala oss hos kommunen. Revisorn höll även en dragning i ärendet på årsstämman i maj, där han baktalade kommunens miljönämnd. En person från HSB Mälardalen satt ordförande på stämman, men hade inget att säga om jävsituationen som uppstått genom att ha revisorn ansvarig och drivande för ärendet.


Citat:
Nu hoppas jag att ni trivs där ni bor, för risken är ju att din fru får nya problem i en annan lgh igen, som inte är åtgärdad.
Min fru har fortfarande problem att vistas i närheten av ett par maskiner på sin arbetsplats, och tar nu betablockerare i förebyggande syfte när hon vet att hon har arbetsuppgifter att utföra där.

Bortsett från detta trivs vi vår lägenhet. Det är en etage-våning med terass och balkong på övervåningen och är perfekt för oss. Planlösningen hade knappast kunnat vara bättre. Byggd -88. Månadsavgiften är inte blodigt hög, och trots att föreningen ombildats en gång på grund av kraschad ekonomi (innan vi flyttade in) så har den idag en god och stabil ekonomi med gröna bokslut.

Jag hade antagligen varit aktiv i styrelsearbetet om det inte varit för den idiotiska styrelsens sätt att vägra be om ursäkt för den behandling vi fått.
Till dess detta händer kan de se sig i stjärnorna om hjälp.
Jag har lekt med tanken att sitta med i styrelsen (de har svårt att få ihop kandidater till den, men valberedningen verkar i alla fall vara oberoende. De har frågat mig flera år i rad) bara för att sitta och lyfta styrelsearvode tills vårat ursprungliga krav på ekonomisk ersättning för haveriet blir tillgodosett. Men det är lite för oärligt för att vara min stil.

Den nuvarande ordförande ursäktade den korrupta tidigare styrelsen och den korrupta revisorn med att "de fick ju ansvarsfrihet vid årsmötet". Har man den inställningen till korruption, att det är ok så länge man kommer undan med ansvarsfrihet, vill jag inte ha med henne att göra eller ingå i samma styrelse som henne.

Man brukar ibland tala om "förtroendekapital", och den tidigare styrelsen har förverkat betydligt mer än de hade tillgång till. När jag flyttade in hade jag varit ordförande i HSB Östergården ett par år, och trodde starkt på idén om kollektiv och HSB's grundidé som folkrörelse.
All detta är som bortblåst, och nuvarande styrelse har ärvt en stor "förtroendekapitals-skuld" som kommer att ta lång tid att betala igen.


Citat:
Ni har mina sympatier.
Tack!
__________________
"When the going gets tough, the Tough get duct-tape"

Lita aldrig på att styrelsen är på din sida.
HSB Guldsmeden, Kumla
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:11.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare