Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #21  
Gammal 2012-02-10, 19:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Hur HSB Malmös styrelse försöker dölja så mycket som möjligt

Jag har sedan 2008 försökt öppna upp Arne Axrups stipendiefond så att inte minst medlemmarna i fonden - som nästan uteslutande inte ens vet om att de är medlemmar - skulle få i alla fall lite information om fonden och så att HSB Malmö skulle börja följa i alla fall någon av de kooperativa värderingarna som HSB Malmö bryter mot idag (t ex medlemskontroll).

Här följer exempel på mina motioner i frågan;

Citat:
Information om Arne Axrups stipendiefond

Bakgrund:
Det borde vara valberedningens uppgift att redogöra i detalj för alla medlemmar vad den för de flesta okända "Arne Axrups stipendiefond" är för något och vilka uppgifter som hör till de ledamöter som väljs till dessa poster, med tanke på att detta val ingår i dagordningen.

Det känns lite märkligt att det varje år sker ett val till något som så få vet vad det är. Det tycks för mig vara någon form av internt val, där de ingående ledamöterna bara varje år väljs ut av en person, men jag har kanske fel?

Jag yrkar att stämman beslutar att;
Det fastställs att det alltid ska finnas en redogörelse på HSB Malmös webbplats om vad "Arne Axrups stipendiefond" är för något.
År 2008 svarade HSB Malmös styrelse på denna motion så här;
Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om informationen om Arne Axrups stipendiefond kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.

På en likadan motion år 2009 svarar HSB Malmös styrelse enligt följande;
3. Motion om Arne Axrups stipendiefond

Arne Axrups stipendiefond är en ideell förening. Föreningen är en egen juridisk person.

Föreningens ändamål är att genom stipendier för utbildning främja den kooperativa idén och dess utveckling.

I föreningens stadgar framgår styrelsens sammansättning. Tre ledamöter utses vid föreningsstämman (i stipendiefonden) och två utses av styrelsen för HSB Malmö ek. för.
Tidigare utsågs de som ska representera bostadsrättsföreningar (som är medlemmar i stipendiefonden) på HSB Malmös årsmöte. Dessa val konfirmeras därefter på Arne Axrups stipendiefonds årsmöte.
Information om stipendiefonden återfinns på hemsidan.

Svar: Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Här kan man då bl a konstatera två saker.
1. En av de frågor jag ställt till Claes Caroli, och som han inte vill svara på förrän detta godkänts av den hemliga styrelsen för stipendiefonden, besvaras här.

2. När HSB Malmös styrelse skriver;
Citat:
Tidigare utsågs de som ska representera bostadsrättsföreningar (som är medlemmar i stipendiefonden) på HSB Malmös årsmöte. Dessa val konfirmeras därefter på Arne Axrups stipendiefonds årsmöte
vad är det då som gör att HSB Malmös styrelse inte vill berätta hur de ledamöter som ska representera brf:arna utses idag?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #22  
Gammal 2012-03-16, 11:37
Fredde Fredde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 82
Standard Claes Carolis krumbukter

När man läser denna tråd med dessa fabulösa svar av Claes Caroli så inställer ju sig frågan, har han förstått att en styrelsemedlem som gör anspråk på att vara trovärdig bör uppträda med ett visst minimum av stil och värdighet. Svaret måste ju bli, nej det har han inte.
Svara med citat
  #23  
Gammal 2012-06-08, 17:48
insidern insidern är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Inlägg: 105
Standard Ropen borde skalla, bort med dem alla.(I styrelsen alltså)

I år 2012 så blev det ingen utdelning på denna fond. Inte ett ord om denna Axrups stipendiefond. Det var helt tyst. Vad kan detta bero på? Är pengarna slut?

Har nominerade personer inte fallit herrarna och damerna i fondens styrelse i smaken tro? Har Claes Caroli som ju inte är känd för sitt goda minne helt enkelt glömt bort att han sitter som ordförande i denna stipendiefond? Men det finns ju andra medlemmar i denna stipendiefond. Birgitta Nilsson är hon också glömsk tro? Rolf Brandt vad har hänt med honom? Tog han ut sig fullständigt i sitt försvar av Claes Caroli på stämman 2011? Hans ansiktsfärg tydde på det. Tänk vad hatet mot en person som inte delar ens egen åsikt kan åstadkomma.

Det är bedrövligt att en fond för en mycket omtyckt och aktad person i HSB Malmö så fullständigt kan raseras av personer som inte är mogna sina uppgifter.
Men värst och mest beklämmande är att fullmäktigeledamöter som annars har åsikter nu är helt tysta. Man tänker väl i första hand på personer som Preben Carlsson, Tommy Johansson, Kaj Kvist, Åke Persson, Ingela Persson för att nu bara nämna några. Fonden kom till på initiativ av bostadsrättföreningarna 1995 med syftet "att främja den kooperativa idén". Resultatet ser vi nu och det är beklämmande, att man inte skäms.
Svara med citat
  #24  
Gammal 2012-06-08, 18:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Vad är det Claes Caroli/Rolf Brandt/Birgitta Nilsson vill försöka dölja?

Jag har sedan drygt fyra månader tillbaka försökt få svar på nedanstående 18 grundläggande frågor, men Claes Caroli, valberedare Rolf Brandt och HSB Malmös styrelse gör allt för att försöka undvika svara på dessa helt uppenbart för dem känsliga frågor;
 1. När håller ni nästa styrelsemöte i Arne Axrups stipendiefond (där jag gissar att Birgitta Nilsson och Rolf Brandt ingår i den anonyma styrelsen)? Var ser jag när styrelsemöten i stipendiefonden är inplanerade och resultaten av dessa styrelsemöten?
 2. Jag önskar erhålla en kopia av stadgarna för Arne Axrups stipendiefond.
 3. Vem har utsett dig, Claes Caroli, att företräda denna fond och bestämma vem som ska erhålla stipendier?
 4. Om jag idag vill nominera någon till Arne Axrups stipendiefond, vilka förutsättningar gäller för dem som kan kan erhålla stipendium enligt regelverket för stipendiefonden? Kan t.ex. medlemmar utanför HSB erhålla stipendier?
  Vilka förutsättningar gäller enligt fondens stadgar för vilka som är nominerbara? Dvs vad är den exakta formuleringen i stadgarna avseende vem som kan nomineras (för att kunna veta om det t ex måste vara medlemmar i HSB, medlemmar i HSB Malmö, föreningar, juridiska personer eller vem som helst?)
 5. Vem ingår i valberedningen för fonden?
 6. Hur väljs styrelsen i Arne Axrups stipendiefond?
 7. Har stipendiefonden inga stämmor (eller informationsträffar överhuvudtaget) för oss som är tvångsanslutna medlemmar?
 8. Jag önskar kopia av stämmoprotokoll där du och resten av den anonyma stipendiefondens styrelse beslutar om jag ska erhålla svar på mina frågor och ovanstående allmänna dokument.
 9. Hur många ska vara ledamöter i stipendiefonden enligt stadgarna, och vilka, utöver dig, är ledamöter i denna fond idag?
 10. Hur och när har den eller de personer (Rolf Brandt?) som inte ingår i HSB Malmös styrelse valts som ledamot i Arne Axrups stipendiefond?
 11. På vilken stämma (dvs i vilket årsstämmoprotokoll) för HSB Malmö har det diskuterats om att starta upp Arne Axrups stipendiefond (eller hur gick det till rent praktiskt att fonden startade)?

  Jag noterade att det inte stod ett ord om Arne Axrups stipendiefond i HSB Malmös årsstämmoprotokoll för år 1995 (det år det hävdas av HSB Malmö att fonden beslutades om och startades upp).

  Om inte beslut tagits på en stämma om Arne Axrups stipendiefond så ser jag inte hur beslutet om fonden kommit till stånd. Knappast sannolikt att detta skulle skett genom ett direktutskick till alla brf:ar i Malmö eftersom det skulle vara väldigt omständigt och komplicerat. Dessutom hade det omöjligen blivit den uppslutning det blev om det inte var ett stämmobeslut, så det faller definitivt på sin egen orimlighet att beslutet tagits på annat sätt än direkt eller indirekt via en stämma.
 12. Varför är Arne Axrups stipendiefond maximalt sluten? Inga stämmor, inga öppna möten, inga redovisade protokoll, ingen redovisning av vilka som nominerats eller av vem/vilka nomineringar skett, ingen redovisning av hur mycket pengar fonden har att tillgå, ingen information, inga löpande uppdateringar, etc, etc. Vad exakt planerar du (och övriga ledamöter i fonden) att göra för att insyn ska finnas i denna fond i framtiden?
 13. Hur mycket pengar finns det i fonden idag? Var redovisas detta för oss tvångsanslutna medlemmar?
 14. Vem kontrollerar fonden, dvs vilka kontrollorgan finns? Revisor (i så fall vem?)?
 15. Vem/vilka nominerade 2011 års stipendiater?
 16. Fanns det 2011 någon som nominerats som inte erhöll något stipendium, och i så fall på vilka grunder rent konkret?
 17. Vilka har nominerats till Arne Axrups stipendiefond sedan årsstämman 2011?
 18. Varför nämnde du, Claes Caroli, inte Arne Axrups stipendiefond med ett enda ord på årsstämman 2012?
Det är uppenbart att styrelseordförande Claes Caroli, valberedare (HSB Malmö) Rolf Brandt, och styrelseledamot Birgitta Nilsson är mycket rädda för ovanstående frågor.

Frågan är också, precis som Insidern noterat, hur HSB Malmös fullmäktigeledamöter kan vara så passiva och oengagerade? Varför finns det inte en enda fullmäktigeledamot som ifrågasätter Claes Carolis Rolf Brandts och Birgitta Nilssons styre av Arne Axrups stipendiefond?

Varför ställer inte medlemmarna i HSB Malmö - som också är tvångsanslutna till stipendiefonden - krav på alla dessa oengagerade fullmäktigeledamöter att börja prestera något?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-06-08 klockan 18:51.
Svara med citat
  #25  
Gammal 2012-06-08, 21:46
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard fnurra?

"vi är fortfarande medlemmar i HSB"
"HSB ledamoten har avgått under året"

Skulle inte förvåna mig om detta är anledningen till att inga pris utdelas 2012?
Svara med citat
  #26  
Gammal 2012-06-08, 22:25
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 287
Blink, blink Redovisningen

Jag har läst redovisningen.

Vilken fantastisk arbetsplats, - friskast i hela landet.
2008: 0,2% sjuka 2009: 0,0% sjuka, anställda ca 15 000, rekord!

De är kanske rent av är odödliga också.
Svara med citat
  #27  
Gammal 2012-06-09, 00:07
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard övermänniskor

Nej de är nog inga "övermänniskor" men de sätter sig gärna över medlemmarna.

Styrelsen (inklusive de nyvalda?) nominerar till stipendiefonden.

http://www.hsb.se/malmo/om-oss/hsb-m...etsbrev-101012

Nyhetsbrev 101012
Här följer en sammanfattning av vad som diskuterats i HSB Malmös styrelse hittills under verksamhetsåret. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till fraga.styrelsen@malmo.hsb.se.

Det nya verksamhetsåret inleddes med ett konstituerande styrelsemöte den 27/4 där vi hälsade våra nya styrelseledamöter Marianne Falck och Dorothea Lai välkomna. Maj-Britt Thulin utsågs till vice ordförande och Björn Andersson till protokollförare. Claes Caroli och Birgitta Nilsson nominerades av styrelsen till ledamöter i Arne Axrups stipendiefond.

Fråga styrelsen gäller de 38 318 HSB Malmömedlemmar som inte är "besvärliga" och ställer frågor?

Påminner mig om Gösta Ekman och Lena Nyman när Gösta skall förklara "the magic hole" så Totte kan få sina kulor.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Lögner av Claes Caroli, styrelseordförande HSB Malmö Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 16 2012-06-23 13:08
Valberedningen och styrelseordförande Loellan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2011-10-09 12:26
HSB Malmös stämmoprotokoll Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-06-15 17:57
HSB Malmö - Ny styrelseordförande! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-03-27 00:25Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:16.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare