Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-04-15, 18:35
Gnibbe Gnibbe är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Inlägg: 46
Standard Lägenhetsförteckning

Med hänvisning till stadgarna (HSB) har jag begärt utdrag ur lägenhets-förteckningen. Till min förvåning är varken balkong eller vindsförrådet omnämnda i utdraget (Bostadsrättsinformationen). Är det någon som vet vem som har rätten och skyldigheterna till dessa utrymmen?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-04-15, 19:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vindsutrymme/källarutrymme, vems ansvar i en brf?

Balkongen hör naturligtvis till bostadsrätten, med ansvar och skyldigheter fördelat enligt föreningens stadgar (som jag gissar är mer eller mindre identiska med HSB:s uschla normalstadgar).

Vindsutrymme och källarutrymme hör till den part som uppges i upplåtelseavtalet, som regel bostadsrättshavaren.
Också med ansvar enligt stadgar, och står det inget i stadgarna så är dessa utrymmen bostadsrättshavarens ansvar (utrymmena hör till bostadsrättshavaren)
.

Balkong och vindsutrymme/källarutrymme borde ingå i lägenhetsförteckningen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-04-15, 20:01
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 292
Meddelande Lägenhetsförteckning

När en lägenhet upplåtas med bostadsrätt är föreningen skyldig att upprätta en ekonomisk plan. I den ingår alla utrymmen: lägenhetsförteckning, vinds- och källarförråd, allt skall registreras också i fastighetsregistret. Alla ändringar skall protokollföras och sändas in för registrering.

Jag syftar här på normalläget: byggnadens ändamål (verksamhet) är upplåtelse av bostadsrätt. Ombildningar känner jag inte till, men förutsätter att i den ekonomiska planen skall även där alla utrymmen förtecknas och insändas för registrering.

Kontakta Bolagsverket, begära ut den första ekonomiska planen. Stämmer inte planen med verkligen då återstår det endast att gå bakåt i tiden och finna beslut som ger svar på när ändringen skett och vad ändringen innebär i förhållandet till ursprunget.

Med vänlig hälsning korsdraget
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-04-15, 20:15
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 2 999
Standard

Så här står det i Bostadsrättslagen:

Citat:
10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn, samt
4. insatsen för bostadsrätten.
Balkong bör väl knappast nämnas, den sitter där den sitter, och hör väl till din lgh oavsett om den är med i förteckningen...?

Vindsförrådet hör väl inte till lgh i och med upplåtelsen, utan förråden har säkert i ordningsställts föreningsgemensamt och därefter fördelats.

Förstår inte riktigt din fråga, vem har rätten till din balkong?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-04-15, 20:43
Gnibbe Gnibbe är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Inlägg: 46
Fråga Lägenhetsförteckning

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Så här står det i Bostadsrättslagen:Balkong bör väl knappast nämnas, den sitter där den sitter, och hör väl till din lgh oavsett om den är med i förteckningen...?

Vindsförrådet hör väl inte till lgh i och med upplåtelsen, utan förråden har säkert i ordningsställts föreningsgemensamt och därefter fördelats.

Förstår inte riktigt din fråga, vem har rätten till din balkong?
Balkong bör väl knappast nämnas...vem har rätten till din balkong?

Förstår inte kommentarerna! Vilka rättigheter och skyldigheter har bostadsrättshavaren?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-04-15, 21:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vad ingår i lägenhetsförteckningen?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gnibbe Visa inlägg
Förstår inte kommentarerna! Vilka rättigheter och skyldigheter har bostadsrättshavaren?
Det är inte möjligt för oss att svara på eftersom vi inte har de stadgar som gäller för din brf. Du får läsa dina stadgar.

Hela biten om medlems- och lägenhetsregister (som Harald gav ett utdrag från) är som följer (BrL 9 kap);

Medlems- och lägenhetsförteckning

8 § Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.

Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn, samt
4. insatsen för bostadsrätten.

Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

Dagen för anteckningen skall anges. Lag (2004:247).

11 § Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget
.

Det finns inget som säger att balkong måste nämnas i lägenhetsregistret som "övriga utrymmen", men jag ser det som naturligt att göra detta ändå (att lägga till ett ord i lägenhetsförteckningen kan väl inte vara något större problem).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vindsförrådet hör väl inte till lgh i och med upplåtelsen, utan förråden har säkert i ordningsställts föreningsgemensamt och därefter fördelats.
Ett vindsförråd/källarförråd hör säkert i normalfallet till lägenheten, men kanske inte något specifikt sådant. Från vad som skrivits om detta ämne tidigare tycks "ägarformerna" för källarutrymme/vindsutrymme variera mellan brf:arna. En fördelning kan inte bara göras "vind" för våg, utan detta måste naturligtvis fastslås avtals/kontraktsmässigt på ett eller annat sätt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-04-15, 21:51
Gnibbe Gnibbe är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Inlägg: 46
Standard Lägenhetsförteckning

Om inte balkong ingår i "lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen" vad gäller då för mig som bostadsrättshavare?
Haralds variant förstår jag inte alls "Balkong bör väl knappast nämnas, den sitter där den sitter, och hör väl till din lgh oavsett om den är med i förteckningen...?"
Om det är så skall det framgå, eller...
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-04-15, 23:33
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 2 999
Standard

Aha! Kanske föstår jag bättre din fråga nu! Trodde du möjligtvis att det i "lägenhetsförteckningen" skulle stå vilket underhållsansvar du respektive föreningen hade?

Citat:
Gnibbe:
Till min förvåning är varken balkong eller vindsförrådet omnämnda i utdraget (Bostadsrättsinformationen). Är det någon som vet vem som har rätten och skyldigheterna till dessa utrymmen?
Hur underhållsansvaret (vilket inkluderar reparations- och skötselansvar) är fördelat framgår av er stadga, inte lägenhetsförteckningen.

Citat:
Om inte balkong ingår i "lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen" vad gäller då för mig som bostadsrättshavare?
Finns det en balkong, så har du underhållsansvar för denna likt framgår av stadga (eller lag om det saknas i stadga), alldeles oavsett om balkongen är nämnd i lägenhetsförteckningen eller ej.

För att ha underhållsansvar för förråd, krävs att det är me di upplåtelseavtalet, vilket de sällan är. Är förrådet inte med i upplåtelsen, skall du endast städa detsamma, samt rätta dig efter samhällets föreskrifter rörande användning (te x förvaring av brandfarliga varor, däck eller liknande) samt föreningens ordningsregler (upprättade av styrelse eller stämma).
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-04-16, 00:14
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hsb hemliga lgh förteckning?

HSB:s 9 gradig skala, någon som hört talas om den?

Borde vara känd eftersom HSB är en federal kollektiv organisation.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16604820.ab

Vet att detta inte har så mycket med lgh förteckning bostadsrätt att göra, men eftersom smutsen kröp fram o HSB direkt hakar på så blev det ett inlägg.
3 halvtidsanställda? Finns tjänsten att köpa av HSB?
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-04-16, 01:02
Gnibbe Gnibbe är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Inlägg: 46
Standard Lägenhetsförteckning

Beaktande kommentarerna så är det uppenbart att balkong, men även vindsförråd, ingår i lägenheten och borde därför finnas med i förteckningen (övriga utrymmen?). Om inte, balkong = ingenmansland där brh svarar för renhållning,snöskottning, målning av insida av balkongfront samt golv enl brf instruktioner (stadgarna). Kan en lgh vara utrustad med balkong utan att detta finns noterat i förteckningen?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Lägenhetsförteckning bostadsrättsförening Admin Faktabanken 9 2017-06-29 11:42
Bevis för ägande annat än lägenhetsförteckning? Hallmat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2012-10-30 18:18
Medlems- och lägenhetsförteckning bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 02:44Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare