Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-05-15, 23:09
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Fråga Redovisning av depositioner för nycklar

Sedan 1998 har vi erlagt deposition á 300 kronor för
- husnycklar
- garagenycklar
- tvättstugenycklar
- motionslokalsnycklar
- bastunycklar
Nu är det dags för återbetalning och styrelsen "har inte den blekaste aning om hur mycket pengar det rör sig om totalt".
Enligt vår ekonomiske förvaltare har depositionerna bokförts som kortfristiga skulder. Jag menar, att pengarna skullle ha bokförts som långfristiga skulder. Vem har rätt.
Kan någon IFRS-kunnig avgöra tvisten?
Föreningen har 124 lägenheter totalt rör det sig sannolikt om mellan 65.000 - 100.000 kronor. Enligt min alldeles egna uppskattning och hörsägen.

Senast redigerad av qada: 2012-05-16 klockan 00:11. Anledning: Tillägg
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-05-16, 19:27
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Bortglömda depositioner i brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Enligt vår ekonomiske förvaltare har depositionerna bokförts som kortfristiga skulder. Jag menar, att pengarna skullle ha bokförts som långfristiga skulder. Vem har rätt.
Hur man bokför är inte direkt min starka sida. Det finns andra som kan detta bättre (och dessutom är regelverket så luddigt att man kan göra i princip hur man vill), men eftersom det handlar om skulder på längre tid än ett år så torde det bokföras som en långfristig skuld, enligt min mening.

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
Nu är det dags för återbetalning och styrelsen "har inte den blekaste aning om hur mycket pengar det rör sig om totalt".
Ett av många problem med för lite insyn och medlemskontroll i kombination med okunniga styrelser och många förändringar i styrelsens sammansättning (utan långsiktighet), men oavsett hur pengarna bokförts måste ju depositioner återbetalas.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-05-16, 23:13
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 2 985
Standard

Inte jätteviktigt om bokat som lång eller kort skuld, tycker jag. (Kort skuld = förfaller inom ett år, lång skuld = förfaller någon gång efter ett år).

Så, definitionsmässigt, lång skuld.


Det anmärkningsvärda verkar vara att man inte bokat dessa depositioner på ett SÄRSKILT konto. Och är det FÖRVALTAREN som gjort det felet, så är det riktigt illa.

Alla förvaltningsbolag hanterar mängder med pengar, egna och kundernas. Det är hårda lagkrav på att man tydligt ska hålla isär dessa delar, så att kundernas tillgodohavande kan skyddas, te x vid en konkurs.

Lika förhållande gäller för medlemmarnas depositioner i föreningen. Dessa medel måste hållas strikt åtskilda från föreningens, så att dessa alltid kan återbetalas, även om föreningen hamnar i obestånd.

Detta borde förvaltaren ha stenkoll på. Annars, byt förvaltare omedelbums.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-05-17, 07:09
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Standard

Tack för det! You made my day! Minst sagt.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-05-19, 07:40
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Standard Mer i ämnet

Jag har vidarebefordrat Haralds svar till den ekonomiske förvaltaren och styrelsen för kommentarer. Nu väntar jag med intresse på eventuellt svar.

Nedan citerade fraser är styrelsens helt egna.

Denna fråga aktualiserades i och med att styrelsen ett år efter att det nya låssystemet installerats beslutat att inte återbetala depositionerna på grund av att

- det nya systemet "kostade en stor slant". 930 tkr framkom det vi årsstämman den 15/5
- det nya systemet är så bra och alla är nöjda
- samtliga lägenhetsinnehavare har fått 4 elektroniska brickor

Jag opponerade mig omedelbart mot beslutet och styrelsen ändrade sig efter att ha konsulterat sina jurister (SBC). Mot uppvisande av kvitton skulle depositionerna återbetalas. Dessa kvitton är kopplade till ASSAs Twin Combi-system och skall följa nycklarna. Enligt ASSAs regler skall nyckelansvarig tillse att så sker vid lägenhetsbyte. Denna regel har inte följts. Vissa har fått kvitton andra inte. Själv visste jag inte om att dessa kvitton fanns förrän i påskas. Enligt styreslens jurister skulle det bli orättvist om vi inte visade kvitton då

- vi kan ha fått (utan deposition) nycklar av tidigare ägare, vilket bristen på kvitto var bevis på
- någon kan ha hittat sin husnyckel på gården
- man kan inte återbetala för alla möjliga nycklar

"det finns många varianter på det här temat"

Med stöd av juristerna åberopar man följande regler i ASSA-kvittot

"vid anmodan uppvisa nyckel och kvitto till ansvarig personal"
"ej över- eller återlämna nyckel till annan än systemansvarig"

Ordet deposition eller belopp finns inte angivet på dessa kvitton.

Styrelsen och dess jurister tycks sväva i okunnighet om att en depoistion är ett avtal, som inte får brytas av endast en part. Personligen skulle jag inte rådfråga dessa jurister. Men förhoppningsvis har deras råd baserats på friserad information från styrelsen och fått de svar man önskat.

Det senaste budet är att vi skall uppvisa nyckel+kvitto och inte endast nycklar då "det är ett jättearbete att para ihop nycklar och kvitton, då kvittona arkiverats i olika pärmar". Varken styrelsen eller den ekonomiska förvaltaren har de sidoregister, som krävs för depositioner. På min fråga hur dessa redovisats svarar styrelsen "Vad beträffar "bokföringen" av depositioner så är det ett system som styrelsen ärvt av föregående styrelser sedan många år tillbaka, och det är svårt att ändra på i brådrasket."

Under årsstämman frågade jag hur återbetalda depositioner kommer att bokföras. SBC-ordföranden svarade då: "Frågan gäller kommande årsredovisning och hör inte hemma vid denna årsstämma". Återbetalningarna kommer att ske genom avdrag på någon kommande månadsavi.

Tyvärr har flera medlemmmar nu slängt både nycklar och kvitton, då man bl a trott att depositionerna förverkades i och med den nya installationen.

Jag anser att vi inte skall behöva uppvisa varken nycklar eller kvitton. Depositionerna följer nycklarna och går i arv mellan lägenhetsinnehavarna. Således kan man utgå från hyres- och garageavtal, de betalkort för tvättmaskiner, som är registrerade på lägenhetsinnehavarna, hyresbetalningar för bastu- och motionslokal. Uppgifter om lägenhetsinnehav och garageavtal har den ekonomiske förvaltaren, som aviserar oss varje månad. Lätt som en plätt i mina ögon.

Eller ännu lättare ta ut listor från det nya, utomordentliga systemet, där de olika behörigheterna finns registrerade och komplettera dem med antal husnycklar per lägenhet, t ex 2 rok=2 nycklar. Men det är sannolikt alldeles för lätt!

Förslagen har jag lämnat till styrelsen, som inte kommenterat dem. Med den drucknes envishet fortsätter man att hänvisa till de upprepade kontakterna med sina jurister och deras svar.

Förhoppningsvis kommer styrelsen att kalla till extra stämma, då jag anser att det är deras ansvar. Önskemål om extra stämma framkom vid årsstämman. Så nu gäller de att slipa argumenten!

Som jag brukar säga: Man behöver inte vara Leif GW Persson för att inse, att styrelsen försöker 'att luras utan att ljuga' och inte vet var man skall ta pengarna från. Personligen tror jag att de snurrat runt i handkassan!

Tyvärr tvingas vi leva med den här styrelsen i ytterligare ett år. Två av ledamöterna har suttit mer än 7 år!!!!!!
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-05-19, 11:09
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard styrelser betalar för att skydda sig

"Under årsstämman frågade jag hur återbetalda depositioner kommer att bokföras. SBC-ordföranden svarade då: "Frågan gäller kommande årsredovisning och hör inte hemma vid denna årsstämma"

Detta svar säger mycket.

Och de köpta experterna behandlar medlemmarna som "något katten släpat in".

Tyvärr köper dessa dj.a organisationer en massa tjänster/annonser av media.
Och man hugger inte av armen på den föder än.
Lika med politiker största möjliga tystnad om den svenska heliga kon, bostadsrätt.
Pengarna kittlar dödsskönt i kistan som balloo sa, eller var det myror?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelse följer ej regler om årsmöte, visar ingen redovisning... Mr Magoo Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2010-06-24 20:02
Dom om tvättstugestök överklagas - elektroniska nycklar i brf j.a Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2009-06-06 12:30
Nycklar och lås i bostadsrätt Admin Faktabanken 0 2009-03-12 18:33Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:50.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare