Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-24, 02:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar

Nedantående är en sammanställning av en del av de motioner som HSB Malmös årsstämma har att behandla år 2008.

För styrelsens svar på motion #1-15 se här;
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren.

För styrelsens svar på motion #16-33 se här;
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren.

Se även; Allmänt om styrelsens svar på motionerna (där resten av styrelsens svar på motionerna återfinns tillsammans med övergripande information).


Styrelsens svar på motionerna är markerat i rött nedan.

Motion 34. HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag! En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Brf:ar är självständiga föreningar som ibland anlitar tjänster från HSB Malmö. Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera. Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 34:
Denna motion handlar inte om andra! Motionen avser HSB Malmös styrelse och denna styrelses ansvar.
HSB Malmös styrelse försöker alltid lägga över allt ansvar på andra.
Finns det absolut ingen moral och etik inom HSB Malmö?

HSB Malmös styrelse har tyvärr fel i vad de skriver här.
Sanningen är i stället att en brf är "självständig" på HSB:s villkor (enligt bl.a. brf:ens stadgar, HSB Malmös stadgar och HSB Malmös fria tolkningar av stadgar samt den HSB-ledamot som HSB uttrycker är en länk mellan HSB och brf:en). Dvs en brf är på intet sätt självständig från HSB.

"Brf:ar ska följa lagar och stadgar. Om detta inte görs så är det brf:ens medlemmar och revisor som ska agera"???
Gång på gång får fullmäktigeledamöterna höra meningslösa floskler och uppenbara självklarheter.
Den förtroendevalda revisorn vet ofta ingenting om någonting.
Den av HSB bestämda HSB-revisorn gör aldrig något, ovavsett hur fel det är (vilket vi kan se bl.a. från inlägget; Förskingring i HSB-brf - Ledamöterna sitter kvar!).
Är det någon som någonsin hört en revisor som avlönas av HSB anmärka på något fel?
Och återigen, detta handlar inte om andra. Motionen handlar enbart om HSB Malmö och HSB Malmös moral och etik... eller rättare avsaknaden av moral och etik.

"Om HSB Malmö (i egenskap av medlem i en brf) upptäcker lagbrott, så ska HSB Malmö påtala detta för revisorn i brf:en"???
Ja, inte för att detta har med motionen att göra, men bevisligen gör HSB Malmö inte detta (och har väl aldrig i historien heller gjort detta, oavsett vilka lagbrott som begåtts). Sedan tycker jag inte att HSB Malmö ska påtala lagbrott för revisorn, utan HSB Malmö är skyldig att först och främst polisanmäla lagbrott.
Tråkigt att HSB Malmös styrelse inte förstår detta, eftersom det borde vara en självklarhet för alla att lagbrott ska anmälas.

Styrelsen skriver i sitt svar till fullmäktigeledamöterna som om fullmäktige var små barn.
HSB Malmös styrelse besvarade denna motion exakt så fel som jag förklarat i själva motionen att de skulle göra.

Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor. Frågorna hade så lätt kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa i stället för att bara själviskt lägga all kraft på att försöka skydda sig själva.

Notera också att HSB Malmö inte kommenterade med ett enda ord om vad som stod i den 7 A4-sidor långa bakgrunden till yrkandena.
Skälet till detta är naturligtvis att HSB Malmö är fullt medveten om att de gjort fel, och det finns inget sätt för HSB Malmö att försvara sitt beteende.
HSB Malmö vill i sitt svar inte säga något som de vet att jag kan motbevisa om de skrivit det i sitt svar, emedan de vet att detta inte låter sig göras på årsstämman.
HSB Malmö har mycket svårt att be om ursäkt för sina fel, och ej heller denna gång vill HSB Malmö göra detta.

HSB Malmös styrelse vill inte ens i sitt svar informera om de har för avsikt att betala tillbaka de pengar HSB Malmö helt i onödan kostat mig och min brf, enligt motionen.
- 300.000 kr för tre stämmor
- För 44.400 kr besvarar HSB Malmö motioner åt brf-styrelsen
- Stellan Håkansson debiterar 18.000 kr bara för att närvara på stämman
- HSB Malmö röstar mot medlemmarna
- HSB Malmö begår solklart lagbrott
- Enda mål att alla motioner ska avslås
- HSB Malmö bistår med dyra advokater, utan medlemmarnas vetskap
- Den av HSB Malmö utsedde revisorn, Peter Sjöberg, Ernst & Young, lurar medlemmarna; pris = 4.500 kr
- Turning Torso flyttar till min brf
- Personliga påhopp, särbehandling och mobbning


Styrelsens svar har inte det minsta med motionen att göra och jag yrkar att stämman bifaller de 12 yrkanden i denna motion;
#1 - HSB Malmö ska inte åta sig att besvara motioner åt en brf-styrelse (men kan naturligtvis i vissa fall bistå med hjälp i form av utredning av kostnader och dylikt).

#2 - Så länge nuvarande regelverk (brf-stadgar) finns så ska HSB Malmö följa lagen, precis som övriga medlemmar måste göra, och inte bevista en brf-stämma med mer än maximalt tillåtet antal personer, dvs en person med fullmakt. (Se även; Fullmakt, beskrivning)

#3 - Alla kostnader för alla stämmor och möten med fullmäktige ska redovisas separat i årsredovisningen.

#4 - Alla som närvarar på stämmor ska redovisas i röstlängden.

#6 - HSB Malmö ska inte skada brf:ar genom att hålla dåliga styrelser bakom ryggen.
#8 - HSB Malmö ska inte backa upp eller försöka dölja fel, misstag och brott som en styrelse begår, utan HSB Malmö ska i stället verka för öppenhet och insyn i brf:en.
#7 - Info till styrelser: HSB Malmö ansvarar för att brf-styrelser är införstådda med att brf-styrelsen inte kommer att stödjas av HSB Malmö om styrelsen begår allvarliga felaktigheter och misstag, och ej heller vid oegentligheter/brott.

Medlemmarna ska alltid ha rätt att veta vad som händer i brf:en och inte bara till årsstämman!
HSB Malmö ska ej acceptera att medlemmar undanhålls information bara för att den kan vara avslöjande för hur brf-styrelsen agerat i olika frågor.
#10 - Info till medlemmar: HSB Malmö ska informera medlemmar om att HSB Malmö inte kommer att stötta allvarliga fel , misstag eller brott som begås av en styrelse.

#9 - HSB Malmö ska alltid rekommendera och verka för öppna styrelseprotokoll.

#11 - HSB Malmö ska återbetala de pengar som HSB Malmö kostat min brf för de tre senaste stämmorna med en summa av 200.000 - 300.000 kr, dvs samtliga pengar som HSB Malmö debiterat min brf för de tre senaste stämmorna.
HSB Malmö bör dessutom skicka en skriftlig ursäkt till varje medlem i min brf.

#12 - HSB-ledamoten ska ha en kontroll- och upplysningsfunktion vad gäller brott och oegentligheter.


Motion 35. Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att försäljning av fast egendom ingår i styrelsens ansvarsområde.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 35:
Styrelsens uppfattning är lika beklaglig som irrelevant.
Precis som att fullmäktige tog beslut om att bygga Turning Torso kan fullmäktige - i egenskap av föreningens högsta beslutande organ - ta beslut om att sälja Turning Torso.

Dessutom har styrelsen inte visat på någon som helst kompetens eller handlingskraft inom området, och då är fullmäktige skyldiga medlemmarna att ta över styrelsens uppgifter.

Notera också att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot försäljning.
Det visar att styrelsen inte vet vad de håller på med.

Frågor till HSB Malmös styrelse;
1. När beräknar HSB Malmö att Turning Torso ska börja gå med vinst, inberäknat samtliga kostnader/förluster avseende Turning Torso?
2. Vad hände med det "seriösa" bud som HSB Malmö fått på Turning Torso (från vem?)?
3. På vilken nivå anser styrelsen ett bud ska ligga på för att det ska bli aktuellt att sälja Turning Torso?
4. Vad ser styrelsen för fördelar och nackdelar med att sälja Turning Torso ur ekonomisk synvinkel?

Produktionskostnaderna för TT uppges ligga på 1,6 miljarder kronor och för TT Gallery på 265 miljoner kronor.
Värdet på TT uppges idag ligga på 2 miljarder kronor (okänt hur mycket TT Gallery värderas till).

Hur mycket av Turning Torso subventioneras av HSB idag (dvs hur stor hyra betalar HSB för alla sina våningar i Turning Torso)?
Vilka kostnader/inkomster för HSB Malmös lokaler på Föreningsgatan?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fyra yrkanden;
#1 - Försäljning av Turning Torso och Turning Torso Gallery till högstbjudande, om priset överstiger en viss summa, förslagsvis 2 miljarder kronor.

#2 - Kalkyler som presenteras för Turning Torso ska inte bara innehålla produktionskostnader, utan allt.

#4 - HSB Malmö ska inte bara media som informationskanal för vissa frågor.


Motion 36.
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att till- och avsättande av vd ingår i styrelsens ansvarsområde.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 36:
Notera hur HSB Malmös styrelse noga aktade sig för att beröra en enda sakfråga i denna motion.

Notera sedan att styrelsen varken uppger sin syn på saken eller framför några argument för eller emot motionens yrkanden.
Det visar att styrelsen inte vet vad de håller på med.

Notera också hur styrelsen räddhågat undvek varje fråga till styrelsen i denna motion.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa i stället för att bara själviskt lägga all kraft på att försöka skydda sig själva.

Även här är styrelsens uppfattning är lika beklaglig som irrelevant.
Emedan styrelsen har ett begränsat ansvarsområde, så har fullmäktige - helt enlig lag och stadgar - det fulla och hela samt övergripande ansvaret.

OBS! Medianlönen för en VD ligger enligt Svenskt Näringsliv idag på 880.000 kr per år!
HSB Malmös styrelse vill ge VD:n 420.000 kr mer (dvs, 1,3 mkr) + stora förmåner!

Jag yrkar följande (enligt motionens fem yrkanden);
1. Justerat yrkande: Styrelsen söker efter ny VD på den öppna marknaden, och redovisar sedan resultatet för fullmäktige, som sedan tar själva beslutet om tillsättandet av VD.
2. Justerat yrkande: Lön och förmåner ska understiga det som styrelsen skrivit i årsredovisningen för 2007 att Michael Carlsson skulle få om han tillsattes som VD (27 inkomstbasbelopp, dvs 1,3 mkr).
VD-lön sänks. Förslagsvis till 18 inkomstbasbelopp (864.000 kr). Tjänstepension & sjukförsäkring sänks till max 10 % av VD-lön.
3. Lön och förmåner för VD bestäms alltid i samråd med fullmäktige.

4. Avtalet mellan f.d. VD och f.d. styrelseordförande läggs ut i sin helhet på HSB Malmös webbplats.

5. F.d. VD:s och f.d. styrelseordförandes agerande prövas rättsligt.
Har f.d. styrelseordföranden agerat på egen hand i denna fråga utan protokollfört tillstånd från styrelsen så måste f.d. styrelseordförande ha begått en straffbar handling.
Har styrelsen däremot utsett en person i styrelsen att fritt höja VD-lönen utan ramar så har styrelsen begått en handling som enligt min mening är att bedöma som trolöshet mot huvudman, och då måste detta naturligtvis prövas rättsligt.


Motion 37. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

Förslag till beslut: Se Motion "#5 om förtroendevalda på webben" samt "#6 Kontaktvägar till förtroendevalda på webben".
Motivering: Se Motion "#5 om förtroendevalda på webben" samt "#6 Kontaktvägar till förtroendevalda på webben".

Till motion #5 och #6 svarar styrelsen;
"Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt namnen på de som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper.
Motivering: Det är styrelsens avsikt att, när så är lämpligt, på HSB Malmös hemsida publicera namnen på de förtroendevalda som utsetts av HSB Malmös fullmäktige samt till dem som utsetts av styrelsen att medverka i olika sammanhang, exempelvis projektgrupper."

Min kommentar till styrelsens svar för motion 37:
Detta är ett mycket fult sätt av styrelsen att besvara motioner på eftersom styrelsen vet att det inte är möjligt för fullmäktigeledamöterna att på stämman sitta och bläddra fram och tillbaka hela tiden under diskussionen om motionen. Styrelsen har ju ändå bara ca. 10 sätt att besvara alla 196 motionerna på, och då kunde de väl precis lika bra här som på alla andra ställen, kopiera över sina svar. Detta är fullt medveten strategi av styrelsen för att försöka förvirra och försvåra för fullmäktige så mycket som möjligt.

Styrelsen har därmed även här svarat på ett sätt där de inte förpliktigar sig till något, vilket naturligtvis är oacceptabelt.
Dessutom har styrelsen bara svarat på två av tio yrkanden. Övriga 8 yrkanden har styrelsen inte ens bemödat sig med att ta ställning till.

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa i stället för att bara själviskt lägga all kraft på att försöka skydda sig själva.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens 10 yrkanden;
#1 - Redovisning av vilka konkreta uppgifter ombud/ersättare till HSB Riksförbund har samt kontaktvägar.

#2 - Redovisning av vad ombud/ersättare planerar att göra och har utfört före respektive efter HSB Riksförbunds stämma.

#3 - Dagordning med tillhörande dokument för HSB Riksförbunds stämma redovisas för alla i god tid så att medlemmar kan framföra synpunkter till ombuden att ta med sig och i sin tur framföra på stämman.
#4 - Alla motioner till HSB Riksförbund redovisas för alla i sin helhet i god tid före riksförbundets stämma.
Även motioner för tidigare år (t.ex. 10 år tillbaka i tiden).
#5 - Stämmoprotokoll, från HSB Riksförbunds stämma, med tillhörande dokument (ex. röstlängd) redovisas för alla snarast efter stämman.

#6 - Arvode till ombud/ersättare ska baseras på arbetsbeskrivning/policy.
a) Ombud/ersättare ges ett arvode för sitt uppdrag.
b) Arvode bestäms av stämman i vanlig ordning, efter att arbetsbeskrivning/policy presenterats.
c) Utskott tillsätts för att ta fram arbetsbeskrivning/policy för ombud/ersättare.
d) På nästa stämma fastställer stämman arvoden för ombud/ersättare.
#7 - Kostnader för ombud redovisas årligen som separat post i årsredovisningen.


Motion 38. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen

Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 38:
Det är onekligen lite lustigt att styrelsen instämmer i motionen men sedan ändå inte lägger in denna punkt i dagordningen för årsstämman 2008.
Det tycks bara handla om att göra så lite som möjligt för styrelsen.

Styrelsen har inte visat på någon kompetens i någon fråga, och särskilt inte när det gäller valberedningens arbete.
Styrelsen har tvärtom noga skyddat valberedningen så att medlemmarna och fullmäktige skulle få minsta möjliga information om de fel som begåtts.
Det är uppenbart att valberedning och styrelse/HSB Malmö samarbetat med varanda på ett synnerligen omoraliskt och oetiskt sätt.
Dessutom borde det finnas tillräckligt mycket vett i en styrelse för att förstå en så elementär sak som att det inte är styrelsen (t.o.m. betydligt mindre än det är valberedningen själv) som ska sätta upp riktlinjer för hur valberedningen ska bedriva sitt arbete.

Vi har sett hur styrelsen kraftigt skadar hela föreningen och alla dess medlemmar genom att inte tydligt ta avstånd från hur illa valberedningen skött sina uppgifter så här långt. Det är nu fullmäktiges ansvar att se till att det blir ett slut på det här, en gång för alla.

Notera dessutom hur styrelsen undvek yrkande #3 i denna motion, dvs att styrelsen skulle se till så att valberedningspolicy togs fram till stämman 2008 så att HSB Malmö inte tappade värdefull tid på detta. Styrelsen försätter HSB Malmö i en mycket svår situation med sitt bristande engagemang och sin nonchalans för fullmäktigeledamöterna och övriga medlemmar.

Jag yrkar att stämman beslutar enligt motionens två första yrkanden (av 3);
#1 - Fastställande av valberedningspolicy läggs in i dagordning (P 17 enl. stadgegruppens förslag) för HSB Malmös årsstämmor och ska alltid kunna justeras via motioner.

#2 - Policy för valberedning tas fram, med stöd av alla medlemmar, av en för detta kompetent arbetsgrupp som arvoderas.

Yrkande #3 stryks eftersom styrelsen ej gjort något före stämman.


Motion 39. Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 39:
Styrelsens svar är precis lika dumt här som till motion #38, och mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 15 (13 + 2) yrkanden som hör till denna motion;
#1 - Valberedningen ska arbeta under hela året, precis som det står i valberedningspolicyn (och inte som t.ex. för 2007 då valberedningens första livstecken kom 2007-10-19, där valberedningen då informerade om att de först då påbörjat sitt valberedningsarbete... och då dessutom i mycket starkt begränsad form).

#2 - Nomineringsmöjlighet ska finnas under hela året tillsammans med nomineringsinformation.
#3 - Valberedningen ska kunnas nås via e-post.
#4 - Valberedningen ska på olika sätt informera om valberedningsproceduren.
#5 - Så fort valberedningen är klar med sitt arbete ska detta redovisas på HSB Malmös webbplats.

#6 - Valberedningen ska redovisa varje kandidats uttalade mål med sitt uppdrag (ska ej formuleras av valberedningen).
#7 - Valberedningen ska presentera vad respektive förtroendevald gjort och uppnått sedan föregående årsstämma.

#8 - Valberedningen ska snarast informera alla om någon förtroendevald har lämnat eller avser att lämna sitt förtroendeuppdrag.
#9 - Kontroll av om ledamöter kommer att lämna sitt uppdrag ska ske löpande av valberedningen.
Styrelsen ansvarar för att snarast informera valberedningen om styrelsen får kännedom om att någon förtroendevald avser att lämna sitt uppdrag.

#10 - Medlemmarna ska kunna nominera förtroendevalda fram till 2 månader före årsstämman.

#11 - Medlemmarna ska årligen informeras om den uppföljning och de samtal som gjorts med samtliga förtroendevalda och vad som kom ut av detta.
#12 - Valberedningen ska redovisa vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas till olika förtroendevalda.

#13 - Valberedningen ska löpande förbättra sin planering och sitt arbete samt före årsstämman redogöra för vilka förbättringar som gjorts.

#14 - Regelverk/rutiner enligt ovanstående punkter ska finnas i policy/arbetsinstruktion för valberedningen och i HSB Malmös stadgar.
#15 - Det som beslutats här börjar gälla omedelbart.
Om inte alla 15 yrkanden godkänns i ett svep av stämman måste beslut tas separat för varje yrkande.


Motion 40. Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 40:
Styrelsens svar är precis lika dumt här som till motion #38, och mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Notera att styrelsen ej heller besvarar de frågor som är ställda till styrelsen i motionen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att ställa och få svar på frågor som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa i stället för att bara själviskt lägga all kraft på att försöka skydda sig själva.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 13 yrkanden som hör till denna motion;
#1 - Alla medlemmar ska ha rätt att nominera direkt till HSB Malmös valberedning (enl. stadgegruppens förslag i §23).
#3 - Information läggs ut på HSB Malmös webbplats och i medlemstidningen om att alla medlemmar har rätt att nominera.

#4 - För varje nominering ska uppges förslagställare och dennes brf.
#5 - Även för nomineringarna till årsstämman 2007 (och ev. tidigare år) ska redovisning ske av förslagsställare samt dennes brf.

#10 - Riktlinjer för valberedningens arbets- och tidplan specificeras mer noggrant än idag.

#6 - Valberedningspolicy förbättras med bl.a. en bättre specifikation över valberedningens arbete av ett utskott för detta.
#7 - Ny valberedningspolicy presenteras och fastställs på en extrastämma inom 4 månader.

#8 - Valberedningspolicy ska finnas på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".
#9 - Valberedningens arbets-/tidplan ska finnas på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".

#12 - Valberedningens arbete ska redovisas på HSB Malmös webbplats och i tidningen "Hemma i HSB".
#13 - Valberedningens protokoll läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Om inte alla 13 yrkanden godkänns i ett svep av stämman måste beslut tas separat för varje yrkande.


Motion 41. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 41:
Styrelsens svar är precis lika dumt här som till motion #38, och mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Vad finns det i valberedningens arbete som behöver döljas och varför?

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden som hör till denna motion;
#1 - Valberedningens arbete ska vara öppet!


Motion 42. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse

Förslag till beslut: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".
Motivering: Se Motion "#38 Valberedningens policy stående punkt i dagordningen".

Styrelsens svar till motion #38
Förslag till beslut: Styrelsen yrkar på att fullmäktige anser motionen besvarad samt att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att revidera valberedningspolicyn varje år, och att fullmäktige beslutar att valberedningspolicyn ska fastställas av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.
Motivering: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att varje år revidera valberedningspolicyn, och att den reviderade valberedningspolicyn fastställs av fullmäktige på den årliga, ordinarie föreningsstämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 42:
Styrelsens svar är minst lika dumt här som till motion #38, och mina kommentarer är desamma som för motion #38.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden som hör till denna motion;
#1 - Valberedningen ska söka förtroendevalda med högre/hög IT-kompetens.


Motion 43. Info om Arne Axrups stipendiefond

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka om informationen om Arne Axrups stipendiefond kan läggas ut på HSB Malmös hemsida.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 43:
Obegripligt svar från styrelsen. Vad finns det att undersöka? Det är bara att göra!

Styrelsens ovilja att anstränga sig det minsta tar sig ofta löjeväckande uttryck, precis som här.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med de 2 yrkanden som hör till denna motion;
#1 - Arne Axrups stipendiefond förklaras.

#2 - Val till stipendiefond läggs utanför dagordningen (enl. stadgegruppens förslag).


Motion 44. Lista över motioner och motionärer & Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer. Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 44:
Styrelsen skriver; "Det är också styrelsens avsikt att kontinuerligt vidareutveckla och förstärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocesserna inom HSB Malmös och bostadsrättsföreningarnas verksamheter".
Denna kommentar från styrelsen har inget med motionen att göra, men vi kan alla konstatera - såväl från alla svaren från styrelsen på motionerna som i övrigt - att om är det något styrelsen inte kommer att göra så är det just detta.
Det är bara en ren bluff, och man måste vara bra dum om man går på den, med tanke på hur uppenbar den är.

Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att man inte ska premiera enskilda motionärer".
Ja, varför ska man premiera de som gör något bra? Det är ju emot styrelsens principer.
Varför ska man premiera enskilda styrelser? De ska väl inte ha något arvode då, enligt styrelsens resonemang.
Det ska bara vara de som anstränger sig så lite som möjligt som ska premieras.

Styrelsen väljer att bara bemöta ett av fem yrkanden.

Styrelsens uppfattning ger jag inte mycket för.
Styrelsen har inga egna förslag på hur man ska engagera medlemmarna mer.
Inte ett enda förslag - varken nu eller tidigare - från styrelsen på hur engagemanget ska ökas!

Det sätt jag beskriver i min motion är bara ett sätt av många.

Notera också hur styrelsen undviker att svara på den fråga som i motionen ställts direkt till styrelsen.
Konsekvensen av detta blir att stämman blir lidande, och onödig tid på stämman måste tas upp med att få svar på denna fråga som så lätt skulle kunnat besvarats i förväg, om bara HSB Malmös styrelse sett till HSB Malmös medlemmars bästa i stället för att bara själviskt lägga all kraft på att försöka skydda sig själva.

Jag yrkar att stämman beslutar i enlighet med motionens fem yrkanden;
#1 - Lista över motionärer med sammanfattning av respektive motion ska finnas på HSB Malmös webbplats (med minst 10 års historik).

#3 - Styrelsen ska motivera alla att skriva motioner.

#5 - De som skrivit de bästa motionerna premieras för detta.


Motion 45. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Motioner till HSB Malmö är ställda till stämman, inte till alla medlemmarna. Dock är det självklart intressant för medlemmarna att få reda på vilka beslut avseende motioner som stämman fattat. Detta sker då i samband med att de övriga besluten publiceras.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 45:
Det är sorgligt att HSB Malmö har en styrelse med så låg kompetens och insikt.
Det enda som är bra med detta svar är att styrelsen nu inför alla bekräftar sin inkompetens och att alla tidigare vackra ord om att demokratisera HSB Malmö bara varit rena skära lögner i hopp om att det skulle räcka för att styrelsen skulle få sitta kvar.

Motioner är ställda till stämman men det är oerhört viktigt för alla medlemmar och kanske alldeles särskilt fullmäktige, som ska välja de förtroendevalda, att veta var styrelseledamöterna står i olika frågor!

Notera att HSB Malmös styrelse inte ens kan/vill uppge något konkret skäl till varför styrelsen inte vill att medlemmarna ska få se inlämnade motioner förrän strax före stämman.

Styrelsen har inte bemött motionens yrkanden i sak, utan har bara framfört sin oväsentliga personliga åsikt baserat på ingenting.

Notera också att styrelsen inte ens brytt sig om att kommentera motionens yrkanden i övrigt, t.ex. om redovisningen av styrelsens svar på motioner.

Jag yrkar att samtliga sju yrkanden i motionen bifalles av stämman;
#1 - Motioner läggs ut senast en vecka efter deadline.
#2 - Tre veckor efter deadline skickas alla motioner ut skriftligt till alla fullmäktigeledamöter.

#3 - Senast tre veckor före stämman ska HSB Malmös styrelse ha presenterat sina svar med utredningar till alla motioner.
#4 - Styrelsens svar ska läggas ut så fort som möjligt.

#5 - Referens i årsredovisning (med sammanfattning) i årsredovisningen.


Motion 46. Senare inlämning av motioner

Förslag till beslut: Avslag.
Motivering: Med tanke på att årsredovisning, kallelse och motioner ska genomarbetas, tryckas och distribueras i tid före stämman, så är det styrelsens uppfattning att tidpunkten för inlämnande av motioner är i senaste laget redan idag.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 46:
"Genomarbetas"???
Med tanke på hur styrelsen besvarar motioner - där inte en endaste motion utretts och i princip ingen motion bemötts med konkreta argument - så kan vi lika gärna hoppa över styrelsens svar och flytta fram senaste inlämningsdatum av motioner till dagen före tryckning.

Jag yrkar att samtliga tre yrkanden i motionen bifalles av stämman;
#1 - Motioner kan lämnas in fram till 2 månader före årsstämman.

#2 - Motioner kan lämnas in fram till 5 veckor före årsstämman, men styrelsens svar garanteras ej för dessa.


Motion 47. Information om vad som gäller för motioner & Påverka HSB Riksförbund

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att rutinmässigt på lämpligt sätt informera om möjligheten att motionera till stämman.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 47:
Styrelsen instämmer i min motion men vill inte förpliktigas till något.
Det visar hur viktigt det är att det inte blir enligt styrelsens förslag.

Jag yrkar att samtliga tre yrkanden i motionen bifalles av stämman;
#1 - Information om vad som gäller för motioner på webbplats och i medlemstidning.

#3 - Styrelse & ombud ska påverka HSB Riksförbund att informera om enskild medlems motionsrätt.


Motion 48. Motioner ska noga utredas av styrelsen

Förslag till beslut: Anse besvarad (i båda att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen.
Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna. Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 48:
Styrelsen skriver; "Det är styrelsens uppfattning att motioner i dagsläget behandlas noggrant och seriöst av styrelsen".
Bara efter att ha läst styrelsens svar på de tidigare 47 motionerna här så kan alla se hur löjeväckande en sådan kommentar är.
Jag vet inte hur det skulle vara möjligt att "behandla" motioner mindre noggrant och mindre seriöst än vad som gjorts av styrelsen här.
Och svaren från styrelsen blir bara värre och värre efter detta.

Notera att styrelsen undviker att kommentera denna motions två yrkanden (såväl som övrigt innehåll i motionen) i sak.

"Det är också styrelsens uppfattning att synpunkter från alla medlemmar är välkomna"???
Allt pekar på motsatsen!

"Synpunkter tas emot av och hanteras inom organisationen. Det ingår i det operativa arbetet att ständigt ta emot och hantera synpunkter och förslag till förbättringar"???
Som vi kan se från oändliga exempel på detta så är det inte alls så (inte minst från de första 33 motionerna här där alla kan se att styrelsen vägrade att svar på grundläggande enkla frågor)!

Det är således "livsavgörande" för HSB Malmö att denna motions två yrkanden bifalles av stämman;
#1 - På stämman ska alla kunna ge förslag på nya sätt att driva föreningen.
Varje motion ska behandlas var för sig.
I styrelsens yttrande ska styrelsen konkret motivera varje rekommendation.
Styrelsens tre enda sätt att besvara en motion är rekommendation till;
- bifall,
- avslag,
eller
- lämnar över till stämman att besluta utan att styrelsen rekommenderar stämman något.
Motionären kan på stämman närmare förklara och argumentera för sin motion.
Motionen kan anpassas efter stämmans synpunkter.
Etc.

Det är HSB Riksförbund som infört det högst olämpliga tredje alternativet "Anse besvarad", vilket sedan missbrukats av HSB Malmös styrelse.
Men HSB Riksförbund (Åke Johansson, 2008-01-23) har också lämnat följande definition av när "Anse besvarad" kan användas;
Citat:
Detta kan bli fallet om motionen t.ex. tar upp ett förslag som avser en åtgärd som redan är genomförd, eller om motionen inte innehåller ett preciserat förslag, utan kanske mer av frågande/resonerande slag.
Som alla kan se så gäller inte någon av dessa förutsättningar för en enda av mina motioner.
Ändå har HSB Malmös styrelse valt att uppge "Anse besvarad" för nästan alla motioner.


Motion 49. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy - Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs

Förslag till beslut: Anse besvarad (i alla att-satserna).
Motivering: Det är styrelsens avsikt att undersöka möjligheten att framöver publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde.

Min kommentar till styrelsens svar för motion 49:
Vad är det styrelsen vill undersöka?
Det finns inget att undersöka. Det är bara att göra med en gång.

"Utdrag"?
Vad betyder detta svar från styrelsen på denna motion?
Återigen så är styrelsen uppenbart livrädd för att behöva förpliktigas att göra något.

"...publicera utdrag ur en del viktiga styrdokument, som ingår i styrelsens ansvarsområde"???
Motionen handlar inte om "en del viktiga styrdokument" som "ingår i styrelsens ansvarsområde".
Det handlar specifikt om arbetsordning för styrelse och VD, samt om ansvars- och arbetsfördelning!

Jag yrkar att samtliga fyra yrkanden i motionen bifalles av stämman;
#1 - Arbetsordningen för styrelse och VD delges alla.

#2 - Policy för ansvars- och arbetsfördelning inom styrelsen tas fram och delges alla.

#3 - HSB Malmös informationspolicy delges alla.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-09-25 klockan 17:24.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-04-21 21:33
Motion till ordinarie föreningsstämma i maj tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2008-04-21 06:55
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 7 2008-04-11 15:20
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-04-10 00:42
Motionstid-styrelsens svar Vädurenmotioner 2008 stephan Bostadsrättsforum 3 2008-02-29 00:38Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:28.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare