Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #31  
Gammal 2010-08-12, 20:31
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Medlem först, bostadsrätt sedan... eller tvärtom?

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Förstår inte vad ni (Admin och Gusten) har lagt in för tolkning i ovanstående som så bestämt hävdar att man måste bo, t o m vara mantalskriven i lägenheten för att kunna äga andel i den.
Jag kan för min del förklara detta med utgångspunkt från bostadsrättslagen som du här refererar till, men jag har redan inledningsvis gjort detta med referens till stadgarna (så som HSBs normalstadgar ser ut, och som jag vill minnas även gäller för hur övriga bostadsorganisationers normalstadgar ser ut).

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Föreningarna har stor frihet att reglera detta i stadgarna.
Jag säger inte att du har fel här, men det är bl.a. detta vi håller på att försöka utreda i denna tråd.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Jag har noll förståelse för föreningar som vill styra folks liv och som inte vill låta dem anpassa nyttjandet av sina lägenheter till den livssituation som de befinner sig i.
Gusten får rätta mig om jag har fel, men jag vill understryka att varken Gusten eller jag hör till dem som styra folks liv eller som vill hindra någon från att kunna anpassa sitt nyttjandet av bostadsrätten efter var och ens livssituation.
Vi försöker bara bena ut vad som gäller rent juridiskt.
Vi har inte uttalat någon åsikt om hur vi tycker att det borde fungera avseende detta (det är en annan fråga).

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Vi har så att säga vänt på det. Man kan inte bli medlem om man inte äger en viss andel i föreningen.
Ja, och här tycks då den redan komplicerade frågan därmed bli ännu mer komplcierad att reda ut.
Mer om detta i mitt nästa inlägg.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #32  
Gammal 2010-08-12, 22:51
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 490
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Nej, vi är inte alls överens! Alla delägare behöver inte vara medlemmar.

Förstår inte vad ni (Admin och Gusten) har lagt in för tolkning i ovanstående som så bestämt hävdar att man måste bo, t o m vara mantalskriven i lägenheten för att kunna äga andel i den.

”Endast fysiska personer som har förvärvat en bostadsrätt eller del i en bostadsrätt får antas till medlemmar i föreningen.”

Vi har så att säga vänt på det. Man kan inte bli medlem om man inte äger en viss andel i föreningen.
Vad jag kan se har varken Jag eller Admin sagt att man måste bo i lägenheten för att äga andel i den.
Dock kan antagligen styrelsen vägra medlemskap för den som förvärvat en andel utan avsikt att bo där,
och på så sätt göra förvärvet ogiltigt.
Det är absolut nödvändigt att bli antagen som medlem om man ska kunna ha en giltig bostadsrätt eller andel i bostadsrätt.

Med er stadgebestämmelse har ni velat hindra juridiska personer att förvärva bostadsrätt eller andel i bostadsrätt i er förening.
I de flesta föreningar brukar ju juridiska personer inte vara välkomna.
Svara med citat
  #33  
Gammal 2010-08-13, 15:05
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Not från Admin.
Kluringen refererar till ett inlägg som jag nu brutit ut från denna tråd; Styrelse kan stoppa delat ägarskap, men behöver inte göra det

Tack Admin för begriplig förklaring. Försöker matcha det med min egen syn på saken. Vår stadgegrupp har gjort en långt mera positiv tolkning av lagtexten i BRL än det som du har gjort. Vi har gjort en total omarbetning av min förenings stadgar så sent som maj 2009 då den registrerades, så allt finns färskt bevarad i minnet. Gruppen har lagt mycket jobb på begreppet ”medlemskap” eftersom det är ett så centralt begrepp i en BRF. Avsnittet om medlemskap i sin helhet ser ut så här:

"§ 19 Medlemskap

19.1 Endast fysiska personer som har förvärvat en bostadsrätt eller del i en bostadsrätt får antas till medlemmar i föreningen.

19.2 Beslut om att anta medlem fattas av styrelsen. Den som förvärvat en bostadsrätt får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom/henne som bostadsrättshavare. Styrelsen ska snarast eller inom tre veckor meddela beslut om nytt medlemskap

19.3 En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen."

Så här resonerade vi när vi formulerade detta korta men heltäckande avsnitt:

19.1 ”eller del i en bostadsrätt” täcker in alla praktikfall som vi kunde komma på där en framtida styrelse kunde tänkas krångla. Vi tycker att man ska kunna bestämma själv vem / vilka man vill dela lägenhet med och att alla delägare ska kunna godkännas som medlemmar om delägarna inbördes anser att det är lämpligt.

19.2 Trots målsättningen att ta med så lite lagtexter som möjligt i stadgan har vi valt att infoga texten från BRL 2 kap 3 § då vi anser att ”får inte vägras inträde” är ett starkt stöd för den / de sökande att bli godkända. Vår tolkning av ”om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom/henne” anser vi kräver en mycket stark motivering om styrelsen ska kunna neka någon att bli medlem. Tidsfristen har vi lagt till för att ansökningar om medlemskap inte ska kunna hamna i långbänkar.

19.3 har vi plockat ur lagen för att avstyra onödig byråkrati, ingen stylelse ska kunna förhala beslut om medlemskap om den gamla medlemmen ger fan i att säga upp sitt.

Det goda som den här debatten har fört med sig för vår del, är att jag ska lägga ut dokumentationen av stadgegruppens gedigna arbete på hemsidan innan den försvinner i min gamla dator.

Jag har inte beskyllt dig och Gusten för att vilja styra medlemmarnas liv, jag skrev ”föreningar”, inte ”Admin och Gusten” Det är ert långsökta lagtolkning som jag försökte racka ner på.

Vi är helt överens om att detta är en viktig och intressant debatt.
Det är över 30 år sedan som jag har bott i en HSB förening, jag kan i stort sett ingenting om den världen bara vad jag har läst på detta forum (avskräckande ).

Senast redigerad av Admin: 2010-08-18 klockan 18:11. Anledning: Lagt till info om att jag flyttat inlägg från denna tråd
Svara med citat
  #34  
Gammal 2010-08-14, 10:44
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
19.1 ”eller del i en bostadsrätt” täcker in alla praktikfall som vi kunde komma på där en framtida styrelse kunde tänkas krångla. Vi tycker att man ska kunna bestämma själv vem / vilka man vill dela lägenhet med och att alla delägare ska kunna godkännas som medlemmar om delägarna inbördes anser att det är lämpligt.
Uppnår ni det målet då? Dels är det bara styrelsen som fattar beslut om medlemskap, så vad delägarna inbördes tycker är lämpligt är väl irrelevant. Dels är medlemskap ett absolut villkor för att ett förvärv ska vara giltigt (se 6 kap 5§ bostadsrättslagen, "En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.") Så om delägarna inbördes skulle tycka att det inte är lämpligt att ngn av dem skulle bli medlem så kommer den delägarens förvärv inte vara giltigt.
Eller har ni flyttat beslutsrätten för medlemskap vid delat ägande från styrelsen till resterande delägare (fast det krockar med er skrivelse i 19.2...)?

I 19.2 kunde ni också ha valt att ha med "eller del i en bostadsrätt " i andra meningen. Diskuterade ni ett sådant tillägg?
Svara med citat
  #35  
Gammal 2010-08-14, 16:09
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Uppnår ni det målet då? Dels är det bara styrelsen som fattar beslut om medlemskap, så vad delägarna inbördes tycker är lämpligt är väl irrelevant. Dels är medlemskap ett absolut villkor för att ett förvärv ska vara giltigt (se 6 kap 5§ bostadsrättslagen, "En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.") Så om delägarna inbördes skulle tycka att det inte är lämpligt att ngn av dem skulle bli medlem så kommer den delägarens förvärv inte vara giltigt.
Eller har ni flyttat beslutsrätten för medlemskap vid delat ägande från styrelsen till resterande delägare (fast det krockar med er skrivelse i 19.2...)?

I 19.2 kunde ni också ha valt att ha med "eller del i en bostadsrätt " i andra meningen. Diskuterade ni ett sådant tillägg?
Jo, jag tycker att vi uppfyller målet. Det som diskuterades angående 19.2 var om det överhuvudtagen var nödvändigt att ta med det i stadgarna. Vi var ju överens om att låta lagen gälla som den är och undvika att upprepa lagtexter i stadgarna. Vi kom dock fram till att vi bör uppmärksamma styrelsen om att de har mycket begränsade befogenheter att neka medlemskap i föreningen för den som har ansökt om medlemskap. Ditt förslag om att komplettera lagtexten med ”del i en bostadsrätt” tycker jag är överflödigt eftersom det är reglerat redan i 19.1.

Det är delägarnas och inte föreningens sak att avgöra hur de vill disponera sin gemensamma egendom. Styrelsen ska bara ta ställning till medlemskap för dem som har ansökt om det.

BRL 6 kap § 5 säger ingenting om vad som gäller om det finns fler än en delägare. Min tolkning är att det räcker att det finns en medlem som kan ta ansvar för medlemsförpliktelserna gentemot föreningen.

De övriga delägares inbördes förpliktelser gentemot varandra kan regleras på många andra sätt än via medlemskap och det är deras ensak hur de löser det. Så har det fungerat i vår förening sen föreningen bildades 1920. Det finns lägenheter i vårt hus som utan problem har tillhört samma familj i tre generationer.

En total översyn av våra stadgar var nödvändigt eftersom det hade slunkit in flertalet ”obekväma” stadgevillkor i strid mot föreningens traditioner från diverse mönsterstadgar när vi registrerades om från BF till BRF. Arbetet med våra nya stadgar är inte avslutad i och med registreringen. Ambitionen är att låta nya stadgan förbli ett levande dokument som ska förbättras alltefter vi upptäcker brister. Denna debatt ger anledning till eftertanke. Kanske bör avsnitt ”styrelsens åligganden” kompletteras med att delägarskap ska antecknas i lägenhetsregistret (det sker redan men finns inte stadgefäst).
Svara med citat
  #36  
Gammal 2010-08-14, 17:47
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 490
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
BRL 6 kap § 5 säger ingenting om vad som gäller om det finns fler än en delägare. Min tolkning är att det räcker att det finns en medlem som kan ta ansvar för medlemsförpliktelserna gentemot föreningen.

De övriga delägares inbördes förpliktelser gentemot varandra kan regleras på många andra sätt än via medlemskap och det är deras ensak hur de löser det. Så har det fungerat i vår förening sen föreningen bildades 1920. Det finns lägenheter i vårt hus som utan problem har tillhört samma familj i tre generationer.
Antag att en medlem som har 100% av en bostadsrätt säljer 70% till
en ny andelshavare: Kan den som då bara behåller 30% av bostadsrätten
kvarstå som medlem medan den som förvärvat 70% av bostadsrätten inte
behöver ansöka om medlemskap i föreningen ?
Svara med citat
  #37  
Gammal 2010-08-14, 20:15
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Antag att en medlem som har 100% av en bostadsrätt säljer 70% till
en ny andelshavare: Kan den som då bara behåller 30% av bostadsrätten
kvarstå som medlem medan den som förvärvat 70% av bostadsrätten inte
behöver ansöka om medlemskap i föreningen ?
Teoretiskt sätt ja om man endast tillämpar BRL och min förenings stadga. Men varför skulle någon som vill bo kvar gå med på något så dumt?

Problemet här blir om den som äger 70% ansöker om medlemskap. Enligt lag och (vår) stadga har han rätt att söka för att bli medlem och styrelsen har ingen möjlighet att stoppa honom/henne. Det krävs ett väldefinierat avtal mellan delägarna om arrangemanget ska kunna fungera. Föreningen som sådan behöver inte få problem, delägarna är soldiriskt skyldiga att fullgöra medlemsförpliktelserna, men det bäddar för bråk mellan delägarna om det inte finns en klockren överenskommelse.

Vi har haft ett liknande praktikfall som har fungerat.

En pappa köpte två likvärdiga lägenheter till sina två döttrar. Pappan registrerades som 90%-ig ägare i vardera lägenhet och döttrarna ägde 10% i varsin lägenhet vilket antecknades i föreningens register. Både pappan och döttrarna ansökte om medlemskap men det var endast döttrarna som utövade sina medlemsrättigheter. Ägarförhållandet mellan far och dotter ändrades i lägenhetsförteckningen alltefter som den ena dotter köpte andelar av sin far tills hon bev 100%-ig ägare. Den andra dottern stod kvar som 10%-ig ägare tills hon och pappan sålde lägenheten tillsammans.

Hur uppgörelserna mellan pappan och döttrarna såg ut var inte känt för föreningen.
Svara med citat
  #38  
Gammal 2010-08-14, 21:33
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 490
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Vi har haft ett liknande praktikfall som har fungerat.

En pappa köpte två likvärdiga lägenheter till sina två döttrar. Pappan registrerades som 90%-ig ägare i vardera lägenhet och döttrarna ägde 10% i varsin lägenhet vilket antecknades i föreningens register. Både pappan och döttrarna ansökte om medlemskap men det var endast döttrarna som utövade sina medlemsrättigheter. Ägarförhållandet mellan far och dotter ändrades i lägenhetsförteckningen alltefter som den ena dotter köpte andelar av sin far tills hon bev 100%-ig ägare. Den andra dottern stod kvar som 10%-ig ägare tills hon och pappan sålde lägenheten tillsammans.

Hur uppgörelserna mellan pappan och döttrarna såg ut var inte känt för föreningen.
Ja just denna situation verkar bli allt vanligare dvs föräldrar hjälper till med den stora investeringen
genom att bli 90%-ig ägare och barnet "utövar medlemsrättigheterna" genom att betala avgiften och bo i lägenheten.
Genom att ägarförhållandena är antecknade i lägenhetsförteckningen uppfattar jag det dock så att
även föräldern är medlem och solidarisk betalningsansvarig för avgiften om dottern inte betalar.
Har jag uppfattat det fel ?
Svara med citat
  #39  
Gammal 2010-08-15, 03:02
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Ja just denna situation verkar bli allt vanligare dvs föräldrar hjälper till med den stora investeringen
genom att bli 90%-ig ägare och barnet "utövar medlemsrättigheterna" genom att betala avgiften och bo i lägenheten.
Genom att ägarförhållandena är antecknade i lägenhetsförteckningen uppfattar jag det dock så att
även föräldern är medlem och solidarisk betalningsansvarig för avgiften om dottern inte betalar.
Har jag uppfattat det fel ?
Det finns ett feltänk i att jämställa medlemskap och ägarskap. Lagen är tydlig på den punkten. Ett dödsbo t ex är ägare av bostadsrätten trots att det inte är medlem i föreningen.

Observera att lägenhetsförteckningen och medlemsförteckningen är två helt skilda dokument enligt BRL.

För att återföra tråden till Don Xaviers fråga tycker jag att han måste börja med att ta reda på vad det står i den aktuella föreningens stadgar.
Svara med citat
  #40  
Gammal 2010-08-16, 09:53
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 490
Standard

Jag tolkar BRL 6 kap 5§ på samma sätt som clabbe d v s att medlemskap
är en förutsättning även för den som har andel i bostadsrätt.

Även den som har andel i bostadsrätt har en andel i den ekonomiska föreningens förmögenhet.
Det torde inte vara möjligt att ha en ekonomisk andel i en ekonomisk förening utan att också vara medlem i föreningen.

I Kluringens förening ansökte ju även pappan som förvärvade 90% om medlemskap.
Vad jag förstått har pappan inte fått något besked från styrelsen om att han vägrats medlemskap.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Är BoRevisions inblandning i revisionen ett lagbrott? Bjurre Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2010-06-23 12:34
Fråga familjejuristen om arv - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2009-09-15 00:31
Bostadsrätter en fråga för framtiden Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-18 07:35
Skriftlig fråga 2008/09:740 Admin Senaste Nytt 0 2009-03-16 18:41
HSB:s viktigaste fråga enligt HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-03-04 18:58Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:35.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2019.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare