Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi Ekonomisk-, drifts- och underhållsförvaltning, underhåll, underhållsplan, budget, planering, driftskostnader, ekonomisk plan, kapitaltillskott, kontering av fakturor, inventarielistor, inre fond, krav på upphandling, upphandling av förvaltning, offerter, entreprenörer, fastighetsskötsel, anlita HSB, tips på bra entreprenörer, varning för dåliga entreprenörer, skattefrågor, skattereduktion, ROT-avdrag, o.dyl. RSS-feed för detta forum om förvaltning, administration, upphandling, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-02-06, 10:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Allt om ROT-avdraget

Det finns mycket information om ROT-avdraget i detta forum, framförallt på sidan;
Nytt rotavdrag - all information om rotavdraget och regeringens stimulanspaket !

Det är uppenbart att detta förslag til ROT-avdrag fortfarande ger upphov till stor förvirring.

ROT-avdraget började gälla i december 2008, men exakt vad som konkret kommer att gälla blir inte klart förrän kanske i slutet av mars.

Här kommer ytterliggare ett antal klargöranden i väntan på detta.


Nu kan du jämka för ditt "rotavdrag"
Håller du på med renoveringar hemma och vill ha ditt `rotavdrag` så snabbt som möjligt? I så fall kan du redan nu begära jämkning, enligt Skatteverket, som här också svarar på de mest ställda frågorna om den återförda skattereduktionen. Vilka är då de största frågetecken för svenskar som vill låta renovera i villa, sommarstuga eller bostadsrätt?

1. Jag vill ha en ansökningsblankett för ROT-avdraget - var hittar jag den?
Svar: Skatteverket avvaktar regeringens beslut om förutsättningarna för ROT-avdraget innan en ansökningsblankett kan tas fram.

2. Hur får jag tillbaka skattelättnaden?
Svar: För arbeten utförda mellan 8 december 2008 till 30 juni 2009 lämnas en ansökan om skattereduktion in till Skatteverket. Sedan tillgodoräknas skattereduktionen vid 2010 års taxering. För arbeten utförda från och med den 1 juli 2009 erhålls skattelättnaden direkt vid köpet. Perioden 8 december 2008 - 30 juni 2009 kan jämkas för den som vill få skattereduktionen tidigare.

3. När är en byggnad färdigbyggd? Om en sommarstuga färdigställs under 2008 och får ett taxeringsvärde 2009. Därefter läggs golvvärme in i sommarstugan. När anses denna byggnad vara färdigbyggd? Finns rätt till ROT-avdrag? Sommarstugan är besiktad och arbetet är godkänt. Spelar det någon roll i bedömningen om man gör arbetet efter årsskiftet?
Svar: För att erhålla ROT-avdrag måste fastigheten vara färdigtaxerad vid taxeringen 2009 och då anses den även vara färdigbyggd. I detta fallet så måste arbetet göras efter årsskiftet för att ROT-avdrag ska medges.

4 (flera närliggande frågor). ROT-avdrag medges ju för arbetet vid dränering och vid nytt avlopp. Det är ju inte ovanligt att man måste fixa till marken runt huset efter detta arbete. Kanske lägga plattor eller sten för att göra det mer lättskött. Ger det arbetet ROT-avdrag?
Det är ju inne med att sten- och marksätta trädgårdar. Får man ROT-avdrag om man anlitar en hantverkare som (utan koppling till ovanstående fråga) lägger plattor eller sten för en gång, uteplats eller en ny mur i trädgården?
Är det olika svar om man gör uteplatsen högt uppe på ett berg på tomten, eller i nära anslutning till själva huset?
Svar: De plattor eller gräsytor som "förstörts" i anslutning av dräneringsgrävningen får åtgärdas och arbetskostnaden berättigar till ROT-avdrag.
Däremot kan man inte få skattereduktion för nyanläggning av plattor, även om det görs i samband med att huset dräneras. Det gäller oavsett var arbetet utförs i trädgården.

5. Enligt förslaget så har en bostadsrättsförening inte möjlighet att göra ROT-avdrag. Om föreningen vill bygga balkonger på fastigheten - kan då ett avtal göras mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren att bostadsrättsinnehavaren står för kostnaden? Kan den enskilde medlemmen då yrka ROT-avdrag för sin kostnad?
Svar: För en bostadsrätt gäller att arbete, som medger skattereduktion, ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Balkongbyggen ger inte rätt till skattereduktion.

Jämkning och "rotavdrag"
För att slippa vänta till "skatteåterbäringen" på pengar som du vet att du kommer att få tillbaka, kan du begära jämkning.
Exempelvis kan du i början av ett år jämka för de ränteavdrag som du beräknas få under året. Den skatteminskning som du anger i ansökan kommer dig snabbt till del i form av lägre skatt från arbetsgivaren varje månad. Det går att när som helst komma in med en ny jämkningsansökan till Skatteverket, om förutsättningarna förändras.
Skatteverkets blankett för jämkning heter SKV 4302.
Det som kallas "rotavdraget", men som egentligen är en skattereduktion, kan ge max 50.000 kronor netto per år och person. Är ni två i samma hushåll kan den totala skattereduktionen alltså uppgå till 100.000 kronor på ett år, vilket förutsätter att ni har haft minst 200.000 kronor i utgifter.
Du kan bara få skattereduktion för arbetskostnader, inte för materialkostnader. Du får inte utföra arbetet själv, utan måste anlita hantverkare med f-skattsedel.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Industri, 10/1 2009)...


Beslut dröjer men ROT-avdraget gäller ändå
Än är varken riksdagsbeslutet taget eller lagtexten färdigformulerad, men klart är ändå att regeringens nya ROT-avdrag gäller från och med måndagen den 8 december 2008. Men avdrag för arbeten i december 2008 inte sökas förrän i deklarationen för inkomståret 2009. Skattejämkning för planerade åtgärder under 2009 kan dock sökas redan nu.
ROT-avdraget gäller per ägare, och per år.
En person som äger flera fastigheter kan alltså inte få ROT-avdrag för högre arbetskostnader än totalt 100 000 kronor under ett och samma år. Ett par, som tillsammans äger en villa, får tillbaka hälften av arbetskostnader på 200 000, och fyra delägare som reparerar upp en gemensam fastighet kan reducera sin skatt med 50 procent av arbetskostnader på tillsammans 400 000 kronor.
Reparationskostnader som härrör från tiden 8-31 december 2008 dras i deklarationen för inkomståret 2009.
Skatteåterbäringen för dessa dröjer alltså till 2010. Från 1 juli i år kommer skatteavdraget dock att göras direkt på fakturan. Hantverkaren får mellanskillnaden utbetald av Skatteverket.
– Däremot kan man redan nu ansöka om skattejämkning för planerade åtgärder 2009. ROT-avdraget gäller enbart arbetskostnader, inte material- utrustnings- eller resekostnader, och kan bara sökas av den som äger - men inte nödvändigtvis är skriven på – småhus, fritidshus eller bostadsrätt. Vilka åtgärder som godkänns bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare ROT-avdrag (2004-2005). Regeringen överväger att införa något motsvarande för hyresgäster, vilket dock inte kommer fastighetsägare tillgodo.
Arbetena skall vara utförda 8 december 2008 eller senare, och betalade i efterhand. Fram till 1 juli 2009 gäller en minsta arbetskostnad på 1000 kronor.
Energisparande åtgärder kan klassas som reparation, om de inte är bidragsberättigade från annat håll.
Den som utför arbetet skall ha F-skattesedel.
– Se till att få en faktura där arbetskostnaden är noggrant specificerad. Spara alla fakturor, råder Hans-Erik Axelsson på Skatteverket.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Smålandsposten, 14/1 2009)...


Så här fungerar ROT-avdraget i praktiken
Husägare och innehavare av bostadsrätter får nu åter göra avdrag för åtgärder i bostaden. Hälften av arbetskostnaden kan dras av. Hur fungerar det då i praktiken? Husägare och innehavare av bostadsrätter får nu åter göra avdrag för åtgärder i bostaden. Hälften av arbetskostnaden kan dras av.
Det som omfattas i ROT-avdraget är bland annat byte av värmepanna, golv, element, ut- och invändig målning och takbeläggning. Skattereduktionen för sådana tjänster gäller endast arbetskostnaden. Utgifter för allt annat som material och utrustning omfattas inte.
Avdraget är betydande i andel, 50 procent. Maxbeloppet är 50 000 kronor per individ och år, inte per fastighet. Där det till exempel finns två delägare till hembostad och fritidshus har alltså vardera personen rätt till 50 000 kronor i avdrag, tillsammans 100 000 kronor. Det förutsatt att kostnaderna för arbetet vid reparationerna uppgick till sammanlagt 200 000 kronor.
Utgifterna kan även vara avsevärt mindre men som lägst 1000 kronor för att något avdrag ska utgå. Den begränsningen kan försvinna den 1 juli, enligt regeringen, då lagen ska klubbas. Från och med detta datum är det även tänkt att avdraget sker direkt i samband med jobbet. Husägaren betalar enbart halva arbetskostnaden inklusive momsen till hantverkaren. Hantverkaren får i sin tur vända sig till Skatteverket och begära ut den andra hälften.
ROT-avdraget faller in under det redan tidigare etablerade systemet med RUT-avdrag, skattereducering för hushållsnära tjänster, som städning och strykning. Maxbeloppet 50 000 kronor omfattar därmed bägge delarna.
Ifall någon redan får bidrag från för energisparande åtgärder i hemmet kan han eller hon inte räkna även det som ROT-avdrag.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Folket, 16/1 2009)...


Rot-avdrag får ris och ros
Alltid något när snålblåsten viner. Men allt för lite för att få fart på den krisande byggbranschen och med inbyggd ny osäkerhet. Rot-avdraget som gällt sedan i början av december får både ris och ros av parterna.
FAKTA/ Rot-avdraget
› Gäller den som äger villa, småhus, fritidshus, bostadsrätt, ägarlägenhet.
› Gäller arbeten gjorda och betalda från den 8 december 2008.
› Avdrag får göras för arbetskostnad, inte material.
› En person kan få skatten minskad med upp till 50 000 kronor per år, ett tvåpersonershushåll 100 000 kronor.
› Avdraget görs mot inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Den som inte betalar sådan kan inte göra avdrag.
› Från första juli föreslås att avdraget/lättnaden görs redan när arbetet betalas.
› I villor, småhus och fritidshus omfattas jobb på både ut- och insida av huset samt borrning för brunn eller bergvärme.
› I centrala Stockholm steg priserna på bostadsrätter med 1 procent mellan november och december till snittpriset 45 098 kronor per kvadratmeter, medan priserna i centrala Göteborg föll med i snitt 4 procent. I centrala Malmö steg priserna med 2 procent.
› Arkitektarbete och för måttbeställda inventarier, som köksluckor, omfattas inte.
› I bostadsrätt kan avdrag göras för inre underhåll, inte yttre. Målning av insida av fönster går bra, men inte utsidan.
› Stambyten omfattas inte.
› Byggen av balkonger i bostadsrätt omfattas inte.
› Beräknas kosta statskassan 3,5 miljarder per år.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Mentoronline, 18/1 2009)...


Redan stort intresse för rot-avdragen
Drygt en månad har gått sedan det omtalade rot-avdraget återinfördes. Redan nu har positiva effekter börjat märkas. Det ringer någon varje dag och frågar om priser.
Fakta. Så fungerar rot-avdraget
• Rot-avdraget gör det möjligt för villaägare och bostadsrättsinnehavare att göra skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden upp till 100 000, när man anlitar en hantverkare i hemmet.
• Rot-avdraget är samordnat med avdraget för hushållsnära tjänster.
• Skattelättnaden är begränsad till max 50 000 kronor för dem gemensamt.
• Man ansöker om skattereduktion hos Skatteverket och får den tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Från och med 1 juli ändras reglerna så att avdraget kommer görs direkt på fakturan.
• Vill man få pengarna snabbare så kan man begära jämkning av skatten.

Det här omfattar rot-avdraget
• Rot-avdraget gäller för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader av villor och bostadsrätter och omfattar endast arbetskostnaden.
• Regeringen har inte kommit med någon lagtext, men det som ska omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med rot-avdrag.
• Enligt Skatteverket är exempel på typiska reparations- och underhållsåtgärder in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial
Klicka här för att läsa hela artikeln (Arbetarbladet, 15/1 2009)...


Damm kring rot-avdrag skingras
Borrning för brunn och bergvärme kan ge minskad skatt med regeringens nya rot-avdrag. Men också ommålning och tillbyggnad. Stora pengar finns att hämta för alla som äger villa, fritidshus eller bostadsrätt.
Hyresrätter och hyresgäster omfattas dock inte alls av avdraget för reparation ombyggnad och tillbyggnad som regeringen i sin populärversion döper om från rot-avdrag till hus-avdrag. Det enda sätt som en hyresgäst kan dra nytta av avdraget är om han eller hon äger ett fritidshus. Avdraget gäller nämligen också för arbeten gjorda i fritidshus.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Norra Västerbotten, 14/1 2009)...


Damm kring rot-avdrag skingras
Stora pengar finns att hämta för alla som äger villa, fritidshus eller bostadsrätt. Kan användas av den som äger villa, småhus, fritidshus, bostadsrätt.
Förslaget till rot-avdrag
Kan användas av den som äger villa, småhus, fritidshus, bostadsrätt, ägarlägenhet.
Gäller för arbeten gjorda och betalda från den 8 december 2008.
Föreslås bli en del av systemet för hushållsnära tjänster.
Avdrag får göras mot arbetskostnad för reparation, om- och tillbyggnad, inte för material.
En person kan få skatten minskad med upp till 50 000 kronor per år, ett tvåpersonershushåll 100 000 kronor. Avdraget görs mot inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Den som inte betalar sådan kan inte göra avdrag.
Från första juli föreslås att avdraget/lättnaden görs redan när arbetet betalas.
I villor, småhus och fritidshus omfattas jobb på både utsida och insida av huset. Men också borrning för brunn eller bergvärme.
Arkitektarbete och arbete för att göra måttbeställda inventarier, som köksluckor, omfattas inte. Den som har en bostadsrätt kan göra avdrag för inre underhåll, inte yttre. Målning av insidan av fönster går bra, men inte utsidan.
Stambyten omfattas inte.
Byggen av balkonger i bostadsrätt omfattas inte.
Beräknas kosta statskassan 3,5 miljarder per år i minskade skatteintäkter.
Källa: Finansdepartementet TT
Klicka här för att läsa hela artikeln (Helsingborgs Dagblad)...


Ökat intresse för hemmafix sedan ROT-avdraget infördes
Den 8 december i fjol återinförde regeringen det så kallade ROT-avdraget med baktanken att detta ska ge byggsektorn lite mer snurr i finanskrisens tid. Relaterat Pelle Persson är målare och driver sin egen firma.
Vilka arbeten gäller.
Skatteverket nämner i sitt informationsmaterial från tidigare perioder med ROT-avdrag är att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial.
Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.
Avdraget gäller för arbeten i småhus, fritidshus och bostadsrätter och är kopplat till en individ. Finns det två delägare kan båda dra av för arbeten upp till 50 000 kronor.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Länstidningen Östersund, 17/1 2009)...


Ännu oklart om ROT-avdraget
Exakt vilka reparationer man kan söka ROT-avdrag för är inte bestämt ännu. Skatteverket hänvisar till regeringen. Men regeringens förslag är inte klart ännu.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Riksdag & Departement, 13/1 2009)...


Krångel och osäkerhet
ROT-avdraget ännu ett hafsverk. När regeringen veckorna före jul presenterade sitt extra krispaket nickade många gillande inför ett av förslagen: ROT-avdraget skulle återinföras.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Arena, 14/1 2009)...


Många frågor om Rot-avdraget
Sedan i december finns rotavdraget, som innebär att hus- och bostadsrättsägare kan dra av för arbetskostnaden vid renovering.
Klicka här för att läsa hela artikeln (SR Gotland, 26/1 2009)...


Vågar man lita på rotavdraget?
Det efterlängtade rotavdraget började gälla den 8 december förra året. Med det vill regeringen få fart på byggbranschen. Men lagen klubbas inte i riksdagen förrän tidigast i slutet av mars. Kanske ännu senare. När det gäller bostadsrätter så omfattas bara inre åtgärder. Inte till exempel stambyten.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Sydöstran, 30/1 2009)...


Så fungerar ROT-avdraget
Regeringen införde ROT-avdraget 8 december 2008 för att stimulera byggbranschen. Nedan följer några av de viktigaste reglerna i avdraget.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dalademokraten, 31/1 2009)...


Oro över nya regler för rot-avdrag
Hantverkare jublar över det nya rot-avdraget. Men flera i byggbranschen oroas över regelförändringen till sommaren.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Byggvärlden, 2/2 2009)...


Rot och Rut blir Hus-avdrag
Fönsterputsning, tapetsering eller barnpassning. Rot- och Rut-avdragen slås samman till Hus-avdrag, hushållsskatteavdrag. Hus-avdaget omfattar reparationer, om- och tillbyggnader, underhåll av hus- och bostadsrätter. Hus-avdraget är individuellt är på max 50 000 kronor per år...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Örnsköldsviks Allehanda, 22/1 2009)...


Riksdagsledamöter: Vår regering tar ansvar för Sverige!
Socialdemokraterna Sven-Erik Österberg och Pia Nilsson anklagar regeringsalliansen för att förstöra Sveriges trygghetssystem och inte ta ansvar för vårt land. Sahlinisternas hyckleri är häpnadsväckande. Återinförandet av avdraget för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Vestmanlands Läns Tidning, 21/1 2009)...


Svarta jobb städas bort
Reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter.
Städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i...
Klicka här för att läsa hela artikeln (E24, 1/2 2009)...


ROT-avdrag skapar vita jobb och räddar miljön
Regeringen har fattat beslut om att det så kallade ROT-avdraget ska återinföras för att motverka den ekonomiska krisen. Men en rätt utformat ROT-avdrag...
Klicka här för att läsa hela artikeln (Newsdesk, 15/1 2009)...


Nytt HUS-avdrag för fler jobb
Det skatteavdrag regeringen presenterade i början av december skickades idag ut på remiss.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Hällekiskuriren, 14/1 2009)...


Nytt HUS-avdrag för fler jobb
Det skatteavdrag regeringen presenterade i början av december skickades i dag ut på remiss.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Lidköpingsnytt, 14/1 2009)...


Avdraget som skapar nya jobb
Med ROT-avdraget har det blivit billigare att anlita hantverkare när man ska göra om hemma och det märks på Lönnbergs Måleri AB.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Folket, 16/1 2009)...

Se även;
ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster

Nytt rotavdrag - all information om rotavdraget och regeringens stimulanspaket !
Lagförslag om ROT-avdrag
ROT för stambyte
Tolkning av Rotavdraget
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-05-06 klockan 15:19.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-02-09, 12:30
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad ROT-historien går vidare

Att det ännu så länge inte finns en blankett för att söka ROT-avdrag förenklar inte i denna ROT-röra.

Skatteverket vill vidga avdraget för ombyggnad
Skatteverket vill se rotavdrag för fler tjänster än regeringen föreslagit. Men det är omöjligt att söka avdraget. Det finns ingen blankett.
Trots att avdraget gäller för arbeten utförda från den 8 december förra året går det ännu inte att ansöka om det.
Eftersom regeringens proposition inte är klar, och riksdagen inte beslutat ännu finns det ingen ansökningsblankett.
Att kunder från den 1 juli i år får rabatten direkt när fakturan betalas underlättar för kunden, men innebär mer administration för företagen. Det är också ett problem för dem som utnyttjar avdraget utanför landets gränser.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Riksdag & Departement, 8/2 2009)...


Rot-avdragen kan sluta i rätten
Snart genomförs de största Rot-avdragen någonsin. Men det kan sluta i tvist om ersättningen. Riksdagen har ännu inte beslutat att Rot-avdragen, eller skattereduktion av hushållsarbete som det formellt heter, ska genomföras. Beslutet väntas i slutet av mars.
Skatteminskningen kan bara ske om personen i fråga har en skatt som kan sänkas.
Hantverkaren behöver inte vara bekymrad. Han begär att få ut resterande 50 procent av arbetskostnaden och det får han direkt. Hantverkaren har inget att förlora.
FAKTA
* Gäller den som äger villa, småhus, fritidshus, bostadsrätt, ägarlägenhet.
* Gäller arbeten gjorda och betalda från den 8 december 2008.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Smålandsposten)...


Omöjligt söka ROT-avdrag förrän först i maj
Det nya rot-avdraget för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadsrätter och villor trädde i kraft den 8 december förra året. På Skatteverkets hemsida finns blanketten ”Skattereduktion för hushållsarbete” som man kan tro är rätt blankett att använda när man söker avdraget. Men det är det inte, och det finns ingen annan som passar det nya rot-avdraget heller. Vi tar fram en blankett när vi vet detaljerna för vad som ska gälla. Och det blir i bästa fall i slutet av maj månad.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Svenska Magasinet)...
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-03-13, 09:15
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard rotavdrag

Än en gång är det sydsvenskan som går i bräschen för bostadsrättshavare.
Bra jobbat Sydsvenskan.

De flesta andra medier, verkar bara sitta i knät på HSB, skriver gärna om hur synd det är om sekten HSB, nu när de har svårt att bli av med sina lyxbyggen .

Här är Skatteverkets lista över vilka tjänster som ger rätt till ROT-avdrag.

Skatteverkets lista:
Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROT-avdrag?

Senast redigerad av Admin: 2009-03-13 klockan 09:22. Anledning: Fixat till länk + lagt till länkt till Skatteverkets lista
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-03-13, 11:52
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Rotavdrag anser jag är uddlöst och gagnar inte bostadsrättsföreningar utan bara enskilda personer i småhus.
Jag är för en fri svart arbetsmarknad så länge det Svenska skatteuttaget ligger på över 80% på konsumtion.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-03-13, 13:27
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Allt som är värt att göras, kan man göra själv. Och spara 100% av arbetskostnaden.
Det är dessutom kul.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-03-13, 14:47
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Allt som är värt att göras, kan man göra själv. Och spara 100% av arbetskostnaden.
Det är dessutom kul.
Gratis är billigt
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-03-15, 12:12
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Det är fler än jag som tycker det är roligt. också. Fast det är klart att 120.000 kunde man lägga på ett nytt badrum. Det handlar om prioriteringar.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:45.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare