Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #21  
Gammal 2014-09-13, 23:56
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Så om en bostadsrättshavare har beställt arbeten i badrummet av en fackman, och detta medför en skada på de delar som föreningen svarar för,
så gäller strikt skadeståndsansvar för bostadsrättshavaren, dvs culparegeln gäller inte?
Jag tar mig friheten att kommentera frågan till Kluringen;
Jäpp, BRH är byggherre och har totalansvar för sitt bygge enligt BPL. Utanför ämnet, men föreningens byggen som jag hållit i har jag varit noggrann med att upprätta en ”Byggherrens arbetsmiljöplan” och en delegering av ansvaret till entreprenören att arbetsmiljöplanen efterlevs. Annars kan kan föreningen bli ansvarig för dödsfallsololyckor som kan hända på byggen. Vanligt att ställningsbyggarna jobbar utan säkerhetslina, jag mår faktiskt illa när jag ser det.

På grund av delegeringen behöver inte styrelsen springa runt och tjata på gubbarna att ta på sig linan. Om culparegeln tolkas i domstol när något allvarligt har inträffat har jag ingen aning om.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag vill understryka vad jag sagt så många gånger förr;
1. Domstolarna kan komma fram till saker som inte står i lag eller regelverk, dvs domstolen tycker en sak och då blir det så. Detta fenomen gäller även fall i HD. Högsta domstolen kan t o m komma fram till saker som står i strid med lagen, men det som HD tycker blir ändå vad som gäller (ett av oändligt många exempel på detta är;
Vattenskada, vems är ansvaret?).
Så fungerar rättssystemet.

Det är sällan rättsfall klargör något, inte minst eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall, liksom kompetensen , intresset och engagemanget i domstolen.
Du har länkat till en mycket informativ sida Admin. Intressant HD dom som visar att även HD kan ha fel. Jag studsade högt runt resonemanget att värmeledningar och värmeslingor inte är trycksatta. Klart att de är, även om trycket inte är lika högt som i tappvattenledningarna. Utan tryck kan vattnet inte cirkulera

Jag skrev det tidigare och upprepar igen, det är galet om jurister ska uttala sig om teknikfrågor. Det kan bli hur tokigt som helst.

Jag anse att föreningarna bör i möjligaste mån undvika domstolstvister. Dels för att det kostar pengar, dels för att det skapar dålig stämning men mest av allt för att man inte alltid kan lita på att domstolarna dömer rätt, framför allt när tekniken kan vara avgörande för hur man bör resonera. I det här fallet med elementen borde man ha diskuterat med en rörläggare innan man började grotta i lagboken.

Det finns många fler buggar i domen som du har kommenterat på ett analytiskt och bra sätt på sidan om vattenskada. Rekommenderar att intresserade läser det.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #22  
Gammal 2014-09-14, 07:18
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 493
Standard

Verkar rätt meningslöst att hänvisa till rättspraxis. Har Högsta domstolen avgjort något som inte blev som man tänkt sig så är det alltså Högsta domstolen som har fel.
Svara med citat
  #23  
Gammal 2014-09-14, 12:46
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Culparegeln och HD

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Jag glömde att ta med själva lagbestämmelsen, alltså den som populärt brukar kallas för "culparegeln". Det handlar alltså om Skl 2 kap 1§.
SkL 2:1 är den lagparagraf som jag refererat till och citerat åtskilliga gånger (inte minst i tråden om BRN).
SkL 2:1 är bevisligen inte culparegeln, utan culparegeln är en tolkning eller tillägg till SkL 2:1
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Jag skrev det tidigare och upprepar igen, det är galet om jurister ska uttala sig om teknikfrågor. Det kan bli hur tokigt som helst.
Absolut. I domen om vattenskada så kommer HD fram till en slutsats som inte bara står i strid med vad alla andra experter inom området sagt (t o m vad HD själv sagt) utan HD ignorerar också vad som varit praxis. HD gick en helt egen och ologisk väg i sina slutsatser, och tog inte åt sig av några fakta eller åsikter.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Verkar rätt meningslöst att hänvisa till rättspraxis.
Som jag skrev (och har skrivit många gånger innan) så är det inte meningslöst att hänvisa till "rättspraxis", dvs i de fall detta låter sig göras. Det förutsätter att den dom som HD skrivit går att applicera på aktuellt fall (dvs att omständigheterna är jämförbara). Väldigt ofta är så ej fallet (och i de flesta resterande fall är det förmodligen inte särskilt enkelt att göra en tydlig jämförelse med en tidigare dom), pga otillfredsställande formulerade domar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Har Högsta domstolen avgjort något som inte blev som man tänkt sig så är det alltså Högsta domstolen som har fel.
Njae, det har väl ingen sagt?
När domstolen gör fel så gör den fel, och har inget att göra med vad någon tänkt sig. Om man tror att domstolarna är ofelbara så är man ute på väldigt hal is (de fall som avgörs i domstolar är mer att likna vid ett lotteri, det kan gå hur som helst oavsett vad regelverken säger).
Istället är det som jag skrev, dvs när HD kommer fram till fel beslut så står i praktiken HD:s felaktiga beslut över lagen. I dessa lägen får medborgarna alltså rätta in sig i ledet och bryta mot lagen genom att följa HD:s beslut
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #24  
Gammal 2014-09-14, 13:02
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 493
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
SkL 2:1 är den lagparagraf som jag refererat till och citerat åtskilliga gånger (inte minst i tråden om BRN).
Är det inte så att man skiljer på två typer av skadeståndsskyldighet?

1) Strikt skadeståndsanvar.

2) Skadeståndsansvar som förutsätter culpa.

Eller har jag fel?
Svara med citat
  #25  
Gammal 2014-09-14, 13:55
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Culparegeln och strikt skadeståndsansvar

Det stämmer att det finns ännu en tolkning (inte lag) där strikt ansvar innebär att man ansvarar för en skada oavsett om skadan uppkommit genom eget vårdslöst handlande eller någon annans.

Det framgår inte uttryckligen någonstans i BrL att bostadsrättshavaren har strikt skadeståndsansvar för skador på föreningens egendom (precis som att det inte framgår någonstans att bostadsrättshavaren bara är ansvarig om denne varit vårdslös). Men de två undantagen i BrL (vattenledningsskada och brand) kan tolkas som att bostadsrättshavaren har strikt skadeståndsansvar för övrigt.

Dessutom, som jag påpekat, är tolkningen av/tillägget till SkL 2:1, som kallas culparegeln, också något som kan tolkas i sin tur;
  • Dels vad culparegeln egentligen innebär (det finns olika tolkningar från experterna av denna tolkning)
  • Dels vad som räknas som vårdslöshet av bostadsrättshavaren.
Dessutom kan det som Kluringen tagit upp, med ansvaret som byggherre och beställare av arbete, också vara till bostadsrättshavarens nackdel.

Så vilka tolkningar av tolkningar av lagarna man ska utgå från är inte givet, och en domstol kan döma precis hur som helst.


Not.
Exempel (för att belysa detta med ansvarsfördelning):
Ett avloppsrör som hör till bostadsrättsföreningen brister. En bostadsrättshavare drabbas genom att skåp i kök förstörs och måste bytas ut. Vems ansvar är det att bekosta detta?
Det finns rättsfall som indikerar att om något som hör till bostadsrättsföreningen orsakar skada på det som hör till bostadsrättshavaren, så får bostadsrättsföreningen bekosta återställningen av det som hör till bostadsrättshavaren, dvs föreningen har enligt domstolens utslag ett uttalat strikt skadeståndsansvar gentemot bostadsrättshavaren
.
Då kanske det är naturligt om motsvarande gäller även i motsatt riktning?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #26  
Gammal 2014-09-14, 14:05
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 493
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Dessutom kan det som Kluringen tagit upp, med ansvaret som byggherre och beställare av arbete, också vara till bostadsrättshavarens nackdel.
Det blir alltså strikt skadeståndsansvar om BRH har beställt jobbet av en fackman, men inte om BRH gör jobbet själv ?
Svara med citat
  #27  
Gammal 2014-09-14, 14:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga ???

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Det blir alltså strikt skadeståndsansvar om BRH har beställt jobbet av en fackman, men inte om BRH gör jobbet själv ?
Jag vet inte hur du kom fram till detta utifrån vad jag skrev, men svaret är givetvis nej.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #28  
Gammal 2014-09-14, 14:27
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 493
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag vet inte hur du kom fram till detta utifrån vad jag skrev, men svaret är givetvis nej.
Ok, Om jag uppfattat dig rätt så menar du att strikt skadeståndsansvar gäller för BRH oavsett om jobbet beställs av en fackman eller om BRH gör jobbet själv?
Svara med citat
  #29  
Gammal 2014-09-14, 14:38
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Ok, Om jag uppfattat dig rätt så menar du att strikt skadeståndsansvar gäller för BRH oavsett om jobbet beställs av en fackman eller om BRH gör jobbet själv?
Byggherreansvaret är strikt oavsett vem som har gjort jobbet. Skillnadet är att när byggherren gör jobbet själv finns det ingen part som byggherren i sin tur kan ställa till svars. BFN hade helt fel på den punkten.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #30  
Gammal 2014-09-14, 14:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Ansvar för skada på brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Om jag uppfattat dig rätt så menar du att strikt skadeståndsansvar gäller för BRH oavsett om jobbet beställs av en fackman eller om BRH gör jobbet själv?
Njae, jag jag bara radar upp argumenten som talar för bostadsrättshavarens skyldighet att ersätta skada på föreningens egendom.
De argument jag givit tyder på att bostadsrättshavaren har ett strikt skadeståndsansvar.
Men även om detta inte hade gällt så kan bostadsrättshavaren bli ersättningsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen, enligt de argument jag givit.

Meningen du plockade ut från mitt inlägg var bara en respons (om än klumpigt formulerad av mig just där, men jag har många gånger tidigare skrivit detta på ett tydligt sätt) på argumentet att om man anlitar en fackman så skulle det frigöra bostadsrättshavaren från sitt ansvar. Men Kluringen har ju en poäng i att man har ett ansvar som byggherre, håller du inte med om det?

Allt jag skrev i inlägget före den mening du plockade ut, samt noten jag la till i slutet, kan inte bortses från i en bedömning av skadeståndsansvar, eller tycker du det?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Renovera badrum med utanpåliggande VA Stam RobinSkarp Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 1 2014-06-22 01:16
Kan BRF-stämma besluta att jag måste renovera mitt badrum? Kostamus Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 25 2009-12-11 12:37
Renovera badrum i brf - Bostadsrättstillägg - Vad täcker försäkringen? tractors Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 27 2009-03-06 13:34
Föreningen vill renovera nyrenoverat badrum i bostadsrätt katta Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 1 2008-11-20 20:06Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare