Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #21  
Gammal 2010-08-29, 12:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad En styrelses ansvar är oberoende styrelsens brist på kompetens

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Att stämma den förra styrelsen, vad leder det till? Det är främst förra ordföranden och kassören som har gjort fel, men har de övriga ledamöterna inte reserverat sig mot vissa beslut eller handhavandet av fakturorna så är hela styrelsen ansvarig.
Det är korrekt. Endast om en ledamot reserverat sig mot felaktigt beslut (eller om det kan påvisas att fel begåtts utan ledamotens vetskap om ledamoten samtidigt utfört sitt uppdrag på tillfredsställande sätt) så kan ledamoten frias från ansvar.

Notera att det är precis som FatHurley själv säger. Om inte styrelsen vidtar åtgärder så kan den nya styrelsen själv råka illa ut för de fel den föregående styrelsen gjort.

Och i det fall den föregående styrelsen begått felaktigheter så leder det till att föreningen kan kompenseras genom skadeståndskrav i domstol.

Som styrelse har man ett ansvar, på flera olika sätt, och missköter en styrelse sitt uppdrag på ett uppenbart sätt så riskerar styrelsen också att straffas för detta.
En styrelse som är skyldig att reda ut problemen kan då inte ta hänsyn till t.ex. att en rättslig prövning riskerar leda till en infekterad stämning i föreningen.

Men naturligtvis är det alltid bäst om problemen kan lösas utan att behöva gå så långt som till en rättslig prövning, och vi får väl hoppas föreningen lyckas med detta här.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Jag tror inte att man kan ställa någon till svars för bristande kompetens. Att de har anlitat en konsult talar till deras fördel, att har de gjort så gott de har kunnat, i en eventuell rättsprocess.
En styrelse kan inte ställas till svars enbart för bristande kompetens men det är inte vad det handlar om. Styrelse ställs inte till svars för detta utan för de fel styrelsen begått (där styrelsens bristande kompetens inte hjälper den före detta styrelsen här).

Det som styrelsen gör i föreningen är styrelsens ansvar oavsett om man anlitat konsult eller ej. Styrelsen kan aldrig lägga över det övergripande ansvaret på någon annan. I detta fall tycks allvarliga fel ha begåtts av styrelsen. Styrelsen har t.ex. betalat fakturor innan arbete färdigställts, och det skulle jag vilja säga är närmast en "dödssynd". Dessutom tycks det som styrelsens information till medlemmarna varit bristfällig. Om styrelsen ovanpå allt annat försökt dölja viktig information för medlemmarna så gör detta inte "dödssynden" mindre syndig. Från vad vi kan utläsa är den tidigare styrelsen t.o.m. idag allt annat än samarbetsvillig, och då får nog dessa personer vara beredda att ta konsekvenserna av sitt handlande.

Att övriga medlemmar (pga styrelsen agerande och efterföljande försvårande att rätta upp problemen) tvingas betala stora summor pengar för utredningar och advokatkostnader, om dessa pengar inte går att få tillbaka på annat sätt, är knappast rätt.

Det är tydligt uttalat i rättsfall och av experter inom området att "bristande kompetens" i en styrelse inte kan användas som försvar.


Information om särskild granskare i en bostadsrättsförening;
Särskild granskare och medrevisor i brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-04-30 klockan 13:25.
Svara med citat
  #22  
Gammal 2010-08-29, 14:01
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Ni måste utgå från att alla undermånligt utförda jobb ska rättas till, oavsett hur det finansieras. Det går inte att bara låta det vara och leva med det.
Precis. Felaktigheterna bör korrigeras omgående av annan entreprenör om utförande entreprenör avsäger sig ansvaret för bristerna. Här kan det vara bra att skriftligen meddela entreprenören att bristerna ska åtgärdas omgående. Om vederbörande inte åtar sig att på egen bekostnad korrigera samtliga anmärkningar, då kommer föreningen att anlita annan entreprenör på dennes bekostnad genom att ställa ut kravet på hela kostnaden för korrigeringen av bristerna.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Att stämma den förra styrelsen, vad leder det till? Det är främst förra ordföranden och kassören som har gjort fel, men har de övriga ledamöterna inte reserverat sig mot vissa beslut eller handhavandet av fakturorna så är hela styrelsen ansvarigansvarig.
Ansvaret för felaktigt utbetalda fakturor och bristfälliga avtal bör läggas på den eller dem som har attesterat och varit delaktiga i dessa åtagande. Att hela styrelsen blir föremål för ett skadeståndsanspråk kan i senare skede jämkas till dem som varit aktiva och insatta i turerna kring stamledningsprojektet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Jag tror inte att man kan ställa någon till svars för bristande kompetens. Att de har anlitat en konsult talar till deras fördel, att har de gjort så gott de har kunnat, i en eventuell rättsprocess.
Att ställa en ledamot i styrelsen till svars för handlingar som denne har företagit sig bedöms troligen inte utefter vederbörandes kompetens. Bedömningen bör utgå i från vad som har hänt, och hur det har uppkommit brister i förvaltningen av föreningens tillgångar. Att inte besitta den kompetens som erfordras för förvaltningsuppdraget ger inte per automatik amnesti. Ansvaret för föreningens och medlemmarnas intressen ligger på styrelsen o dess ledamöter. Att enskilda ledamöter administrerar och genomför vissa beslut i en förening är helt naturligt. Om dessa i sin tur begår misstag på grund av bristande kompetens och felaktigheter och skadar föreningen ekonomiskt så gör detta att verkställande och genomförande ledamöter även bör bära det ekonomiska ansvaret för den uppkomna situationen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
MMen även om föreningen "vinner" en rättsprocess mot gamla styrelsen, vad leder det till? Förmodligen olidligt infekterad stämning i föreningen. Vem kommer att våga ställa upp för ett styrelseuppdrag i framtiden i en liten förening med bara 12 medlemmar?
Jag skulle vilja komma med några tillägg och kommentarer på detta. Att skada föreningen på något sätt och sedan bli betalningsansvarig för detta kan leda till uteslutning ur föreningen. Att skapa en bra och effektiv styrelse i en liten BRF kan vara komplicerat, om inte ledamöterna har intentionen att skaffa sig den information som krävs för att utföra ett bra förtroendeuppdrag. Tar ledamöterna ut ett arvode då är ansvaret för uppdraget stärkt på ett mer allvarligt plan.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Skulle motsvarande situation uppstå i min förening skulle jag nog förespråka att den gamla styrelsen hjälper till i samförstånd med att reda ut denna soppa. Att de tillhandahåller ALLA eventuella mejldialoger m.m. som rör projektet.
Jag instämmer. Det bästa sättet att lösa detta är att komma överens inom föreningen och förlikas.Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Beror på. Det kan bli aktuellt mot flera aktörer eller ingen alls. Allt tillgänglig material måste gås igenom. Bara för att kontraktet inte är undertecknad av entreprenören innebär det inte att den inte finns. Det är ett jättejobb att gå igenom, sortera, strukturera alla handlingar. Även fakturorna, samt vad förra styrelsen kan tillhandahålla i form av brev, mejl, foton och egna anteckningar om diverse telefonsamtal. Vad säger kvalitetsansvarig?
Ett avtal som inte är ratificerat av båda parter väger mycket lätt som bevisunderlag vid en rättslig förhandling. I föreningen är styrelsen ansvarig för allting som händer i föreningen vad gäller förvaltning och att tillvarata medlemmarnas och föreningens intressen. Om medlemmarna vid stämma väcker frågan om skadeståndstalan så görs detta gentemot ansvarig styrelse eller enskilda ledamöter. Det är inte nödvändigt att precisera hur eller vilka inom styrelsen som kommer att vara föremål för en skadeståndstalan, en senare utredningen/granskning kan ge besked om hur talan ska se ut. Om ansvarig styrelsekonstellation skulle förlora en skadeståndstalan mot föreningen, då har dessa möjlighet att i sin tur väcka ett skadeståndsanspråk på entreprenör och/eller konsult. Styrelsen svarar inför medlemmarna och föreningen och detta gör att stämman inte bör besluta om att väcka talan mot något styrelsen inte ansvarar för.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Sedan är det dags att ta hjälp av en jurist som kan avgöra om ni har ett case som är vettigt att driva. Det behöver inte leda till domstolsförhandlingar, det kan gå att lösa det vid egna förhandlingar med all inblandade parter närvarande.
Ytterligare en väg att gå är att besluta vid stämma om att ärendet stamledningsprojekt ska utsättas för en särskild granskning. För att utföra en särskild granskning krävs det vid stämma att frågan väcks och att votering genomförs och att det biträds av en minoritet av medlemmarna. Detta medför att granskningen kan genomföras på föreningens bekostnad. Om granskningen kommer fram till att styrelsen brustit i sitt förvaltningsuppdrag, då kan föreningen använda detta i en skadeståndsprocess och där yrka på att styrelsen eller berörda ledamöter även står för granskningsarvodet.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 12:54.
Svara med citat
  #23  
Gammal 2010-08-29, 14:10
FatHurley FatHurley är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 15
Standard

Om vi kallar till extrastämma för att rösta om att väcka talan mot den den förra styrelsen, eventuellt enskilda medlemmar ur förra styrelsen. Hur många måste då rösta ja, räcker det då med ett minoritetsinflytande, d v s 10%? Har alla rösträtt, även de som vi röstar om att väcka talan mot?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Ytterligare en väg att gå är att besluta vid stämma om att ärendet stamledningsprojekt ska utsättas för en särskild granskning. För att utföra en särskild granskning krävs det vid stämma att frågan väcks och att votering genomförs och att det biträds av en minoritet av medlemmarna. Detta medför att granskningen kan genomföras på föreningens bekostnad. Om granskningen kommer fram till att styrelsen brustit i sitt förvaltningsuppdrag, då kan föreningen använda detta i en skadeståndsprocess och där yrka på att styrelsen eller berörda ledamöter även står för granskningsarvodet.
Intressant, vart vänder man sig för att få hjälp med en särskild granskning?

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 13:06.
Svara med citat
  #24  
Gammal 2010-08-29, 14:28
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Om vi kallar till extrastämma för att rösta om att väcka talan mot den den förra styrelsen, eventuellt enskilda medlemmar ur förra styrelsen. Hur många måste då rösta ja, räcker det då med ett minoritetsinflytande, d v s 10%? Har alla rösträtt, även de som vi röstar om att väcka talan mot?
Om ni är tolv bostadsrätter i er förening bör ni ha tolv röster totalt. Detta gör att det räcker med att två biträder sakfrågan om att föreningen ska väcka talan om skadestånd mot ansvarig styrelse. Detta ska ske på föreningens bekostnad. Jag vill föreslå att ni i det första skedet genomför en särskild granskning av stamledningsprojektet/renoveringen. Det som framkommer där kan ligga till grund för en skadeståndstalan och kommer förmodligen att tolkas på ett bra sätt vid och inför domstolsförhandlingen.

Kalla till stämma. om två av tolv medlemmar biträder föreningsstämma, då har styrelsen 2 veckor på sig att sammankalla till en stämma (annars gör Länsstyrelsen detta). Om sittande styrelse bedömer att det krävs en extrastämma för att besluta i frågan om granskning eller skadeståndstalan kan detta göras omgående.

Jag tog mig friheten att plita ner ett förslag till dagordning och begäran angående extra föreningsstämma.

Citat:
Begäran om föreningsstämma
Vi, en minoritet av medlemmarna, begär att styrelse kallar till en föreningsstämma inom 2 veckor, och vi som biträder detta är.


_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________Dagordning som ska/bör gälla för denna stämma är följande

Föreningsstämma i BRF ____________________ den ____-_____-_____
 1. Stämman öppnas (här är det brukligt att den sittande ordförande öppnar stämman men detta kan vem som helst göra i föreningen)
 2. Val av ordförande för föreningsstämma(Votera handuppräckning eller sluten votering)
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd (Bifogad handling som lägenhetsförtäckning eller liknande)
 5. Faställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att agera som röst räknare alt,val av rösträknare
 7. Fråga om kallelse behörigen skett (Här är det viktigt alla har blivit delgivna kallelsen på ett betryggande sätt, enligt regelverk)
 8. Votering angående särskild granskning av stamlednings projekt i BRF ________________________________________________
 9. Votering angående skadestånds talan av styrelsen angående stamlednings projektet i brf _____________, för perioden XX-XX-XX, XX-XX-XX
 10. Nästa punkt
 11. Osv
 12. Mötet avslutas
Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Intressant, vart vänder man sig för att få hjälp med en särskild granskning?
Särskild granskning ska företas om en minoritet begär detta vid stämma. Styrelsen har 2 veckor på sig att kalla till stämma. Om styrelsen inte kallar till stämma kan vem som helst i föreningen påkalla granskning hos Länsstyrelsen.

Om styrelsen påkallar granskningen vid Länsstyrelsen, bör detta ske i samråd med dem som biträder sakfrågan vid stämman.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 13:06.
Svara med citat
  #25  
Gammal 2010-08-29, 17:20
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Jag instämmer till fullo i vad Trötter och Admin säger om styrelsens ansvar.

Jag säger heller inte att föreningen inte ska stämma den förra styrelsen, bara att man bör tänka igenom konsekvenserna och ta ställning till om det är värt det, även om det finns ett antal punkter att peka på där den gamla styrelsen har brustit i sin handläggning.

Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Sant, men i och med att jag och nuvarande kassören är de som upptäckt hur illa det står till med dokumentationen och avtalsbiten... skulle det då kunna innebära att vi blir stämda i efterhand för att vi inte tagit tag i detta och orsakat föreningen stor skada?
Den nya styrelsen har tagit över den föregående styrelsens åtaganden. Så länge ni sköter era uppgifter på ett ansvarsfullt sätt kan ni inte ställas till svars för den förra styrelsens misstag även om ni väljer att inte stämma den föregående styrelsen.

Sitter någon ledamot kvar från den gamla styrelsen i den nya styrelsen kompliceras ärendet ytterligare. Även om det går att fria denne från styrelsens solidariska inbördes ansvar enligt Trötters utmärkta beskrivning av hur det kan fungera, så är det känsligt. Man kan aldrig förutse hur en domstolsförhandling slutar.

Sköter ni den fortsatta handläggningen på ett bra sätt kan ni knappast bli stämda endast p g a underlåtenhet att stämma den gamla styrelsen. Det är liksom fel ände att utgå ifrån. Först när hela ärendet är klarlagt, kan man börja fundera över om en rättslig process ska aktualiseras och mot vem. Det är i detta skede som en rådgivande jurist bör anlitas.

Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Ska slå dom en signal på måndag, samt SBC där vi är medlemmar.
Tyvärr har jag förlorat förtroendet för all rådgivning från SBC. De är inte lyhörda för hur föreningen ser på saker och ting och att föreningens stadgar avviker från deras normalstadgar. SBC har inställningen att man bör följa deras övergripande ställningstaganden, då blir allt bra. Vi kommer att lämna SBC när det blir dags att förnya medlemskapet. Fastighetsägarna är proffsigare och analyserar vår verklighet som den ser ut.

Som steg ett skulle jag anlita en eller flera oberoende behörig/a besiktningsman/män så att ni får bekräftat vilka fel och brister det är fråga om. Det har inte nämnts något om vilken entreprenadform som var aktuell. Vid ett stambyte brukar ett antal UE vara involverade. Framför allt skulle jag vilja veta om VA och el har blivit normenligt och fackmannamässigt utförda av behöriga UE. Sedan följa Trötters råd.
Angående konsulten finns det ett antal motsägelser och annat att peka på.

Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Vi har bokat ett möte med konsulten. Konsulten och förra styrelsen har inte alls samma syn på hans åtagande. Enligt honom skulle han enbart hitta en lämplig entreprenör och inte så mycket mer.
Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Ska det finnas en kvalitetsansvarig? Det finns inte speciellt mycket handlingar. En uppdragsbekräftelse från konsulten, ett avtal med entreprenören som ej är undertecknat, samt protokoll från styrelsemötena. All annan information är muntlig och bristfällig. I avtalet står det att samtliga fakturor ska skickas till och godkännas av konsulten innan de går till oss och betalas. Det har man heller inte följt.
Om konsulten hjälpt till med upphandlingen måste den första fetstilsmarkeringen som jag gjort i din text vara lögn, för han är väl pappa till avtalets formulering? Om han dessutom missat att informera om att föreningen måste anlita en certifierad kvalitetsansvarig är det en grov miss. Eller uppgav han sig själv som kvalitetsansvarig till byggnadsnämnden? För ni har väl inte bytt stammarna utan bygglov? I så fall har konsulten gjort en ännu värre groda. Om ni enbart bytt stammarna utan att ändra installationen behövs inget bygglov, men då kan det inte bli aktuellt med några relationsritningar heller. Är konsulten totalt okunnig?

Är konsulten anställd på ett konsultföretag finns det förmodligen en konsultförsäkring som kan täcka era merkostnader.

Ett gott råd: Undvik fortsatt muntlig kommunikation med konsult och entreprenörer. Mejldialog är bättre så ni får allt skriftligt.

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 14:55.
Svara med citat
  #26  
Gammal 2010-08-29, 18:28
FatHurley FatHurley är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 15
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Sitter någon ledamot kvar från den gamla styrelsen i den nya styrelsen kompliceras ärendet ytterligare. Även om det går att fria denne från styrelsens solidariska inbördes ansvar enligt Trötters utmärkta beskrivning av hur det kan fungera, så är det känsligt. Man kan aldrig förutse hur en domstolsförhandling slutar.
Sekreterare och en suppleant sitter kvar från förra styrelsen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Som steg ett skulle jag anlita en eller flera oberoende behörig/a besiktningsman/män så att ni får bekräftat vilka fel och brister det är fråga om. Det har inte nämnts något om vilken entreprenadform som var aktuell. Vid ett stambyte brukar ett antal UE vara involverade. Framför allt skulle jag vilja veta om VA och el har blivit normenligt och fackmannamässigt utförda av behöriga UE.
Vi har haft en oberoende besiktningsman här vid två tillfällen, det är han som påpekat bristerna i byggnationen gällande VA arbeten. Totalt finns det i dagsläget kvar 42 anmärkningar att åtgärda. Besiktningsmannen säger att det finns så stora brister i arbetet att stora delar av byggnationen skulle behöva göras om för att det ska bli ordentligt gjort. När det gäller UE tror jag inte att någon har koll. Inledningsvis var det några öststatare som gjorde rivjobbet samt satte nytt golv och kaklade. Detta blev så dåligt gjort att de fick ta in en annan UE som gjorde om arbetet i flera badrum.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Om konsulten hjälpt till med upphandlingen måste den första fetstilsmarkeringen som jag gjort i din text vara lögn, för han är väl pappa till avtalets formulering? Om han dessutom missat att informera om att föreningen måste anlita en certifierad kvalitetsansvarig är det en grov miss. Eller uppgav han sig själv som kvalitetsansvarig till byggnadsnämnden? För ni har väl inte bytt stammarna utan bygglov? I så fall har konsulten gjort en ännu värre groda. Om ni enbart bytt stammarna utan att ändra installationen behövs inget bygglov, men då kan det inte bli aktuellt med några relationsritningar heller. Är konsulten totalt okunnig?
Föreningen har tyvärr inget riktigt avtal med konsulten utan vi har en uppdragsbekräftelse. I den är hans ansvarsområden följande:
- Projektledning för stambyte VA
- Upprätta förfrågningsunderlag för VA arbeten i fastigheten
- Vara rådgivande vid beslut om val av entreprenör, platskontroll vid entreprenadsarbeten, kontrollera UE gällande företagsuppgifter, skatter, egenkontroller, arbetets utförande, kvalitet och arbetsmiljö.
- Medverka vid slutbesiktning och funktionsprövning. Kontrollera att relationshandlingar upprättas.

Avtalet med entreprenören vet jag faktiskt inte vem som tagit fram men jag misstänker att det är konsulten i samråd med entreprenören. Enligt avtalet med entreprenören, där konsulten står som inköpare som ej är undertecknad av någon part, där är konsulten angiven som kvalitetsansvarig. Stammarna är bytta utan bygglov, det fick föreningen reda på vid slutbesiktningen. Ingen hade någon aning om att sådant behövdes. Konsulten verkar inte vara den smartaste på gatan om man säger så. Jag har enbart talat med honom i telefon och då pratar han mest om hur inkompetent och dåliga styrelse var. Senast sade han att vill kräkas på hela föreningen.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Är konsulten anställd på ett konsultföretag finns det förmodligen en konsultförsäkring som kan täcka era merkostnader.
Det är inte ett renodlat konsultföretag utan det är ett företag som huvudsakligen sysslar med fastighetsservice och måleri. Dock är konsulttjänster en del av deras verksamhet och därmed bör de även ha en försäkring.

Jag försöker ta så mycket som möjligt att kontakterna via mail och när någon ringer till mig ber jag om en bekräftelse på mail samt att jag sammanfattar samtalet på papper.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
Om ni är tolv bostadsrätter i er förening bör ni ha tolv röster totalt. Detta gör att det räcker med att två biträder sakfrågan om att föreningen ska väcka talan om skadestånd mot ansvarig styrelse. Detta ska ske på föreningens bekostnad. Jag vill föreslå att ni i det första skedet genomför en särskild granskning av stamledningsprojektet/renoveringen. Det som framkommer där kan ligga till grund för en skadeståndstalan och kommer förmodligen att tolkas på ett bra sätt vid och inför domstolsförhandlingen.

Kalla till stämma. om två av tolv medlemmar biträder föreningsstämma, då har styrelsen 2 veckor på sig att sammankalla till en stämma (annars gör Länsstyrelsen detta). Om sittande styrelse bedömer att det krävs en extrastämma för att besluta i frågan om granskning eller skadeståndstalan kan detta göras omgående.
Finns det någonstans där man hitta den här informationen och använda som källa. Är tveksam till att föreningen känner till all den här informationen. Så det räcker alltså att två av medlemmarna vill väcka talan, då kan man göra det på föreningens bekostnad. Kräver det en extrastämma om vi vill genomföra en granskning av stamledningsprojektet/renoveringen? Eller kan vi i styrelsen fatta beslut om det?

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 15:01.
Svara med citat
  #27  
Gammal 2010-08-29, 19:49
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Jag föreslår att ni kallar till stämma. Till dagordningen skriver ni att stamlednings jobbet ska utsättas för en särskild granskning. Ni voterar om saken och för resultatet till protokollet. om 10 % av medlemmarna bifaller granskningen då skall det företas granskning. Styrelsen ska då kontakta Länsstyrelsens rättsenhet i det län som föreningen är förlagd i. Styrelsen skickar underlaget som omfattar stamlednings jobbet. Alltså all den skriftliga dokumentation som berör ärendet, det bör finnas dokumentation som stämmobeslut, styrelseprotokoll, entreprenörsavtal, fakturor, besiktningsprotokoll mm.

Enligt 8 kap § 17 föreningslagen om granskning: Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
Citat:
8 kap. Revision och särskild granskning


17 § Varje röstberättigad kan väcka förslag om att länsstyrelsen skall utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.
Förslaget skall framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att granskare skall utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader göra framställning härom hos länsstyrelsen. Försummas detta får varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning. Länsstyrelsen får förordna en eller flera granskare.
När granskningen är färdig ska resultatet av granskningen presenteras på stämma. På denna stämma för ni till dagordningen frågan om att väcka talan mot ledamöter/medlemmar som är ansvariga för bristerna i stamledningsjobbet. Om granskande advokat riktar kritik angående arbetet med stambytet, då föreslår jag att stämman röstar för att stämma de ledamöter/medlemmar som bär ansvaret för bristerna som uppkommit i samband med detta arbete för att byta stammar. Om detta bifalls, bör ni vända er till juridisk expertis som företräder föreningen i domstol.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 15:10.
Svara med citat
  #28  
Gammal 2010-08-29, 20:19
FatHurley FatHurley är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 15
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Trötter Visa inlägg
När granskningen är färdig ska resultatet av granskningen presenteras på stämma. På den stämma för ni till dagordningen frågan om att väcka talan mot ledamöter/medlemmar som är ansvariga för bristerna i stamlednings jobbet. Om granskande advokat riktar kritik angående stamlednings jobbet, då föreslår jag att stämman röstar för att stämma de ledamöter/medlemmar som bär ansvaret för bristerna som upp kommit vad gäller stamlednings jobbet. Om detta bifalls, bör ni vända er till juridisk expertis som företräder föreningen i domstol.
Tack för alla bra svar, jag börjar få ett betydligt bättre grepp om detta nu.

Den förra styrelsen avgick på stämman i april, måste vi gå till domstol inom ett år eller hur fungerar det? Räcker det kanske med att granskningen är igång för att flytta eventuella tidsbegränsningar?

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 15:12.
Svara med citat
  #29  
Gammal 2010-08-29, 23:01
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Som jag ser det finns det mer och mer som talar för att ni bör sätta tummen i ögat på konsulten. Han har inte har utfört uppdraget på ett tillfredställande sätt och brutit mot konsultetiken på flera punkter.

En uppdragsbekräftelse är att jämställa med ett kontrakt.

Min livspartner som jobbar som projektledare på konsultbasis har lovat att ta hem ett ex av ABK 96.

Vad säger byggnadsnämnden om att jobbet genomförts utan bygglov? Jag antar att man inte har gjort någon bygganmälan heller.

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 15:13.
Svara med citat
  #30  
Gammal 2010-08-29, 23:29
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av FatHurley Visa inlägg
Den förra styrelsen avgick på stämman i april, måste vi gå till domstol inom ett år eller hur fungerar det? Räcker det kanske med att granskningen är igång för att flytta eventuella tidsbegränsningar?
Preskriptionen gäller från det att föreningen fått kännedom om turerna. Genomför ni en granskning angående turerna i projekt stamledning så kommer det att klarna på ett tydligt sätt förhoppningsvis och då har ni kännedom. Jag skulle vilja poängtera att det kan vara viktigt att precisera granskningen på ett tydligt sätt. Som t.ex. att granskningen ska se om styrelse eller enskilda ledamöter agerat ovarsamt och/eller klandervärt vad gäller upphandlingen av entreprenaden.

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
En uppdragsbekräftelse är att jämställa med ett kontrakt.

Min livspartner som jobbar som projektledare på konsultbasis har lovat att ta hem ett ex av ABK 96.
Jag håller inte med om att en uppdragsbekräftelse är ett kontrakt/avtal. Ett avtal/kontrakt ska innehålla alla de delar som uppdragstagaren ska utföra. Om det inte anges i avtalet/kontraktet vad uppdragstagaren ska göra och uppdragsgivaren betalar fakturor, då kan man jämställa det med att uppdragsgivaren accepterat utfört arbete/uppdrag.

ABK 96 är en mall. Denna är inte fullständig, utan det som anges är hur parterna ska förhålla sig gentemot varandra, hur tvist skall lösas, vilken betalningsform som ska gälla och lite annat. I detta standardavtal ska det anges ända in i kaklet vad som ska göras. Alltså, det är viktigt att föreningens ledning/styrelse vet vad konsulten ska göra, vilket ansvar konsulten har och hur stort arvode som kommer att utgå för tjänsten.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2011-11-22 klockan 15:22.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vem ska stå för kostnaden när hantverkaren gått i konkurs? Dread Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 9 2010-01-27 20:01
Stambyte i Riksbyggen-brf, sänkning av standard jeca Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 3 2009-12-14 09:30
Stambyte / stamrenovering i brf - Vem ska stå för kostnader i lgh? Pamela Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 1 2009-11-05 14:15
Stambyte i brf, partiellt, relining, komplett? - Påtvingad badrumsrenovering? J&J Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 38 2009-04-09 20:53Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:55.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare