Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-11-13, 14:07
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Försäkringsbolags försäkringsregler vid vattenskada och läckageskada

De pengar föreningen betalar vid vatten- läckage- och fuktskador fördelas över alla medlemmar så att alla får vara med och betala för en bostadsrättshavares vattenskada. Så det är viktigt att föreningen försöker styra upp detta och få medlemmarna till att sköta sina badrum (även om det med dagens regelverk är en närmast omöjlig uppgift).

Så här ser regelverket ut för Trygg-Hansa

Vatten- och läckageskador

Försäkringen ersätter
Skada på egendom som orsakas av vätska som oberäknat strömmar ut från
• avloppssystem, även invändiga stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning
ledningssystem för vatten
värmesystem
anordningar anslutna till system enligt ovan
badrum eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad
• akvarium och vattensäng
• kyl och frys.

Förlust av vätska som oberäknat strömmar ut från ledningssystem vid ersättningsbar skada.

Om vatten- och andra läckageskador ersätts av försäkringen betalar vi också nödvändiga kostnader för att
lokalisera och frilägga läckagestället
återställa det frilagda läckagestället.

Försäkringen ersätter inte
- Skada vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/anordningen provats och visat sig vara felfri.
- Det läckande tät- och ytskiktet. <- Min kommentar: ??? Det motsägs ju av vad Trygg-Hansa skriver i föregående stycke?
Länsförsäkringar (Lars-Erik Beckung): Vi ersätter inte yt-och tätskikt om det är orsaken.
Min kommentar: Men varför skriver varken Länsförsäkringar eller andra försäkringsbolag (varken i försäkringsavtal eller någon annanstans) det som Länsförsäkringar svarar här, dvs att tät- och ytskikt ersätts, men bara om det inte är dessa som orsakat skadan?

Kommentar
Med anordningar avses till exempel värmepanna, expansionskärl, varmvattenberedare, tvättställ, tvätt- och diskmaskin.

Särskilda självrisker vid skada på byggnad och tomtmark

Självrisk
Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken anges på försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoren. I vissa fall gäller försäkringen med särskild självrisk. Har vi avtalat om högre självrisk än vad som anges i försäkringsvillkoren är det alltid den avtalade självrisken som gäller. Vid ersättning av skada drar vi självrisken efter åldersavdrag och före nedsättning på grund av aktsamhetskrav.

Självrisken är lägst 2 000 kronor.
Vid utströmning från badrum eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad är självrisken lägst 4 000 kronor.

Om utströmningen beror på
• skyfall (minst 1mm/min eller 50 mm/dygn), snösmältning, stigande sjö eller vattendrag är självrisken 10 000 kronor
• frysning är självrisken 10 000 kronor.

Aktsamhetskrav
Du ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra frysning.
Du ska även vidta de åtgärder som Trygg-Hansa föreskrivit till exempel vid besiktning för att förhindra läckageskada. -> Min kommentar: Luddigt! Vad menas?

Om du åsidosatt aktsamhetskraven kan ersättningen sättas ned.
Regler om nedsättning finns i avsnittet Försäkringsregler.

Kommentar
För att omfattas av HemPlus ska en skada ha orsakats av en händelse som är både plötslig och oförutsedd. Plötsligheten innebär att den händelse som utlöst skadan haft ett förhållandevis snabbt förlopp.
Skador genom exempelvis slitage eller åldersförändring ersätts inte. Att händelsen ska ha varit oförutsedd innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra.

Försäkringsregler
Ersättning får inte sättas ned på grund av,
• ringa oaktsamhet,


Bostadsrättsförsäkring
Kan tecknas som tillägg till Hem- och Villahemförsäkring.
Som bostadsrättshavare måste du själv underhålla din bostad. Försäkringen ger dig ett skydd för skador på egen bekostad fast inredning, samt för egendom som du är skyldig att underhålla enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen.
Du behöver inte fundera över värdet på inredningen eftersom försäkringen gäller med fullvärde.

Högsta ersättningsbelopp
Skador som omfattas av Grundskyddet ersätts med fullvärde.
Vad som menas med fullvärde framgår av avsnittet Ersättningsregler under rubriken Särskilda regler vid byggnadsskada.
Min kommentar:
"För att du inte ska riskera att vara underförsäkrad gäller vår bostadsrättsförsäkring med fullvärde för fast inredning och för lösöre värt upp till 1 miljon kronor. Med fullvärde menas att vi ersätter vad en skada faktiskt kostar, inte bara vad du valt för belopp".

Skador som omfattas av HusPlus ersätts med högst 100 000 kr.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för den bostadsrätt som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar
Egen bekostad fast inredning i bostadsrätt. <- Min kommentar: Luddigt!
Egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen, i bostadsrätten och som du enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är skyldig att underhålla.

Försäkringen ersätter
Egendomsskada som kan ersättas enligt
• Grundskyddet.
• HusPlus där även avsnittet Högsta ålders-avdrag ingår. <- Min kommentar: Luddigt!

Försäkringen ersätter inte
- Skada eller del av skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.
- Skada på egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen, när du inte är underhållsskyldig. <- Min kommentar: Vem står för detta då?
- Kostnader för att lokalisera, frilägga och återställa skadestället.

Min kommentar: Här säger Trygg-Hansa emot sig själv eftersom de tidigare skrivit (enl. ovan);
Citat:
Om vatten- och andra läckageskador ersätts av försäkringen betalar vi också nödvändiga kostnader för att
• lokalisera och frilägga läckagestället
• återställa det frilagda läckagestället.


Särskild självrisk
Vid vatten- och läckageskador är självrisken 2 000 kronor.
De särskilda självrisker som anges i Grundskyddet gäller inte.

Ersättnings- och värderingsregler
Du får ersättning enligt avsnitten Ersättnings- och Värderingsregler för byggnad. <- Min kommentar: Dessa kan jag inte hitta !


Hur skador värderas
Byggnadsdel eller del av sådan.
Avser både material och arbete även rivning och återställande.
Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation och elektricitet samt maskinell utrustning.

• rörsystem, oljecistern, vattenradiator, sanitetsgods och septiktank
Antal år utan åldersavdrag 10 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 5 %

• värmepumpsanläggning inklusive inbyggd varmvattenberedare, takvärme, hushållsmaskin inklusive spis
Antal år utan åldersavdrag 2 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 10 %

• elslingor i golv
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

• elinstallationer
Antal år utan åldersavdrag 20 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 4 %

• övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskin, till exempel separat varmvattenberedare, elradiator, värmepanna inklusive expansionskärl, fjärrvärmeväxlare, fläkt, bergvärmepump, solceller, pool och poolduk
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Radio-, tv- och parabolantenn samt markis
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Lås och larm
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Målning utomhus och inomhus i utrymmen som inte är våtrum
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Tapetsering samt annan väggbeklädnad inomhus i utrymmen som inte är våtrum
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Golvbeläggningar i utrymmen som inte är våtrum
• textila
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

• plast/linoleum/högtryckslaminat
Antal år utan åldersavdrag 10 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 5 %

• parkett och övriga golvbeläggningar
Antal år utan åldersavdrag 15 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 5 %

Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt
• målning i våtrum
Antal år utan åldersavdrag 2 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

• trådsvetsad golv- och väggmatta
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

• ytskikt bestående av keramiska plattor
Antal år utan åldersavdrag 10 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 5 %

• övrigt golv och väggbeklädnadsmaterial
Antal år utan åldersavdrag 2 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 10 %

Takbeläggning av papp/plast/gummiduk
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Övrig takbeläggning
Antal år utan åldersavdrag 15 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Skorsten av stål eller plåt
Antal år utan åldersavdrag 5 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 8 %

Skorsten av annat material
Antal år utan åldersavdrag 25 år
Därefter görs ett procentuellt åldersavdrag per påbörjat år med 2 %

För övriga byggnadsdelar och installationer som inte finns med i tabellen görs ett åldersavdrag efter beräknad livslängd.

Reglerna tillämpas inte för byggnadsdelar för vilka tillämpningen skulle leda till oskäligt resultat.

En byggnadsdels ålder beräknas från tidpunkten då den första gången togs i bruk. Vid skada på målning och tapetsering samt golvbeläggning räknas varje rum för sig som byggnadsdel.
Var byggnadsdelen redan skadad eller bristfällig före försäkringsskadan görs återställande med avdrag för skadan/bristfälligheten utöver eventuellt åldersavdrag.

Högsta åldersavdrag
Högsta sammanlagda åldersavdrag (avskrivning) är 80 % på byggnadsdel som var funktionsduglig och normalt underhållen före skadan. Var byggnadsdelen helt uttjänt kan du bli helt utan ersättning för denna byggnadsdel.
Vid ett och samma skadetillfälle kan åldersavdraget uppgå till högst 75 000 kronor.

Not.
Min hemförsäkring i Trygg-Hansa kostar (2008-08-01 -- 2009-07-31) 1. 206 kr (grundskydd 1.022 kr + bostadsrätt 184 kr).
Högsta ersättning: 1 mkr.
Självrisk för vattenläckage: 1.200 kr
Tilläggsförsäkring: Bostadsrättsförsäkring: Högsta ersättning = fullvärde, Självrisk = 1.200 kr (vatten lägst 2.000 kr)

Grundskydd

Egendomsskydd
Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom får du ersättning för den ekonomiska förlust du gör.
Vid värderingen tas hänsyntill vad egendomen kan ha förlorat i värde beroende på ålder, slitage m.m.
Det betyder att äldre saker ersätts med vad motsvarande begagnade föemål kostar.
Trygg-Hansa avgör vilken form av ersättning du får och var inköp och reparation ska göras.

Försäkringen ersätter
- vatten och läckageskador på lös egendom

Ansvarsförsäkring
Om du som privatperson krävs på skadestånd för att du skadat någon eller någon annans egendom.

Försäkringen ersätter
- utredning för att ta reda på om du är skadeståndsskyldig
- förhandling med den som kräver skadestånd
- rättegångskostnader. Vid rätegången för Trygg-Hansa din talan
- det skadestånd du kan vara skyldig att betala

Rättsskydd
Om du som privatperson hamnar i rättstvist kan du få hjälp med advokatkostnaderna.

Försäkringen ersätter
- advokatkostnader om du hamnar i tvist med någon. Om du förlorar tvisten betalar Trygg-Hansa även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Försäkringen ersätter inte
- småmål, dvs tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp
- grupptalan

Högsta ersättning
- 3 prisbasbelopp

Tilläggsförsäkring

HemPlus - utökat egendomsskydd

Försäkringen ersätter
- skador på, eller förlust av, lös egendom till följd av plötsliga och oförutsedda händelser

Försäkringen ersätter inte
- skador som eersätts av det egendomsskydd som ingår i försäkringens grundskydd

Högsta ersättning
Den högsta ersättningen är 35.000 kr

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringen ersätter
- skada på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen, vid egendomsskada som ersätts enligt grundskyddet eller HusPlus. Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar eller golv.

Försäkringen ersätter inte
- skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring

Högsta ersättning
- Fullvärde för skada enligt grundskyddet.
- 100.000 kr för skada enligt HusPlus.
Fråga till Länsförsäkringar: När blir man utförsäkrad på ett gammalt badrum/konstruktion?
Länsförsäkringar, Lars-Erik Beckung: Våra avskrivningsregler säger att livslängden är max 30 år.


I HSB:s normalstadgar (§ 36) står det;

Till lägenheten hör bland annat;
- ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt.
Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.
- bostadsrättshavaren svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning.
Bostadsrättsföreningen svarar dock för flottör och bottenventil i de toalettstolar som installerats av föreningen samt i de toalettstolar som föreningen rekommenderar.
- målning av radiatorer och värmeledningar.
- ledningar för avlopp, elektricitet, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten.
- armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning.
Bostadsrättsföreningen svarar dock för ompackning av armaturer som installerats av föreningen eller som är av fabrikat som föreningen rekommenderar.
- klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås.
- säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.
- brandvarnare
- handdukstork.
Om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen för underhållet.

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, elekticitet, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med.


Not.
Detta inlägg har flyttats ut från tråden;
Kostnadsfördelning i brf vid vattenskada i badrum - Betala för delar av rivning?

__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-12-03 klockan 16:33. Anledning: Dragit ut inlägg från annan tråd
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vattenskada i bostadsrätt som granne orsakat pga försumlighet (HSB-Brf) GunnarAndersson Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 16 2010-11-24 22:16
Vattenskada i brf pga obefintlig fuktspärr raven Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 2 2010-02-08 14:24
Vattenskada, element, avlopp, ledningar - vem ska betala vad vid skada i en brf? Admin Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 29 2010-02-05 11:57
Skada från avloppsrör där BRF är ansvarig - Försäkringsbolag Morty72 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 5 2009-04-29 15:49Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:29.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare