Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-05-03, 18:46
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard Ändrade stadgar och ofullständig kallelse?

Hej alla bostadsrättsfantaster!

1. Vår styrelse har kallat till årsmöte utan att bifoga några några bilagor. Varken motioner eller dokument som berör det gångna årets ekonomi finns med. Enligt stadgarna skall kallelse gå ut mellan fyra och två veckor innan årsmötet, där det skall framgå vilka ärenden som skall behandlas. Med mindre än en vecka till årsmötet uppfattar jag det som att kallelsen inte gått till enligt stadgarna. Är det en riktig bild?

2. Det ser ut som att stadgarna (som ligger publicerade på föreningens hemsida) är ändrade. Punkten "Val av valberedning" ligger nu EFTER mötets avslutande. Nedan insaxat texten som rör dagordningen:

Jag är inte säker på att jag har en printad version av hur stadgarna såg ut tidigare, men protokollet från förra årsstämman visar att man då följde en annan ordning än den nedan, vilket jag vill minnas stämde bra med hur ordningen på punkterna var i stadgarna då. (Till saken hör att styrelsen gått ut med info att en bostadsrättsförening behöver en valberedning och att de informerat om att nomineringar till styrelseposter skall kommuniceras direkt till styrelsen.)

Kan en styrelse ändra stadgarna?

Finns stadgarna registrerade någonstans?

MVH /// Lasse


Dagordning
§ 16
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1) Stämmans öppnande.
2) Val av stämmoordförande.
3) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
4) Fastställande av röstlängd.
5) Godkännande av dagordning.
6) Val av två justeringsman tillika rösträknare.
7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9) Föredragning av revisorns berättelse.
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11) Beslut om resultatdisposition.
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
17) Stämmans avslutande.
18) Val av valberedning
På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden för vilka stämman blivit utlyst och
vilka angetts i kallelsen till stämman.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-05-03, 19:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Olaglig stämma i brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
1. Vår styrelse har kallat till årsmöte utan att bifoga några några bilagor. Varken motioner eller dokument som berör det gångna årets ekonomi finns med. Enligt stadgarna skall kallelse gå ut mellan fyra och två veckor innan årsmötet, där det skall framgå vilka ärenden som skall behandlas. Med mindre än en vecka till årsmötet uppfattar jag det som att kallelsen inte gått till enligt stadgarna. Är det en riktig bild?
Om kallelse till årsstämma inte gått ut till medlemmarna i föreningen inom de stadgade 2-4 veckorna så är det absolut lagstridigt.
Dvs föreningslagen, 7 kap 8 §, ska följas;
"Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma".

Det är inte direkt nödvändigt enligt lag att skicka ut motioner (även om det är högst onormalt att inte göra detta), men om detta inte görs måste föreningslagen 7 kap 8 § följas som säger;
"I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.".
Dvs det ska tydligt framgå från kallelsen vad som yrkats i motionerna.

Därmed rekommenderar jag starkt att;
a. styrelsen ska inte ska få ansvarsfrihet.
b. styrelseledamöterna ska inte väljas om på stämman.

Inte säker på vad du menar med "dokument som berör det gångna årets ekonomi", har ni inte erhållit årsredovisningen?

Har du frågat styrelsen om anledningen till detta?

Har du begärt tillgång till årsredovisningen? Om inte måste du göra det omedelbart, med orden; "Jag begär tillgång till föreningens senaste årsredovisning omedelbart".


Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
2. Det ser ut som att stadgarna (som ligger publicerade på föreningens hemsida) är ändrade. Punkten "Val av valberedning" ligger nu EFTER mötets avslutande.

Kan en styrelse ändra stadgarna?
Stadgar kan endast ändras av stämman på två efter varandra följande föreningsstämmor.
Om styrelsen manipulerat stadgarna av någon outgrundlig anledning och visar en oriktig version skulle jag vilja säga att detta är en medveten handling som inte kan beskrivas på annat sätt än som rent brottslig.

Bostadsrättsföreningens stadgar är registrerade hos bolagsverket, och mot en avgift (80 kr) kan du erhålla en kopia (tror t o m du kan erhålla stadgarna snabbt via mejl från Bolagsverket, även om Bolagsverket inte vill upplysa om denna möjlighet på sin sajt).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-05-03, 23:00
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard Kallelsens formulering

Tack för snabbt och tydligt svar!

Det var årsredovisningen jag menade, förresten.

Ser nu att styrelsen tydligen avser att förslå revisor för kommande period. Har bestämt för mig att det är en del av valberedningens uppgifter.

Bifogar bild på kallelsen.

Senast redigerad av Lasse Nyquist: 2012-05-09 klockan 12:17.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-05-03, 23:15
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 022
Standard

Kan inte se att stadgar har ändrats. Det är dagordningen som det trixats med.

Det är tillåtet att ändra den inbördes ordningen av punkterna på dagordningen. Dock ej att flytta ut "valberedningen" till efter "avslutande", om det i stadgar står att det är en stämmopunkt.

Jag hade inte blivit lika hybris som Admin, under punkten 7 på dagordningen frågas ju stämman om den blivit stadgeenligt kallad. Där kommer det framgå att den inte är det, och där kommer den då tillfrågas om den vill avbryta eller genomföra stämman ändå.

Det finns ju värre "brottslighet" än en klantig/ovetande styrelse.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-05-03, 23:32
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Styrelse som manipulerar stadgetext

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Jag hade inte blivit lika hybris som Admin, under punkten 7 på dagordningen frågas ju stämman om den blivit stadgeenligt kallad. Där kommer det framgå att den inte är det, och där kommer den då tillfrågas om den vill avbryta eller genomföra stämman ändå.

Det finns ju värre "brottslighet" än en klantig/ovetande styrelse.
Hybris? Ja det finns mord och våldtäkter t ex, men det innebär inte att annan brottslighet kan bortses från. Enligt given beskrivning att utgå från i denna fråga så är inte problemet en "klantig/ovetande" styrelse. Dvs det handlar inte om att en punkt i dagordningen är felplacerad. Styrelsen har inte bara fatalt misskött kallelsen, utan (om det stämmer som trådägaren skriver) styrelsen har dessutom medvetet manipulerat stadgetexten på hemsidan för att den ska passa styrelsens syfte (som vi inte vet vad det är). Om detta stämmer är det riktigt, riktigt illa, och en styrelse som gjort detta ska för evigt ha förlorat all form av förtroende bland medlemmarna.

Vad gäller val av revisor så tror jag säkert att det finns styrelser som vill försöka få in någon av sina närmaste på denna post, så där får man verkligen vara försiktig. Men vem som helst kan ju föreslå vem som helst på stämman så som valberedning gäller det att vara väl förberedd.

PS.
Bilden på kallelsen var för liten upplösning på så den är oläsbar. Jag kommer att ta bort denna bild, men har du en större bild av kallelsen så lägg gärna in den (tillåten storlek på jpg-filer är väl tilltagen).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-05-04, 07:20
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard

@Harald: För att se att stadgarna har ändrats behöver man jämföra med hur de såg ut i ett tidigare skede. Det underlaget har jag inte f*n och har därför inte kunnat referera till det här. Att jämföra med hur dagordningen i kallelsen ser ut ger ju ingen ledtråd.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-05-04, 12:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Urkundsförfalskning av styrelse?

Be styrelsen om en papperskopia av stadgarna, om du inte har stadgarna (har inte alla medlemmar erhållit stadgarna i pappersform?). Styrelsen är skyldig att ge dig detta. Det är i och för sig ingen garanti för att du erhåller de rätta stadgarna. Det vet du bara säkert genom att få en kopia av stadgarna från Bolagsverket.

Men om dagordningen skiljer sig från föregående års dagordning på det sätt du beskriver - och det inte förekommit två stämmor för att ändra stadgarna sedan föregående årsstämma - så tyder detta på att stadgarna medvetet manipulerats av styrelsen.

Ladda ner de stadgar föreningen lagt ut på nätet och jämför med stadgarna från Bolagsverket. Då kan du se om styrelsen ägnat sig åt urkundsförfalskning.

Tillägg:
Har ställt frågan om möjligheten att få en brf:s stadgar via epost. Erhöll följande svar från bolagsverket;

Du kan få stadgarna tillsända med e-post och avgiften för det är 80 kr. Du kan antingen beställa i ett e-brev eller så i vårt beställningsformulär på webbsidan Beställ produkter.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-04 klockan 16:12.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-05-04, 12:47
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lasse Nyquist Visa inlägg
@Harald: För att se att stadgarna har ändrats behöver man jämföra med hur de såg ut i ett tidigare skede. Det underlaget har jag inte f*n och har därför inte kunnat referera till det här. Att jämföra med hur dagordningen i kallelsen ser ut ger ju ingen ledtråd.
Om man tittar på föregående protokoll var "Val av valberedning" före stämmans avslutande. Precis som det ska vara.

I årets kallelse ligger frågan efter stämmans avslutande. Detta är lagstridigt. Det är inte ens lagligt att göra en ändring i stadgarna, där man kan lägga detta val utanför stämman. Här kan det ju handla om en tankevurpa eller "korrekturfel", som de säger i min förening? För fram frågan under 5) Godkännande av dagordning

Som Admin skriver när det gäller kallelsen:
Dvs föreningslagen, 7 kap 8 §, ska följas;
"Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma".
Det har den inte enligt din beskrivning. Ta upp det under 7) Frågan om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Också som Admin skriver när det gäller motionerna
föreningslagen 7 kap 8 § följas som säger;
"I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.".
Dvs det ska tydligt framgå från kallelsen vad som yrkats i motionerna.
Här är inte behandling av några motioner eller förslag nämnda med ett ord i dagordningen. Vet du om några motioner/förslag har lämnats in till styrelsen? Om det är så och de inte kommit med kallelsen kan jag inte se hur man kan fortsätta med stämman.

När det gäller redovisningshandlingar och revisionsberättelse (Årsredovisningen), ska de enligt föreningslagen 7 kap 8 § finnas tillgängliga minst en vecka före stämman. Om någon begär handlingarna ska de genast sändas till medlemmen som begär det. Som Admin skriver:
Har du begärt tillgång till årsredovisningen? Om inte måste du göra det omedelbart, med orden; "Jag begär tillgång till föreningens senaste årsredovisning omedelbart".
Om du inte omedelbart efter förfrågan får årsredovisningen är det ett lagbrott.

Ja, det är ju lite frågetecken, men hur man än ser på det blir jag fundersam. Har man åtagit sig ett styrelseuppdrag och dessutom får betalt för det, ska man skaffa sig de fundamentala kunskaperna. En av dessa är hur man förbereder och genomför en årsstämma. Tveksamt om de borde beviljas ansvarsfrihet och få sitta kvar som styrelse. Okunskap är ingen ursäkt att inte följa lagen.

Som alltid gäller det att du försöker få med dig andra medlemmar och slipper vara ensam om dina synpunkter. Risken är då att du blir nermanglad i golvet. Det är ett fåtal av "vanliga" medlemmar, som känner till vad som gäller.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-05-05, 10:23
Lasse Nyquist Lasse Nyquist är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Dec 2011
Inlägg: 39
Standard Stadgarna oförändrade

Tack för tips. Kollade med Bolagsverket som över telefon läste upp de delar jag var fundersam kring. Dessa stadgar registrerades redan 2001, och skrevs då så att punkten val av valberedning kom sist, vilket stämmer överens med den version som ligger på föreningens hemsida. Lite märkligt tycker jag, men det ser i alla fall inte ut att vara manipulerat.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-05-05, 12:03
Nybörjare Nybörjare är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 309
OBS! OBS! OBS! Då får ni ändra stadgarna

Normalt kommer val av valberedning efter val av revisorer. Och det SKALL vara en del av dagordningen. Låg det verkligen efter stämmans avslutande i stadgarna????

Det skulle ju se väldigt konstigt ut, om man skulle välja valberedning när alla gått hem! Nej, här får du säga till att det har blivit felskrivet i stadgarna och fråga om stämman går med på att lägga valet efter val av revisorerna. Sedan får ni ändra i stadgarna. Eftersom de är så pass gamla kanske det finns mer som behöver ses över.

Skönt att det inte var manipulerat :O)
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ändrade avtalsvillkor gällande lägenhetsarrende - P-platser jakethecake Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-01-14 15:41
Bolagsverket har föreningarnas stadgar? Vilka stadgar är obligatoriska? Suna Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2009-11-23 16:17
Motioner ej med i kallelse mborg Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-06-04 14:09
HSB stadgar - Vill byta stadgar i brf Mackis Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2008-12-10 20:51
Försenad kallelse Astrid Holmqvist Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 21 2008-05-19 23:36Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:22.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare