Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

 
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-05, 20:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?

Jag läser följande i HSB Malmös årsredovisning (sid 43).

Citat:
Lars Danielsson tillträdde som VD i HSB Malmö den 1 januari 2006, och uppbär en årslön om 1.920.000 kr [fg årsredovisning: 1.692.000 kr] samt förmån av fri bil.

HSB Malmö har också tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet.

VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner. Härutöver har HSB Malmö ingått avtal med Lars Danielsson om direktpension inklusive efterlevandepension innebärande att ålderspension utgår från 60-65 års ålder motsvarande 70 % av den vid 60 år gällande lönen inklusive förmåner.

Pensionsutfästelserna är säkerställda [tidigare stod här: "och oantastbara"] genom inbetalda premier till fristående pensionsinstitut.

Skyldighet att göra pensionsavsättningar upphör vid anställningens upphörande.

Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 24 månader och Lars Danielsson skall vara arbetspliktig i tre månader och därefter arbetsbefriad. Efter 60 års ålder är uppsägningstiden 12 månader.

Vid uppsägningen från Lars Danielssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader. VD är efter uppsägningstidens utgång berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex
månadslöner.

Här har HSB Malmö försökt smyga in delar av det nya avtalet som i hemlighet tecknades mellan Lars Danielsson och styrelseordförande (såväl som en del av den deal som sedan gjorts mellan styrelse och VD).
Inom hakparanteserna ovan har jag lagt in så du kan se vilka förändringar HSB Malmös styrelse gjort av det tidigare avtalet;
1. Höjning av lönen med 228.000 kr på ett bräde från 1.692.000 kr till 1.920.000 kr.
... Alltså bara höjningen av lönen motsvarar en hel årslön för många.
2. Pensionsutfästelserna är inte längre "oantastbara".

Vad styrelsen vill dölja i årsredovisningen är t.ex. att avtalet även innehöll städning i VD:ns hem.

Om det i årsredovisningen senast redovisade avtalet (med lönen på 1.920.000 kr till VD:n) är det som tecknades senast mellan VD och styrelseordföranden, och som blev bådas fall, framgår inte.

HSB Malmös styrelse vill inte visa upp avtalet mellan VD och styrelseordförande, utan har sagt att de bara kommer att informera muntligt om avtalet på årsstämman (vilket naturligtvis gör att styrelsen kan säga precis vad de vill, och undanhålla det som de känner för). Stämman måste kräva att avtalet redovisas skriftligt för alla. Detta bestämmer stämman och det är stämman skyldig att kräva i egenskap av representanter för medlemmarna!

Inget avgångsvederlag?
Denna f.d. VD påstås ha dragit tillbaka sitt krav på avgångsvederlag. Någon logisk förklaring till detta har inte lämnats av styrelsen.
Det gör naturligtvis att man kan misstänka t.ex. att styrelsen har en hållhake på VD:n som medlemmarna inte informerats om.
Vad som egentligen inträffat kommer medlemmarna säkert aldrig att få reda på, med mindre än att en utredning görs.

Uppgifter i årsredovisningen
För 2006 hade VD:n en lön på 1.871.000 kr (+35 % av lönen i pension = 654.850 kr + 35 % av värdet på alla förmåner, vilket styrelsen inte vill redovisa summan på) och 89.000 kr i förmåner (enbart fri bil inräknat här).
För 2007 hade VD:n en lön på 2.017.000 kr (+35 % av lönen i pension = 705.950 kr+ 35 % av värdet på alla förmåner, vilket styrelsen inte vill redovisa summan på) och 93.000 kr i förmåner (som bara inbegriper fri bil och inte pensionsförmåner, sjukvårdsförsäkring, etc.).
Dvs enligt årsredovisningen höjdes lönen med 146.000 kr (från 1,871 mkr till 2,017 mkr) mellan 2006 och 2007.
Denna summa skiljer sig mot vad årsredovisningen säger enligt avtalet, där det står att VD:ns avtalade lön i stället ökades med 228.000 kr (från 1,692 mkr till 1,920 mkr) och utökade (oredovisade) förmåner.

Varför överensstämmer inte VD:ns lön med avtal?
Varför VD:ns lön varje år är ganska mycket högre än de avtal som presenteras i årsredovisningarna lämnar jag till någon annan att kontrollera;
2007: redovisad lön = 2.017.000 kr mot påstådd avtalad lön = 1.920.000 kr (oredovisat från när) dvs 97.000 kr mer än avtalet,
2006: redovisad lön = 1.871.000 kr mot påstådd avtalad lön = 1.692.000 kr (oredovisat från när) dvs 179.000 kr mer än avtalet.
Speciellt märkligt med tanke på att VD-lönen t.ex. för 2007 inte höjdes förrän under senare delen av året (vid oredovisat datum).
Då borde väl den lön som faktiskt betalats ut till VD:n i stället vara mindre än den lön som avtalats?
Har det dessutom förekommit en massa retroaktiva höjningar?
Eller är det fejkade semestersättningar (VD har ej semesterersättning)?

Pensionskostnader för VD, enligt årsredovisningen:
2007: 2.031.000 kr (dvs ökning med 597.000 kr på ett år)
2006: 1.434.000 kr (dvs ökning med 182.000 kr på ett år)
2005: 1.252.000 kr
2005: 8.003.000 kr (i samband med den fd. fd. VD:ns uppsägning)

Dvs på bara ett år ökade VD:n sin lön med 825.000 kr (597.000 kr i pensionskostnader + 228.000 kr i ren lön) exkl. bilförmån, sjukvårdsförsäkring och de förmåner som styrelsen undanhåller för medlemmarna i årsredovisningen.

Pensionskostnaderna för VD:n under 2007 motsvarar nästan 1/3 av samtliga övriga 146 medarbetares pensionskostnader tillsammans.

Vad är det som gör att VD:ns pensionskostnader är så hög som 2.031.000 kr?
Enligt avtalet ska VD:n få 35 % av lönen och värdet på alla förmåner;
Citat:
VD är berättigad till tjänstepension under anställningstiden som skall motsvara 35 % av vid varje tid gällande lön och det ekonomiska värdet av andra förmåner.

35 % av den avtalade lönen 2007 på 1.920.000 kr motsvarar 672.000 kr.
35 % av de i årsredovisningen redovisade förmånerna på 93.000 kr motsvarar 32.250 kr.
Alltså totalt 704.250 kr (672.000 kr + 32.250 kr).
Varför är då pensionskostnaden 1.326.750 kr högre (2.031.000 kr - 704.250 kr) än vad det uppges i avtalet att den ska vara?
Kan någon reda ut detta för mig så skulle jag vara tacksam. Jag förutsätter att det finns någon "naturlig" förklaring till detta, men jag skulle gärna vilja veta vad som gäller och hur stor VD:ns pensionskostnader egentligen är, eftersom denna bit verkar rätt lätt att "fiffla" med, med dagens system och redovisning.

Sedan kan man fråga sig hur en styrelse kan vara så dum att den godkänner avtalsformuleringen;
Citat:
... och det ekonomiska värdet av andra förmåner

Det är ju så oerhört uppenbart för varje normalt tänkande människa att detta bara är ett sätt att dölja vad VD:n egentligen får i ersättningar!

TIDIGARE ÅR
För 2005 och tidigare år så särredovisades inte VD-lön och styrelsearvode, utan det bakades ihop i en klumpsumma för att så mycket som möjligt omöjliggöra insyn och kontroll från medlemmarna;
2004: Löner och ersättningar = 3.751.000 kr, Sociala kostnader = 11.135.000 kr varav pensionskostnader = 8.003 kr. Totalt = 14,886 mkr.
2005: Löner och ersättningar = 3.611.000 kr, Sociala kostnader = ..2.822.000 kr varav pensionskostnader = 1.252 kr. Totalt = ..6,433 mkr.
2006: Löner och ersättningar = 2.893.000 kr, Sociala kostnader = ..2.706.000 kr varav pensionskostnader = 1.434 kr. Totalt = ..5,599 mkr.
2007: Löner och ersättningar = 3.054.000 kr, Sociala kostnader = ..3.836.000 kr varav pensionskostnader = 2.031 kr. Totalt = ..6,890 mkr.Avtalet med tf. VD Michael Carlsson ser ut som följer;
Citat:
Michael Carlsson, som tillträdde som tf vd i HSB Malmö den 26 januari 2008, och uppbär en årslön om 22,5 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar 1.080.000 kr.

Michael Carlsson har också förmånen av fri bil.

HSB Malmö har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring i enlighet med anställningsavtalet.

Om Michael Carlsson tillträder som vd kommer årslönen uppgå till 27 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar en årslön om 1.296.000 kr med oförändrade förmåner.

Michael Carlsson är berättigad till tjänstepension, inklusive sjukförsäkring, under anställningstiden som skall motsvara 30 % av vid varje tid gällande lön. Michael Carlsson utser den eller de försäkringar den avgiftsbestämda premien skall betalas till.

Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och vid uppsägning från Michael Carlssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader.

För 2008 motsvarar alltså ett inkomstbasbelopp 48.000 kr.

När styrelsen tillsätter Michael Carlsson som VD får han omedelbart en höjning av sin lön på 216.000 kr.
Pensionsförmånen motsvarar 388.800 kr för 2008.
Det ger alltså en kostnad för Michael Carlsson under 2008 på (minst) 1.684.000 kr (bara i lön och pensionsförmåner), dvs 140.400 kr/månad.

Styrelsen vill inte informera om hur mycket förmånerna fri bil, samt sjukvårdsförsäkring motsvarar, vilket bl.a. innebär att han kan få en lyxbil i miljonkronorsklassen i stil med HSB Skånes lyxbilar.

Styrelsen vill heller inte informera om hur mycket Michael Carlsson hade som VD för HSB Sundsfastigheter.

Michael Carlsson får mer i lön/förmåner än HSB Stockholms VD!
Michael Carlssons årslön ligger i nivå med VD:n för den betydligt större regionen, HSB Stockholm (not. lönerna är annars betydligt högre i Stockholm).
Dessutom, medan pensionsförmånerna för HSB Stockholms VD ligger på 20 % av lönen så kommer HSB Malmös VD att få 30 % av lönen.
Dessutom har HSB Stockholms VD ingen fri bil.
Varför ska HSB Malmös VD ha så mycket mer i lön (dessutom ingångslön) och ersättningar/förmåner än HSB Stockholms VD?


Vad jag har hittat så har Michael Carlsson kopplingar idag till följande bolag/företag/organisationer/föreningar;

1. HSB Sundsfastigheter AB, Malmö.
VD Michael Carlsson.
Org.nummer: 556060-9835. Registrerad 1955.
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter.

2. HSB Malmö ek för, Malmö.
VD Michael Carlsson.
Org.nummer: 746000-4836. Registrerad 1925.
Verksamhet: Fastighetsförvaltning på uppdrag.

3. HSB BoService i Malmö AB, Malmö.
Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556640-8901. Registrerad 2003.
Verksamhet: Fastighetsrelaterade stödtjänster.

4. HSB Omsorg i Skåne AB, Malmö.
Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556726-1234. Registrerad 2007.
Verksamhet: Vård & Omsorg med Boende.

5. AB Peterstorp-Vargen, Malmö.

Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556518-6227. Registrerad 1995.
Verksamhet: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter.

6. Skånekompaniet Syd AB, Malmö.
Ordförande Michael Carlsson.
Org.nummer: 556645-1422. Registrerad 2003.

7. HSB Bostadsrättsföreningen Tapperheten 4 i Malmö.
Styrelseledamot: Michael Carlsson.
Org.nummer: 746000-5262.
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar.

8. HSB Bostadsrättsförening Skogsmården i Malmö, Limhamn.
Suppleant: Michael Carlsson.
Org.nummer: 746000-6187.
Verksamhet: Förvaltning i Bostadsrättsföreningar.

9. Malmökompaniet Syd AB, Malmö.
Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 2003.
Org.nummer: 556648-1304.

10. Malmö Slussen 7 Holding AB, Malmö.
Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 2003.
Org.nummer: 556646-5687.
Fusion avslutad 2006-09-06 med HSB Sundsfastigheter AB.

11. Fastighets Aktiebolaget Orion i Malmö, Malmö.
Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 2000.
Org.nummer: 556599-6112

12. Fastighetsaktiebolaget Fredrikshus, Malmö.

Ordförande: Lars Danielsson.
Ordinarie ledamot: Michael Carlsson.
Bolaget är inaktivt. Registrerad 1956.
Org.nummer: 556062-9577

Vad jag bara stilla undrar är hur mycket Michael Carlsson drar in totalt från HSB Malmö på alla sina olika poster och ev. sidouppdrag?

Varför finns inga separata redovisningar för HSB Malmös dotterbolag?

Hur mycket Michael Carlsson haft i lön och förmåner/ersättningar som VD för HSB Sundsfastigheter har tidigare hemlighållits i HSB Malmös årsredovisning, så även idag.
Stämman måste kräva information om detta!

Kommer ny VD att tillsättas för HSB Sundsfastigheter?
Vad kommer denne VD i så fall att erhålla i lön/förmåner/ersättningar?

Sammanställning av frågor till HSB Malmö styrelse om f.d. VD:s lön och förmåner.
 1. Exakt hur mycket har HSB Malmö utbetalat till f.d. VD:n sedan han tillträdde den 1 januari 2006 fram till idag?
 2. Kommer mer att betalas ut till f.d. VD:n, och i så fall hur mycket?
 3. Hur mycket har f.d. VD:ns privata sjukvårdsförsäkring kostat medlemmarna från 1/1 2006 och tills den sagts upp?
 4. Hur mycket har f.d. VD:ns pensionsavtal kostat medlemmarna från den 1/1 2006 fram till dess att inga inbetalningar längre görs?
 5. Eftersom styrelsen tagit bort att pensionsutfästelserna är "oantastbara", vad gäller sedan detta förändrades?
  På vilket sätt är dessa pensionsutfästelser nu "antastbara"?
 6. Vad var skälet att f.d. VD:n avsade sig sin fallskärm/sitt avgångsvederlag?
 7. Exakt vad innehöll avtalet mellan f.d. VD:n och f.d. styrelseordföranden?
  Exakt vad stod det om städning?
  Stämman måste kräva att styrelsen presenterar avtalet sin orginalutformning skriftligt, och i sin helhet!
 8. Vad har styrelsen för skäl till att styrelsen inte varit öppen med avtalet och redan redovisat detta skriftligt?
 9. I en styrelse har man delat ansvar, hur kunde styrelsen överlåta till en person i styrelsen (som dessutom hade en personlig relation med VD:n genom att de ingick i samma lilla rotaryklubb) att teckna avtal med VD:n om lönen, utan att detta krävde hela styrelsens godkännande innan det fastställdes?
  Har styrelsen en så ofattbart dålig koll på vad som händer inom och utanför styrelsen?
 10. Vid vilka datum efter den 1/1 2006 har f.d. VD:n fått sin lön höjd och sina förmåner utökade, och med hur mycket per gång?
 11. Har f.d. VD:n fått några andra förmåner/ersättningar utöver fri bil, sjukvårdsförsäkring och pensionsavtal?
 12. Av vilken anledning är den lön som utbetalats till f.d. VD enligt årsredovisningen varje år högre än de avtal som styrelsen presenterat i årsredovisningen?
  Stämman måste kräva att förändringar av lön och förmåner för VD specificeras i årsredovisningen tillsammans med datum från när förändringen trädde ikraft.
 13. Har det förekommit några retroaktiva höjningar av f.d. VD:ns lön eller förmåner?
 14. Har f.d. VD:n tagit ut semesterersättning?
 15. Vad har hänt med f.d. VD:ns tjänstebil efter att han fick gå?
Frågor att ställa till HSB Malmös styrelse om tilltänkt VD för HSB Malmö.
 1. Varför anser styrelsen att Michael Carlsson ska ha mer i lön/förmåner än HSB Stockholms VD?
 2. Vilket tak gäller och kommer att gälla för Michael Carlssons tjänstebil?
 3. Vad kostar (och kommer den att kosta) Michael Carlssons sjukvårdsförsäkring?
 4. Har Michael Carlsson några andra förmåner/ersättningar än de som redovisats i årsredovisningen för HSB Malmö, 2007 (på sidan 42)?
 5. Kommer Michael Carlsson att som VD för HSB Malmö fortsätta
  som VD även i HSB Sundsfastigheter, HSB Boservice, HSB Omsorg
  och som ordförande i AB Peterstorp-Vargen, Skånekompaniet Syd
  och som suppleant i Brf Skogsmården?
 6. Kommer HSB Malmö att gå ut på den öppna marknaden med annons om tjänsten som VD, eller kommer Michael Carlsson att tillsättas utan konkurrens (dvs var det osanning från styrelsen som stod i SKD den 25/1; "Vi ska söka efter en ny vd men samtidigt har Michael Carlsson många av de egenskaper vi efterlyser, säger Maj-Britt Thulin")?
  Hur och när och var har HSB Malmös styrelse aktivt sökt efter ny VD?
 7. Michael Carlsson säger att han efter anmärkningar om detta hoppat av som HSB-ledamot i Brf Tapperheten 4 (valberedningens sammankallande brf).
  Stämmer detta (han tycks stå kvar i registren som styrelseledamot i denna brf)?
 8. På vilket sätt har Michael Carlsson varit involverad i f.d. VD:ns idag inaktiva bolag;
  Malmökompaniet Syd, Malmö Slussen 7 Holding, fastighetsaktiebolaget Orion, fastighetsaktiebolaget Fredrikshus?
 9. Hur mycket har Michael Carlsson haft i lön och förmåner/ersättningar som VD för HSB Sundsfastigheter?
 10. Varför har Michael Carlssons lön/förmåner/ersättningar som VD för HSB Sundsfastigheter inte presenterats i årsredovisningar?
 11. Kommer ny VD att tillsättas för HSB Sundsfastigheter, och vad exakt är planerna här?
 12. Vad kommer i så fall den nya VD:n att få i lön/förmåner/ersättningar, på ett ungefär?
Frågor att ställa till HSB Malmös styrelse om arvodet till HSB Malmös valberedning.
 1. Var i årsredovisningen döljs valberedningens arvode?
 2. Varför har HSB Malmö valt att försöka dölja detta arvode i stället för att redovisa valberedningens arvode på samma sätt som styrelsens och revisorernas?
Om arvoden och löner inom HSB (inkl. HSB Riksförbund);
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Se även Michael Carlsson som ny VD för HSB Malmö?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 22:35. Anledning: Tillägg av info om VD:ns löneökning på ett år; närmare en miljon kronor.
Svara med citat
 


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 3 2008-04-17 15:08Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:04.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare