Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-04-21, 17:15
ThomasMore ThomasMore är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 9
Standard Ajournerad stämma - bär revisorn kostnaden?

Den ordinarie föreningsstämman fick ajourneras pga att revisorn inte hade fullgjort sitt uppdrag.

BAKGRUND
Enligt 8 kap. 13 § Föreningslagen (1987:667) skall revisionsberättelsen "överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman."

Enligt 7 kap. 8 § sista stycket Föreningslagen (1987:667) skall revisionsberättelsen "under minst en vecka" före ordinarie föreningsstämma hållas "tillgängliga" och "genast sändas till medlemmar" som begär det.

5 dagar innan årsmötet begärde en medlem att styrelsen visar revisionsberättelsen.
4 dagar innan årsmötet begärde en medlem att styrelsen lägger revisionsberättelsen i dennes brevlåda.

Istället för revisionsberättelsen fick medlemmen styrelsens årsredovisning i brevlådan på kvällen 4 dagar innan årsmötet.

På själva dagen för årsmötet år 2011 hade revisiorn inte undertecknat vare sig styrelsens årsredovisning eller avlämnat sin revisionsberättelse.

KONSEKVENS
Ordinarie föreningsstämma och frågan om bl.a. ansvarsfrihet fick ajourneras till ett datum som inföll 9 dagar efter ordinarie föreningsstämma.
STYRELSENS FÖRKLARING
Revisorn hade drabbats av ryggskott 1 dag innan årsmötet.
MIN KOMMENTAR
På den ajournerade föreningsstämman delades revisionsberättelsen ut, som var daterad till datumet dagen efter ordinarie föreningsstämma!

MIN FRÅGA TILL FORUMETS MEDLEMMAR ÄR FÖLJANDE:
1) Skall revisorn eller föreningen bära den ev. dubbla stämmokostnaden?

Frågorna 1a-b bygger på det som hände på den ajournerade stämman enligt efterföljande punkter.
1a. En medlem frågade styrelsen om revisorn hade informerats om datumet för ordinarie föreningsstämma, eftersom revisorn enligt lag är skyldig att senast två veckor före årsmötet överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.
STYRELSENS FÖRKLARING: revisorn hade varit sjuk

1b. En medlem frågade årsmötet om föreningen skall bära kostnaden för att föreningen pga revisorn förmodligen måste bära dubbla stämmokostnader eftersom den externa mötesordföranden enligt uppgift till stämman inte arbetar gratis.
STYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE: frågan är inte relevant, det händer att folk blir sjuka

Senast redigerad av ThomasMore: 2011-04-21 klockan 19:42. Anledning: Uppdelning av inlägg
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-04-21, 19:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Röriga stämmor

Oj, många frågor och komplicerat förhållande. Jag kan allmänt bemöta en del av vad du tagit upp.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
På själva dagen för årsmötet år 2011 hade revisiorn inte undertecknat vare sig styrelsens årsredovisning eller avlämnat sin revisionsberättelse.
Konsekvens: ordinarie föreningsstämma och frågan om bl.a. ansvarsfrihet fick ajourneras till ett datum som inföll 9 dagar efter ordinarie föreningsstämma.
Styrelsens förklaring: revisorn hade drabbats av ryggskott 1 dag innan årsmötet.
Har revisorn sjukintyg?
Om in bara har en revisor i föreningen så medför det onekligen en risk eftersom alla kan drabbas av hälsoproblem eller få andra förhinder.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
Min kommentar: på den ajournerade föreningsstämman delades revisionsberättelsen ut, som var daterad till datumet dagen efter ordinarie föreningsstämma!
Efter ordinarie föreningsstämma, men i alla fall en vecka före den ajournerade stämman, och det får väl då ses som ok.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
Istället för revisionsberättelsen fick medlemmen styrelsens årsredovisning i brevlådan på kvällen 4 dagar innan årsmötet.
Det är naturligtvis inte ok, men den kom i alla fall i tid för att den ajournerade stämman skulle anses giltig.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
1) Vem skall bära den ev. dubbla stämmokostnaden? Revisorn?
Det skulle rent teoretiskt vara möjligt att stämma revisorn på den extra kostnaden, men om sjukdom var orsaken så tror jag det måste ses som ett giltigt skäl för att revisionsberättelsen inte kom i tid.
Det blir nog tyvärr föreningen som får stå för kostnaden. Därför viktigt att föreningen tar fram rutiner för att undvika dylika saker i framtiden.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
2) Revisionsberättelsen tar inte upp eventuella brister i förvaltningen. a) Ligger ansvaret hos revisorn eller varje medlem?
Jag vet inte vad det var för brister, men om revisionsberättelsen inte tar upp briser i förvaltningen så måste det ju främst vara revisorn som ska hållas ansvarig för detta.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
b) Vad händer med revisionsberättelsen om eventuella brister inte har anmälts till revisorn?
Jag gissar att du menar att styrelsen undanhållit revisorn information.
Det är så att en brf är lite av ett laglöst land, och det händer inget.
Därför viktigt att stämman ser till att få med bristerna i stämmoprotokoll.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
3) Vad skulle hända med revisionsberättelsen och beslutet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, om det skulle finnas laglig grund för att göra en polisanmälan för eventuella brister i styrelsens förvaltning?
Jag vet inte om det finns laglig grund för en polisanmälan pga brister i förvaltningen.
Polisen bryr sig inte, mer än i bästa fall om det begåtts ett allvarligt brott (styrelsen försnillat pengar) som kan bevisas bortom allt rimligt tvivel.
Allmänna brister i förvaltningen är inget brott.
Möjligtvis kan en stämning då fungera, helt beroende på vad det handlar om.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
2. Vid genomgången av revisionsberättelsen valde årsmötets ordförande att "bara ta upp" de två sista styckena:
"Årsredovisningen har upprättats..."
"Jag tillstyrker att föreningsstämman...beviljar...ansvarsfrihet..."
Det finns väl inget så meningslöst som revisionsberättelsen i brf:ar.
Det skrivs nästan alltid, i alla brf:ar, en ren revisionsberättelse oavsett vilka fel som begåtts, och sedan läser mötesordföranden eller revisorn upp den intetsägande standardtexten, och sedan är det klart.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
3. Varför hoppa över tredje sista stycket i revisionsberättelsen och blunda för eventuella lagbrott?
Känsliga uppgifter brukar mötesordföranden ha i uppgift att försöka täcka över så gott det går.
Där gäller det att medlemmarna är vakna (sällsynt) och tar upp detta. Så mycket som möjligt ska in i stämmoprotokollet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
Den godkända revisorn, som enligt styrelsen har drabbats av både sjukdom och ryggskott, hade inte heller anmärkt på att den senaste revisionsberättelsen från februari 2010 undertecknades av ombildningskonsultens hustru som i strid mot gällande lag valdes till föreningens revisor på det konstituterande styrelsemötet vid bildandet av föreningen våren 2007, allt enligt de handlingar som registrerades hos bolagsverket samma år.
Den "godkända" revisorn? Du menar att det finns en auktoriserad revisor?
I så fall kan denna revisor alltid anmälas till revisorsnämnden (även om det nog är svårt att få revisorsnämnden att göra annat än att ta revisorn i försvar).
Revisorn reviderar bara "innevarande år" (från stämma till stämma)... och det kan medföra "glapp".

Citat:
Ursprungligen skrivet av ThomasMore Visa inlägg
Revisionsberättelsen hade upprättats i all hast och skulle godkännas av medlemmarna, trots att vare sig kallelsen eller revisionsberättelsen hade upprättats i behörig ordning!
Om kallelse ej skett i behörig ordning så är det viktigt att detta protokollförs.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ordförande på stämma PellePenna Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 14 2011-02-25 11:44
Vem ska stå för kostnaden när hantverkaren gått i konkurs? Dread Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 9 2010-01-27 19:01
Vad kan en stämma besluta om? stephan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2009-07-04 13:10
Stämma styrelsen i brf KIM Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 13 2009-06-09 14:07
Renovera till halva kostnaden ROT-avdraget en glad nyhet! Admin ROT-avdraget - Hushållsnära tjänster 0 2009-03-18 18:40Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:38.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare