Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-02, 22:34
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Med statistik kan man bevisa vad som helst

Under rubriken "HSB svärtas ned" kan man i SDS läsa den artikel som HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh skrivit angående händelserna inom HSB Skåne (se även artikeln "Det är direkt stötande" i SDS).

Vad är skillnaden mellan HSB Skåne och HSB Malmö?
Kent-Olof Stigh tar bestämt avstånd från det som inträffat inom HSB Skåne, och det är ypperligt. Men man kan fråga sig varför Kent-Olof Stigh inte gjorde detta när ganska exakt samma situtation som i HSB Skåne uppstod i HSB Malmö, i början av året? Den gången var det väldigt, väldigt tyst från HSB Riksförbund. Tycker Kent-Olof Stigh att vad som helst kan tillåtas inom HSB Malmö, men om man gör liknande saker i andra regioner så är det inte okej? HSB Riksförbund sänder mixade signaler och man undrar om det bara alltid är graden av uppståndelsen i media som avgör hur HSB Riksförbund ser på allvaret i oegentligheterna och hur HSB Riksförbund då ska reagera?

Med statistik får man det resultat man vill visa
Sedan refererar Kent-Olof Stigh till en två år gammal undersökning där han skriver;
Citat:
För att ta reda på vad medlemmar och allmänhet verkligen anser om HSB gör vi regelbundet olika mätningar via ett oberoende undersökningsföretag.
Den senaste undersökningen som genomfördes 2006 visar att våra medlemmar ger oss betyget 3,9 på en skala från 1 till 5, när det gäller frågan om man håller med om att vi är den bäst ansedda aktören när det gäller verksamheter inom boendet.

Här "glömmer" han att informera om två saker;
 • Dels att resultatet 2006 redan då hade sjunkit från 4,1 till 3,9, jämfört med 2005.
 • Dels att på frågan om vad som var kännetecknande för HSB så sjönk resultatet (jämfört med föregående år) på svaret att "boende" var kännetecknande för HSB från 45 % till 25 %.
För 2007 antingen gjordes ingen undersökning eller så vill HSB Riksförbund inte redovisa resultatet pga att det är för pinsamt för HSB.

Om en undersökning hade gjorts nu, 2008, så kanske resultatet legat på en rejäl bit under 3,9. Skulle sedan denna undersökning göras separat för de sydliga delarna av landet så kanske med lite tur 0,9 % skulle tycka att HSB var den bäst ansedda aktören?

Med statistik går det alldeles utmärkt att bevisa precis det man vill. Redan genom att formulera frågan på ett visst sätt kan man få ett resultat helt styrt efter hur man vill ha det. Men sedan kan man också selektera ut vissa bitar av resultatet för att presentera en bild som inte alls behöver ha något med verkligheten att göra. Därav anledningen till att de som hänvisar till statistik oftast noga passar sig för att avslöja hur frågorna formulerats.

"Även andra markörer i denna undersökning visar att det finns ett grundmurat förtroende för HSB"
Så säger Kent-Olof Stigh i sitt debattinlägg.
Var finns dessa markörer för ett grundmurat förtroende för HSB?

SANNINGEN!
I den undersökning som Kent-Olof Stigh hänvisar till kan man se att endast mellan 7-11 % av de tillfrågade i denna oberoende marknadsundersökning ser något positivt med HSB enligt följande;
- Gemenskap (7 %)
- Hållbarhet (7 %)
- Service (8 %)
- Förening (8 %)
- Organisation (8 %)
- Trivsel (9 %)
- Priset (10 %)
- Samverkan (den enda av dessa som passerar 10%-barriären, där 11 % tycker att HSB står för detta).
Kan något bli tydligare? Svaren visar ju på en 90-procentig missnöjdhet, enligt HSB:s egen undersökning !!!
Det tycks inte finnas mycket till förtroende för HSB bland medlemmarna, men HSB gör inget konkret för att förändra detta!
Källa: HSB Riksförbunds årsredovisning för 2006

Hur kan Kent-Olof Stigh klanka på HSB Skånes Roy & Larry när de bara gör precis vad Kent-Olof själv gör?
 • HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh inledde sin karrär i HSB Riksförbund med att dubblera sitt arvode
  (detta genom att halvera, eller minst halvera, sina arbetsuppgifter, då han tillsatte en av de anställda som VD),
  utöver den reela ökning av arvodet som han han fick från start (alla uppgifter naturligtvis hemliga).
  Se mina två inlägg här.
 • Det arvode som Kent-Olof Stigh har motsvarar 160 styrelseledamöter
  (jag har inte räknat så noga, men det ligger någonstans mellan 160 och 200 ledamöter, beroende på hur man räknar)
  eller 10 stycken HSB Stockholmsstyrelser (á 15 personer) inkl. 10 Stockholms-styrelseordföranden.
  Är det någon som tycker att han förtjänar detta?
 • Kent-Olof Stigh basar för en liten 22-mannaorganisation med nästan inga medlemmar,
  att jämföras med en av de absolut minsta regionerna i Sverige,
  och han har inte ett ord mer att säga till om avseende en enda av HSB:s 33 regioner än vad jag har.
HSB:s kod för föreningsstyrning - en fara för HSB-organisationen
Sedan vill jag bara återigen kort nämna HSB:s kod för föreningsstyrning, eftersom Kent-Olof Stigh refererar till denna som någon form av lösning på världsproblemen (se min motion om detta).

HSB:s kod för föreningsstyrning är en total katastrof, och har inte tagits fram av för uppgiften kompetenta personer. T.ex. har HSB Malmös odugliga valberedning suttit där och tagit fram ett meninglöst och luddigt regelverk för dem själva som inte ger någon praktisk skillnad för valberedningsarbetet. Kent-Olof Stigh vet min åsikt och han har läst en del av de argument som jag framfört som skäl till min åsikt. Jag kan lova alla att de argument jag har är mycket tungt vägande sådana. Emellertid vill ingen på HSB, och allra minst på det mycket slutna HSB Riksförbundet, föra en dialog eller diskussion om koden med någon som är lite mer insatt i denna än de flesta andra.
HSB Riksförbund verkar helt enkelt vara nervös för att det ska avslöjas hur usel denna kod egentligen är, och detta är tyvärr viktigare för HSB än att det i stället tas fram en meningsfull kod som kan framtidssäkra organisationen.

Beklagligt att medlemmarnas väl och ve inte går före HSB-anställdas personliga stolthet.
Men så blir det med en organisation där ingen vill lyssna på medlemmarna, och där alla håller varandra om ryggen för att inkompetensen inte ska avslöjas alltför tydligt, samt där insynen och öppenheten är nästintill noll.

HSB Riksförbund hemligare än SÄPO
Det är också viktigt att känna till att HSB Riksförbund är extremt insynsbefriat (se en av mina motioner om detta). När Kent-Olof Stigh och HSB Riksförbund talar om ökad insyn och öppenhet så faller ett löjes skimmer över dessa uttalanden när man vet hur det fungerar i HSB Riksförbund.

Samtidigt som HSB Riksförbund öppet vilseleder alla (nu senast i Sydsvenskans debattinlägg; "Denna kod har just kommit till för att säkerställa att verksamheten är medlemsstyrd med full insyn") om att HSB Riksförbund står för insyn och öppenhet så går HSB Riksförbund i bräschen för att det inte ska finnas någon insyn och öppenhet i organisationen och att medlemmarna inte ska ha några som helst rättigheter.

T.ex. så vill inte Kent-Olof Stigh på HSB Riksförbund (med de mest löjliga skäl för detta, se detta inlägg; "Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB") presentera stämmprotokoll och motioner på HSB Riksförbunds webbplats. Med ett så totalt insynsbefriat riksförbund så säger det sig själv att det inte kommer att bli bättre i någon av landets regioner.

Följande kommentar från HSB Riksförbunds ordförande upplevs därför mest som ett hån mot medlemmarna;
Citat:
Jag vet att min tydliga uppfattning också delas av ordförandena i de regionala föreningarna. I måndags var 21 av dessa samlade i Stockholm till ett sedan länge planerat möte för att följa upp HSB:s kod för föreningsstyrning. Denna kod har just kommit till för att säkerställa att verksamheten är medlemsstyrd med full insyn.
PS.
Även HSB Malmö har nyligen gjort en undersökning (se denna webbsida) där resultatet mörkats.
Jag har skrivit en motion med begäran om att denna undersökning ska redovisas i sin helhet för medlemmarna.
Återstår att se om stämman förstår att de måste rösta för mitt förslag här.

PS 2.
Kent-Olof, jag vet att du läser vad som skrivs här i forumet, så nu är frågan om du vågar bemöta det jag tagit upp, eller om du väljer att göra som HSB Malmös styrelse och krypa in i garderoben för att gömma dig när sanningen kommer fram?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-04-08 klockan 22:24. Anledning: Komplettering om arvodet till förbundsordföranden + om medlemsundersökningen
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-03, 10:34
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Statistik

Jag håller med dig fullständigt avseende vad man kan göra och vad HSB och Riksbyggen gör med den statistik de "tar fram" genom sina enkäter.


När jag satt i Riksbyggen Stockholms styrelse på 80 och 90talet var det en stor tävlan mellen Riksbyggen och HSB att ta fram den bästa medlemsundersökning.

Riksbyggen jämförde sig alltid med HSB, och gjorde om frågorna varje år.
Frågorna gick ut till föreningarnas ordföranden.

Men man räknade in att det var styrelsen som svarade.

Finns några mer benägna att svara till organisationernes fördel än ordförandena i föreningarna? Skulle inte tro det.

Ditt sista påstående i inlägget ovan "om Kent-Olof stängt in sig i garderoben" kan nog bara besvaras med att han för säkerhetsskull också satt på sig sin munkavel därinne:
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:38.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare