Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-02-28, 14:59
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Motionstid-styrelsens svar Vädurenmotioner 2008

Motionshantering till årsstämmor måste förändras?
Början bör ske med ett namnbyte?
Själv har jag inget att just nu än "Medlemsärenden till årsstämman".

Nästa steg är Styrelsens ansvar att föra ut "Medlemsärenden till årsstämman".
till medlemmarna.
Kanske det är båttre i andra föreningar, men i väduren gäller.
Sista dag för medlemmarna att lämna in är sista februari. Stämman hålls ungefär sista veckan i maj. (i bästa fall)
Styrelsens svar och ärendena presenteras i bästa fall en vecka innan stämman. (styrelsen kan tillochmed lägga fram detta på själva stämman).
Detta är frusterande då man vet att att medlemmarna inte ges möjlighet att "läsa in sig".
Jag anser att det är ytterst få motioner från medlemmarna som "tar tid" att behandla seriöst av styrelsen.
Förslaget här skulle kunna vara att motioner skall delas ut med styrelsens svar i samband med kallelsen till stämman. (är det någon motion som är "knepig att besvara kan man här bara uppge det.

Motioner kan vara svåra att beskriva i det format som är lämpligt = kort och koncist.

Jag ger er här exempel på mycket viktiga motioner för Vädurens medlemmar och erkänner att jag absolut inte klarat av detta "kort och koncist".

Tyvärr kan jag inte bifoga bevismaterialet jag hänvisar till. Men jag är övertygad om att ni skulle häpna över de fakturor som bilagts mina motioner.

Jag hoppas också att här kunna utnyttja den nya tekniken.
Nämligen att vädurens medlemmar här i god tid kan ta del av mina motioner.

"Motioner till vädurens stämma 2008


Motion till brf Vädurens stämma

Vad är det allvarligaste fel en styrelse i en bostadsrättsföreningen kan göra?
Förutom ren brottslighet tillexempel förskingring, måste det vara att inte följa medlemmarnas beslut.

Medlemmar har en gång om året på årsstämman möjlighet att verkligen påverka sitt boende. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, och det som beslutas där är att betrakta som en lag i en bostadsrättsförening.

På senaste årsstämman hade några medlemmar skrivit motioner. en del motioner beslutade stämman efter, vilket betyder att det är styrelsens skyldighet att genomföra dessa beslut.

Men ack inte denna styrelse. idag cirka 8 månader efter stämman har styrelsen inte med ett enda ord informerat medlemmarna att de tänker utföra de beslut som togs på stämman.

Nu när denna motion kommer styrelsen tillhanda lär det väl bli fart? Men jag anser att detta redan är för sent.
Styrelsen ska ta tag i stämmobeslut omgående och i alla fall redogöra en handlingsplan. några beslut kan ju ta lite tid att genomföra.
Men för att här bara ta ett exempel av de beslut som stämman kom överens om nämner jag Jattrappor.
Om stämman beslutar att kattrappor inte får finnas i föreningen ska detta genast verkställas. Men tillochmed styrelseledamot har en idag inte reflekterat över detta.
De andra stämmobesluten som togs är av karaktär lite allvarligare.
Detta att inte göra något åt medlemmarnas önskan, är det allvarligaste felet en styrelse kan göra.
Övriga beslut stämman tog och där styrelsen inte agerat/följt är:
- Kommunikation mellan styrelse och medlemmar.
- Stadgeförslaget. Eftersom dessa nu måste vara godkända då styrelsen ändrat motionstiden, borde medlemmarna tagit del av dessa nya stadgar
- Hemsida
- Uppsättande av askkoppar
- siffror på våningsplanerna
- Datakurs,
- Områdesbevakning
- redovisning av arbeten

Bilaga medföljer denna motion

Av denna anledning föreslår jag stämman att inte bevilja styrelseldamöterna ansvarsfrihet.
Det kan finnas "förmildrande omständigheter" för några styrelseledamöter vilket gör att jag yrkar på att stämman beslutar styrelseledamöternas ansvarsfrihet var för sig.:

Förslag till beslut på stämman.
Att ansvarsfrihet inte beviljas för:
1. Bitte Sandebert
2. Maud fischer
3 Gun sundqvist
4 Eva-Britt Hedlund
5 Rolf Stockhaus
6 Desiree Andersson
7 Gay Hyltingö
8 Gunnar Höglund
9 Karin bergman

Motion inlämnad av stephan Sundling
lgh 533Motion till brf Vädurens stämma

Det råder inga tvivel avseende att föreningen systematiskt tömts på pengar.
Jag har nu under 3,5 år "forskat" i föreningens arbeten under den tid föreningen haft ADEX som förvaltare.
Redan tidigt kom jag på att det inte stod rätt till. Men detta är så allvarligt att man vill vara säker på sin sak innan man verkligen kan anklaga för förskingring.
Jag har under några år skrivit till styrelsen, revisorerna för föreningen och motioner till stämman avseende detta.
På senaste stämman kom jag så långt att det beslutades att:
"Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med tillägg av att styrelsen inom tre veckor avger en redogörelse över vika besiktningar som genomförts samt när eventuella åtgärder ska vara klara. Medlemmarna behöver inte anmäla brister under tiden fram till att styrelsen avger sin redovisning"

Att styrelsen nu 8 månader senare inte har presenterat något av detta utlovade hoppas jag är glasklart för fler än mig.
Styrelsen kan inte redovisa något, för det finns ingenting någonstans som säger att det utförts besiktningar, uppföljningar eller liknande på de arbeten som förvaltaren Tony Boding utan att ens frågat styrelsen genomfört.

I år har jag verkligen arbetat fram fakta om dessa arbeten som tillsammans uppgår till cirka 20 miljoner.
Fakta är att:
Inte ett enda av dessa arbeten är beslutade av någon styrelse.
Allt det påstådda materialet i dessa arbeten har kostat föreningen dubbelt upp mot ordinarie pris.
Att det påstådda materialet har dubblerats i anta.
Att arbetskostnaderna är minst det dubbla mot normalt.
I något fall ventiler i höghus den femdubbla kostnaden.
En vattenskada som entreprenören har fövärrat genom att själv såga av vattenledning så att tonvis med vatten läckt ut.
Detta är några av de arbeten som alltså förvaltaren beslällt olovandes.

Styrelsen och revisorer har i cirka 100 brev fått detalj uträkningar av mig samt fakturakopior som visar att allt det jag säger är 100% sanning.
Jag fick den 22 februari det första livstecknet från revisorer och styrelse avseende detta med ett brev skrivet av HSB:s ledamot Karin bergman. Det vill säga den som vet minsta av styrelseledamöterna om detta.
Hennes svar får mig att fundera:
"Detta svar på ett mail från dig är ett undantag från min policy att inte svara på mail av spam-karaktär. Den sortens mail går alltid olästa i papperskorgen. Du kan därför omgående upphöra att skicka mail till mig.
Med vänlig hälsning
Karin Bergman"
På senaste stämman började den då nyinvalda styrelseledamoten Gunnar Höglund med uppläsning av 2 av mig skickade brev till styrelsen.
Såklart hade man valt de 2 mest hårdföra skrivningarna av mina 100 brev till styrelsen och revisorer.
Jag tror nog ändå att ni medlemmar har förståelse för att man blir upprörd över den brist på kommunikation som finns mellan medlemmar och styrelsen, och att om man aldrig frå svar på de mest allvarliga sanna skrivelserna kan "tappa fattningen någon gång".
När jag på senaste stämman informerade medlemmar, revisorer och styrelsen att nuvarande Bitte Sandebert hade utan att delge övriga i styrelsen ensam skrivit på fakturor för ovan nämnda arbeten för 15 miljoner blev svaret som citeras från stämmoprotokoller:
"Bitte påpekar påståendet med att Stephan Sundling kopierat fakturan mellan attesteringarna".
Cirka 45% av stäämodeltagarna röstade emot ansvarsfrihet för Bitte Sandebert på senaste stämman.
Mycket allvarliga siffror då ansvarsfrihet på en stämma helst skall vara enhälligt, vilket det också varit i brf väduren de allra flesta gångerna.
Bilaga medföljer denna motion
Med anledning av ovanstående föreslår jag stämman för att defenitivt få reda på hur det gått till i de arbeten som kostat medlemmarna mångmiljoner att:
Stämman beslutar att:
Granskning enligt föreningslagen 8 kap.§ 2 Revision och särskild granskning
skall ske av föreningens ekonomi och entreprenader under tiden för förvaltaren ADEX:s tid.

Stephan Sundling
lgh 533

Motion till brf Vädurens stämma

Kommunikation mellan styrelse och medlemmar.

På senaste stämman beslutade stämman enligt följande avseende kommunikation mellan styrelse förvaltning coh medlemmar.

"De frågor som ställs skriftligt till styrelsen skall besvaras av styrelsen.
Styrelsen har arbetat fram en policy som innebär att skrivelser som endast innehåller frågor till förvaltningen, besvaras av förvaltningen. de frågor som är till styrelsen besvaras av styrelsen och behandlas då oftast på ett styrelsemöte innan svaret skickas. Det inkommer många skrivelser adresserade till styrelsen som egentligen är ämnade till förvaltningen.
Svar skall erhållas medlemmen senast två veckor efter senaste styrelsemötet.
Styrelsen anser att detta är en fullt rimlig ambitionsnivå, men ber om förståelse för de gånger arbetsmängden kan skapa förseningar".Beslut Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:"

Är detta en klar och tydlig förklaring? Jag anser inte detta.
Är det verkligen medlemmen som ska veta vad som är frågor till styrelsen respektive förvaltning?
Styrelsen säger sig ha arbetet fram en policy i ärendet. Vore det inte bra om medlemmarna fick ta del av policyn?
Kanske skulle underlätta för oss att veta hur styrelsen ser på vad som är styrelse-respektive förvaltarfrågor.

Styrelsen kan ju ha delegerat det mesta åt förvaltningen för att själv inte behöva svara medlemmarna på frågor?
Det finns exempel på att medlemmar skriver till styrelsen om tillexempel parkeringsfrågor. Parkeringsfrågor som jag är ganska säker på ligger under förvaltningens uppdrag?
Men om nu inte förvaltningen svarar på ett sånt brev, blir det då en styrelsefråga?
Ja vill jag nog klart säga.

Att styrelsen inte följt detta beslut står utom allt tvivel. Själv har jag fått ett svar av en styrelseldamot på massor av skrivna brev. Men den som kritiserar och och tydligt visa på dåligt utfört styrelsearbete, får bara 2 eller 3 av sina brev upplästa på nästa årsstämma.?
Men jag vet att det finns fler än mig som inte får svar.

Jag föreslår stämman besluta:
- att den omtalade policyn rdovisas för medlemmarna (kan väl tillomed ske innan stämman?)
- att styrelsens policy gör så klart man kan vad som är styrelse respektive förvaltarfrågor-
- Att styrelsen berättar hur många frågor som kommer till styrelsen respektive förvaltning under ett år.
- att styrelsen redovisar hur många av dessa som besvarats av förvaltning respektive styrelsen.

Stephan sundling
lgh 533


Bilagor till motioner Granskning av styrelsens arbete samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Ni skall veta att jag aldrig har hoppats på att det skulle gå så långt att jag i detalj måste visa medlemmarna hur det gått till i de mångmiljonarbetena som Tony Boding ADEX utan att styrelsen fick vetskap därom beställde och genomförde med Modulbygg.

Jag vet att många medlemmar såg att de var mer eller mindre samarbetspartner. Vilket inte minst visades genom att de arbetsbilar som ingick när arbetena utfördes hade båda företagens loggor på sig.
Men har man skrivit till revisorena och styrelsen i föreningen och visat alla detaljer hur det gick till när medlemmarna fick betala kostnader som är på gränsen till 10-faldigt, mot vad jag anser dessa arbeten är värda och tror att de skulle kostat om styrelsen fått vara med och bestämma, så känns det som detta är nödd och tvunget.
(Jag anser att en diskussion mellan medlemmar, styrelse och revisorer bör ske i första hand för att reda ut problem?.)


Att företaget modulbygg som utförde arbetena var ett "lyckorus" talar företagets egna årsiffror klart språk.
2003 omsatte företaget 254 000kr.
2004 cirka 11 000 000kr
2005 20 000 000kr.
Företaget gick i konkurs år 2006.

Andra indikationer att det förekom "något utöver det vanliga" är att Väduren betalade cirka 20 miljoner för arbeten till Modulbygg under år 2004. OBS Modulbyggs årsredovisning för detta år var 11 miljoner.
(Absolut något revisorerna börde ha "tittat på" när jag redovisade detta för dem?)
Och framförallt kontaktat mig, för att reda ut mins skrivningar(upplysningar.

Jag har fått ett nekande svar vid förfrågan till konkursboet om Väduren ställde några ekonomisk krav på Modulbygg vid konkursförfarandet.
Men jag förstår att detta var svårt då styrelsen själva på senaste stämman uttalade sig att de inte visste om arbetena besiktigast eller om det fanns några garantier för arbetena.


Fakta avseende bilagans del 2 och 3.
bilaga (2 av3)
Jag är ganska säker på att denna bilaga som är en av cirka 7 fakturo avseende samma vattenskada, är det underlag som skickades in till försäkringsbolaget dör utbetalning av försäkringspengar till föreningen.
Nuvarande ordförandens, dåvarande firmatecknares text skrivet på fakturan bör också observeras å det kraftigaste.
Vid påskrift var detta ärende inte informerat till övriga styrelseledamöter.
Firmatecknare i Väduren får inte ensam attestera fakturor över 50 000kr.
Svaret om ur mycket föreningen fick i försökringsbetalning (75 000kr) bör väl firmatecknaren ta reda på istället för att skriva frågan på fakturan?
Underligt är också att Bitte Sandebert "vill lära sig" då hon i presentation om sig själv hänvisar till att hon varit ansvarig för Reumatikerförbundets fonder och 60 000medlemmar?

bilaga (3av3)
A.
Jag var själv med om att skriva avtalet med Avloppsteknik avseende VVS spolningar.
I avtalet som är 10årigt ingår all stamspolning utom det som av Avloppsteknik kan bevisas vara "självförvållat".
På senaste stämman motion 7 tog motionären upp frågan "har Väduren betalat stamspolningskostnader?
Styrelsen besvarade då detta med "Inga arbeten som ingår i avtalet med Avloppsteknik har beställts från annan entreprenör"
Här är svart på vitt att styrelsen i sitt utlåtande inte visste?
Jag förstår deras ovetande, då detta som nästan allt annat var en beställning enkom av förvaltaren Tony Boding. Och som sagts så många gånger utan styrelsebeslut.
Det jag anser vara styrelsen till nackdel är att man inte kollat upp detta. Speciellt av Bitte Sandebert som ensamt attesterat fakturan för utbetalning.
B. Som jag nämnt finns det för en vattenskada 7 delfakturor.
bilaga (2av3) är en. detta är nummer 2. resterande är liknande och jag anser inte att de behöver redovisas av mig?
Att delar av ett försäkringsärende, som vattenskador är delas upp på flera fakturor är väl okej, speciellt då arbetet av Modulbygg för denna vattenskada pågick i 8 månader.
Men att blanda in kostnader för vattenskada bland en rad andra mindre och större arbeten anser jag vara klart fel.
Detta måste klart ha förvårat för den ensamma firmatecknaren Bitte Sandebert? Speciellt som inget av det som denna faktura upptar fanns beslutat i på något styrelsemöte och därmed inte finns i något styrelseprotokoll.
Följesedlarna till de 7 fakturor som ingår i vattenskada talar sitt tydliga språk och kräver en mycket tidskrävande analys för att komma fram till att de innehåller kostnader på cirka 240 000kr för "hyra av avfuktare samt värmefläktar.
Något som jag har lite överseende med att revisorerna "missat".
C.
Vattencontainer.
Här har jag inte förståelse för att revisorerna inte agerat. Då de har fått nedan information av mig.
Modulbygg fick ett arbete av en boende att renovera en lägenhet. Modulbygg beställde och ställde en container utanför lägenheten för att forsla bort arbetsmaterial.
Men att Vädurens medlemmar skall betala 52 500kronor (inklusive moms) för detta av Modulbygg enskilt jobb är absolut inte acceptabelt. Men här som på de övriga 20 miljonersfakturorna som Vädurens medlemmar betalat till Modulbygg utan styrelsebeslut och endast attesterat av en firmatecknare ger jag största skulden till förvaltaren Tony Boding och firmatecknare Bitte Sandebert.
Tätt följt av revisorerna som inte tagit mina skrivelser till sig.
Jag anser att det är deras skyldighet att lyssna och besvara medlemmarnas brev.
C.D kan tyckas som bagateller i sammanhanget. men det är just detta som gör att en granskning måste till. för hur mycket av liknande har inte gått min näsa förbi?

Om ni medlemmar har orkat läsa så här långt kan jag bara uppmana er till att gå på stämman coh rösta för att granskning sker av föreningens arbeten ekonomi under förvaltaren Tony Boding/Adexs tid..

Stephan sundling
lgh 533

Senast redigerad av stephan: 2008-02-29 klockan 07:20.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-02-28, 15:51
kgseverin kgseverin är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 7
Fråga Motioner

Ivåra stadgar står det.
17. övriga i kallelsen anmälda ärenden.

Räcker inte det för utskick till medlemmarna.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-02-28, 16:03
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Motioner ska delas ut i god tid före stämman!

Hur ska medlemmarna kunna sätta sig in i motioner om de inte får motionerna i förväg, och som Stephan säger, dessutom i god tid i förväg?

"Övriga i kallelsen anmälda ärenden" skulle jag gissa i ert fall syftar på rubriker på motioner i kallelsen. Men vad säger detta medlemmarna?

Jag vet att det finns föreningar i Sverige som inte ens lämnar ut motionerna innan stämman, och att detta inte är direkt förbjudet i lag är för mig helt obegripligt.

Naturligtvis ska varje enskild medlem ha en kopia av varje motion i god tid före stämman. Senast tre veckor före stämman. Då och endast då kan man säga att medlemsfrågor behandlas demokratiskt i detta avseende.

Styrelser som inte lämnar ut motionerna till samtliga medlemmar i god tid gör detta naturligtvis helt medvetet.

Ju mindre möjlighet man har att sätta sig in i en motion från en medlem desto mindre blir möjligheten att motionen går igenom.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-02-28, 23:38
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard Motioner

I Myggan ett så hängs motionerna ut i trapphuset samtidigt som kallelse kommer.
Svaren på motionerna kommer på stämman där det så gott som alltid blir avslag.
Ibland kommer inga svar alls så man får säga att styrelsen ser på motioner som nåt "nödvändigt ont".
Sista feb ska motioner vara inne.
Årsmötet är i slutet av Maj.
Lång tid för ingenting...
Föreslog i motion förra året att styrelsen i vart fall skulle ha öppet hus för medlemmarna i vart fall var tredje månad för att medlemmarna kanske hade synpunkter,önskemål mm men det behövdes inte fick jag till svar.
Alltså avslag.
Motionsförfarandet känns minst sagt inte bra.
Det måste till förändringar där styrelsen är skyldig att svara på motioner minst en månad innan årsmötet.
Sen att styrelsen inte följer motioner som har blivit besvarade med ett JA är en sak för revisorn?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:15.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare