Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-12-30, 18:39
nijon nijon är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2014
Ort: Malmö
Inlägg: 24
Standard Krav på retroaktiva årsavgifter

Hej,

Min förening har differentierade andelstal, d.v.s. hyran består av en driftsdel (för löpande drift) och en kapitaldel (räntekostnad för föreningens lån). Bostadsrättsmedlemmarna kan betala av sin del av kapitaldelen, baserat på andelstal, för att minska sin hyra.

För ett par år sedan bytte styrelsen (utan att ta upp det på årsstämman) förvaltare till SBC.

Efter att styrelsen, efter 1,5 år, bett SBC gå igenom de listor som är till grund för beräkningen av kapitaldelen och listorna som där årsavgiften blivit bestämd och varit till grund för faktureringen (och styrelsens beslut av årsavgiften,som de enligt brf-lagen och föreningens stadgar ska bestämma/fastställa), visade det sig att jag inte betalt kapitaldelen på flera år. Detta beror på, enligt styrelsen att den förra förvaltaren gjort ett bokföringsfel, som sedan blivit kvar år för år. Styrelsen/SBC påstår att fakturorna inte är grund för min hyra utan att jag ska känna till denna och betala den. Hur jag ska känna till den utan att få tillgång till bokföringen är en gåta för mig.

Styrelsen, med hjälp av SBC, kräver nu att jag betalar avgiften retroaktivt. Det rör sig om ett belopp på över 100.000 SEK. Om jag inte betalar har styrelsen rätt att pantsätta bostaden och tvångsförsälja den, upplyser SBC om.

Har de rätt att kräva mig på retroaktiva delar av årsavgifterna flera år tillbaka? Är det inte styrelsen som varit oaktsamma och orsakat föreningen ekonomisk skada genom att bryta mot likabehandlingsprincipen? Och att förvaltarna har misskött sina uppdrag?

Mvh
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-12-30, 19:17
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 010
Standard

Föreningen och SBC har rätt. Du är själv skyldig att hålla koll på din avgift, och se till att den blir inbetald till föreningen på det sätt som styrelsen anvisat.

Att du betalat in för lite under X år, innebär i praktiken att dina grannar betalat mer än dig för samma nyttighet. Alltså är styrelsen med hänsyn till likabehandlingsprincipen, tvingade att nu kräva dig på dessa pengar.

Det är mänskligt att göra fel, och inget ovanligt speciellt i föreningar som er som har dubbla andelstalsserier att beräkningar och/eller debiteringar blir fel. Det är dock ovanligt att det fortgår över flera år. Ganska snart borde någon av kontrollfunktionerna reagerat.

I första hand du själv, du har ett stort ansvar för att det har kunnat fortgå så länge. Därefter styrelsen som ansvarar för att plocka in medlemmarnas avgifter. I tredje hand revisorerna som borde sett felet i debiteringslängderna, och till sist förvaltaren som utför det faktiska arbetet med att skriva ut avier utifrån debiteringslängden.

Surt, men rätt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-12-30, 19:22
nijon nijon är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2014
Ort: Malmö
Inlägg: 24
Standard

Styrelsen har fastställt årsavgiften som jag fakturerats och betalat för min lägenhet år för år och lägenhet för lägenhet. Att de tagit beslut på fel grunder kan inte vara mitt ansvar. Jag har alltid betalat den fastställda avgiften av styrelsen, så jag tror inte att SBC och styrlesen har rätt. Jag har sett listorna som styrelsen tagit beslut på och de stämmer överens med vad jag betalat. Det är styrelsen som fastställer årsavgiften enligt stadgarna och brf-lagen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-12-30, 20:11
nijon nijon är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2014
Ort: Malmö
Inlägg: 24
Standard

Det finns endast ett dokument där årsavgiften per lägenhet och år angetts och denna har bildat grund för faktureringen. Stadgarna är tydliga här:

”För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas basinsats och årsavgift samt i förekommande fall tilläggsinsats, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

Basinsats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.”

Det är möjligt (allt är möjligt), men inte säkert, att styrelsen menat något annat med avseende på årsavgiften. Ett beslut tillkommer inte ur intent.

Men du har rätt i att styrelsen frångått likabehandlingsprincipen, Harald, genom oaktsamhet, vilket drabbat föreningen.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-12-30, 20:12
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 506
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg

I första hand du själv, du har ett stort ansvar för att det har kunnat fortgå så länge. Därefter styrelsen som ansvarar för att plocka in medlemmarnas avgifter.
I första hand är det styrelsen som har ansvaret för att avgiftsfördelningen mellan de olika lägenheterna följer stadgarna.
Medlemmen har bara skyldighet att reagera om denne inte är i god tro om att rätt avgift har debiterats.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-12-30, 21:00
nijon nijon är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2014
Ort: Malmö
Inlägg: 24
Standard

Fint Gusten,

Jag har fått konfirmerat av jurister att det förhåller sig på det sättet också. Det finns rättspraxis på det. Har du någon referens på att det i [b]första hand[b] är styrelsen som har ansvaret för att avgiftsfördelningen mellan de olika lägenheterna följer stadgarna? Mer än det tydliga i Brf-lagen att "Basinsats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen."
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-12-30, 21:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Krav på retroaktiv avgift i brf

Det är givet att det är styrelsen som i första hand har ansvaret för att avgiften (jag förutsätter att vi talar om avgift här, och inte hyra) fördelas rätt (och i andra hand förvaltaren), men samtidigt kanske det är svårt att komma undan om man betalat för lite, oavsett vilka fel styrelsen och förvaltaren gjort. I alla fall om grunderna för avgiften är kända (som i detta fall).

100.000 kr? För hur många år handlar detta om?

Om styrelse och förvaltare gjort fel så är det möjligt - och kanske rimligt - att ställa skadeståndskrav på dessa parter.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-12-30, 22:15
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 010
Standard

Citat:
Medlemmen har bara skyldighet att reagera om denne inte är i god tro om att rätt avgift har debiterats.
Jag köper detta till en viss del. Men det borde framförallt vara aktuellt när det gäller hyresrätt.

I bostadsrätt skall alla ha tillgång till sitt (sina) andelstal, vilket gör det väldigt enkelt att utifrån vilken årsredovisning som helst kontrollera om man betalar rätt avgift. Alltså är det svårt att (utan att känna till alla detaljer i det enskilda fallet) rakt av år efter år hävda god tro.

Att styrelse eller förvaltare skulle bli skyldiga att ersätta föreningen (Admins förslag) är helt felaktigt, det kommer aldrig att hända.

TS har betalningsansvar för uteblivna inbetalningar, och det är TS sak att lägga fram tillräckliga bevis för att undanröja del av ansvaret (e g skjuta över det till alla andra medlemmar).

Tidsaspekten brukar vara rätt viktig, längre än 24 månader bakåt har jag aldrig sett att man gått.

TS får ju kämpa för sin sak, givetvis. Men klart är att mest rättvist är och förblir att alla medlemmar alltid gör rätt för sig, oavsett vilken anledningen är till att det blivit fel.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-12-30, 22:19
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 506
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av nijon Visa inlägg
Har du någon referens på att det i [b]första hand[b] är styrelsen som har ansvaret för att avgiftsfördelningen mellan de olika lägenheterna följer stadgarna? Mer än det tydliga i Brf-lagen att "Basinsats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen."
I BRF-lagen står ju även att stadgarna ska ange "grunderna för beräkning av årsavgift" (9 kap 5§ p5). Det måste alltså stå något i era stadgar om hur årsavgifterna ska fördelas.
Eftersom styrelsen debiterar årsavgiften har styrelsen även ansvaret för att varje lägenhet blir rätt debiterad.
En ekonomisk förvaltare som sköter debiteringen skulle kunna bli ansvarig för feldebiteringar såvida inte den ekonomiska förvaltaren blivit vilseledd om hur avgifterna ska fördelas.

SBC brukar avråda från systemet med differrensierade årsavgifter bl a för att beräkningen blir så krånglig.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-12-30, 22:38
nijon nijon är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2014
Ort: Malmö
Inlägg: 24
Standard

Ja, vi talar om kapitaldelen av årsavgiften (jag kallade den hyran, men har lärt mig att nu att föreningen tar ut en årsavgift av brf-innehavarna, och inte en månadshyra), inte driftdelen. Det stod "Hyra bostad" på fakturan tidigare. Efter att "felet" uppdagades står det specificerat "Hyra bostad" och "Hyra kapitaldel" på fakturan.

Nyligen sänktes hyran med cirka 400 på grund av omläggning av lånen till en lägre ränta. Det handlar om cirka 1300 per månad under knappt 7 år.

"Felet", enligt styrelsen, uppkom när den förra förvaltaren "förberedde" för den tidigare brf-innehavaren att betala in kapitaldelen och att denne därför tog bort den för mig därifrån.

Det står i stadgarna att det i samband med varje årsredovisning redovisas en kontrolluppgift till varje medlem för kapitaldelen. Detta har emellertid aldrig gjorts. Jag har aldrig sett beräkningsgrunden för årsavgifterna tidigare förrän nu, så det går inte att säga att jag känt till dem.

Efter att jag tagit del av beräkningsgrunden nu och styrelsen fastställt den nya årshyran har jag betalat den och gör så framöver.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Vilka krav på förändringar för bostadsrättshavare är viktigast ? Tomas Bostadsrättsforum 37 2013-12-05 15:51
Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf chox Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2009-04-01 13:28Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:11.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare