Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #21  
Gammal 2010-11-14, 17:17
Kobrans avatar
Kobran Kobran är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 62
Standard Hotet som består...............och myglet !!!!!

Tette, så länge det finns individer som är lättmaipulerade så kommer också HSB, att köra sitt "frälsarrace" cilket allt för många faller för! Det bästa hade varit om allt fler föreningar hade insett vilket sällskap HSB är och därmed lämnat denna organisation. Jag tror nämligen att detta är tyvärr det enda sätt att få HSB på fall, eftersom det är för få som engagerar sig i detta brottssyndikat!
Svara med citat
  #22  
Gammal 2010-11-14, 17:32
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Stämmobeslut om ifall stämmobeslut ska gälla?

Jag pratade med HSB Malmös styrelseordförande och HSB Malmös medlemskoordinator på bostadsrättsmässan i fredags.

Jag ställde frågan hur HSB Malmö avsåg att hantera det faktum att HSB Malmö bevisligen inte följt stämmans beslut. Efter att försökt undvika att besvara frågan ett tag så menade de att de fick ta upp frågan på årsstämman i maj 2011.

HSB Malmö menar alltså att stämman 2011 ska bestämma i efterskott om beslutet på stämman 2010 ska gälla !!!

Har HSB Malmö ingen som helst respekt för stämmans beslut???
Om man beslutar något på stämman så kan man självfallet inte strunta i att följa stämmobeslutet för att sedan på nästa årsstämma besluta om hur man ska hantera att man i strid med lagen medvetet inte brytt sig om att följa ett stämmobeslut.

Då kan man ju hålla på så i evighet och strunta i att följa stämmobeslut.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #23  
Gammal 2010-11-17, 09:20
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Med anledning av att det framkommit att gjord inspelning visar att HSB Malmös styrelse desavouerar 2010 års stämmobeslut avseende medlemsavgift svarar HSB Malmö:

Man påstår att det finns en ljudinspelning från HSB Malmö: s senaste ordinarie föreningsstämma. Enligt detta påstående så har stämman fattat ett beslut som inte avspeglas i stämmoprotokollet och att inspelningen styrker detta.
Det informerades inte att en ljudupptagning skulle göras av stämman.
Enligt styrelsen är det inte förenligt med svensk lagstiftning att upptaga tal eller samtal från stämman och att hantera detta.
HSB Malmö anser att vi har tolkat stämmobeslutet korrekt och agerat efter detta. Vi kan heller inte se annat än att vår uppfattning är riktig då alla aviseringarna efter beslutet blivit betalda.
Ingen som var närvarande på stämman har återkommit och pekat på att medlemsavgiften blivit felaktigt debiterad i förhållande till stämmobeslutet. Ingen har heller klandrat stämman i mening att protokollets återgivning av beslutet skulle vara fel i förhållande till stämmoförhandlingen.
Styrelsen kommer att vid nästa stämma efterhöra om fullmäktige har någon annan uppfattning än HSB Malmö beträffande beräkningen av medlemsavgiften. Fram tills dess kan givetvis inte HSB Malmö göra en egen tolkning av stämmobeslutet genom att ändra det beslut som blivit verkställt.

Ett genmäle och reflexion över HSB Malmö: s svar:

Det är fullt förenligt med lag att spela in.
Detta borde vara allmänt känt, eftersom dåvarande ordföranden i HSB Riksförbund, Kent-Olof Stigh, på en HSB – stämma informerade om regelverket runt detta?
Annars så finns det kanske någon lagkunnig inom HSB-organisationen som kan upplysa om vad som gäller.
Styrelsen hävdar att HSB Malmö är av den åsikten att man tolkat stämmobeslutet rätt, men bevisen säger något annat.
Detta handlar inte om någon tolkning för det finns inget att tolka.
Vad det handlar om här är respekten för stämmobeslut, ingenting annat.
Att ingen närvarande på stämman opponerat sig mot den felaktiga debiteringen saknar naturligtvis i detta sammanhang relevans.
Personer som var närvarande på stämman och har opponerat mig mot att HSB Malmö inte velat följa stämmans beslut.
Man skall naturligtvis inte klandra stämman, eftersom det inte är stämman som har gjort fel.
Det är styrelsen HSB Malmö som gjort fel, och varför styrelsen då menar att någon skulle klandra stämman är helt obegripligt.
Av detta måste det rimligen följa att HSB Malmös styrelse lyssnar av inspelningen och därefter rättar sina felaktiga beslut så att de överensstämmer med stämmans beslut?
För HSB Malmö: s styrelse vill väl inte medvetet bryta mot stämmans beslut, eller?
Är det stämman eller styrelsen som bestämmer?
Svara med citat
  #24  
Gammal 2010-11-19, 19:02
Holger Holger är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 116
Standard Ack, ack, ack

Citat:
Ursprungligen skrivet av Kulan Visa inlägg

Vad det handlar om här är respekten för stämmobeslut, ingenting annat.

Man skall naturligtvis inte klandra stämman, eftersom det inte är stämman som har gjort fel.
Det är styrelsen HSB Malmö som gjort fel, och varför styrelsen då menar att någon skulle klandra stämman är helt obegripligt.

Är det stämman eller styrelsen som bestämmer?
Nej det är vare sig stämman eller styrelsen utan tjänstemännen med VD Michael Carlsson i spetsen som bestämmer vad som gäller. Att HSB Malmö är tjänstemannastyrt är väl allom bekant.

En styrelse som verkar bestå av en person "Claes Caroli "kan väl inte annat än betraktas som svag för att inte säga ursvag.
Svara med citat
  #25  
Gammal 2010-11-22, 10:31
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard I Begynnelsen……….

HSB Malmös årsstämma avhölls i april 2010. Då fattades bland mycket annat beslut på punkten 21 gällande medlemsavgiften för kommande år. Ett förslag lämnades på stämman enligt följande : ” Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela”. Eftersom prisbasbeloppet sänkts så skall naturligtvis medlemsavgiften också sänkas.

Allt var då frid och fröjd ( trodde man ) tills den dag då fakturan dök upp. Detta skedde i början på juni. Och avgiften var helt oförändrad. HSB Malmö hade alltså inte brytt sig om den marginella justeringen som skett i prisbasbeloppet.

Man fick dock lite konstiga vibbar redan tidigare med anledning av det brev som HSB Malmö skickade ut den 26 maj och som var undertecknat av VD Michael Carlsson och ordförande Claes Caroli där man bland annat skrev : ”Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad”.
Enligt undertecknarna av detta brev så behövdes ingen justering av medlemsavgiften eftersom den var så marginell.

När man läste protokollet från stämman så blev man ännu mer konfunderad eftersom det bland annat stod följande : Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.

Att 2010 skulle vara grund nämndes aldrig på stämman under denna punkt. Alltså en efterhands-konstruktion av protokollföraren som dessutom missades av samtliga justerare av protokollet.

Den 24 juni skickades ett mejl till VD och ordförande : ”Med anledning av att vi erhållit faktura gällande medlemsavgiften till HSB Malmö för år 2010 så vill vi att denna faktura justeras och följer det stämmobeslut som fattades på denna stämma. Vi vill alltså ha en kreditering av den medlemsavgift som vi erhållit och inte som nu att avgiften är samma som förra året 400:-per lägenhet”.

HSB Malmös ordförande , VD och andra inblandade tjänstemäns fortsatta hanterande av detta ärende kommer att redovisas i kommande inlägg.
Svara med citat
  #26  
Gammal 2010-11-30, 17:38
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard Vem svarar ?

Det påpekade också i mejlet daterat den 24 juni att :
Det fanns alltså bara ett förslag och det var förslaget från styrelsen i HSB Malmö. Prisbasbeloppet är det alltså som i realiteten styr det hela. Detta har alltså sänkts i år.

Vidare framfördes :
Stämman beslutade inte att medlemsavgiften ska vara oförändrad vilket både VD och ordförande i HSB Malmö borde vara väl medvetna om. Vad var syftet egentligen med detta brev ? Hur skall en revision kunna genomföras på ett seriöst sätt när protokollet är felaktigt och inte stämmer överens med vad som verkligen beslutades på stämman ?

Samma dag alltså den 24 juni kom ett mejl från VD Michael Carlsson som skrev :
Bekräftar mottagandet och meddelar samtidigt att mejlet är vidaresänt till chef affärsområde Medlem, som återkommer.

Alltså ett mejl ställt till VD och ordförande i HSB Malmö och där frågorna riktades till just VD och ordförande och deras handläggning av stämmobeslutet när det gällde medlemsavgiften för kommande året, samt med begäran om en förklaring av vad dessa båda herrar menade med sitt brev, vidarebefordrades alltså till en tjänsteman i organisationen.
En något udda handläggning kan tyckas.

Fortsättning följer…….
Svara med citat
  #27  
Gammal 2010-12-09, 12:58
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard Hälften kvar.

Så gick det några dagar och i ett nytt mejl den 2 juli så ställdes den helt naturliga följdfrågan till VD Michael Carlsson eftersom han tydligen var den som skulle besvara mejlet och inte ordföranden i HSB Malmö Claes Caroli.

När det gäller brevet som du och Claes undertecknat så förutsätter vi naturligtvis att du och/eller Claes besvarar och förklarar vad ni menar i ert brev. Det kan väl inte någon annan i organisationen göra på ett bättre sätt.

Man kan väl tycka att ordföranden och VD:n i HSB Malmö borde vara de lämpligaste personerna att förklara vad man menat med sitt brev om bland annat en marginell justering av prisbasbeloppet.

Något svar från marknadschef Boel Lagerwall hade vid denna tidpunkt inte kommit.

Den 5 juli kom så ett svar från marknadschefen som skrev bland annat :

HSB Malmö vidhåller det som tidigare angivits i andra sammanhang, att det är de faktiska besluten som fattats vid en stämma som gäller. Självklart skall stämmoprotokollet korrekt återge de beslut som fattats på stämman.
Avseende den aktuella frågan får vi påpeka följande. Det framgår redan av er egen redovisning av vad som sades på stämman att förslaget till stämman var "Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift" och att stämman fastställde "medlemsavgiften enligt förslaget" dvs att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade. Era krav på kreditering tillbakavisas då medlemsavgiften enligt såväl stämmobeslutet som protokollet skall vara oförändrade i förhållande till de belopp som fastställdes vid 2009 års stämma.


Man kan här konstatera att det är bara halva förslaget som Boel Lagerwall framför. Sista delen av förslaget ” i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela” nämner hon ingenting om. Hon påstår dessutom att ”det framgår av er egen redovisning ” vad som sades på stämman.

Alla som kan läsa inser ju att detta inte är med sanningen överensstämmande utan hennes helt egna version av förslaget. Att stämman fastställde medlemsavgiften enligt förslaget är ju helt korrekt. Men förslaget var ju hela förslaget och inte bara första delen av detsamma.
Hur kan man ”glömma” hälften av ett förslag ?

Sen…….
Svara med citat
  #28  
Gammal 2010-12-09, 13:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Konstant oärliga svar från HSB

Det känns mycket väl igen!

Det är så HSB arbetar i normalfallet.
Man plockar ut valda bitar ur sitt sammanhang, och selekterar bort det som är relevant, för att få det till att passa in till hur HSB önskar att det ska se ut och fungera. HSB lägger pussel i varje svar de ger.

Så gör HSB i varje fråga jag ställer till dem och det är ytterst ansvarslöst av de fullmäktige som ska representera medlemmarna när dessa fullmäktige inte kritiserar detta och ser till att först välja en valberedning värd namnet och sedan se till att få in kompetenta personer i HSB Malmös styrelse.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #29  
Gammal 2010-12-13, 15:05
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Medlemsavgift för/av/till vem? (HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem)
Om det ändå vore så väl att man bara plockade bort de relevanta bitarna, men eftersom man inte svarar alls så tar man ju bort allt.
Länge leve den beryktade öppenheten

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 11:17.
Svara med citat
  #30  
Gammal 2010-12-20, 17:22
misteln misteln är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 91
Standard En röd tråd, en strategi.

Den 8 juli så besvarades marknadschef Boel Lagerwalls mejl enligt följande :

Enligt uppgift av Michael Carlsson så har han vidaresänt vårt mejl till dig för att du skulle besvara alla ställda frågor i detsamma. Av Michel Carlsson svar så tog vi för givet att det var så han menade i sitt mejl som han vidaresänt till dig.

Med anledning av de svar som du lämnat så visar det sig att du inte besvarat mer än av dig utvalda frågor och det ser vi som minst sagt förvånande och vill därför be dig att återigen läsa mejlet och därefter besvara alla av oss ställda frågor.

I de svar du lämnat( i blå text) :

1. HSB Malmö vidhåller det som tidigare angivits i andra sammanhang, att det är de faktiska besluten som fattats vid en stämma som gäller. Självklart skall stämmoprotokollet korrekt återge de beslut som fattats på stämman.

Eftersom det bevisligen är så att protokollet på flera punkter inte korrekt återger stämmobeslutet och detta kan styrkas så är det som du själv skriver de faktiska besluten som ska gälla. Vi konstaterar att du anser att stämmoprotokollet överensstämmer med och korrekt återger de beslut som fattats på stämman. Är det riktigt uppfattat ?


2. Avseende den aktuella frågan får vi påpeka följande. Det framgår redan av er egen redovisning av vad som sades på stämman att förslaget till stämman var "Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift" och att stämman fastställde "medlemsavgiften enligt förslaget" dvs att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade. Era krav på kreditering tillbakavisas då medlemsavgiften enligt såväl stämmobeslutet som protokollet skall vara oförändrade i förhållande till de belopp som fastställdes vid 2009 års stämma.


Du har helt uppenbart bara läst första delen av det förslag som Claes Caroli lämnade på stämman och som var det enda förslag som behandlades och beslutades. Vår redovisning innehåller ju inte bara som du påpekar första delen av förslaget utan detsamma i sin helhet.

Så här sa han :
”Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela”. Alltså det är prisbasbeloppet som styr och eftersom det har sänkts så ska naturligtvis medlemsavgiften sänkas, eller hur ?

Naturligtvis kan man inte bara ta vissa delar i ett framlagt förslag och bortse från andra som du gör i ditt svar. Vad menar du med detta ?

När det sen gäller ditt svar om att ”såväl stämmobeslut som protokoll” innebär oförändrad avgift så har ju protokollet som du själv påpekar ingen betydelse. Det är därför irrelevant att hänvisa till protokollet. I protokollet står att 2010 ska vara basår vilket bevisligen aldrig framfördes på stämman. Är det HSB Malmös åsikt att förslaget från Claes Caroli som vi åberopar inte stämmer ?

I brevet som Michael Carlsson och Claes Caroli skrivit och undertecknat så framgår det att :
Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Av vilken anledning nämner man prisbasbeloppet om det inte som i ditt svar funnits med i förslaget ? Av vilken anledning har HSB Malmös styrelse och VD desavouerat ett stämmobeslut ?

I brevet skrev vi också :

"Vi har nu en situation där protokollet, som inte gäller, är felaktigt, eftersom meningen med 2010 som basår inte uttalades på stämman. Det som sades på stämman och som enligt HSB Malmö gäller, skiljer sig alltså från vad som skrivs i protokollet. Revision av HSB Malmö kommer inte att äga rum förrän våren 2011. Hur skall en revision kunna genomföras på ett seriöst sätt när protokollet är felaktigt och inte stämmer överens med vad som verkligen beslutades på stämman ? "
Detta har du lämnat utan någon som helst kommentar. Men vad är HSB Malmös svar på denna viktiga fråga ?

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ringa mig. Du hittar mina nummer nedan.

Risken för missförstånd är uppenbar och därför är skriftlig kommunikation att föredra i den här typen av ärende. Förutsätter att svaren är samma i båda fallen.

Här börjar nu inbjudningar till HSB Malmö för att diskutera det man inte vill skriva i klartext.

Det börjar framträda en röd tråd, en strategi som är obehaglig sett ur ett medlemsperspektiv.

Förutom att det tar oändligt mycket tid och kostar onödigt mycket pengar (tjänstemännen jobbar verkligen inte gratis ) så kan man ju fråga sig om svaren är annorlunda om dom besvaras skriftligt och i så fall varför.


sen.........
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvar vid störningar i brf - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-06-12 17:38
HSB Malmös styrelse förebild för hemsidorna? stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-11-30 15:59
HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2008-10-14 11:04
HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 35 2008-06-28 19:00
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-05-29 13:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:46.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare