Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-02-12, 11:40
karintaavo52 karintaavo52 är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 14
Fråga När ska arvoden utbetalas?

Vet någon om det finns någon lag om när arvoden ska utbetalas till styrelsemedlemmar?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-02-12, 13:07
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard

Det finns det inte mig veterligen. Om inte stämman har fattat beslut om när arvoden ska utbetalas är det inom styrelsens befogentet att själv bestämma.
I min förening betalar vi i efterhand. Det är bra för då har man handlingsutrymme om någon i styrelsen avgår under mandatperioden.

Om det vore så att det börjar gå lång tid efter mandatperioden är slut och utbetalning inte har skett kan en styrelsemedlem nog ha viss möjlighet att få rätt i en tvist med föreningen att få ut sitt arvode.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-02-12, 16:33
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Det vore roligt att veta när ni tycker det är lämpligt att betala arvode.

Vad skall man gå efter? Årsomsättning? Utfört arbete? Eller finns det något bättre kriterie?

Och finns det någon koefficient för storleken?
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-02-12, 17:17
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vad är lämpligt arvode för en styrelse?

Som man kan se i följande lista;
Styrelsearvoden för brf:ar inom HSB Malmö
så är det ett mycket brett spann av arvoden för styrelser.

Helt klart är att arvoden måste betalas i efterskott.
Annars skapar man onödiga problem, t.ex. om någon hoppar av som redan fått sitt arvode.

Det bästa är naturligtvis arvode efter prestation.
Problemet här är bara att någon måste sätta upp kriterier för detta, och det har förmodligen aldrig gjorts.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:46.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-02-12, 18:30
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard arvodesrekord

rekord i arvode måste nog några ledamöter i brf väduren ha.

Att en av dessa som då fick 1000kr per gång för att koka kaffe och underhålla 10 pensionärer med skvaller under 2 timmar en gång per vecka, numera är föreningsrevisor bådar inte heller gott?

Men finns det cirka 500 000kr i arvodespengar och styrelsen har svårt att fördela dessa genom då beslutade prestationsregler så blir det på detta viset.

För inte kan väl en styrelse komma och säga att det blev över av arvodet????
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-02-12, 18:33
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Som man kan se i följande lista;
Styrelsearvoden för brf:ar inom HSB Malmö
så är det ett mycket brett spann av arvoden för styrelser.
Denna lista är inte riktigt rättvis. I vår förening har vi en lite billigare ekonomisk förvaltning som kräver mer av styrelse, och vi har ingen teknisk förvaltning alls längre, vilket också betyder mer jobb för oss. Därför förtjänar vi mer betalt än annars.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-02-12, 19:02
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard

Jag tycker det ska finnas en grundplåt med samma belopp till alla eftersom alla har samma ansvar för att vårda föreningen.
Sen kan man ge lite extra till sådana med extra tunga uppgifter. Ordförande jobbar ofta mer än de andra till exempel.

Sen är det skillnad som Francois skriver med hur mycket styrelsen lagt ut på förvaltning och hur mycket styrelsen gör själv. Det är nog lättare att få kritik från medlemmarna om styrelsen har höga arvoden än om det är ett dyrt förvaltningsavtal.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-02-12, 20:39
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard arvode

Visst hade det varit perfekt om alla i styrelsen fick samma arvode,
men........

Jag skulle tippa att det inte finns en enda förening i detta avlånga land där alla ledamöter gör lika mycket......
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-02-12, 20:45
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Fast enligt skattereglerna för brf:er, skall alla få samma nedsättning av årsavgiften, ifall man sköter utbetalningen av arvode genom nedsättning av årsavgiften.

Det kan kanske ses som vägledande för hur arvoden betraktas ur skattemyndighetens och därmed samhällets perspektiv.

Och du har säkert rätt i, Stephan, att det inte görs lika mycket av alla i alla styrelser. Men det kan säkert bli lättare att sätta lite tryck bakom sin åsikt att man vill att någon ledamot skall ta på sig lite arbete, ifall man kan trycka på att denne har samma nedsättning av årsavgiften som övriga ledamöter. Och att även medlemmar utan denna nedsättning, utför arbete åt föreningen, städdagar m m.

Enligt min åsikt är nog nedsättning av årsavgiften ett bättre sätt att lösa arvodesfrågan än med likvida medel. Detta eftersom man sparar in skatt och sociala förmåner åt föreningen. Samt arbetet med skattedeklarationer.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-02-12, 22:10
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av totiki Visa inlägg
Fast enligt skattereglerna för brf:er, skall alla få samma nedsättning av årsavgiften, ifall man sköter utbetalningen av arvode genom nedsättning av årsavgiften.

Enligt min åsikt är nog nedsättning av årsavgiften ett bättre sätt att lösa arvodesfrågan än med likvida medel. Detta eftersom man sparar in skatt och sociala förmåner åt föreningen. Samt arbetet med skattedeklarationer.
Får man göra så? Låter intressant. Kan du lägga en länk om detta? Skulle inte ha nåt emot att spara pengar åt föreningen.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-08-13 20:53
Nivå på arvoden för styrelse? nyombildad Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2008-04-19 23:21
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 3 2008-04-17 14:08Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:40.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare