Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-03-13, 23:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Cool Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB

Visste du att du kan skriva motioner till din regionförening inom HSB?
Detta har tidigare varit en väl bevarad hemlighet, men nu har HSB en aning motvilligt tvingats erkänna att det är så.

Som medlem har jag till HSB Malmös årsstämma skrivit så många som 178 motioner.
Ett flertal av dessa motioner fungerar alldeles utmärkt även i övriga regioner. Om du är en ansvarsfull medlem (eller styrelseledamot eller fullmäktigeledamot) så kopierar du ett antal av mina motioner (ev. med de justeringar du önskar) och lämnar in till din regionförening snarast. Eller så skriver du några helt egna motioner med det som du tycker ska förbättras.

Även om motionerna avslås så är det troligt att de börjar väcka tankar om förändringar som kan vara livsviktig för organisationens medlemmar och som kan vara väldigt viktig för dig personligen som medlem i HSB.

Här följer en förteckning över årets motioner till HSB Malmö.
Sammanställning över motioner till HSB Malmös årsstämma 2008
 1. Tidningen "HSB uppdraget" på webben
 2. "HSB Malmö Nytt" på webben
 3. Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben
 4. Redovisning av förtroendevaldas respons
 5. Information om förtroendevalda på webben
 6. Kontaktvägar till förtroendevalda på webben
 7. Redovisning av val
 8. Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är
 9. Informationsmaterial till webben (obesvarad)
 10. Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben
 11. Stämmoprotokoll på webben (obesvarad)
 12. Stämmoprotokoll till medlemmarna (obesvarad)
 13. Vad gör HSB Malmö för demokratin?
 14. Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information
 15. Tillsättande av demokrati- och insynsråd (obesvarad)
  - - - > Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till styrelsens svar
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 16. Forum för medlemmarna
 17. Forum för valberedarna (obesvarad)
 18. HSB Malmös styrelseforum (obesvarad)
 19. Ombud/biträde i valfri HSB-brf (obesvarad)
 20. Utökning av medlemmarnas rättigheter (obesvarad)
 21. Stadgeändring valberedning - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar
 22. Information till medlemmarna (obesvarad)
 23. Organisationsschema för HSB
 24. Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (obesvarad)
 25. HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (obesvarad)
 26. Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (obesvarad)
 27. Motioner diskuteras med motionärerna (obesvarad)
 28. Medlem ska ha rätt att försvara motion (obesvarad)
 29. Mera makt till medlemmarna - utbildning (obesvarad)
 30. Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (obesvarad)
 31. Förklaring av styrelseförsäkring (obesvarad)
 32. Korrekta register över förtroendevalda, etc
 33. Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar
  - - - > Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till styrelsens svar
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 34. HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag!
  En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset
 35. Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga
 36. REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD
 37. Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
  Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode

  Hör ihop med;
  - P28 i dagordningen; Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
  - P29 i dagordningen; Val av sju ersättare till HSB Riksförbunds förbundsstämma
 38. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 39. Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
  Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.

  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 40. Förändring av valberedningspolicy -
  Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.

  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 41. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 42. IT-kompetens i HSB Malmös styrelse
  Hör ihop med;
  - P20 i dagordningen; Val av styrelseledamöter
 43. Info om Arne Axrups stipendiefond Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

  Hör ihop med;
  - P30 i dagordningen; Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups stipendiefond
 44. Lista över motioner och motionärer & Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera
 45. Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum
 46. Senare inlämning av motioner
 47. Information om vad som gäller för motioner & Påverka HSB Riksförbund
 48. Motioner ska noga utredas av styrelsen
 49. Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
  Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 50. Styrelse får ej föreslå arvode!
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
 51. Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information
 52. Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument
 53. Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll
  Hör ihop med;
  - P3 i dagordningen; Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 54. Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna
  Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val och antal ledamöter/suppleanter
 55. Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år
  Hör ihop med;
  - P21 i dagordningen; Val av styrelsesuppleanter
  - P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
  - P27 i dagordningen; Val av suppleanter för valberedning
 56. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
  - P21 i dagordningen; Val av styrelsesuppleanter
  - P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
  - P27 i dagordningen; Val av suppleanter för valberedning
 57. UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
  Suppleant till styrelsen ska finnas

  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P18 i dagordningen; Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
  - P21 i dagordningen; Val av styrelsesuppleanter
 58. Information om hur länge en förtroendevald suttit
  Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter
 59. Ersättare till fullmäktigeledamöter
 60. Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot
 61. Innehåll i röstlängd specificeras
  Hör ihop med;
  - P5 i dagordningen; Upprättande och godkännande av röstlängd
 62. Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt
 63. HSB Riksförbunds kod får inte följas! - - - MYCKET VIKTIG FRÅGA !!!
  Hör ihop med;
  - P35 i dagordningen; Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen "HSBs kod för föreningsstyrning"
 64. "Permanent" stadgegrupp tillsätts
 65. Permanent formulär för stadgeförslag
 66. Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare
  Hör ihop med;
  - P6 i dagordningen; Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  - P7 i dagordningen; Val av fyra personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
  - P17 i dagordningen: Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
 67. Styrelsen får ej göra muntliga avtal!
 68. Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007
 69. Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma
 70. Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander
 71. Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse -Konsekvenser för styrelsens agerande
  Hör ihop med;- P15 i dagordningen; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
 72. Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande
 73. Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag
  Hör ihop med;
  - P11 i dagordningen; Revisorernas berättelse
  - P23 i dagordningen; Val av revisorer
  - P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
 74. Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket
  Hör ihop med;
  - P11 i dagordningen; Revisorernas berättelse
  - P23 i dagordningen; Val av revisorer
  - P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
 75. Arvoden ej i basbelopp
  Hör ihop med;- P17 i dagordningen: Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 76. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning
  Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 77. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt
  Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 78. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp
  Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 79. Underlag för val måste finnas
  Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 80. Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning
  Hör ihop med;
  - P35 i dagordningen; Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen "HSBs kod för föreningsstyrning"
 81. Nyval av valberedning - Se även tillhörande viktiga bilaga!
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 82. Halvering av valberedningens arvode
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 83. Fastställande av framtida arvode till valberedning
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 84. Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
 85. Fred på jorden
 86. 1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs
  Hör ihop med;
  - P20 i dagordningen; Val av styrelseledamöter
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
 87. Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där
 88. Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot
 89. HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare
 90. Definition av HSB-representantens roll i styrelsen
 91. Information om vad som krävs för en extrastämma
 92. Bättre system för att kunna begära en extrastämma
 93. Minst en extrastämma (till hösten)
 94. Fri placering på stämmor - demokratifråga ! - - - VIKTIG FRÅGA !!!
 95. HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
  Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video
  - - - VIKTIG FRÅGA !!!
 96. Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut
 97. Redovisning av projekt- och arbetsgrupper
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 98. Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll
 99. Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö
 100. Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen
 101. Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn?
 102. Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden
 103. Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna
 104. Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning
 105. Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut?
 106. Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? Rösträtt och röstningsmetoder
 107. Mentometerknappar vid röstning
 108. Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang
 109. Saknade seminarier
 110. Mera gratiskurser
 111. Gratis medlemskommunikation
 112. Inga förskottsbetalningar av arvoden +
  Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel
 113. Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras
 114. Max tre år som styrelseordförande
 115. Öppna informationsmöten
 116. Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs
 117. Gå ur HSB Riksförbund
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 118. Inledning med anledning av styrelsens svar på klander
 119. Punkt 0 - Före stämman
 120. Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
 121. Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare
 122. Punkt 6 - Fastställande av dagordning
 123. Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift
 124. Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
 125. Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 126. Punkt 17 - Val av ordförande
  Punkt 18 - Val av styrelseledamöter
 127. Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant
 128. Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2
 129. Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning)
 130. Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 131. Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc.
 132. Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning
 133. Information och tips om hur man ska skriva en motion
 134. Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen
 135. Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman
 136. HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser
 137. Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner
 138. Får ej svara på motion att "bevis saknas"
 139. Nya normalstadgar för HSB Malmö
  Bilaga med stadgar till motion #139
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 140. Svar på frågor om VD:ns löneavtal!
  Hör ihop med; - P15 i dagordningen; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
 141. Redovisning av uppdrag
 142. Avveckla HSB Omsorg?
 143. HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar
 144. Presentation av alla brf-valberedare
 145. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 146. Info om HSB-ledamöter på webben
 147. Uppföljning av förtroendevalda
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 148. Val av skrivkunniga förtroendevalda
  Hör ihop med;
  - P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  - P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
  - P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
 149. Särskild medlemsrepresentant
 150. 24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor
 151. Ingen spärr för utskrift av information! + Format
 152. Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant?
 153. Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats
 154. Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats
 155. Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor
  Hör ihop med;
  - P23 i dagordningen; Val av revisorer
  - P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
 156. Rutiner för att avsätta ledamot
 157. Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 158. Kooperationskurs
 159. Utökat samarbete mellan brf:ar
 160. HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum
 161. Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse
 162. Regelverk för vattenskador
 163. Ingen särbehandling av medlemmar
 164. HSB har inget tolkningsföreträde!
 165. Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom
 166. Arkivfunktion för HSB Riksförbund
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 167. Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma
 168. Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning
 169. Stadgeändringsförslag §3
 170. Stadgeändringsförslag §15
 171. Stadgeändringsförslag §16
 172. Stadgeändringsförslag §18
 173. Stadgeändringsförslag §20
 174. Stadgeändringsförslag §21
 175. Stadgeändringsförslag §22
 176. Stadgeändringsförslag §24
 177. Stadgeändringsförslag §35
 178. Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar
Styrelsens svar på ovanstående motioner.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-09 klockan 20:35. Anledning: Rättat upp felaktiga länkar för motion #16-20
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-03-24, 18:13
Goran Goran är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 101
Standard Ett minne för livet.

Tänk på att alla medlemmar i HSB Malmö har möjlighet att gå på årets stämma och höra och se hur förtroendevalda representanter agerar och bifaller eller avslår inlämnade motioner. Det är också ett tillfälle att se hur HSB Malmös valberedning arbetar. Detta är ett tillfälle som ingen engagerad medlem får missa. Boka in den 26 april och som reservdatum den 5 maj. Allt naturligtvis under förutsättning att stämman blir öppen.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-03-28, 17:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Mer än 175 000 A4-sidor med handlingar till HSB Malmös årsmöte

Ja, det skulle vara kul om många dök upp på denna viktiga årsstämma den 26 april med reservdatum den 5:e maj.

Jag läser i Webfinanser att det är en rejäl bunt med handlingar till HSB Malmös årsmöte den 26 april. Totalt 500 A4-sidor till var och en av de drygt 350 fullmäktigeledamöterna och till varje medlem som begär att få ta del av dessa handlingar.

Notera att var och en som är medlem i HSB Malmö har rätt enligt lagen att få detta material sig tillskickat i skriftlig form om denne medlem så begär.

Aldrig någonsin i historien har så mycket material distribuerats till fullmäktigeledamöterna inom HSB!
Totalt drygt etthundrasjuttiofemtusen sidor, eller mer beroende på hur många medlemmar som begär skriftliga kopior.

Citat:
Vi är en medlemsorganisation och i det ligger att alla medlemmar kan motionera till vårt årsmöte. Vi har i år fått in inte mindre än 196 motioner, vilket torde vara ett rekord och merparten, drygt 170, från en och samma medlem. Det blir nu fullmäktige som skall ta ställning till de många förslagen, säger Maj-Britt Thulin, tf styrelseordförande på HSB Malmö.

Notera att med "en och samma person" så avses mig (drygt 350 av de 500 sidorna är från mig, sedan tillkommer x sidor med styrelsens svar).
"Drygt 170 motioner" ska mer exakt vara 178 motioner (+ 14 tidigare motioner).
Och "196 motioner" ska i stället vara 210 motioner.

Jag har skrivit 14 motioner tidigare, men dessa vill styrelsen inte ta med, trots att det står i strid med lagen att exkludera motioner som inte dras tillbaka av motionären.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-03-29 klockan 07:03.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-03-28, 17:40
MrDean MrDean är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Jönköping. Barnarp
Inlägg: 33
Standard

Stå på dig, Admin.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-03-30, 10:26
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Mycket att säga Motionera Mera

Tack MrDean.
Det kommer nog att bli en svettig stämma, kanske mest för mig.

Notera att alla kan idag skriva i SDS vad de tycker om de många motionerna, till Karl G. Jönssons krönika;
"Årets motionsmaraton en ny rekordnotering".

Gå till webbsidan; http://sydsvenskan.se/hus/karlgjonss...icle311941.ece och skriv vad du tycker!

Just nu så är det väl HSB Skånes bedrägliga beteende som ligger i allas tankar, men HSB Malmös stämma ligger nära och det skulle vara kul om mina motioner kan leda till ett i alla fall lite ökat engagemang bland medlemmarna.

Jag kommer nog att få mina fiskar varma på stämman, men jag vill ändå hoppas att det sunda förnuftet segrar i längden.

Styrelsens svar på motionerna är i denna stund under utdelning.
HSB Malmös styrelse vill inte låta mig se ett endaste litet svar från styrelsen förrän alla fullmäktigeledamöter fått sina exemplar. Jag måste erkänna att jag tycker det är lite löjligt av styrelsen att bete sig så här. Att HSB diskriminerar motionärer på detta sätt visar hur mentaliteten är inom HSB.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-04-10, 12:16
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Dagordning HSB Malmös årsstämma 2008

Här nedan följer HSB Malmös dagordning för årsstämman 2008 tillsammans med de motioner som är kopplade till en punkt i dagordningen.

De motioner jag nämner är alltså ett beslutsunderlag för respektive punkt i dagordningen och måste därför behandlas före eller i samband med varje punkt.

Hur många tror att det kommer att bli på detta enda rätta sätt?

Det är naturligtvis ohållbart såväl som helt odemokratiskt att behöva vänta två år på att en motion ska kunna genomföras bara för att systemet inte är rätt uppbyggt så att stämman är tvingad att behandla motioner som berör punkter i dagorningen före eller i samband med dessa punkter.

I bästa fall kommer stämmoordföranden fråga stämman om motioner ska behandlas under sin punkt i dagordningen eller för varje tillhörande punkt i dagordningen.
Detta får - precis som många andra beslut - inte vara ett beslut för stämman, utan det måste fungera så per automatik om en stämma ska kunna anses som det minsta demokratisk.

Stämman kommer att svara att motionerna ska behandlas under sin punkt för detta, enbart för att de dels inte förstår bättre men även för att göra det så enkelt som möjligt för dem själva.

Dessutom är vissa av motionerna av sådan typ att de måste tas beslut om i år, före tillhörande punkt i dagordningen, annars blir motionen meningslös.

Dagordning

Förslag till dagordning vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Malmö ek. för. lördagen den 26 april 2008 kl. 10.00 och måndagen den 5 maj kl. 18.30.

Mötets öppnande

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
---- MOTION #53 (Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll)
4. Fråga om stämman är öppen för andra än de som anges i stadgarna §§ 14 och 19 (fullmäktige, styrelseledamot, vd, förtroenderåd, revisorer samt representant för HSB Riksförbund)
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
---- MOTION #61 (Innehåll i röstlängd specificeras)
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare)
7. Val av fyra personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare) - SE ÄVEN P6
8. Fastställande av dagordning
9. Fråga om kallelse behörigen skett
10.Styrelsens årsredovisning
11.Revisorernas berättelse
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag)
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket)
12.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
14.Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
15.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
---- MOTION #71 (Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande)
---- MOTION #140 (Svar på frågor om VD:ns löneavtal!)
16.Fastställande av medlemsavgift
17.Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
DENNA PUNKT BÖR FÖRLÄGGAS EFTER VAL AV STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING!
---- MOTION #75 (Arvoden ej i basbelopp)

---- MOTION #50 (Styrelse får ej föreslå arvode!)

---- MOTION #81 (Nyval av valberedning)

---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning)
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt)

---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas)
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda)
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt)
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete)
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp)
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning)
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.)
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.)
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen)
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.)
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda)

---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare))

---- MOTION #84 (Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse)
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas)
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs)

---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare) - SE ÄVEN P6 + P7
18.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna)
19.Val av ordförande för ett år
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit)
20.Val av styrelseledamöter
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #42 (IT-kompetens i HSB Malmös styrelse)
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19
----
MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18
21.Val av styrelsesuppleanter
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas) - SE ÄVEN P17 + P18
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år)
22.Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21
23.Val av revisorer
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag) - SE ÄVEN P11
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket) - SE ÄVEN P11
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor)
24.Val av revisorsuppleanter
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år) - SE ÄVEN P21
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag) - SE ÄVEN P11 + P23
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket) - SE ÄVEN P11 + P23
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor) - SE ÄVEN P23
25.Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i valberedningen
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda) - SE ÄVEN P17

---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21

---- MOTION #81 (Nyval av valberedning) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt) - SE ÄVEN P17

---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22
26.Val av valberedning samt beslut om sammankallande
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda) - SE ÄVEN P17 + P25

---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21 + P25

---- MOTION #81 (Nyval av valberedning) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt) - SE ÄVEN P17 + P25

---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25

---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24
27.Val av suppleanter för valberedning
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21 + P25 + P26
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år) - SE ÄVEN P21 + P24
----
MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26
28.Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode)
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26 + P27
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26 + P27
29.Val av sju ersättare till HSB Riksförbunds förbundsstämma
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode) + P28
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26 + P27 + P28
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26 + P27 + P28
30.Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
---- MOTION #43 (Info om Arne Axrups stipendiefond)
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26 + P27 + P28 + P29
31.Fastställande av grundtal enligt §§ 14a och 14b

32.Beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och beslut på extra stämma

33.Beslut över inkomna motioner nr 1-196

34.Beslut att ge styrelsen i HSB Malmö i uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion för presentation och beslut på extra stämma

35.Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen ”HSBs kod för föreningsstyrning”
---- MOTION #63, 80

36.Beslut att i första läsningen anta nya stadgar för HSB Malmö ek. för.

37.Avslutning

De motioner som alltså måste flyttas upp i dagordningen är;
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
---- MOTION #53 (Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll)
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
---- MOTION #61 (Innehåll i röstlängd specificeras)
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare)
8. Fastställande av dagordning
11.Revisorernas berättelse
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag)
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket)
15.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
---- MOTION #71 (Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande)
---- MOTION #140 (Svar på frågor om VD:ns löneavtal!)
16.Fastställande av medlemsavgift
17.Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
---- MOTION #75 (Arvoden ej i basbelopp)
---- MOTION #50 (Styrelse får ej föreslå arvode!)
---- MOTION #81 (Nyval av valberedning)
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning)
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt)
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas)
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda)
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt)
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete)
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp)
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning)
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.)
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.)
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen)
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.)
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda)
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare))
---- MOTION #84 (Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse)
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas)
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs)
18.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna)
19.Val av ordförande för ett år
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit)
20.Val av styrelseledamöter
---- MOTION #42 (IT-kompetens i HSB Malmös styrelse)
21.Val av styrelsesuppleanter
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år)
23.Val av revisorer
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor)
28.Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode)
30.Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond
---- MOTION #43 (Info om Arne Axrups stipendiefond)
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?

Dvs följande 33 motioner;
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode)
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen)
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.)
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.)
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete)
---- MOTION #42 (IT-kompetens i HSB Malmös styrelse)
---- MOTION #43 (Info om Arne Axrups stipendiefond)
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond?
---- MOTION #50 (Styrelse får ej föreslå arvode!)
---- MOTION #53 (Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll)
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna)
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år)
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare))
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas)
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit)
---- MOTION #61 (Innehåll i röstlängd specificeras)
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare)
---- MOTION #71 (Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande)
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag)
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket)
---- MOTION #75 (Arvoden ej i basbelopp)
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning)
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt)
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp)
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas)
---- MOTION #81 (Nyval av valberedning)
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode - retroaktivt)
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning)
---- MOTION #84 (Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse)
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs)
---- MOTION #140 (Svar på frågor om VD:ns löneavtal!)
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.)
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda)
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda)
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor)
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-02-09 klockan 20:38.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Uppmaning till all media stephan Bostadsrättsforum 11 2011-11-20 23:06
Ombildningar av hyresrätter till brf stephan Ombildning av hyresrätt - Kooperativ hyresrätt - Ägarlägenheter 2 2008-03-21 12:55Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:29.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare