Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-03-26, 22:21
Kenneth Sundman Kenneth Sundman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 4
Standard Städning - Kan styrelsen tvinga medlemmar att delta? - Självförvaltning i brf

Rubrik: Trappstädning

Jag har en fråga. Kan styrelsen bestämma ett städschema som läggs ut på de boende?

Jag fick en 28% höjning på hyran f.o.m 1/1-08 och tycker att en del av min hyresavgift bör läggas på denna service. Vår förening är ny så drömkalkylen byggherren gjorde visste ju alla att den inte skulle hålla, men kan styrelsen göra så här?

Jag har dålig rygg och tänker inte sopa, torka golv i vårt hus. Jag kommer ligga flera veckor efter detta. Nu skriver styrelsen att man kan byta bort sin månad med någon annan i huset, men vad hjälper det mig? Då får jag ju städa nån annan månad istället.

Var kan jag hitta svaret på detta?

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 13:50.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-03-27, 00:02
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Städning i brf

Svaret är ett mycket klart nej.

Det finns möjligheter för en förening/styrelse att föreslå städning, trädgårdsskötsel m.m i en förening.
Men då ska det belönas med tillexempel avdrag på avgiften.

Detta var idén med bostadsrätter för "100" år sedan. Nu blev det inte så.

Idag gäller att ingen förening/styrelse kan tvinga någon medlem att utföra något som redan ingår i avgiften.

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 13:51.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-03-27, 00:19
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... En medlem kan aldrig tvingas att städa e.dyl.

Att en styrelse inte kan tvinga någon medlem att delta i städning eller dylikt står bortom allt tvivel. I denna fråga är alla experter inom området ovanligt överens. Det är inte ens något en stämma kan ta beslut om.

Och den som inte deltar i arbetet inom föreningen kan inte få något "straff" för detta.

Däremot ställer jag mig tveksam till om det är möjligt att de medlemmar som deltar i städning, trädgårdsarbete eller annat kan få avdrag (eller pengar eller ens presenter) som tack för deras bidrag. Förmodligen går detta om ett majoritetsbeslut om att så ska ske tas på en stämma. Annars inte. Det blir ju ett arvode/ersättning för en begränsad insats, och arvoden/ersättningar ska alltid stämman besluta om.

Dessutom måste då tydlig information om detta gå ut till samtliga medlemmar, om styrelsen vill vara på den säkra sidan.


Frågor och svar om arbetsplikt vid föreningens städdag och avgift för städning

1. Arbetsplikt vid föreningens städdagar?

Fråga: I vår bostadsrättsförening har vi städdagar på vår och höst.
För de medlemmar som inte är med lägger styrelsen till 1.200 kr per år på årsavgiften om man inte deltar på vår- och höststädningen.
Är detta förfarande tillåtet i en bostadsrättsförening?

Svar: Föreningen kan inte tvinga bostadsrättshavare att delta i städdagar och har inte heller rätt att ta ut ersättning av de medlemmar som väljer att inte delta.

Bostadsrättsföreningen svarar för det yttre underhållet, där det bland annat ingår städning av det slag som du tar upp.


2. Avgift för städning av tvättstuga

Fråga: I vår förening har vi medlemmar som struntar i att göra rent efter sig i tvättstugan. Vi tycker att föreningen ska ta ut en avgift för de hushåll som inte tar sitt ansvar (som endast krävs om där är mycket smutsigt).
Är det tillåtet?

Svar: I bostadsrättsföreningar tillämpas den så kallade självkostnadsprincipen. Detta innebär att föreningen genom medlemmarna - bostadsrättshavarna - ska få kostnadstäckning för såväl kapitalkostnader som drifts- och underhållskostnader, som t ex städning av tvättstugan. Årsavgiften ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen.

Föreningen får också ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift om det anges i stadgarna.

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall utföra enligt bostadsrättslagen eller annan lagbestämmelse. Detta framgår av bostadsrättslagen och HSB:s normalstadgar. Vissa serviceavgifter är dock tillåtna.

Detta innebär att det inte är tillåtet att ha en fast avgift som debiteras bostadsrättshavarna när tvättstugan är dåligt städad.

Rent generellt kan tilläggas att det är viktigt att bostadsrättsföreningen har klara och tydliga regler för hur tvättstugan ska skötas av de bostadsrättshavare som nyttjar den.


Se även följande inlägg;

Vår- och höststädning
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-03 klockan 16:48.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-03-27, 08:55
schrapets avatar
schrapet schrapet är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Värmland
Inlägg: 307
Glad Trapphusstädning

För drygt 14 år sedan beslutade vår styrelse att säga upp städavtalet med Riksbyggen i ett försök att rädda föreningens ekonomin. Alla fick städa efter ett visst städschema. Riksbyggen protesterade och vissa äldre klagade på att vara halt och lytt. Sedan löste de problemet med att betala någon för att göra jobbet. Egen trapphusstädning hade föreningen i 12 år tills ekonomin var såpass bra att styrelsen ansåg att föreningen hade råd med trapphusstädning igen./SP
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-03-27, 10:26
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Det finns förslag på att det bör gå att ändra stadgarna så att beräkningen av avgiften kan ta hänsyn till medlemmarnas insatser vid förvaltning. Men det bygger på att uppgifterna av sådant slag att folk i allmänhet kan klara av att utföra dem - dvs ganska enkla. Det har såvitt jag vet aldrig prövats av domstol dock.

Annars är det inte möjligt att införa arbetsplikt för medlemmarna och således heller inte ta ut någon straffavgift. Man har bara två skyldigheter, betala årsavgiften i tid samt inte störa (följa stadgarna).
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-03-27, 21:59
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Ersättning till dem som deltar i självförvaltning?

Så här svarar HSB på frågan om ifall ersättning kan utgå till de som frivilligt deltar i det som är föreningens ansvar angående underhållet av fastigheten.

Föreningen kan välja att ge de medlemmar som arbetar med föreningens yttre underhåll en skattefri ersättning, så kallad självförvaltning. För att ersättningen ska vara skattefri ska den ges till alla som deltar i självförvaltningen och inte utifrån arbetsinsatsen. Ersättningen till dem som anmält sig ska motsvara den summa föreningen tjänar in på att inte behöva köpa in tjänsterna.

Det ska vara frågan om enklare arbete som alla som vill kan delta i, t.ex. trappstädning och trädgårdsskötsel.

Det är alltså vad HSB säger, men det är absolut ingen garanti för att det är helt rätt.

Ersättning till medlemmar ska maximalt motsvara vad det kostar att köpa in tjänsten
Bl.a. så tror jag det är fel att ersättningen ska motsvara den summa föreningen tjänar in på att slippa behöva köpa in tjänsterna. Det ska snarare vara att summan maximalt ska uppgå till denna "besparing".

Hur detta ska beräknas är omöjligt att säga, och vem ska avgöra detta?

Enda möjligheten är att styrelsen begär in en en offert från minst tre leverantörer och sedan erbjuder medlemmarna att göra arbetet exakt enligt offerten.

Behövs stämmobeslut?
Sedan säger HSB inget om ifall stämmobeslut krävs för att ersättning ska kunna utgå. Som jag nämnt så är denna ersättning att betrakta som ett arvode precis som alla övriga arvoden. Sedan kan man kanske tycka att eftersom styrelsen svarar för förvaltningen så bör en styrelse vara fri att kunna ta ett dylikt beslut.

Exakt vad som gäller avseende ersättningen till de som deltar får nog bedömas från fall till fall eftersom ett tydligt regelverk saknas för detta.

Alla måste tillfrågas!
Sedan säger HSB inte heller något om den viktiga frågan hur medlemmarna ska tillfrågas om bidrag till förvaltningsarbetet. Jag är väldigt säker på att styrelsen är skyldig att tillfråga samtliga medlemmar på ett tydligt sätt (enligt likabehandlingsprincipen). En styrelse kan inte plocka ut några favoriter i föreningen som erbjuds att göra sig en extra hacka.

Det går aldrig att bötfälla en medlem!
Jag kan notera att HSB än en gång på denna mycket vanligt förekommande fråga understryker att det inte går att bötfälla någon medlem som inte frivilligt deltar i självförvaltningen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-06 klockan 00:26.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-03-27, 22:42
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Trappstädning i bostadsrättsförening - hjälpa till med sysslor

Jag håller med alla andras svar här (avgiften kan man inte sänka/höja). Jag vill också tillägga att styrelsen försöker rädda föreningens ekonomi, vilket också är din ekonomi.

Du kanske kan förklara till styrelsen att du inte kan städa, men att du kan hjälpa till med nåt annat, kanske dela ut infobladet (om ni har ett sådant), eller måla om en bänk eller hjälpa till med din expertis (har du ett yrke, kunskap som kan vara till nytta i föreningen?).
Får hoppas att styrelsen accepterar din hjälp.

Du har också rätt att inte hjälpa med nåt alls, men det är inte schyst mot de andra i föreningen.

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 13:56.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-03-28, 07:42
Kenneth Sundman Kenneth Sundman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 4
Standard Skyldig att hjälpa till i brf?

Jag tackar för alla svar, väldigt klart och tydligt, (ett grymt bra forum, tackar).

Det är inte så att jag vägrar gör något för föreningen. Jag har jobbat i föreningsliv över 10 år tidigare och är också egen företagare sedan 15 år, så "att ställa upp" ligger för mig. Men det är så att för snart två år sedan så var jag en av de drivande i huset, innan styrelsen var tillsatt.

Flera av oss fick uppdrag angående, förvaltningsfrågan inkl städning, vem skulle måla P-platserna osv. Jag tog fram två offerter och "någon" tyckte då att det var dyrt. Ja förvaltning kostar pengar, men om Hilda 87 år halkar utanför entrén pga dålig snöröjning så blir styrelsen ansvarig, det är därför man lejer bort denna typer av tjänster. Nu så fick jag en höjning på 28% så då tycker jag rent principiellt att det måste täcka detta, annars höj igen då.

Jag har dålig rygg så jag tänker inte städa, jag anser att jag betalar för detta. Vi har även en äldre dam i huset 75 år, samt en kille i rullstol????? Fattar ni.

Jag förstår kanske välmeningen i detta från styrelsen men motsätter mig hela tanken, många kockar syndromet. sen är det också konstigt att styrelse medlemmarna fått sina städmånader förlagda på sommaren.

Jag vill ha nåt på pränt i detta forum som jag kan skriva ut och bara lägga fram, eller ut i deras brevlåda. Finns det nån vänlig själ som har en bra formulering?

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 13:58.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-03-28, 07:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Cool Schysst?

Naturligtvis ska var och en i en bostadsrättsförening dra sitt strå till stacken i den mån det är möjligt, men kan man inte så kan man inte. Och vill man inte så vill man inte. Detta ska såväl styrelsen som övriga medlemmar ha full respekt för.

Francois, när du säger att det inte är schysst mot de andra att inte hjälpa till så håller jag inte med. Det är en av grundstenarna i en demokratisk miljö att man själv får bestämma över sitt eget liv så långt det är möjligt. Det finns inget regelverk som ens antyder om ens skyldighet att hjälpa till med självförvaltningen, och det är dessutom bekräftat att någon sådan skyldighet inte finns.

Om man inte vill eller kan hjälpa till så ska man inte ens behöva uppge något skäl för detta. Man ska inte behöva känna skuld för att man inte kan eller inte har tid att hjälpa till. Det skulle inte vara schysst av styrelse eller övriga medlemmar om de ger någon skuldkänslor för detta.

Det är inte heller schysst av en styrelse att lura medlemmarna till att tro att de är skyldiga att bidra med arbete om styrelsen begär detta. Om styrelsen ber om hjälp så måste styrelsen också vara tydlig med att det är en önskan och inte ett krav!

Däremot så måste man vara införstådd med att det som måste göras i en brf måste göras. Om självförvaltningen genomförs och utförs på ett demokratiskt sätt så får man vara beredd på att de som bidrar med hjälp får kompensation på något sätt via föreningens pengar för det arbete de lägger ner.

I min brf så kontaktade styrelsen några av sina allierade i föreningen som fick hjälpa till med ett begränsat trädgårdsarbete och sedan fick de presenter som tack för detta. Men jag och de flesta andra fick ingen förfrågan om vi ville hjälpa till. Jag anser att det absolut inte får gå till så här! Enda anledningen till att detta någonsin upptäcktes var att jag ifrågasatte några luddiga poster i årsredovisningen.

Kenneth, du kan klippa och klistra från de inlägg som skrivits under detta ämne men personligen tycker jag att du bara ska ge styrelsen en skrivelse där det bara står att du gärna skulle ha hjälpt till om du kunnat, men tyvärr har du inte möjlighet till detta pga din dåliga rygg. Kort men vänligt. Det räcker gott.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-03-28 klockan 08:04. Anledning: Lagt till tips om skrivelse till styrelsen
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-03-29, 09:21
Kenneth Sundman Kenneth Sundman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 4
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Kenneth, du kan klippa och klistra från de inlägg som skrivits under detta ämne men personligen tycker jag att du bara ska ge styrelsen en skrivelse där det bara står att du gärna skulle ha hjälpt till om du kunnat, men tyvärr har du inte möjlighet till detta pga din dåliga rygg. Kort men vänligt. Det räcker gott.
Jag gör nog så.....tackar.

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 13:59.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Särskild avgift för städning i brf? - Självförvaltning Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2023-01-24 14:44
Städning i en liten brf - Självförvaltning höggeröd Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-11-02 20:05
Revisor, delta i Fastighetsbesiktning? guben Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2010-12-29 23:28
Alla medlemmar i styrelsen? TEK Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2009-12-08 20:58
Suppleant i brf delta i styrelsearbete? Gösta Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 6 2009-09-13 08:41Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare