Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2011-05-06, 21:44
sameman sameman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2009
Inlägg: 6
Olycklig Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant

Jag sitter i valberedningen och det är snart stämma. Då kommer en styrelseledamot hem till och lämnar en specifikation över olika arvoden och ersättningar. Denne påstår att det är valberedningen som ska lägga fram förslag på arvodesbelopp för ordförande, ledamot, suppleant osv.

Jag har ingen aning själv över vad som är rimliga belopp, har helt enkelt inte den kunskapen.

Är det inte styrelsens uppgift att fixa det själva?

Denna person påstår sig ha frågat HSB och hävdar, med stöd från dem, att det är valberedningens uppgift. Jag har läst på andra ställen tex www.bobattre.se att det är styrelsens bord, därför har jag sagt nej till detta.

Gör jag fel?


Styrelseledamoten påstår vidare att man inte kan lämna förslag till att utse suppleanter längre tid än ett år. Hur ligger det till med den saken?


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken)
Riktlinjer för valberedning - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse

Senast redigerad av Admin: 2012-06-02 klockan 11:44. Anledning: Lagt till länkar med information om valberedningen i en brf
Svara med citat
  #2  
Gammal 2011-05-06, 22:33
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard valberedningsuppgifter

Citat:
Ursprungligen skrivet av sameman Visa inlägg
Då kommer en styrelseledamot hem till och lämnar en specifikation över olika arvoden och ersättningar. Denne påstår att det är valberedningen som ska lägga fram förslag på arvodesbelopp för ordförande, ledamot, suppleant osv.
Lämnar han specifikation på belopp?
Visst kan valberedning på en stämma lägga förslag på vad styrelsen ska få för arvoden, men det ska t ex vara baserat på intervjuer med styrelsen vilket arbete och tid de lägger ner på sitt uppdrag.

Ledamoten som kommer till dig vill väl bara ha samvetslenade att ni i valberedningen lägger fram styrelsens förslag.

Suppleanter finns ingen anledning att föreslå mer än ett årsperioder.

Lycka till i det svåra att sitta i en valberedning i en bostadsrättsförening.

Får ni själv arvode? Om inte vore det lämpligt att föreslå stämman besluta om valberedningsarvode.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:53.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2011-05-06, 23:09
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard

Valberedningens uppgift är att bereda val, inte att bereda arvodesstorlekar. Arvoden får stämman besluta utan valberedningens tyckande.

Jag håller med tette om tänkbart motiv hos styrelseledamoten.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2011-05-07, 07:48
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Jag misstänker att lappen som styrelseledamoten kom med innehåller de arvoden som de har idag ?

Så som påpekats tidigare, stämman beslutar om arvodet och det är fritt fram att diskutera detta under stämman. Det ligger alltså inte på valberedningens bord att ta fram förslag.


Vad gäller längden som en suppleant får väljas på kan detta finnas reglerat i era stadgar.
Annars gäller LEF
6 kap. : 1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt.
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval förrättas.
Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar gälla även suppleanter.
Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Lag (2008:15).


Alltså på en maximal tid av 4 år.
Så visst går det om det inte står annat i stadgarna.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2011-05-07, 10:33
sameman sameman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2009
Inlägg: 6
Standard

TACK ALLA NI SOM SVARAT, speciellt när jag får en hänvisning till någon form av lagtext så känner jag att jag får tyngd i mina argument.

Jag var inne på HSB:s hemsida och gjorde en sökning och fann följande : http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.4997...lberedning.pdf

Där kan man under punkt 3.2 sid 2 läsa texten "Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat på ordförande och övriga ledamöter ..."

Nu kan man undra vad detta är för slags dokument, som för övrigt ser ut att vara odaterat, och om det kan vara detta grannen (styrelseledamoten), eller för övrigt HSB, hänvisar till?

I vår förenings stadgar, Brf Lundens stadgar, står det;

Valberedning

§16
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen.
Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Om det finns några övriga reglerade lagtexter som en valberedare ska förhålla sig vore det intressant att veta. Finns det sådana ?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:57.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2011-09-05, 22:13
Robarbs avatar
Robarb Robarb är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Rönninge
Inlägg: 155
Skicka ett meddelande via Skype™ till Robarb
Standard Styrelsearvoden

Det känns som om jag skrivit om detta tidigare, men det skadar inte att upprepa sig lite. Repetition är kunskapens moder.

Inom vår förening, Brf Rönnigeborg, Salem har ett system tillämpats under de år som föreningen varit igång, dvs. sedan 1969, att valberedningen ansvarat för att lämna förslag till föreningsstämman om vilka arvoden som skall utgå till förtroendevalda ledamöter. Sedan 1983 har belopp fastställts för respektive typ av ledamöter som sedan omräknas i förhållande till förändringen i KPI med januari 1983 som bastal och varje års januari index som omräkningstal. För åren 2007-2010 så hade stämman beslutat enligt de regler som fastställdes 1983.

Trots detta så beslutade vår styrelse att tilldela sig en lön utöver arvoden för åren 2007 - 2010 utan godkännande av vare sig valberedningen eller föreningsstämman. När jag påtalade detta så steg en av våra förtroendevalda revisorer upp och påstod att styrelsen ägde den rätten trots att det tydligt framgår av föreningsstadgan hur arvoden skall fastställas.

Denne revisor förde således föreningsstämman bakom ljuset. Den andre förtroendevalde revisorn och den auktoriserade revisorn Marie Nordlander från Parameter Revision AB höll med om att det var rätt av styrelsen att uttaga en lön utöver arvoden med ca 550 Kkr per år.

Som jag tidigare nämnt så har en polisanmälan inlämnats om trolöshet mot huvudman där styrelsen och de förtrondevalda revisorerna är anmälda. Dock har vare sig polis eller åklagare besvärat sig med att vare sig bekräfta mottagandet av polisanmälan eller fört ärendet till rättslig prövning. De har endast meddelat styrelsen att det saknas erfordelrliga bevis, varför förundersökningen lagts ner. Att inte ens kontakta anmälaren visar på en grundläggande brist i ärendehanteringen från dessa myndigheters sida. En JO-anmälan är på väg för att påtala bristerna.

Inte nog med detta, våra förtroendevalada revisorer har i ett förslag till föreningsstämman innevarande år, föreslagit att det är revisorerna som skall föreslå både arvoden och lönenivån till de förtroendevalda ledamöterna. Det saknas en grundläggande insikt hos dessa revisorer vad deras uppdrag är, dvs. att bevaka medlemmarans intressen vid sin granskning av styrelsens verksamhet. En mer utpräglad korruption får man nog söka efter. Allt i förhållande till persepektivet förståss. Enron-skandalen i USA är likvärdig detta.

Så vilka system man än bestämmer sig för via stadgar eller stämmor, så är det till syvende og sist tillämpningen som är avgörande om det blir rätt. Korruption och vilseledande revisorer finns det alltid någonstans.
__________________
-Den som innehar makten och härligheten
befinner sig långt från ärligheten.
-The differens between geneality and stupidity is that geneality has its limit.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:59.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2011-09-05, 22:17
Robarbs avatar
Robarb Robarb är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Rönninge
Inlägg: 155
Skicka ett meddelande via Skype™ till Robarb
Standard Styrelsearvoden

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Valberedningens uppgift är att bereda val, inte att bereda arvodesstorlekar. Arvoden får stämman besluta utan valberedningens tyckande.

Jag håller med tette om tänkbart motiv hos styrelseledamoten.
Om man inte utnyttjar valberedningen att föreslå förtroendemanna-arvoden och föreningen är så pass stor att flera organ kan tillsättas, så bör en arvodesberedning tillsättas av föreningsstämman. Det får inte vara så att styrelsen själv föreslår nivån på arvodena eller att revisorerna gör det.
__________________
-Den som innehar makten och härligheten
befinner sig långt från ärligheten.
-The differens between geneality and stupidity is that geneality has its limit.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-12 klockan 14:59.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2011-09-06, 09:29
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Valberedningens uppgift är förutom att förbereda valen genom att lägga fram förlag till stämman, även att föreslå arvoden.

Men tänk lite nu! HSB m fl organisationer lägger mycket krut på att lära ut hur föreningens olika roller ska spelas. Gott så, förenings- och demokratins spelregler är inte längre allmänkunskap, så visst kan det finnas behov av detta till en viss gräns.

Men det gagnar inte föreningen och dess medlemmar att en valberedare blir tillslängd en arvodeslista som han uppmanas att föredra inför stämman bara för "att det ska vara så".

Nä, flytta fokus, och jobba istället med de viktiga frågorna. Öka engangemanget, disskutera strategi mm.

Drakarna har lyckats bra. Istället för att driva sina föreningar till bättre ekonomi, ökat inflytande och i förlängningen billigare boende, så är landets brf: ar upptagna med att skriva korrekta protokoll!!

Det spelar f-n ingen roll vem som föreslår arvoden. Styrelsen, valberedningen eller Greta Garbo. Det avgörande och viktiga är att det är stämman som FASTSTÄLLER nivån, och att revisorerna sedan kontrollerar att detta efterföljs.

Till TS: Ställ dig upp på stämman och säg som det är, du saknar underlag för att kunna bedömma rimliga arvoden. Släpp disskussionen fri i stämman. Gå till beslut. Klart.

Robarb: Få iväg den där JO-anmälan nu. Ska bli mycket intressant att följa. Vår poliskår är helt enkelt alldeles för lata. Här, som i många andra fall, finns bevis i överflöd, och ändå förhalas det hela tills preskribitionstiden löpt ut. Gå till media. Låt dig höras.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hur mycket tid ska man lägga på styrelsearbete i brf? Stefano Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2009-09-02 20:30
Utbudet i april på stabil nivå Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-05-06 01:17
Styrelsens rätt att lägga sig i andrahandsuthyrning i brf Peter B Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-05-04 15:58
Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig tractors Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2009-01-25 13:57
Nivå på arvoden för styrelse? nyombildad Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2008-04-19 23:21Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:52.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare