Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-05-15, 00:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Arg HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD

HSB Malmös årsstämma 2008, som så här långt varat under 2 dagar, kan närmast beskrivas som en parodi på stämma. Motionerna, som huvudsakligen tillkommit pga att HSB Malmös styrelse inte svarar på frågor, har inte behandlats med respekt och på ett seriöst sätt, enligt styrelsens skriftliga löften om detta. Nästan alla motioner har bara besvarats med ”Anse besvarad”, helt i strid med HSB Riksförbunds definition av när denna formulering kan användas. Nästan inga av styrelsens svar har ens med yrkandena att göra. Ändå är det ingen fullmäktige som kritiserar styrelsens undermåliga behandling av motionerna eller ens ifrågasätter varför styrelsen inte tillsatt en arbetsgrupp för att behandla och utreda motionerna. Styrelsens representant, avgående ledamot Henric Lellky, läser bara styrelsens intetsägande svar innantill (för motionären gäller emellertid ett annat regelverk). Det är allt han gör! Resten av styrelsen vågar inte säga något. På årsstämman upprepar HSB Malmös styrelse bara samma sak hela tiden, som en upphakad vinylskiva, och vägrar besvara en enda fråga, varken de frågor som ställts i motionerna eller kompletterande frågor som ställs på stämman (i strid mot föreningslagen 7 kap 11 §). Därigenom tas varje möjlighet till att argumentera, och få fram sanningen, effektivt bort. Styrelsen har inga argument och väljer i stället total tystnad. Är detta demokrati enligt HSB?

Som motionär och engagerad medlem får jag höra mängder med hatyttringar från fullmäktige! T.ex. barnsliga uttalanden som att motionsrätten borde ersättas med årskort på Friskis och Svettis, och att jag är respektlös mot organisationen för att jag under ett år lagt ner en stor del av min fritid på att sammanställa många för HSB Malmös medlemmar mycket viktiga motioner. Att styrelsen inte svarar på frågor är tydligen inte respektlöst mot medlemmarna.

Nästan alla motioner går enbart ut på att öka engagemanget och förbättra demokratin. HSB Malmös styrelse har nu klart och tydligt i sina svar visat att de tagit ställning mot att HSB demokratiseras och att medlemmarna engageras och involveras i verksamheten. Förutom att denna maktfullkomliga styrelse nu visat att de inte vill att medlemmarna ska vara delaktiga iden kooperativa verksamheten så står det också klart att styrelsen inte vill att medlemmarna ska ha några rättigheter. Detta stöds av fullmäktige. Varje röst för styrelsens omotiverade ”förslag” är därför en röst mot bl.a. demokrati och öppenhet, och mot HSB Malmös 42.000 medlemmar. Fullmäktige röstade mot samtliga 42 första motioner och det står nu klart att de har för avsikt att rösta ner varenda motion oavsett vad motionen handlar om och oavsett hur bra den är. När jag påpekar för fullmäktige att de inte ska rösta ”mot motionären”, utan att de ska rösta enligt vad som är bäst för de medlemmar som fullmäktige är satta att representera, så bemöts detta med stor irritation. Vad som gör situationen särskilt allvarlig är att fullmäktige nu kanske tror att de kan behandla medlemmarna lika illa som HSB Malmös styrelse gör. Det riskerar att dra tillbaka utvecklingen till medeltiden.

Andra delen av stämman avslutades med att en fullmäktigeledamot hånfullt frågar mig; ”Har du lärt dig något?”. Han menade att i princip ingen hade röstat enligt motionerna och även alla övriga motioner kommer att röstas ner oavsett vad de handlar om. Jag kunde lika gärna dra tillbaka alla motioner och glömma att någonsin skriva en motion i framtiden.

Den fråga som väckte störst engagemang på årsstämman var att se till så att jag inte blev 6:e ersättare till ombud för HSB Riksförbund, där 7 ordinarie valts för att en av dessa ska åka till HSB Riksförbunds årsstämma. Trots att jag var sist i ordningen och följaktligen aldrig någonsin skulle ha en möjlighet att träda in som ordinarie så var det viktigare för stämman att denna 6:e plats skulle vara vakant än att jag skulle väljas in. Det är ett exempel på vilka extrema uttryck som inställningen hos dessa fullmäktige tar.

Det är här viktigt att känna till att styrelsen före årsstämman på ett styrelsemöte enats om att inte avslöja styrelsens inställning i frågan om motionärer ska ha yttranderätt. Bara detta säger en hel del om hur styrelsen resonerar.

När man analyserar detta så kan man bara komma fram till att engagemang inte uppskattas och att det är en särbehandling inom HSB Malmö som inte hör hemma i en kooperativ organisation. Visst, HSB Malmös styrelse i samarbete med fullmäktige har kanske lyckats stoppa motioner från att skrivas i framtiden, men frågan är vad medlemmarna vunnit på detta?

Jag vill uppmana alla förnuftiga fullmäktigeledamöter att komma till fortsättningen av stämman den 18:e maj 09.00 (Malmömässan). Kanske det kan påverka resultatet så att HSB Malmös 42.000 medlemmar inte behöver drabbas så hårt? Jag hoppas också att så många som möjligt av HSB Malmös medlemmar dyker upp på stämman (öppen för alla, även icke-medlemmar) så att fler kan få uppleva hur det går till på HSB-stämmor.

Se även;
Är HSB Malmö en demokratisk organisation?

Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö
HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna
Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern
Har du lärt dig något?
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö

Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna!
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB

Hur behandlas motioner?

HSB Malmös valberedning - Frågor
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning
HSB Malmö - Korrupt valberedning
HSB Malmö - Ny styrelseordförande!

Handlingar till årsstämman

HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma

Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla!
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

HSB - (MIss)Nöjd-kund-index

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja!

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de?

Oärligheten lyser igenom
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen

Yttranderätt enligt HSB Riksförbund
Ingen yttranderätt för egna motioner!

Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB
Bristen på öppenhet inom HSB
Insynsskyddat HSB

Utträde ur HSB Riksförbund

HSB:s viktigaste fråga enligt HSB
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-05-21 klockan 14:44.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-05-20, 19:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Svar i SKD på ovanstående insändare

Föregående inlägg är till större delen vad jag skickat in till Skånska Dagbladet i form av en insändare. Redan nästa dag var det svar från fullmäktige i HSB Malmö, och det lyder som följer.


HSB Malmö behöver arbetsro

Stämma. I en insändare 2008-05-14 påstår motionären att HSB Malmös årsstämma 2008 ”närmast kan liknas vid en parodi” – ett påstående som han grundar på att av hans 192 motioner har hittills 42 avslagits eller ansetts besvarade i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Fullmäktige har hittills, med förkrossande majoritet, följt styrelsens rekommendationer,

HSB Malmös årsstämma har pågått under en heldag och en kväll. Två dagar var beräknade. Ytterliggare – minst – en heldag kommer att behövas för den händelse att motionärens återstående 150 motioner skall behandlas på sätt som skedde vid föregående stämmotillfälle. Förhoppningsvis tillser en majoritet av fullmäktige att så inte blir fallet!

Fullmäktige , som består av valda ombud från HSB Malmös bostadsrättsföreningar samt från bospargruppen, är valda i demokratisk ordning. Dessa har rätt att inlämna motioner och har också gjort detta. Medlem i HSB Malmö har också rätt att till årsstämman inlämna motion oaktat att vederbörande inte är fullmäktig. Detta har motionären utnyttjat – missbrukat – i en omfattning som under HSB Malmös drygt 80-åriga verksamhet saknar motstycke. Sättet att skriva är dessutom i vissa fall kränkande och nedvärderande i förhållande till både personal och styrelse. Detta har observerats och är en bidragande orsak till att motionärens försök att påverka organisationen får en för honom själv motsatt effekt.

Det som hittills avverkats visar på HSB-organisationens styrka. Majoriteten av fullmäktige upplever inte varken sig sättet att skriva eller omfattningen av de inlämnade förslagen som seriösa. Därav det kompakta avståndstagandet inte bara från hans motioner utan även i förhållande till hans person. Han berör själv detta i sin insändare. ”Som motionär och engagerad medlem får jag höra många hatyttringar från fullmäktige!”. Mot slutet av senaste stämmodagen fick motionären frågan ”Har du lärt Dig något av detta?” – en i sammanhanget högst påkallad fråga. Av hans insändare, liksom av det han skriver på sin hemsida på webben, framgår att så inte är fallet.

HSB-stämman fortsätter på söndag. Viktiga frågor finns på dagordningen.

Vi är övertygade att motionärens uppmaning i slutet av insändaren vinner gehör, nämligen att ”alla förnuftiga fullmäktigeledamöter kommer till stämman den 18 maj klockan 9.00”.

Majoriteten av dessa fullmäktigeledamöter kommer att se till att den fortsatta stämman får ett värdigt förlopp. Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte!

Företaget behöver arbetsro för att betjäna merparten av de 42.000 medlemmarna

Sven-Erik Eliasson, Åke Persson,
fullmäktigeledamöter vid HSB Malmös årsstämma

Källa: Skånska Dagbladet 2008-05-15
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-08-01 klockan 07:02.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-05-20, 22:42
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard

"Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte!"

"Företaget behöver arbetsro för att betjäna merparten av de 42.000 medlemmarna"

Vad är detta?
Företag? Trodde att HSB var en medlemmsägd förening?
Kan man missbruka sitt medlemmskap genom att lämna in motioner?

Föreslår att HSB Sverige läggs ner!

HSB-fasoner genomsyrar hela Org.och har förlorat all sin legitimitet och trovärdighet.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-05-21, 06:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Arg Fullmäktigeledamöterna måste bytas ut!

Ja, det säger väl en del om fullmäktigeledamöterna när de inte känner till att HSB är en medlemsägd förening. Men det är som jag skrivit om tidigare, där HSB Malmö själv redovisar i årsredovisningen 2008 att de flesta bostadsrättsföreningars styrelseledamöter inte ens vet var HSB-ledamoten kommer från.

"Arbetsro"?
Det här med "arbetsro" är vad styrelsen alltid kör med när man inte vill reda ut eller ta tag i något av de problem som finns.

Jag vet inte vad andra tycker, men själv tycker jag inte det är rimligt att HSB Malmös styrelse ska ha arbetsro från att göra vad som måste göras inom HSB Malmö.

"Se framåt"?
Det annars vanligaste sättet för HSB Malmö att komma undan sitt ansvar och för att slippa lösa de fel och brister som finns i organisationen är att säga att nu ska vi "se framåt". Vi ska glömma allt som hänt och fästa blicken vid framtiden.

Hål lagas ej
Det är som att ett antal löpare som tävlar springer i en bana som går runt. På denna bana finns det en massa hål som löparna ramlar ner i. I stället för att laga hålen så ramlar löparna ner i hålen vid varje ny runda och varje ny dag.

Aldrig lösningar på problem
Jag vet inte hur många som noterat detta, men HSB Malmö presenterar sällan några lösningar på problem, brister och fel i organisationen (gäller kanske generellt inom HSB även om jag tror det är särskilt allvarligt för just HSB Malmö). Emellanåt säger HSB Malmö att man gjort något, men utan att definiera vad och/eller utan att någon kan kontrollera att det är sant.

"Sett över rutinerna"?
T.ex. så sa HSB Malmös styrelse efter fifflet i samband med Örbäck-affärerna att man sett över rutinerna så att liknande saker inte skulle kunna hända igen. Hur lång tid tog det innan liknande saker hände igen? Vi pratar inte om en tid i enhet av år, snarare i timmar eller kanske till och med i minuter.

Vad det var för åtgärder som HSB Malmö hävdat att de vidtagit avslöjades inte, men man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att styrelsen bara lurade medlemmarna.

NOLL MEDLEMSKONTROLL
Hade HSB Malmö sedan haft revisorer som reviderade HSB Malmö och som informerade medlemmarna så hade nog HSB Malmö blivit rejält chockade över vad som då skulle ha kommit fram.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-05-22 klockan 11:56.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-05-22, 09:24
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Mitt svar på Sven-Erik Eliassons och Åke Perssons angrepp mot mig i SKD

Med anledning av Sven-Erik Eliassons och Åke Perssons svar (080515) på min insändare i SKD så svarar jag följande.

Sanningen svider?

Som HSB Malmös fullmäktige Sven-Erik Eliasson (Brf Erikslust) och Åke Persson (f.d. revisor) skriver så har fullmäktige ”med förkrossande majoritet” avslagit alla motioner till årsstämman 2008. Mina och andras. Men tvärtemot till vad Sven-Erik Eliasson och Åke Persson anser så ser jag inte att det är något som precis är till fullmäktigeledamöternas fördel. Nästan alla mina motioner handlar om öppenhet, demokrati, medlemsinflytande, likabehandling och rättvisa, men det är tydligen inte något varken styrelse eller fullmäktigeledamöter vill ska införas i HSB. Jag fråntogs min yttranderätt och kunde därmed inte försvara motionerna. Mina motioner buntades ihop och avslogs i ett svep av fullmäktige efter yrkande av Sven-Erik Eliasson. Bara mina motioner! Inte övriga motionärers! Alltså en allvarlig särbehandling utöver total brist från fullmäktige på respekt för demokrati. Att Sven-Erik Eliasson och Åke Persson ser detta som ett ”värdigt förlopp” är bara ledsamt att höra.

Det ligger mycket hårt arbete bakom mina synnerligen seriösa motioner, som alla är till medlemmarnas bästa. Som en fullmäktige uttryckte det; ”Här kommer du och väcker oss!”.

Sven-Erik Eliasson & Åke Persson skriver ”Missbruk av medlemsdemokratin tolereras inte” om mina motioner. Nästan ingen av medlemmarnas representanter har någonsin skrivit en motion! Vidare så har styrelsen inte behandlat årets motioner seriöst och har i strid med lagen inte svarat på en enda fråga! Är inte det ett ”missbruk av demokratin” om något?

Sven-Erik Eliasson & Åke Persson säger att de anser att jag kränkt fullmäktige för att jag i motionerna upplyst om fullmäktigeledamöternas passivitet och att det ”bidragit” (läs: varit enda orsaken) till att motionerna avslagits. Skribenterna skriver även ”Det som hittills avverkats på årsstämman visar på HSB-organisationens styrka” och mina ”försök att påverka organisationen får en för honom själv motsatt effekt”. Jag arbetar för alla medlemmar, och det är tråkigt att fullmäktige inte sätter medlemmarnas bästa framför deras aversion gentemot mig. HSB:s ”styrka” att trycka ner engagerade medlemmar ser i alla fall inte jag som positivt. Fullmäktigeledamöterna har inga åsikter i sakfrågor. För dem handlar det bara om mig som person, och att de känner sig besvärade av att jag avslöjar sanningen. Vad som är bäst för medlemmarna har däremot ingen som helst relevans relevans för fullmäktige.

Sven-Erik Eliasson & Åke Persson skriver att styrelsen behöver arbetsro. Från vad? Tydligen behöver de inaktiva fullmäktigeledamöterna också ”arbetsro” med tanke på att de inte orkade ta ställning till de viktiga (t.o.m. enligt fullmäktige) motionerna.

Sven-Erik Eliasson & Åke Persson anser att Åke Perssons ”Har du lärt dig något?” var en ”högst påkallad” fråga till mig. Men vad vill de att jag ska ha lärt mig? Ja, jag har lärt mig att situationen inom HSB Malmö t.o.m. är värre än vad någon kunnat ana. Vad har Sven-Erik Eliasson och Åke Persson lärt sig? Det kan man verkligen undra, men som framgår av deras gemensamma insändare så har de inte tagit någon lärdom av något, i alla fall inte i positiv riktning.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-08-01 klockan 07:10.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-05-22, 12:06
Ove Mollvik Ove Mollvik är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Lidingö
Inlägg: 69
Cool Så här tar totalitära krafter över

Fenomenet har jag kunnat följa på nära håll från närmsta granne och kollega till rättsstatens högsta ansvariga. Alla har genom falska media och underrättelsetjänster fåtts till att skylla på varandra precis på samma sätt som vid föregående världskonflikter, kaos och krig. De nyrika överlevarna är sedan de som bäst förstått att rätta sig efter den hemliga ordningsmakt u p a som lyckades verka utan att synas från början.
Det är vare sig politik religion eller mänskliga konflikter det handlar om utan en självutvald elits anspråk på det finansiella monopolet i världen. Brittiska universitet finansierade genom slavarbete och i Cecil Rhodes anda fostrade den ägarmentalitet som fortfarande gäller. Elitkollektivisterna, som menar sig förstå allas vårt eget bästa bättre än någon enskild, vågar nu aldrig uttala sina innersta avsikter ens för varandra.
Vi får vara tacksamma för att en så högst hedervärd och kompetent rättshaverist som Admin orkar hålla detta forum öppet och att ännu inget ”virus” vågat angripa servern. I sex tidigare forum där vi kommit fram till avgörande frågor för rättsstaten påstås servern ha kraschat och inga tidigare inlägg går längre att återknyta till. Undan för undan försvinner även referenserna från Google Cachad.
Bankrättsföreningen som verkat i 10 år har just blockerats helt.
Ove Mollvik
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-05-22, 23:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Cool Att motionera är ett missbruk

Tack för ditt beröm, Ove. Detta forum är "ostoppbart"!

Här kommer fortsättningen på debatten i SKD, där nu Elvy Westerberg tillfört sina åsikter.

Motionären missbrukar sin motionsrätt

Svar på motionärens insändare i Skånska Dagbladet den 21 maj 2008.

Medlemmen i HSB har lagt ner ett oerhört arbete på att skriva nästan 200 motioner till årets stämma. Motionerna har behandlats på ett seriöst sätt av styrelsen och det stämmer inte som motionären skriver att frågorna inte besvarats. Motionären vill/kan dock inte förstå svaren. Ytterligare 19 motioner har inlämnats av andra motionärer.

Vi ägnade en hel söndag åt att behandla över 40 av motionärens motioner och var tvungna att behandla återstoden på ett mer schematiskt sätt för att få tid till övriga motionärers motioner och övriga ärenden. På dagordningen återstod på tredje dagens årsstämma också föreningens stadgar och kodstyrning för föreningarna. Sammanlagt har årets årsstämma pågått över 20 timmar en lördag och två söndagar under skicklig ledning av HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh med en förbundsjurist som sekreterare.
Också detta har borgat för en seriös årsstämma.

Motionären förstår uppenbarligen inte att han genom sin ordrikedom och sin oförmåga att begränsa sig till väsentligheter missbrukar sin motionsrätt och försvagar demokratin genom att viktiga frågor riskerar att inte hinna behandlas.

Elvy Westerberg,
Fullmäktigeledamot vid HSB:s årsstämma från Bosparfullmäktige

Källa: Skånska Dagbladet 2008-05-22
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-05-23 klockan 08:20.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-05-23, 07:57
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Träskallar

HSB:s fullmäktigeledamöter och styrelsen i HSB Malmö verkar med några få undantag vara träskallar som endast kan tänka steg 1.?

Gå på budbäraren och "hänga honom" gäller de allra flesta fullmäktigeledamöter, istället för att fråga sig hur HSB Malmö kan vara så korkade att de inte behandlat de omtalade motionerna på annat sätt.

HSB Malmö har visserligen "erkänt" att de inte är kapabla att behandla så många motioner som kom till stämman, men att sedan inte tänka steg 2 och 3 tyder på total handlingsförlamning.

Jag tror att en skolklass tillexempel på mellanstadiet skulle ha hanterat motionerna bättre.
Det skulle räcka med 2 timmars lärdom om regler för motionsbehandling, så skulle någon i klassen ha föreslagit att vi pratar med motionären innan stämman och löser en del av motionerna på ett vettigt sätt.

Men att HSB Malmö skulle komma på lösningen genom att prata och diskutera motioner med en medlem finns inte i deras värld.

Medlemmar skall betala sin medlemsavgift och därefter "hålla käftet" verkar vara parollen i deras värld.

Även "skall vi behöva göra något för arvodet" verkar gångbart i deras tänkesätt.

Byt ut packet och sätt in skolklassen.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-05-23, 09:07
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Till: Elvy Westerberg,
Fullmäktigeledamot vid HSB:s årsstämma från Bosparfullmäktige

Om styrelsen gjort sitt jobb hade den här situationen inte uppstått. Undermåligt förarbete ger nästan alltid dåligt resultat. Fråga en målare som inte sköter underarbetet när han skall måla en vägg eller en fönsterkarm.

Förutom att styrelsen har ett tungt ansvar för den uppkomna situationen så har fullmäktige ett minst lika tungt anvar som inte talar om för den styrelse man själva valt att den gjort ett dåligt jobb. I stället för att tänka med den del av kroppen som är avsedd att tänka med, huvudet, använder man den del som man sitter på när man agerar. Stackars HSB - medlemmar som genom detta agerade från styrelse och fullmäktige får betala ett pris i form av oreda, onödig arbetsbelastning och därmed högre avgifter.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-05-23, 10:32
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Vem är fullmäktige till för?

Svar på fullmäktigeledamot Elvy Westerbergs insändare i SKD 22/5 2008.

Egennytta eller medlemsnytta?

Det är märkligt hur många av fullmäktigeledamöterna koncentrerar sig på allt runtomkring, utom det som är av betydelse, dvs motionernas innehåll och vad som är bäst för HSB Malmös 42.000 medlemmar.

Hade det varit bättre om 42.000 medlemmar skrivit var sin motion än om en engagerad medlem skriver 178 väl genomtänkta och för medlemmarna – såväl som HSB Malmös framtid - ytterst viktiga motioner?

Att skriva motioner är att missbruka motionsrätten?
Varför är det ”missbruk” att engagera sig? Är det att missbruka sin motionsrätt att skriva motioner? Vad jag hört så har ingen – inte ens fullmäktigeledamöterna - haft något annat att säga om mina motioner än att de varit bra. Inte en enda motion har i sak kritiserats av en enda person. Därmed inte sagt att alla motioner är högprioriterade eller fullt ut kompletta, men det visar på att fullmäktiges kritik bara handlar om personfrågor och inte om sakfrågor eller medlemmarnas bästa.

HSB Malmös styrelse och t.f. VD har har under den senaste tiden löpande understrukit vikten av att skriva motioner. Men när det väl kommer till kritan så är det uppenbart att motioner inte uppskattas, i alla fall inte av styrelse och fullmäktige.

På vilket sätt har styrelsen behandlat motionerna seriöst?
Motionerna har behandlats på ett seriöst sätt av styrelsen och det stämmer inte som motionären skriver att frågorna inte besvarats”, skriver Elvy Westerberg.
På vilket sätt har motionerna behandlats seriöst av styrelsen?
- Endast en person har tagit fram styrelsens svar.
- Styrelsen har inte gjort någon utredning i en enda fråga!
- Styrelsen har inte haft kontakt med motionären med anledning av motionerna!
- Styrelsen har har inte diskuterat med motionären för att därmed reducera motionerna i antal!
- Styrelsen har inte besvarat motionerna!
- Styrelsens svar har vid nästan alla tillfällen inte ens haft med yrkandena att göra!
- Ingen motion har bifallits av styrelsen (en ”att-sats” har delvis bifallits)!

Vari ligger det seriösa här?

Kort och gott så har styrelsen inte gett fullmäktige det minsta underlag att ta beslut efter i en enda av de 178 motionerna (ej heller i de övriga).

Notera sedan att orsaken till motionernas uppkomst är att styrelsen under sin mandatperiod vägrat att besvara frågor och styrelsen har brustit i sitt ansvar genom att styrelsen inte genomfört självklara saker som det inte skulle behöva skrivas motioner om utifall att det funnits en fungerande styrelse!

Vilken fråga har besvarats?
Har jag fel i att inte en enda fråga besvarats? Då skulle det vara intressant att höra om det finns en enda person som kan nämna en enda av de frågor som jag ställt i motionerna eller på stämman som besvarats av styrelsen! Att påstå att jag inte vill/kan förstå svaren – som Elvy vill göra gällande är enbart löjeväckande. Det blir bara pinsamt att uttrycka sig på detta sätt när det är så helt uppenart att att styrelsen inte besvarat en enda fråga.

Är ingen behandling samma som en ”schematisk” behandling?
Fullmäktige var ”tvungna att behandla återstoden på ett mer schematiskt sätt för att få tid till övriga motionärers motioner och övriga ärenden”, skriver Elvy Westerberg.
Jag vet inte om det är att definera avslag av alla motioner i ett svep och utan diskussion som särskilt schematiskt. Sedan var inte skälet för denna odemokratiska behandling att få tid till övriga motionärers motioner och övriga ärenden. Övriga motionärers motioner behandlades förvisso en och en, men avslogs likväl. Och om det handlar om att ”få tid” till annat än mina motioner så kan väl fullmäktige skippa även andra punkter i dagordningen. Varför plocka bort just det som är av betydelse för medlemmarna? Ska inte medlemmarnas bästa få ta den tid det behöver ta?

”Bunta ihop och slå ihjäl dem”
Det är som Katten Georgs exempel där man kan fråga sig om Elvy & co tycker det varit ok att bunta ihop alla motioner om det t.ex. varit 1.000 medlemmar som skrivit motioner.
Den enda förklaringen till fullmäktigeledamöternas skrämmande särbehandling av mig ligger i att de upplever det besvärande att jag avslöjat sanningen om hur det går till på HSB Malmös årsstämmor.

Fullmäktige vet inte vad demokrati är!
Det är faktiskt skrämmande att upptäcka att fullmäktigeledamöterna är så okunniga att de inte ens vet vad demokrati är för något. Som Stephan nämner i ett annat inlägg så borde nog alla fullmäktigeledamöter gå en obligatorisk grundkurs i demokrati.

Motioner försvagar demokratin?
Motionären förstår uppenbarligen inte att han genom sin ordrikedom och sin oförmåga att begränsa sig till väsentligheter missbrukar sin motionsrätt och försvagar demokratin genom att viktiga frågor riskerar att inte hinna behandlas”, skriver Elvy Westerberg.
Här ser vi igen hur fullmäktigeledamöterna resonerar, där medlemmarnas bästa inte kommer i första hand. Är det ett missbruk av motionsrätt att engagera sig? Jag anser att demokrati, öppenhet och medlemsinflytande, ärlighet, rättvisa och likabehandling är väsentligt, och kan bara beklaga att fullmäktigeledamöterna inte är av samma åsikt.

De som försvagar demokratin är tyvärr fullmäktige – benämnda ”betonghäckar” av media och andra - genom att, på alla sätt som står dem till buds, försöka plocka bort möjligheter för medlemmar att påverka.

Fullmäktigeledamöterna skadar på detta sätt HSB Malmö och hela den kooperativa organisationen på ett synnerligen allvarligt sätt. Om inte medlemmarna nu börjar reagera på hur illa fullmäktigeledamöterna sköter sitt uppdrag så kommer det att drabba medlemmarna hårt.

Medlemmarna drabbas ekonomiskt !!!
Precis som Katten Georg säger i föregående inlägg så är det i slutänden alla HSB Malmös medlemmar som drabbas ekonomiskt av de okunniga fullmäktigeledamöternas bristande kunskaper, bristande engagemang och bristande intresse för de medlemmar de utsett sig själva till att representera.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-03-24 klockan 03:30.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-05-11 15:49
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008 Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-05-02 17:03
HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008. Goran Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-04-25 16:51
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-04-25 10:10
När måste styrelsen kalla till extra stämma? lee Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 8 2008-03-31 20:20Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:13.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare