Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-09-02, 11:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Bostadsombudsman, varför behövs det? - Hyresnämnden

Jag var igår på medling i hyresnämnden mellan mig och styrelsen i den brf där jag bor.

1. Först hade styrelsen ansökt om medling avseende ett krav från styrelsen specifikt för mig att lämna in våtrumsintyg efter badrumsrenovering.

Därefter lämnade jag in tre ansökningar om medling;
2. Styrelsen vägrar följa lagen och ta tag i störningsärende.
3. Styrelsen vägrar följa lagen och dela ut stämmoprotokoll.
4. Styrelsen vägrar svara på ärenden i föreningen / utdrag från styrelseprotokoll.

Ovanstående tre frågor har beskrivits närmare i trådarna;
- Medlem som hotar annan medlem
- Ansvar vid störningar - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig
- Styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB

Vad utgången av medlingen skulle bli var för mig given från början. Ingen skulle ge med sig.
Men för min egen del ville jag se om hyresnämnden var kapabel att hantera bostadsrättsfrågor.
Det visade sig tyvärr på ett mycket tydligt sätt att detta inte var något som hyresnämnden klarar av.

Ordförande vid medlingen i hyresnämnden, Malmö, var Paula Lundkvist.

Ordföranden ville avsluta mötet på några minuter och var från början till slut extremt partisk till brf-styrelsens fördel.
Jag misstänker att detta berodde på att motparten bestod av två styrelseledamöter plus HSB Malmös juridiska ombud, Josefine Persson.
Pga sina egna bristande kunskaper om vad som gällde så ville ordföranden därför göra det enkelt för sig och bara förlita sig till den sida som hade ett juridiskt ombud med sig.
Varför min motpart behövde bestå av två styrelseledamöter och ett dyrt juridiskt ombud, som inte tillförde något för någon, kan man undra.

1. MITT SVAR PÅ BRF-STYRELSENS KRAV PÅ VÅTRUMSINTYG
I frågan om styrelsens krav på våtrumsintyg så fick min motpart tala för sin sak, men jag skulle bara få svara "ja" eller "nej" på frågan om jag accepterade att lämna styrelsen ett våtrumsintyg.
Detta partiska förhållningssätt accepterades dock inte av mig. Jag förklarade i stället att mitt svar var beroende på några frågor som jag hade till min motpart, och som motparten försökt undvika att bemöta tidigare.
Mycket motvilligt lät ordföranden mig ställa en av de fem frågor jag hade (det var allt).

Brf-styrelsen hävdade på mötet, nu för första gången, att styrelsen beslutat "för många år sedan" att alla som gör om sina badrum skulle lämna våtrumsintyg.
Detta var naturligtvis en lögn, men oavsett vilket så är det inget styrelsen har rätt att ta beslut om, vilket hyresnämndens ordförande inte ville ta i beaktande eller ifrågasätta.

Styrelsen fortsatte att ljuga om att kravet på våtrumsintyg hade med fastighetsförsäkringen att göra.

Ordföranden valde att blint tro på allt styrelsen sa, och reagerade inte på att styrelsen varken tagit med sig styrelseprotokoll, med det påstådda beslutet, eller ens bevis på att detta var ett krav av det ej angivna försäkringsbolaget.
Ordföranden fann inget konstigt i att ingen medlemsinformation gått ut till medlemmarna om det som styrelsen nu plötsligt hävdade.
Ordföranden frågade inte ens på vilket konkret sätt våtrumsintyget hade med fastighetsförsäkringen att göra.
Ordföranden tyckte också att det var helt rätt av styrelsen att vända sig direkt till hyresnämnden i stället för att styrelsen i alla fall en enda gång kontaktade mig först i frågan.

Att brf-styrelsen inte med ett ord nämnt något i sin medlingsansökan att styrelsebeslut om våtrumsintyg tagits eller att det var ett försäkringskrav, var inte något som ordföranden ifrågasatte på något sätt.
Detta t.o.m. trots att jag specifikt, i mitt skriftliga svar, bett hyresnämnden att be styrelsen om utdrag från styrelsens protokoll om detta (vilket sedan brf-styrelsen läst, men utan att ta med sig ett utdrag på detta nu påstådda styrelsebeslut).
Brf-styrelsen hade inte uppgett något skäl överhuvudtaget till varför de ville ha ett våtrumsintyg från mig, men det var inget som hyresnämnden fann märkligt eller ville utreda/spinna vidare på.

Svårt att argumentera när bara den ena parten kan hävda precis vad som helst utan det minsta belägg för något och utan att ifrågasättas.
Vad är detta för medling?

2. ANSÖKAN OM MEDLING PGA ATT STYRELSEN EJ FÖLJER LAG AVSEENDE UTREDNING AV HOTELSER + KOMPLETTERING
I frågan om mitt krav på att styrelsen skulle ta tag i de hot jag utsätts för av annan medlem i föreningen så tog ordföranden inte heller där den minsta notis om vad som gällde enligt regelverken.
Hon bara tittade irriterat på mig och sa att det är väl "inte mer än rimligt" att jag gör som styrelsen krävt och först gör en polisanmälan av de hot jag utsätts för.
Mina argument hade hon inte ens läst och vad lag/stadgar/praxis (som jag hänvisat till) sa om detta ville hon inte ta någon hänsyn till.

OBS!
För de två resterande ansökningarna om medling (kvitterade av hyresnämnden) så visste hon inte ens om dessa, utan hävdade att allt hon hade var de två ärenden som tagits upp.
Om hyresnämnden ens brytt sig om att vidarebefordra min ansökning om medling avseende protokollutdrag till brf-styrelsen framgick inte (någon respons fick jag i alla fall inte, vilket hyresnämnden utlovat).

3. ANSÖKAN OM MEDLING DÄR STYRELSEN EJ FÖLJER STÄMMANS BESLUT + KOMPLETTERING
Till slut togs ändå frågan upp om att styrelsen inte delar ut stämmoprotokoll trots stämmobeslut om detta.
Hon började irriterat kräva bevis av mig för stämmobeslutet, trots att jag utförligt skrivit om detta i min ansökan om medling och detta sedan t.o.m. bekräftats - och ej motsagts - i styrelsens svar via ombudet från HSB.
Jag förklarade att det var ett märkligt krav på mig eftersom styrelsen bevisligen inte var oense med mig om detta beslut som så noga redgjorts för i min ansökan om medling.
Efter ett tags total förvirring gav hon till slut med sig på detta krav.

Men hon såg inget orimligt i att jag var tvungen att vänta 4 månader på att få ett protokoll.
Och precis som för allt annat så var det ointressant vad som gällde enligt lag.
Det handlade aldrig om att utgå från regelverken och referera till lag, stadgar, förarbeten eller praxis, utan det var bara allmänt personligt tyckande utan grund som rådde genom hela mötet.

Efter det tredje ärendet vill ordföranden ännu en gång snabbt avsluta mötet, och jag fick kämpa för att få denna ordförande att förstå att det fanns ännu ett ärende att behandla.

4. ANSÖKAN OM MEDLING I UTDRAG AV STYRELSEPROTOKOLL
I frågan om att jag ville ha utdrag från stämmoprotokoll pga att styrelsen aldrig bemöter mina ärenden i föreningen så förekom heller ingen medling.
Jurist Josefine Persson från HSB Malmö hävdade att det var styrelsens åsikt att alla mina ärenden besvarats av styrelsen... hur hon nu kunde veta detta.
Jag påpekade att jag aldrig får ens ett enda svar från styrelsen och hur kan då "alla" mina ärenden behandlats och besvarats av styrelsen?

Jag tog upp några exempel på t.ex. fönster/balkongdörr som strular.
Styrelsen svarade på det att de tyckte att de inte behövde besvara detta eftersom styrelsen under någon vecka före sommaren (innan problem med mina fönster uppstod) hade ett anslag på anslagstavlan om att fönster skulle fixas "till hösten".
Så hur tolkar man detta? Här framkom ju direkt bevis på att styrelsen ljög. Men för ordföranden saknade det helt betydelse att det t.o.m. bevisats att styrelsen ljög via Josefine Persson.
Att styrelsen har behandlat och besvarat alla ärenden som styrelsen känt för att behandla och besvara (vilket i verkligheten är lika med inga) är inte samma sak som att styrelsen behandlat/besvarat alla ärenden.

SAMMANFATTNING
Medlingen i hyresnämnden kan inte beskrivas som annat än ett skämt.
Det fanns inte en antydan till medling i detta medlingsmöte. Hade ordföranden fått bestämma hade "medlingen" varit avslutad på mindre än 3 minuter.
Genom att jag försökte i alla fall lite att komma vidare så tog mötet dock nästan 30 minuter (även om största delen av denna tid gick åt till "administration" i stället för själva sakfrågorna och medlingen).

Vad som framgick av detta medlingsmöte är;
  • att hyresnämnden endast vill avsluta medlingar i bostadsrättsärenden fortast möjligt,
  • att hyresnämnden kan vara extremt partisk till styrelsens fördel,
  • att hyresnämnden behandlar ärenden på ett synnerligen slarvigt sätt, och kommer till en medling utan att ha läst medlingsansökan och att utan att ens veta vilka ärenden som ska behandlas under medlingen,
  • att regelverken som styr vad som gäller är av underordnad betydelse,
  • att kompetens för att behandla ärenden rörande bostadsrätter saknas i hyresnämnden.
Så här skriver hyresnämnden på sin webbplats;
Citat:
Hyresnämnden kan medla

Det vanligaste är att nämnden medlar i tvisten. Hyresnämnden lägger normalt fram ett förslag till överenskommelse om parterna inte själva kan komma till en lösning vid ett sammanträffande med nämnden.
Hyresnämnden hade inget förslag att erbjuda utöver att jag skulle följa styrelsens vilja, oavsett vad som gällde.

Hyresnämnden skriver vidare;
Citat:
Ordföranden inleder sammanträdet med att gå igenom de handlingar som lämnats in till nämnden. Därefter får parterna säga sin mening.
Inga handlingar gicks igenom (hälften av dem hade hon ju dessutom helt missat och inte ens läst överhuvudtaget). Absolut ingenting tydde på att hon läst en enda mening av det som jag skrivit till hyresnämnden (vilket faktiskt visar på att just så var fallet, dvs ordföranden hade som mest skummat igenom vad brf-styrelsen skrivit).
Ordföranden gjorde vad hon kunde för att försöka hindra mig från att kort säga min mening.

Sedan skriver hyresnämnden;
Citat:
Överläggning och beslut
När sammanträdet avslutats överlägger hyresnämnden. Ordföranden och intresseledamöterna går då i enrum igenom ärendet och bestämmer vilken lösning av tvisten de ska föreslå eller vilket beslut som ska meddelas. Därefter får parterna komma tillbaka till sammanträdesrummet. Ordföranden redogör då för förslaget till lösning eller för beslutet och förklarar hur det går till att överklaga det.
Ingen överläggning skedde, ingen diskussion i enrum gjordes, inga förslag på lösningar togs fram.

Det enda hyresnämnden tillför är att detta är ett sätt att registrera fel och oegentligheter som begås i föreningar för framtida forskning.
Kompetens inom bostadsrätter och tillhörande regelverk finns helt enkelt inte på hyresnämnden och därför är bostadsrätter inget hyresnämnden ska syssla med.

Kontentan är att det är extremt viktigt att en "boombudsman", ett bostadsutskott, och/eller en opartisk bostadsrättsnämnd dit bostadsrättshavare kan vända sig, precis som att hyresgäster kan vända sig till hyresnämnden idag.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-09-07 klockan 16:53.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-09-02, 13:44
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Dessutom är detta numer legio till fler olika myndigheters förhållningssätt till de regelverk som finns. Myndigheterna besvärar sig enbart till att göra en "bedömning" av ärendet gentemot gällande lagrum. Det finns oftast ej heller längre möjlighet att genom förvaltningsdomstol få sitt ärende prövat av jurist gentemot gällande regelverk.

Detta är en nedmontering av rättssäkerheten som pågått under de senaste 10 åren. Media vill inte uppmärksamma detta förfarande och debatt förs ej eftersom det gagnar den som styr. Det framförs som en "förenkling" av regelverken.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-09-03, 13:09
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Man blir förbannad av att läsa dettaFinns det ingenstans där man kan överklaga? Eller anmäla att hyresnämndens ordförande beter sig på ett olämpligt sätt? Hon har väl chefer?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-09-03, 13:31
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 579
Standard

Justitieombudsmannen (JO) är kanske det som ligger närmast till hands
om man tycker att en myndighetsperson gjort något fel.
Fast säkert inte lätt att få rätt mot en myndighet.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Hyresnämnden och bostadsrätt - Detta visste du inte !!! !!! !!! Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2013-05-22 09:16
Frågor angående hyresnämnden - Avsteg från stadgar vid renovering av balkong Trötter Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-02-17 16:13
Varför behövs en bouppteckning? - Dagens Nyheter Admin Senaste Nytt 0 2009-09-07 22:24
Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:30Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare