Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-04-05, 16:43
plattipus plattipus är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Inlägg: 41
Standard Arvoden i en styrelse

Hej.

Jag är medlem i en styrelse där flertalet styrelsemedlemmar har hoppat av olika anledningar. Ett fyllnadsval har aldrig skett.

Vad händer om man har bestämt en totalsumma till en styrelse som får delas på inom alla styrelsemedlemmar och sedan några medlemmar ”hoppar av”?
Får kvarvarande styrelse dela på hela totalsumman?

Tackar på förhand
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-04-05, 17:39
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard

Ja det får ni göra. Arvodet är ert att fördela efter den modell som ni finner lämplig så länge ni håller er inom den ram som stämman bestämt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-04-05, 17:42
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard styrelsearvode

Det finns nog ingen styrelse som inte skulle se till att hela arvodet utbetalas?
Styrelsen behöver inte heller utlysa fyllnadsval eller nytt val på en årsstämma om man uppfyller de regler som finns i lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar.

Här kan man också läsa om att tillexempel styrelsebeslut vid minsta antalet ledamöter måste vara enhälligt för att gälla m.m.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-04-05, 22:29
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

personligen tycker jag att de avhoppade styrelsemedlemmarna skal få ersättning för den period som de satt.

Självklart skall det fördelas efter utfört arbete.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-04-05, 22:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vad händer med arvodet om styrelsen minskar i antal?

Frågan som ställs här är om en styrelse som tilldelats ett arvode av stämman ska få behålla detta arvode även om styrelsen reduceras i antal.

Problemet här är att stämman beslutat om ett arvode baserat på antalet ledamöter i styrelsen, men samtidigt har detta inte klargjorts på stämman i beslutet (får jag förmoda, eftersom det är så ogenomtänkt det brukar fungera i bostadsrättsföreningar).

Rent moraliskt är det självklart att styrelsen i detta fall inte ska ta ut det arvode som stämman bestämt för styrelsen, men så sker nog sällan eller aldrig.

Regelverk och riktlinjer saknas från alla håll
Varken lagstiftare eller bostadsorganisationer har varit intresserade av att sätta upp ramar för detta eller tydliggöra stämmobeslutet på denna punkt, och de kommer heller aldrig att göra det så länge medlemmarna är att beskriva som närmast paralyserade och kravlösa.

Det finns alltid en möjlighet för stämman att i efterskott ställa krav på att arvodet reduceras retroaktivt baserat på att styrelsen inte bestått av det antal ledamöter som stämman beslutat om arvode för.


Tilläggg:
Ofta försvarar styrelser att fullt arvode tas ut av styrelsen trots reducering av ledamöter med att resten av styrelsen då fått utföra det arbete som den eller de ledamöter som hoppat av skulle ha utfört.
Den som kan det minsta om hur en styrelse arbetar i en brf vet omedelbart att det definitivt inte fungerar på detta sätt. Det är helt och hållet uteslutet, och personligen tycker jag att var och en borde kunna förstå detta utan att vara insatt i hur det fungerar i verkligheten.

Tips.
I stämmobeslutet som tas på stämman för styrelsearvodet ska det ingå att arvodet baseras på antal ledamöter i styrelsen, och detta ska också protokollföras.
Motsvarande gäller valberedningen (och övriga förtroendevalda).


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:47. Anledning: Korrigerat felskrivning + gjort tillägg
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-04-05, 23:51
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Tummen upp Arvodet ska delas rättvist

Ja, i denna fråga är det fritt fram att tycka vad man vill. Som MikHo säger så bör även de som hoppat av få del av arvodet, efter arbetsinsats eller antal möten. Sen brukar väl arbetsbördan öka på dem som blir kvar, så det är väl inget fel att hela arvodet betalas ut. Arvodet är för en viss total arbetsinsats, inte för ett visst antal ledamöter. Det tycker jag.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-04-06, 11:08
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Problemet här är att stämman beslutat om ett arvode baserat på antalet ledamöter i styrelsen,..
Nej, så är det inte. Arvodet bestämts för att styrelsen ska förvalta föreningen, oavsett hur många ledamöter de är.

Senast redigerad av Admin: 2010-04-06 klockan 12:33. Anledning: Tagit bort felaktiga taggar
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-04-06, 12:30
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Har styrelsen rätt att överta avhoppade ledamöters arvode?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Nej, så är det inte. Arvodet bestämts för att styrelsen ska förvalta föreningen, oavsett hur många ledamöter de är.
Har du någonsin hört talas om en stämma där detta uttalats?
Jag har det inte, och då ska man veta att det förmodligen finns väldigt få som läst så många olika föreningars kallelser & protokoll som jag.

Om det inte uttalats vad arvodet baseras på följer att arvodet baseras på alla gällande parametrar.
Sedan kan man naturligtvis diskutera vilken tonvikt på arvodet som varje parameter har.

Det finns absolut inget som säger att det blir mer arbete för resterande ledamöter om en eller flera hoppar av.
Det kan vara så, men det behöver inte alls vara så.
Det kan t.o.m. vara så att arbetsbördan minskar!

Allt beror på styrelsen och föreningens aktuella situation.

Av ovanstående anledningar hävdar jag att man inte kan säga att det per automatik ska vara så att resterande styrelse har rätt att dela på arvodet för avhoppade ledamöter.

Lämpligt är att föra in i stadgarna att det är så det ska fungera.
Då kanske man kan komma tillrätta med problemet att det sällan eller aldrig sker fyllnadsval vid avhopp.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-04-06, 13:00
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard Styrelsearvode

Håller med det admin under några år talat varmt om att det borde finnas regler/system för arvodesfördelning.

Kan tänka mig att en styrelse som blir desamerad köper in nya tjänster från förvaltaren.

Det finns en talande statistik över arvodesfördelning på andra sidor i detta forum. Dessa sidor visar att mycket extra arvoden utvöver vad medlemmarna tror att styrelsen har rätt till delas/tas ut. Värst är vicevärdutbetalningarna som speciellt hsb malmös föreningar tar ut. Det går också att läsa i den statistiken att de "trogna HSB styrelserna" tar ut mer arvode äv övriga föreningar. Det är tillochmed så att där det sitter "HSB höjdare" i styrelserna går det att utröna att dessa föreningar tar ut långt över normalt styrelsearvode.

valberedningsarvode har också diskuterats på dessa sidor. här utgår inget arvode alls i många föreningar. Vilket ger, ingen press, inget bra arbete?
styrelsearvode är svårt!

men att inga föreningar försöker hitta system som beskriver vad de gör för sitt arvode är beklämmande. Men mycket av att det inte görs system ligger också på organisationerna HSB, SBC och Riksbyggen.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-04-06, 13:49
guben guben är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Mar 2010
Ort: Örebro
Inlägg: 86
Standard Arvode till HSB-representant?

Hur är det egentligen, skall den obligatoriska HSB-representanten ha arvode resp. mötesersättning som betalas av medlemmarna i en BRF?
Ofta sitter dom ju i ett otal brf som en del av sina arbetsuppgifter hos HSB, det borde väl vara HSB som beatalar sina anställda?

Finns det något reglerat om detta?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
När ska arvoden utbetalas? karintaavo52 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 28 2011-02-08 21:35
Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf John Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2009-07-27 21:08
Arbetstagarrepresentanternas hemliga arvoden och HSB Malmös lagbrott Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-08-13 20:53
Nivå på arvoden för styrelse? nyombildad Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 18 2008-04-19 23:21
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 3 2008-04-17 14:08Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:10.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare