Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-03-24, 01:47
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Självförvaltning bostadsrättsförening

Självförvaltning i brf

Genom en lagändring från den 1 juli 1997 kan skattefrihet erhållas för rabatt/avdrag på årsavgiften som avser enklare arbete avseende yttre underhåll som är öppet för alla i föreningen att kunna delta i. Rabatten gäller dock endast den andel av kostnaden som avser den enskilda lägenheten. Eftersom möjligheten att kunna beräkna årsavgiften får anses tillhöra de centrala bestämmelserna i Bostadsrättslagen måste den bostadsrättsförening som överväger att införa ett system för självförvaltning först ändra sina stadgar. En sådan stadgeändring måste utformas för varje enskilt fall. Det är mycket tveksamt om det går att tillämpa bestämmelserna på bostadsrätt. I vart fall är det inte möjligt att utforma generella stadgar i detta avseende. En jurist bör konsulteras.

En bostadsrättsförening kan låta någon eller några av dess medlemmar utföra enklare förvaltningsuppgifter på föreningens fastighet mot nedsatt årsavgift. Till enklare förvaltningsuppgifter räknas sådant som normalt sett skulle kunna utföras av alla bostadsrättsinnehavare.

Nedsättningen av årsavgiften är till viss del skattefri. För skattefrihet krävs att nedsättningen inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningskostnader. Samtliga medlemmar som deltar i självförvaltningen ska få nedsättning med samma belopp oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.

Mer om detta går att läsa på www.skatteverket.se, Skatteregler för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar, avsnittet Självförvaltning.
Där står också att läsa om bostadsrättsföreningens skyldighet att betala sociala avgifter och lämna kontrolluppgift över utgiven skattepliktig förmån gällande den delen av nedsättningen som inte är att anse som skattefri.

Se Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (Skatteverket, SKV 378 utgåva 10, feb 2014);
Den ersättning i form av avdrag på årsavgiften som en medlem
i en bostadsrättsförening får för att utföra
enklare förvaltningsuppgifter
på föreningens fastighet
inom ett öppet system för självförvaltning är skattefri.
Enklare förvaltningsuppgifter är göromål som normalt kan utföras av
alla medlemmar och som inte kräver speciell kompetens, exempelvis

• trappstädning
• trädgårdsskötsel
• enklare reparationer
• byte av glödlampor och annan förbrukningsmateriel
• tillsyn av källarutrymmen, vindar, garage och tvättstugor.

Som enklare förvaltningsuppgifter räknas inte större reparationer
och underhåll, rörarbeten, elarbeten,
fasadmålning, omläggning av
tak, arbete med föreningens
redovisning eller styrelsearbete.

Undantaget från skatteplikt gäller endast till den del avdraget på
årsavgiften inte överstiger den egna
lägenhetens andel av den
totala utgiften för förvaltnings
uppgiften.
Ytterligare en förutsättning är att
samtliga medlemmar som deltar
i självförvaltningen
får avdrag på årsavgiften med samma belopp.

Varje lägenhet motsvarar en andel. Vid beräkning av
det skattefria utrymmet ska utgiften fördelas på samtliga
lägenheter i fastigheten, oavsett om innehavarna
deltar i självförvaltningen eller inte.

Avdraget på årsavgiften kan bestämmas med utgångspunkt
från vad den entreprenör som anlitades före
självförvaltningen debiterade eller från marknadspriset på orten.
Följande exempel illustrerar hur beräkningen av skattepliktig
respektive skattefri del kan ske
(exempel ur prop. 1996/97:119,
Regeringens proposition 1996/97:119 med följdmotioner).

Exempel
I ett hus med tio lägenheter deltar fem i självförvaltning
i
form av trappstädning och trädgårdsskötsel.
Den totala
kostnaden för trappstädningen är 3 000 kr per månad.
De fem medlemmarna tar över halva trappstädningen,
vilket innebär
att den inbesparade kostnaden är 1 500 kr
per månad.
När det gäller trädgårdsskötseln är den totala

kostnaden 2 000 kr per månad. Detta arbete omhändertas
i sin helhet av de fem medlemmarna. Den inbesparade
kostnaden är således (1 500 + 2 000 =) 3 500 kr per månad.
De fem medlemmar som deltar i självförvaltningen får
nedsättning på sin avgift med (3 500/5 =) 700 kr per månad.
Det skattefria taket utgör dock den totala kostnaden dividerat
med det totala antalet lägenheter, dvs (5 000/10 =) 500 kr.
De medlemmar som deltar i självförvaltningen får alltså
skattefri nedsättning med 500 kr, och resterande 200 kr
utgör en skattepliktig inkomst av tjänst.

På den del av avdraget på årsavgiften som är skattepliktig
inkomst av tjänst ska föreningen
• betala arbetsgivaravgifter (se s. 25 under avsnitt "Arbetsgivarredovisning")
• lämna kontrolluppgift (se s. 27).

Om en medlem, vid sidan av de sysslor som omfattas
av självförvaltningen, mot ersättning även gör andra
arbeten för föreningens räkning, är denna ersättning
skattepliktig inkomst av tjänst.


Medlemsfråga om självförvaltning;

Självförvaltning - ersättning motsvarande en månadsavgift för målning av fasader

Fråga: Vår förening ska måla om husfasaderna och efterskänker en månadsavgift till dem som utför arbetet.
Vilka regler gäller kring detta?

Svar: Husfasaden hör till det som föreningen ska underhålla. Ingen kan därför tvingas att hjälpa till att måla fasaden, men frivilliga kan givetvis bidra med målning för att spara in pengar till föreningen.

Om föreningen beslutar att lämna ersättning är det viktigt att tänka på att det ska gälla för alla som erbjuder sig att delta, oavsett om de sedan gör det. Ersättningen bör motsvara det föreningen tjänar på att slippa köpa tjänsten.

Om så kallad självförvaltning används krävs att grunderna för beräkning av årsavgiften framgår av stadgarna.
Föreningen bör därför kontakta en jurist innan beslut om självförvaltning tas.


SJÄLVFÖRVALTNING & ARBETSPLIKT & ANDELSTAL
Fördelning av arbetsplikt mellan stora och små lägenheter
Övergång till självförvaltning i brf
Tillägg på hyran för trappstädning etc. - Självförvaltning i brf
Jämlikhetsprincipen i brf - Självförvaltning
Arbete med yttre underhåll i brf - Självförvaltning
Arbetsplikt för medlemmar? Vilka befogenheter har en styrelse i brf?
Trappstädning i brf - Självförvaltning


Se även bl.a.;
Avgift och insats

Städning - Kan styrelsen tvinga medlemmar att delta? - Ersättning till dem som deltar i självförvaltning?

Deltaga i förbättringsåtgärder
Ersättning för snöskottning - trädgårdsarbete etc

Har föreningen rätt att ta ut straffavgifter?

Föreningen tog betalt för kaffet på städdagen

Underhåll

Störningar i bostadsrätt

Styrelsearvoden. Hur mycket?

Förslag till arbetsordning för styrelsen
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-08-05 klockan 04:18.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2022-08-31, 21:59
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 579
Standard Verkar vara få som använder detta system idag.

Har fått intrycket att få använder detta system med frivilligt deltagande där
de som deltar i självförvaltning får ett avdrag på årsavgiften, utan att föreningar
som har självförvaltning har valt ett system med obligatoriskt deltagande där
alla tilldelas ansvarsveckor där de ska sköta vissa arbetsuppgifter.
Eller har jag fel?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2022-10-17, 09:31
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 579
Standard

Jag ser att det har förekommit riksdagsmotioner med förslag att höja det skattefria taket för att kunna ge högre ersättning vid självförvaltning
utan att en del av ersättningen blir skattepliktig. Sådana motioner har dock alltid avslagits.

Bostadsbolaget MKB i Malmö verkar dock uppfatta det så att det även med dagens regler aldrig kan bli någon skattepliktig del eftersom de säger
att ersättningarna är skattefria. Men där tror jag att MKB har fel, åtminstone när deltagandet i självförvaltning är så lågt som det är hos MKB.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Beslut om självförvaltning lightning_x1 Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 30 2012-05-12 09:50
Städning i en liten brf - Självförvaltning höggeröd Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-11-02 20:05
Jämlikhetsprincipen i brf - Självförvaltning Fredrik lauritzson Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 4 2010-08-10 22:56
Övergång till självförvaltning i brf Hallmat Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2010-03-17 12:11
Trappstädning i brf - Självförvaltning Lou Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 22 2008-11-25 10:16Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:46.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare