Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2022-08-16, 21:07
ArneAnka ArneAnka är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2020
Inlägg: 10
Standard Dagordning och ansvarsfrihet på föreningsstämma

Hej forum

Här kommer en fråga (lr egentligen 2) som handlar om dagordning och ansvarsfrihet på föreningsstämman.

Följande förutsättningar gäller: Bostadsrättsföreningens hus har under ett flertal år haft vatteninträngning genom taket i åtminstone två av föreningens lägenheter. Det är så pass illa att det vid kraftigt regn och blåst från ”rätt” håll droppar/rinner vatten ut taklampans takdosa samt droppar/rinner runt väggar och fönsterrutornas karmar. Detta påverkar golvbeklädnad, tapeter, gips, väggar mm. Detta har pågått under flera år. Det finns ingen vind överst i fastigheten.

Bostadsrättsinnehavarna har påtalat detta för styrelsen under flera år. Det är dokumenterat via foton och film samt att ledamöter personligen har inspekterat pågående vatteninträngning genom åren. Styrelsen har inte gjort någonting.

Motion inlämnades till den ordinarie föreningsstämman 2022.

På ordinarie föreningsstämma 2022 ville medlem ändra i dagordningen så att den till stämman inlämnade motionen rörande just vatteninträngning skulle behandlas före frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

Styrelsen har ett ansvar att förvalta föreningens egendom. Styrelsen har inte gjort någonting åt vatteninträngningen under alla år och risken är nu att detta kommer att kosta föreningen dyrt då skadan troligtvis nu är betydligt mer omfattande och därmed betydligt dyrare att åtgärda än om man hade agerat då det första gången observerades.

Styrelsen underlåtenhet och ansvar rörande vattenskadan bör adresseras på en föreningsstämma.

Då punkten i kallelsen (punkt 2) rörande dagordningen behandlades framfördes önskemål om att motionen (punkt typ 17) rörande vatteninträngning skulle behandlas före punkten om ansvarsfrihet för styrelsen (punkt typ 8). Styrelsens ordförande – alltså inte stämmans ordförande då någon sådan ännu inte valts – påstod då att det inte var tillåtet enligt lag och stadgar att ändra ordningen på punkterna på dagordningen, frågan ställdes inte till stämman och således vägrades föreningens medlemmar möjlighet att ha åsikt i frågan.

Styrelsen erhöll ansvarsfrihet. Motionen behandlades flera punkter efter ansvarsfrågan.

Fråga 1: Varför skulle man inte kunna ändra på dagordningen? Varför finns punkten om att ändra dagordningen alls med på dagordningen om inte denna skulle kunna ändras? Vad är det stämman i så fall skall godkänna?

Fråga 2: När man läser olika föreningars stadgar och då paragrafen om vad en ordinarie föreningsstämma skall innehålla, så ser punkt 1,2 och 3 lite olika ut, dvs. ordningen på dessa är olika mellan olika föreningar. En del föreningar har ordningen ”1. Öppnande” ---> ”2. Godkännande av dagordningen” ---> ”3. Val av stämmoordförande”. Andra föreningar har vänt på punkt 2 och 3, dvs. de har ”1. Öppnande” ---> ”2. Val av stämmoordförande” ---> ”3. Godkännande av dagordningen.”

Rent spontant tycker jag att valet av stämmoordförande borde komma direkt efter stämmans öppnande – Men vad gäller egentligen?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2022-08-16, 22:57
Kakis Kakis är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2021
Inlägg: 15
Standard

Fråga 1: Utan att vara expert på den här sortens frågor så skulle jag säga att du förstås har helt rätt. Vid punkten godkännande av dagordning kan man föreslå en annan dagordning och stämman får helt enkelt rösta om vilken dagordning som ska gälla om så behövs. Där finns det i min mening utrymme att ändra i vilken ordning punkterna ska behandlas. Att neka den möjligheten vore att gå emot stadgarna.

Däremot bör det inte gå att ta bort eller lägga till punkter på dagordningen, men det är en helt annan sak vilket inte heller frågades om. Tex ska det förstås inte gå att kuppa in en motion på stämman som inte lagts fram tidigare.

Fråga 2: Tja, det beror väl på hur man vill ha det i föreningen. Dagordningen föreskrivs av stadgarna så det är väl bara att ändra i stadgarna för att få en annan dagordning. Själv bor jag i en HSB-förening och därför gäller att stämmordförande och dennes val av protokollförare utses före punkten om godkännande av dagordningen.

Det finns ett lagkrav (BRL 9 kap, 5 §) om att "Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om ... 10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma ...".
Svara med citat
  #3  
Gammal 2022-08-17, 00:45
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Nja - nästan rätt.

Det är helt ok att ändra i vilken ordning punkterna tas, men man får inte föreslå en ”helt ny” dagordning. Vidare så går det att lägga till punkter - men bara sådana som naturligt hänger samman med befintlig punkt.

Te x:

Motion att lägga om taket. Stämman röstar ja. Någon påpekar att det är bättre att vänta 2 år för då skall ändå ställning upp för en fasadrenovering. Stämman beslutar då även detta. Alltså - motion att lägga om taket - ja — och sedan tilläggsbeslut att göra det om 2 år. Helt ok förfarande.

Men - allt detta spelar ju ingen roll för TS - här är ju problemet att taket läcker snarare än att ordföranden inte kände till mötesreglerna. Och detta är viktigt - vad skall du fokusera på? Att lösa problemet eller att sätta åt din styrelse...?

De medlemmar som ...”i flera år...” försökt hörsamma styrelsen om att taket läcker har ju alltså själva haft flera år på sig att själva stiga fram och kandidera till styrelsen för att därigenom kunna genomföra vad de anser är nödvändigt i föreningen. Således bär de också ett ansvar för att nuvarande icke funktionella styrelse fått sitta kvar alldeles för länge!

Nå, nog om det. Som bekant så vill få ta ansvar utan ser hellre att någon annan gör det - och går det dåligt vill man gnälla istället för att själv ställa upp.

Det finns andra lösningar som dessa innehavare skulle kunna ta till vilket relativt enkelt går att läsa sig till om man bemödar sig med att läsa ansvara fördelningen i lag och stadga. Där står nämligen klart och tydligt att om en part (förening eller innehavare) inte utför nödvändigt stadgeenligt underhåll så får den andra parten göra det på den förstes bekostnad. Det går till så här:

Skriftligt behöver föreningen upplysas om att taket läcker in, samt åläggas en tidsram att åtgärda felet, t ex 6 månader. Brev går bra men mejl är det bästa förutsatt att föreningen har en mejladress.

Har ingen åtgärd inletts efter tidsfristen så är det bara att beställa jobbet själv och sedan fakturera föreningen.

Så klart är en takomläggning rätt omständig att driva på det här sättet - framförallt att avgränsa rimlig omfattning - hur omfattande behöver jobbet göras för att felet skall vara åtgärdat?

Alltså ramlar vi tillbaka till att den första lösningen ändå är den bästa. Alltså att medlemmarna väljer in rätt ledamöter så att föreningens hus tas om hand på ett adekvat sätt. Så klart bör de som haft tak läckaget visa vägen här, göra sig valbara och lobba för en förändring.

Ibland måste man ta sig an uppgifter som man inte sökt själv av fri vilja. Eller så kan man gott få fortsätta gnälla och sätta ut hinkar när det regnar!
Svara med citat
  #4  
Gammal 2022-08-17, 21:43
ArneAnka ArneAnka är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2020
Inlägg: 10
Standard

Tack för svar och kommentarer. Detta svar blir långt så en cliff hanger bifogas: Vilket är världens största djur? Svaret återfinns i slutet av inlägget…

Föreningen ligger på en attraktiv, men dock vädermässigt utsatt, plats. Prisbilden är utmanande. Föreningen har 28 bostadsrätter och inga uthyrda lokaler. Livserfarenheten bland medlemmarna är omfattande, dvs. medelåldern är imponerande hög. En av de drabbade är, skulle jag påstå, mer påläst, mer insatt, mer engagerad, mer driven och har ett spänstigare intellekt än det samlade kapitalet hos sittande styrelse(-r). Ifrågasättandet av hur styrelsen hanterat ärendet är högst befogat.

Häri ligger också problemet. Skillnaden mellan att uppskattas som en tillgång eller att betraktas som en ”bråkstake” kan vara hårfin, speciellt när styrelsen sitter på mandatet och dessutom talar för ”hela” föreningen. Dessutom är det en nackdel att det endast är en (1) eller två (2) medlemmar som är drabbade och då endast kanske 1-2 dagar per år. Varför är han eller hon inte tacksam för att alla de andra av årets 363 dagarna är OK? I Afrika har de det minsann värre!

Att kavla upp ärmarna och ta plats i styrelsen är inte alls ett problem. Det hade antagligen inneburit mindre nedlagd energi, en bättre skött förening, betydligt mindre problem och mindre konflikter än att försöka få sittande styrelsen att göra det den är tillsatt att göra. Häri ligger således inte problemet. Problemet ligger snarare i att bli vald av stämman då ”di gamle” ofta inte vill ha förändringar samt att tidigare styrelse troligtvis inte skulle hoppa jämfota om de skulle tvingas börja sammarbeta med de(n) som kritiserat dem, det är troligtvis en krokig dock inte omöjlig väg. En okunnig/oengagerad styrelse kort sagt. En styrelse som hellre slopar amorteringarna för att istället sänka avgifterna – urbota dumt. Detta i en förening med ganska stora lån dessutom.

Harald --->
Att göra såsom du föreslår, att medlemmen, efter ytterligare påtryckningar till styrelsen, själv beställer arbetet kan vid en första anblick verka lockande men kanske aningens våghalsigt. Hade jag själv suttit i styrelsen på nämnda förening och en medlem hade beställt ett arbete för kanske flera hundra tusen kronor så hade jag med största sannolikhet nekat att betala. Föreningen kanske inte har pengar i kassaskåpet eller ens kan få ytterligare lånefinansiering. Vad händer då? En rättslig tvist mellan medlemmen och föreningen med allt vad det innebär och i ett i övrigt havererat rättssystem med ofta mycket osäker utgång? Vem skall betala hantverkarna? Dyrt är det oavsett. Medlemmen får dessutom betala oavsett utgång på rättstvisten, antingen själv om han/hon förlorar eller vid vinst i egenskap av medlem. Att det dessutom tar flera år att få tvisten avgjord inbjuder inte heller till detta.

Hade styrelsen agerat vid första vatteninträngningen hade kostnaden för skadan varit begränsad, nu, flera år senare, kanske kostnaden är många gånger högre.

Det borde inte vara så att styrelseansvaret slutar gälla bara för att man är passiv eller okunnig. En styrelse som medvetet låter bli att förvalta föreningens angelägenheter och kapital måste kunna ställas till ansvar för detta. Säg att skadan hade kostat 100.000 kr att åtgärda vid första skadetillfället men nu, flera vatteninträngningar och flera år senare, kanske 500.000 kr, det är 400.000 kr i merkostnad som styrelsen förorsakat föreningens medlemmar. Det borde styrelsen kunna ställas till ansvar för.

Nu ”lurade” styrelsen till sig ansvarsfrihet på föreningsstämman innan ärendet gåtts igenom ordentligt. Om varje medlem blivit presenterad hur stor del av denna summa som ankommer på deras respektive bostadsrätt så kanske inte sittande styrelse blivit delvis omvald och kanske inte fått ansvarsfrihet. Summorna ovan är påhittade med avspeglar resonemanget.

Världens största djur: En ORM!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2022-08-17, 22:34
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Så - om jag tolkar ditt långa inlägg rätt: Det är alltså både fel på styrelsen och på medlemmarna?

Sant är att allt jag skrev stämmer på pricken: du har fortsatt fel fokus och undviker ditt egna ansvar i den uppkomna situationen.

Istället för att lägga energi på vad som varit eller vad det eventuellt innebär i ökade kostnader fokusera på att lösa problemet. Och verkligen - ingenting annat!! Det är så klart ditt fel fokus - att jaga en inkompetent styrelse istället för att säkerställa att taket blir tätt - som gjort att du hamnar längre och längre från målet. Folk vill inte välja in en bråkstake men jag lovar dig att alla är intresserade av ett rätt tak!

Fokus nu om du vill ha framgång. Så här:

1)
Bästa lösningen är att lobba in dig i styrelsen. Det är klassiskt fotarbete för du samlar röster genom att kampanja hos dina grannar om hur du vill utveckla och driva föreningen. Bygg aldrig en sådan kampanj på att sittande styrelse är dålig utan fokusera på vad du kan göra som du vet är bättre än vad som görs idag.

Behövs det så värva ytterligare kandidater så att ni matchar valbara platser på kommande stämma. Allmänt så bör en sådan ”kupp” lyckas 8 av 10 gånger på första försöket annars så ryck upp dig och försök igen. Om du inte lyckas på två stämmor så är du antagligen i te tillräckligt bra och inte rätt person för föreningen i alla fall. I så fall får du bygga allianser med folk som vill som du och se till att de kommer in istället.

Väl i styrelsen är det busenkelt att både lägga om tak, amortera på lån och anpassa avgiften därefter.

Följer du dessa råd är det troligt att du kan bo kvar.

Alt nr 2)
Se till att skriftligen som jag tidigare nämnde tala om att taket läcker och att du behöver ha detta åtgärdat inom X tid annars så kommer du göra det själv på föreningens bekostnad. Hänvisa till rätt paragraf i stadga och lag (orkar inte slå upp nu skriver på tlf).
Efter tidsfristen - fokusera på skadorna inom din bostadsrätt. D v s elbesiktning, takmålning och ev ytterligare ytskiktsrenovering. Detta löser så klart inte grundproblemet men är lättare att avgränsa samt ger föreningen en fingervisning om att liknande faktura kommer att återkomma om ett år igen o s v.

Du betalar först - fakturera sedan föreningen dina kostnader. Betalar de inte lämna till kronofogden. Bestrider de den så stämmer du din förening - tag hjälp av ditt hemförsäkringsbolag med detta.

Ev kan du behöva göra om samma procedur år två (efter att nya läckage orsakat skador), men rätt snart så inser troligen föreningen att en takomläggning är enklare och ett prisvärt alternativ.

Gör du enligt detta alternativ så kan du säkert bo kvar bara du står ut med att ett antal grannar hatar dig.

Alt 3)

Begär en särskild granskning av föreningen (googla!). Om din berättelse stämmer så kan detta vara en väg att gå. Du bör säkerställa att det finns skriftligt material från flera år som bevisar att styrelsen underlåtit att utföra åtgärder trots flera påstötningar. Resultatet borde då bli att styrelsen tvingas att åtgärda tak läckaget. Granskningen är inte gratis - det är föreningen som betalar (alternativt du själv om du är helt ute och cyklar).

Går du på alt 3 så kommer du högst sannolikt att behöva flytta från föreningen.

Så nu har du fått ett antal gångbara lösningar som alla kommer kunna ge er ett tätt tak. Lycka till!
Svara med citat
  #6  
Gammal 2022-08-18, 12:47
ArneAnka ArneAnka är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2020
Inlägg: 10
Standard

Hej Harald och tack för ett svar som får en att gnugga intellektet lite.

En följdfråga om jag får gå ner i spagaten och vara lite extra nyfiken är:

Björn Lundén skriver i sin bok Bostadsrättsföreningar, utg.19, s.223, om ansvarsfrihet att, citat; ”Har föreningen misskötts och det kan antas att föreningen lidit ekonomisk skada på grund av detta, kan föreningen väcka skadeståndstalan mot en, flera eller samtliga styrelseledamöter.”

Bostadsrätterna skriver i sitt faktablad Ansvarsfrihet – Vad är det? citat; ”Frågan om ansvarsfrihet är en allvarlig fråga kopplad till möjligheten för föreningen att kräva ut skadestånd av styrelseledamöterna för ekonomisk skada de kan ha åsamkat föreningen.”

I Lagen om Ekonomiska föreningar (2018:672), 21 kap. Skadestånd, §1, skrivs det, citat; ”En styrelseledamot eller en verkställande direktör som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när han eller hon utför sitt uppdrag ska ersätta skadan.”

När är detta applicerbart om inte i fallet ovan? Vad skall en styrelse göra, hur mycket skall den missköta sitt ämbete, innan frågan om ansvarsfrihet blir aktuell och skadestånd kan utkrävas?

Att styrelsen inte erhåller ansvarsfrihet på föreningsstämman innebär normalt att densamma samtidigt avgår, antingen för att det står så i stadgarna eller av rent hyfs.

Där uppnår man med automatik ett av dina förslag -> Val av ny styrelse.

Väl på plats som styrelseledamot kan man därefter försöka få med sig resterande del av den nya styrelsen på att utkräva ansvar av den tidigare styrelsen – och då med föreningens pengakista samt föreningens försäkrings rättsskydd i ryggen.

Detta skall ställas mot det andra förslaget, att man anlitar en byggfirma på eget initiativ, betalar själv och därefter kräver ersättning av föreningen. Detta alternativ ter sig mer vanskligt och av egen erfarenhet med att driva tvist rörande bostadsrättsfrågor vid tingsrätt och hovrätt, MYCKET svårare.

Sveriges rättssystem, specifikt gällande bostadsrättsspecifika frågor, är fullständigt dysfunktionellt. Det stiftas lagar om och för bostadsrättföreningar, det skrivs förordningar, det skrivs artiklar, hemsidor och böcker, hålls kurser och föredrag, bildas föreningar och organisationer i bostadsrättsföreningars tecken, men vad gör man när något missköts, när det myglas med t.ex. ombildningar?

Gäller det skatter och avgifter, ja då agerar staten men bryts det mot stadgar, bostadsrättslag, bokföringslag, ja då är det i princip endast upp till den enskilde att själv driva saken civilrättsligt vid domstol, med ett utfall som i bästa fall är i nivå med Lotto.

Säg att jag nu mot bättre vetande trots allt själv skulle anlita en hantverkare för att reparera taket. Om hantverkaren är någorlunda seriös kontaktar han också föreningens styrelse. Styrelsen säger nej, de har inte beställt något. Har jag då rätt att göra ”åverkan” på föreningens fastighet?

Säg att jag trots allt får hantverkaren att utföra uppdraget, fakturan dimper ned på, säg på 500.000 kr. Jag betalar och skriver en faktura till föreningen samt bifogar hantverkarens faktura som underlag. Styrelsen vägrar att betala. Kronofogden nästa, vilket inte biter då styrelsen bestrider kravet. Jag kontaktar advokat. Advokaten vill ha 50.000 kr bara för att börja läsa in sig på ärendet.

Dessa pengar är troligtvis, med råge, förbrukade när väl stämningsansökan lämnas in. Därefter fortsätter skrivelserna bollas fram och tillbaka mellan min advokat och föreningen tills vi når den muntliga förberedelsen, kanske 2-3 år senare. Så här långt har tvisten kostat mig personligen 500.000+50.000+ytterligare arvoden, säg 800.000 kr.

Ett år senare blir det huvudförhandling. Föreningen har säkert vid detta laget en helt ny styrelse, jag har fått gråa hår, äter skorpor och bankad lövbiff en dag i veckan. Té på sin höjd om jag vill lyxa till det med något varmt. Sen vet vi att utfallet från tingsrätterna i Sverige är högst slumpmässiga (i bästa fall), det ser vi om inte annat på hur många domar som hovrätterna ändrar.

Det har nu kostat mig kanske 1.000.000 kr och tagit 2-3 år och utfallet kan bli vad som helst. För föreningens del har det också kostat, säg 500.000 kr (som jag också får vara med att betala via min avgift). Är det en fajt jag är beredd att ta? De flesta med sina sinnen fulla av bruk skulle nog säga nej.

Förlorar jag ser den ekonomiska kalkylen ännu lite sämre ut och jag får nog övergå till is-té.

Vinner jag står jag i bästa fall skadelös men föreningen (dvs. delvis jag) har nu en kostnad för förlorad rättstvisten på närmare 2.000.000 kr. Det innebär att alla förlorar stort på detta förfarande, förutom då möjligtvis hantverkaren.

Då är jag tillbaka vid ursprungsfrågan – ansvarsfriheten för sittande styrelse. Det ter sig som ett betydligt, kanske inte då bättre, men i alla fall mer tilltalande och kostnadseffektivt alternativ.

Vem sade att man inte kan göra någon som verkar enkelt väldigt svårt?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2022-08-18, 17:16
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Du har fortsatt HELT FEL fokus!!! Du klarar ju inte ens att kommentera mitt alt. 1 som är det jag föreslår - utan rullar endast på med hur du skall kunna sätta dit styrelsen på olika vis.

Du är alltså ett troll som inte borde få någon uppmärksamhet alls. Men - då frågeställningen kan vara intressant för andra så kommer jag svara en gång till. Skulle det sedan visa sig att du fortsatt inte kan hålla dig till ursprungsfrågan så kommer vidare inlägg förbli obesvarade!!

Först ansvarsfrihet:

Ansvarsfrihet behöver inte betyda någonting annat än en skäms mössa för styrelsen just där och då - efteråt behöver det inte betyda ett smack. Och nej - det är inte självklart att styrelsen avgår heller. Ansvarsfrihet öppnar för att föreningen i efterhand kan stämma enskild ledamot (eller flera) men det är mycket ovanligt att så sker. I fallet du beskriver skulle det troligen inte ens gå vägen av olika skäl men främst för att det är för lite pengar - mer om det nedan.

Tex Swedbanks tidigare VD - Birgitte Bonnesen - nekades ansvarsfrihet. Blev inte stämd efteråt. Sedan var det Folksam (tror jag kan minnas fel) som nekade ansvarsfrihet men återvalde samma personer ändå.

Så släpp hela den idén. Du kan läsa på tills ögona blöder men taket blir inte fixat för det.

Citat:
När är detta applicerbart om inte i fallet ovan? Vad skall en styrelse göra, hur mycket skall den missköta sitt ämbete, innan frågan om ansvarsfrihet blir aktuell och skadestånd kan utkrävas?

Att styrelsen inte erhåller ansvarsfrihet på föreningsstämman innebär normalt att densamma samtidigt avgår, antingen för att det står så i stadgarna eller av rent hyfs.

Där uppnår man med automatik ett av dina förslag -> Val av ny styrelse.
Resonemanget ovan har alltså fel slutsatser - det enda som kommer ske om du driver detta är att du själv blir helt omöjlig att välja in (ingen vill ha en bråkstake) och kommande styrelser kommer göra sitt bästa för att undvika att göra som du vill i någon fråga alls.

Citat:
Sveriges rättssystem, specifikt gällande bostadsrättsspecifika frågor, är fullständigt dysfunktionellt. Det stiftas lagar om och för bostadsrättföreningar, det skrivs förordningar, det skrivs artiklar, hemsidor och böcker, hålls kurser och föredrag, bildas föreningar och organisationer i bostadsrättsföreningars tecken, men vad gör man när något missköts, när det myglas med t.ex. ombildningar?
Det här visar att du inte är seriös, du är ett troll, bitter på BRF i största allmänhet och kan inte hålla dig till ämnet. Vad sjutton har ombildningar med ert läckande tak att göra???

Citat:
Gäller det skatter och avgifter, ja då agerar staten men bryts det mot stadgar, bostadsrättslag, bokföringslag, ja då är det i princip endast upp till den enskilde att själv driva saken civilrättsligt vid domstol, med ett utfall som i bästa fall är i nivå med Lotto.
Grundidén är att allt medlemskap i föreningar är frivilligt, detta gäller även bostadsrättsföreningar. Mycket får därför lösas internt inom respektive förening. Lagstiftaren ser då på saken som så att om du inte gillar läget så behöver du ju inte vara medlem eller hur?

Citat:
Säg att jag nu mot bättre vetande trots allt själv skulle anlita en hantverkare för att reparera taket. Om hantverkaren är någorlunda seriös kontaktar han också föreningens styrelse. Styrelsen säger nej, de har inte beställt något. Har jag då rätt att göra ”åverkan” på föreningens fastighet?

Säg att jag trots allt får hantverkaren att utföra uppdraget, fakturan dimper ned på, säg på 500.000 kr. Jag betalar och skriver en faktura till föreningen samt bifogar hantverkarens faktura som underlag. Styrelsen vägrar att betala. Kronofogden nästa, vilket inte biter då styrelsen bestrider kravet. Jag kontaktar advokat. Advokaten vill ha 50.000 kr bara för att börja läsa in sig på ärendet.
Orkade inte citera allt men du raljerar uppe i det blå fullständigt! Läs mitt förra inlägg igen - jag pratade om en elbesiktning och ytskiktsrenovering - ingenting annat. (För att adressera problemställningen - ett par innehavare får vattengenomträngning via lamputtag i taket ett par gånger per år).

Skadan de lider blir då att elen kan behöva kontrolleras samt viss bättringsmålning kring lamputtagen? I värsta fall måla om hela innertaket och byta en fuktskadad parkett men fanken inga 500 000 kr - vi pratar 25 000 kr typ.

För så här: Så klart kan det hända att ovanför innertaket , ja där är det fuktskada de luxe nu men det lider ju inte innehavarna av eller hur? Och genom att ge fanken i att åtgärda utifrån så kommer skadan på insidan komma tillbaka - alltså kommer styrelsen förr eller senare fatta att de behöver åtgärda yttertaket. Men detta var alltså alt. 2 vilket kommer ge dig ett antal ovänner men det verkar du inte ha några problem med.

Så - åter nu till alt. 1 i mitt förra inlägg - den lösningen som trollen har svårt att se.

Att "ta makten" i en brf är otroligt mycket enklare än att göra samma sak på en arbetsplats, eller politiskt, eller göra karriär på andra sätt. Det enda som krävs är att du helhjärtat ställer upp och jobbar för föreningen bästa - då kommer du få din vilja igenom och du kommer kunna påverka ditt boende - på riktigt.

Men det tar en del tid i anspråk. Och du utsätter dig för kritik, alla klarar inte ett sådant uppdrag. Särskilt svårt blir det för dem som själva gärna kastar första stenen och lägger sin kraft och sin energi på att leta fel hos andra hellre än att bidra positivt till en bättre utveckling.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Dagordning extrastämma Mitzy Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2018-06-01 22:05
Förslag till dagordning för stämma, ansvarsfrihet och redovisning av stämma Lasse Nyquist Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 27 2012-05-29 21:39
Dagordning vid konstituerande möte Nella Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2012-05-24 10:39
Dagordning tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2010-01-13 22:08
Godkännande av dagordning.... tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2008-05-14 17:02



Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:42.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare