Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-16, 12:52
nyombildad nyombildad är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm
Inlägg: 11
Standard Nivå på arvoden för styrelse?

Vad är rimlig nivå på arvodet för en styrelse i en brf?

Vi är en nyombildad förening som går mot vårt första "riktiga" årsmöte.

Sittande styrelse valdes på ett årsmöte för snart ett år sen. Då hade föreningen ingen ekonomi, eftersom vi inte visste om ombildningen skulle bli av eller inte.

Föreningen har 120 lägenheter där 35% är hyresrätter.

Vad är ett rimligt arvode för ordförande respektive ledamöter? Vi har styrelsemöten 1-2 gånger i månaden, och har ganska mycket jobb framför oss med renoveringar.


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).
Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli - att tolka en årsredovisning

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:38. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-16, 15:56
schrapets avatar
schrapet schrapet är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Värmland
Inlägg: 307
OBS! OBS! OBS! Saknas riktlinjer för styrelsearvode

Om jag inte minns fel så på den tiden när min Brf var med i en intresseorganisation så hade man riktlinjer på hur stora arvodena skulle vara. Men det är bara rekommendationer. Om stämman önskar så har man full rätt att frångå dessa.

Ett tips är att granska andra föreningars bokslut och kolla deras arvodes post. Man kan även fråga någon ekonomisk förvaltare om de har statistik på arvoden i de BRF:ar som de förvaltar. I vår förening, som numera är privat men mycket mindre än er, har vi fasta ideella arvoden. Jag har specificerat dessa i ett annat inlägg i forumet.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:32. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-16, 16:37
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Styrelsearvode i brf

I vår förening (70 lägenheter) är det 550 kr/möte per ledamot. Sedan tillkommer 2 tillägg på 2 000 kr för ordförande och sekreterare.
Jag tror inte att storleken på föreningen är så viktig, däremot borde kanske en styrelse som inte gör något mellan möten inte få så mycket som jag nämnt här.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:34. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-04-16, 16:46
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard Styrelsearvode i bostadsrättsförening

Ett bra riktmärke på arvode kan vara 2- 3 basbelopp att fritt fördela inom styrelsen.
Man bör också besluta om t.ex 1 basbelopp att fritt hantera för förlorad arbetsersättning, andra smärre utlägg som styrelsen kan tänkas ha. Detta är bra ur uppföljningssynpunkt och det blir smidigt att hantera.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:36. Anledning: Lagt till rubrik
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-04-16, 17:12
Tommy Tommy är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Lund
Inlägg: 25
Standard Vad gäller för arvodet till styrelsen i en bostadsrättsförening?

Styrelsen i min brf (lite större än Nyombildads förening) har ett basbelopp, dvs ca. 45.000 kr att dela på, men vad jag förstår från omkringliggande föreningar så ligger vi ovanligt högt. Styrelserna runt om mig har ungefär 10 000 - 40 000 kr att dela på, och sedan varierar det en del med ersättningar för förlorad arbetsinkomst och så, men det är bara små poster.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:37.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-04-16, 17:21
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard Arvode till förtroendevald styrelse

Vi har strax under 50 lägenheter och delar på 0,5 basbelopp (ca 20 000 kr). Brukar bli 100 kr/möte, samt fördelning av det som blir kvar baserat på arbetsinsats.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:39. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-04-16, 21:03
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Vilken nivå ska ett styrelsearvode ligga på?

Som av en händelse så råkar jag ha undersökt detta. Jag har gått igenom 400 bostadsrättsföreningar och kollat upp alla arvoden.

Efter HSB Malmös årsstämma kommer jag att lägga ut så att var och en själv kan pricka in sig på skalan för att se var man landar beroende på föreningens storlek, etc.

Var genomsnittsarvodena ligger på för en styrelse och för ledamöter har varit en väl bevarad hemlighet bland bostadsorganisationerna (HSB, SBC och Riksbyggen). De har velat hålla detta hemligt i 100 år av någon anledning, men nu vet även jag. Och efter att jag lagt ut informationen vet hela Sverige också.

Helt spontant så kan jag säga att det verkar som arvodet till j.a:s styrelse ligger närmast snittet, men det kan ni själva kolla sedan.

Se även;
Lista över arvode för styrelser i brf:ar inom HSB Malmö
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-12-01 klockan 21:06.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-04-16, 22:40
nyombildad nyombildad är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Ort: Stockholm
Inlägg: 11
Standard Arvode i brf

Tack för era svar. De har gett mig en bra bild.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:40. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-04-16, 22:42
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Styrelsearvode

10 basbelopp att fördela inom sig i brf Väduren; 420 000 kr = mycket mycket pengar.

Beslutet togs då föreningen hade en rad "gårdsombud". Nu har styrelsen "fixa att inga andra ska veta något vad styrelsen gör" = inga gårdombud. Men arvodet är samma som tidigare.

Tidigare beslutat 4 nummer av informationstidning, Numera 2 stycken inom en månad vid slutet av året.

Det är lätt att få bra arvode om inte haspeln är på.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 17:42. Anledning: Lagt in rubrik
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-04-16, 22:52
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Rimligt att en brf-styrelse har mer i arvode än HSB Stockholms styrelse?

Nämnas bör att det är landets 4:e största brf.
Å andra sidan är HSB Stockholm väldigt många gånger större än Brf Väduren, och styrelsen för HSB Stockholm har inte ens hälften av vad styrelsen i Brf Väduren har i arvode.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-08 klockan 23:18.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ska valberedningen lägga fram arvoden och nivå? + mandattid för styrelsesuppleant sameman Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2011-09-06 09:29
När ska arvoden utbetalas? karintaavo52 Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 28 2011-02-08 21:35
Arvoden i en styrelse plattipus Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 14 2010-04-06 18:43
Ersättning utöver beslutade arvoden av stämma i brf John Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2009-07-27 21:08
Utbudet i april på stabil nivå Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-05-06 01:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:22.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare