Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-09-07, 13:14
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Att tolka en årsredovisning - Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli

När man läser årsredovisningen för Brf Näset i Höllviken, som är HSB Malmös styrelseordförandes brf (där Claes Caroli även sitter som styrelseordförande) så kan man inte låta bli att förundras av ett antal saker.

Se följande länk;
Årsredovisning HSB Brf Näset, Höllviken, ordförande Claes Caroli, 2007
(en årsredovisning som Claes Caroli inte vill att HSB Malmös medlemmar ska kunna ta del av, den är inte utlagd på nätet)

Vi kan ha denna årsredovisning som exempel på hur man ska tolka en årsredovisning.

Det första jag reagerar på är att Brf Näset, med endast 26 lägenheter, har en styrelse som har så mycket som nästan 80.000 kr i arvode år 2007 (säkert högre idag), inkl. arvoden där styrelsen inte vill redovisa vem som har fått hur mycket. Jag har själv gått igenom arvodena för åtskilliga hundra brf:ar i Sverige, och jag kan på rak arm säga att styrelsen i denna brf har bland de högsta arvodena i Sverige i relation till föreningens storlek... om inte till och med det högsta arvodet.

Brf Näsets arvode på 80.000 kr kan jämföras med styrelseledamot Maj-Britt Thulins brf, Brf Bollebyggd, där arvodet ligger på 53.000 kr (7 ledamöter och 2 suppleanter), trots att Brf Bollebyggd är drygt 4 ggr så stor som Brf Näset!

Det är också märkligt att denna lilla 26-lägenheters brf har så många som 5 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Man kan också notera att styrelsen vill dölja vad vissa delar av deras arvode är.
Ett hett tips till alla är att akta sig för en brf där styrelsen döljer arvoden och ersättningar så som i Brf Näset, Höllviken.

HSB Brf Näset har bundit ett lån i HSB Malmö på 1 115 000 kr med den rekordlåga räntan 2,74 %.
Som vi diskuterat vid ett flertal tillfällen tidigare så förlorar medlemmarna stora summor pengar på att binda lån i HSB där räntan är avsevärt lägre än överallt annars.
Själv kan jag bara knalla in på en bank i högen och idag få 5-6 % ränta, utan några speciella krav.

Sedan kan man notera att i Claes Carolis brf sitter HSB Malmös informationschef Bengt Skånhamre som HSB-ledamot. Det klarnar nu hur Claes Caroli kunde väljas in i HSB Malmös styrelse, dessutom som styrelseordförande, trots att Claes Caroli ursprungligen inte ens var aktuell för en enda post inom HSB Malmö (han valdes in först efter att förstahandsvalet hoppade av när han såg hur illa det stod till i HSB Malmö).

Man förstår också varför valberedningen vill dölja vem det är som nominerat vem.
Hade valberedningen avslöjat detta så skulle man kunna bl.a. se hur tjänstemännen inom HSB Malmö nominerar förtroendevalda, i stället för att det är medlemmarna som styr detta. Med ett öppet valberedningsarbete så skulle man också kunna se hur alla håller varandra om ryggen och nominerar varandra. Dessutom skulle det avslöjas att vissa av de nominerade inte ens är nominerade. Allt är bara en stor lögn, och det är ofattbart att medlemmarna (precis som fullmäktige) tolererar att ljugas för på detta sätt.

Vad man sedan reagerar på är att brf Näset inte ens är certifierad. Hur kan man ha ledamöter i styrelsen för HSB Malmö där dessa ledamöters brf:ar inte är certifierade? Naturligtvis är detta (som så mycket annat) något som valberedningen inte tänkt på/brytt sig om.

Intressant är också att Claes Carolis brf inte har en webbplats. Här arbetar HSB Malmö nu aktivt för att brf:arna ska skaffa sig en webbplats i HSB:s nya system, och så har HSB Malmös styrelseledamöter själva inte ens en webbplats. Skrämmande.

Sedan kan man se att denna brf, som färdigställdes 2002, fortfarande har många problem i byggnationen. Exakt vilka dessa är vill föreningen dock inte avslöja, men bl.a. rör det sig om för hög elförbrukning, inträngande vatten och felaktiga vindflöjlar. Kan det vara så att Claes Caroli suktade efter platsen som styrelseordförande i rent egenintresse, bara för att få en maktposition där han har ett bättre utgångsläge att kunna pressa det byggföretag (konkursbo?) som står bakom Brf Näset såväl som HSB Malmö?

Man kan också konstatera att HSB Malmö varit (fortfarande är?) i en konflikt med Brf Näset, där HSB Malmö kompenserat Brf Näset för dåligt utfört arbete avseende uppvärmingen. Hur lämpligt är det att HSB Malmö har en styrelseordförande som befinner sig i konflikt med HSB Malmö? Här uppstår lätt en jävsituation!

Jag kommer senare att fylla på med årsredovisningar för övriga styrelseledamöter i HSB Malmös styrelse (+ interna revisorer och suppleanter);
- Maj-Britt Thulin, Brf Bollebygd - Årsredovisning,
- Olle Strand, Brf Lugnet,
- Anders Lundberg, Brf Gåsen i Vellinge - Brf Gåsen saknar webbplats och har bara en 3 år gammal årsredovisning,
- Birgitta Nilsson, Brf Lindeborg (Birgitta Nilsson innehar ingen förtroendepost i Brf Lindeborg) - Brf Lindeborg lägger ej ut årsredovisning,
- Mimmi Zetterman, Brf Kvadraten i Trelleborg - Brf Kvadraten saknar webbplats och har bara en 2 år gammal årsredovisning.
- Suppleant Björn Andersson, Brf Valby i Malmö - Brf Valby saknar webbplats och årsredovisning

Ge gärna fler synpunkter på styrelseordförande Claes Carolis årsredovisning!


Här erbjuds du en tjänst för att göra en analys av bostadsrättsförening; Boanalys.se
Det är den bästa tjänst för detta som jag sett på marknaden.


Se även;
Hur tolka en årsredovisning?

Exempel på frågor att ställa till styrelsen på stämman om årsredovisningen


För arvode och ersättningar till styrelse/styrelseledamöter, sekreterare, ordförande, revisor, valberedning och andra förtroendevalda, se;

Styrelsearvoden, här är listan! - Vad är rimlig nivå på styrelsens arvode?
Styrelsearvode för bostadsrättsföreningar - Sorterat på antal lägenheter - Arvode till styrelse per lgh för 200 brf:ar inom HSB Malmö

Högsta arvodet till styrelse i brf: 372 651 kr - Vad är rimlig nivå på styrelsearvodet?
Ledamöterna i Brf Näset, Höllviken (HSB Malmös styrelseordförandes brf) får i snitt minst 11 000 kr var (26 lgh).

Tak på arvoden för förtroendevalda i brf - Att fördela ett styrelsearvode. Hur fördela styrelsearvode inom styrelsen?

Arvode för styrelse efter prestation - Motion om att styrelsens arvode ska baseras på vad styrelsen presterar

Hur fastställa styrelsearvode? - Styrelsearvode bostadsrättsförening, vad är rimligt? Förslag på hur arvodet till styrelsen ska fördelas.

Arvode i bostadsrättsföreningar - Vad är rimligt styrelsearvode i en bostadsrättsförening? Arvodesfördelning.

Vilken nivå på arvodet för styrelsen i bostadsrättsföreningen? - Vad är rimlig nivå på arvode för en styrelse i brf?

Arvode för styrelse i brf, vad är lagom? - Rätt nivå på arvoden i brf

Vad är lämplig nivå på styrelsearvodet? - Styrelsearvoden, hur mycket är brukligt i arvoden i en brf? Rimliga arvoden i bostadsrättsföreningen

Hur mycket är OK i arvode för styrelse? - Vad ska arvodet baseras på? Vad är skälig ersättning för en styrelse i en brf?

När ska arvode till styrelse/förtroendevalda i brf betalas ut? - Hur bestämma arvode i brf?


Arvode till brf-styrelse - Vad händer med arvodet till styrelsen om en ledamot hoppar av under mandatperioden?

Dela på arvode från avhoppad ledamot i styrelsen? - Kan/får resterande ledamöter dela på avhoppad ledamots arvode?

Ersättning till styrelse utöver av stämman beslutade arvoden i brf - Ersättning till styrelse i brf utöver av stämman beslutade arvoden. Olagligt?

Brf-styrelse tar ut 1 miljon kronor i stället för det bestämda arvodet på 100.000 kr - Maktmissbruk av styrelse

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet - Styrelsen vägrar följa stämmans beslut att arvoden/ersättningar ska återbetalas till föreningen

Arvodesfördelning styrelse - trolöshet mot huvudman? - Styrelsens ordförande fördelar arvodet efter eget tycke. Vad är skäligt styrelsearvode?


Arvode till styrelsens suppleanter - Hur ska suppleanter i en brf-styrelse arvoderas? Vilket arvode till suppleant som ersätter ledamot?

Alternativt arvode till styrelse i brf - "Konferensresa" för styrelse istället för arvode? Måste restaurangbesök godkännas av stämman?

Arvode till styrelse och intern representation i brf? - Representation utan stämmans medgivande tillåtet i brf-styrelse?

Arvode på förslag av valberedningen - Vem föreslår arvode till förtroendevalda? Ska valberedning föreslå arvoden? Vad är rimliga arvoden till bostadsrättsföreningens styrelse, revisor, etc?

Arvode till styrelse och suppleanter - Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda. Kan frågan om arvode i dagordningen skjutas till annan stämma?

Arvode betalas ut retroaktivt till styrelse i brf - Styrelsearvode i brf. 260.000 kr i arvode till styrelsen


TV4 och Fastighetsägarna om styrelsearvode till styrelsemedlemmar - Äger bostadsrätt, vill inte engagera sig
Styrelsearvode för styrelseledamöter (TV4)

Hur mycket tid ska läggas på styrelsearbetet? - Indirekt arvode - Fem timmars styrelsearbete per vecka för ordföranden

Styrelsearvode i brf, ej tillräckligt - Styrelsens arvode ej tillräckligt i förhållande till arbetsbörda för styrelse i brf. Bristande intresse från medlemmar.


Styrelse lånar pengar av medlemmar istället för arvode - Kan en styrelse på eget bevåg låna pengar av föreningens medel?

Kan styrelse avstå från arvode? - Fråga om en brf-styrelse kan välja att inte ta ut det arvode stämman fastställt


Kostnader för förtroendevalda/personal - Övriga arvoden/ersättningar - Motion

Styrelsen har tagit ut mer arvode än stämman fastställt - Redovisning av arvoden - Motion

Återbetalning av för höga arvoden som styrelsen tagit ut till sig själva - Motion

Sänkning av revisorsarvode - Motion

Arvode för valberedning - Motion

Regelverk för arvoden i stadgar, förslag §17 och §18

Ersättning till styrelseledamöter i brf-styrelse - Hur mycket i ersättning till styrelse för bilkörning är rimligt?

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter

Julmiddag redovisas inte


Arvode/lön till vicevärd i bostadsrättsförening (inom HSB Malmö)
Vicevärdsarvode - Rimligt arvode för vicevärd i bostadsrättsförening?


Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode!

Styrelsens (och VDs) arvode i HSB Malmö

Arvode styrelse och VD-lön i alla HSB-regioner

En ordförande motsvarar 110 ledamöter i arvode - HSB Riksförbunds styrelseordförandes arvode

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön

VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda?


Motioner till HSB Malmö - årsstämma 2008
- Halvering av valberedningens arvode
- Fastställande av framtida arvode till valberedning
- Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse

Fastställande av arvode till valberedning - Motion

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. - UTKAST arvodesreglemente
Bilaga A till Arvodeskommitténs förslag 2009-01-20
Arvodesreglemente, HSB, förslag 2011


Principer för fördelning av arvode i dagordning - Arbetsordning för styrelse
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-15 klockan 18:30. Anledning: Lagt till jämförelse för arvode med Brf Bollebyggd
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-09-07, 17:25
Micke1 Micke1 är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 44
Standard

Varför hänger du (admin) upp dig på att brf Näset inte är certifierad?
Jag personligen ser ingen nytta med den.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-09-07, 19:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Certifiering för andra men inte för HSB

Jag håller med dig!
Det är inte att Brf Näset inte är certifierad som jag hänger upp mig på.
Jag anser att denna HSB-certifiering är en dyr kostnad för en brf som tillför alltför lite för föreningen (förmodligen därför som antalet certifierade brf:ar minskar i stället för att öka... HSB har fatalt misslyckats med att ta fram en meningsfull certifiering).

Det som jag reagerar på är att HSB inte lever som de lär.

Här tar HSB Malmö fram en certifiering som de vill att alla ska gå in i men sedan är det inte ens någon brf hörande till ledamöterna i HSB Malmös styrelse som certifierar sig (förutom Brf Bollebygd, klicka på länken här för att se hur en certifierad förenings årsredovisning ser ut - obs, stor pdf-fil, 5,17 MB).

HSB Malmö jagar brf:arna för att de ska skaffa en webbplats för brf:en, men sedan är det bara 2 av 6 i styrelsen som har en webbplats i sin egen brf.

Visst är det väl lite knepigt?

Just därför tycker jag också att det är viktigt att medlemmarna informeras om detta, eftersom HSB Malmö (såväl som alla andra HSB-regioner) gör allt för att dölja dessa saker.

Sedan kan man fråga sig varför det bara är brf:arna som ska certifiera sig.
Varför har ingen tagit fram en certifiering för HSB:s regionföreningar?
Läge för en motion?

Läs vad jag skrev för nu ganska länge sedan om denna HSB-certifiering;
HSB certifiering av brf:ar
(visst innehåller certifieringen godbitar, men i det stora hela så kan det bara definieras som ett fiasko... och det är HSB:s fel, inte brf:arnas)
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-07-20 klockan 03:01. Anledning: Lagt till länkar
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-09-07, 20:10
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard årsredovisning

Reflektioner avseende näsets årsredovisning.

Medlemsavgiften till HSB, kostar 6500kr.
Jag har bara tittat på några andra föreningar i klassen 70-90 medlemmar där betalar man 22 500kr i den ena och 37 500kr i den andra.

En av de stora kostnaderna enligt HSB själva i medlemsavgiften är den proffisionella hjälpen som HSB:s styrelseledamöter delar med sig av.
I Näset kanske HSB:s ledamot spelar andre fiol? Därav den billiga avgiften?

En annan reflektion är revisionskostnader 6388kr.
Det har varit tyst om BoRevision sedan företaget ombildades, med att de före detta HSB anställda tog över och skulle bli "egna".
Jag tror nog att det storebror som bestämmer fortfarande.
Detta grundar jag på just kostnaden som Näset redovisar.

En revisor tar väl normalt 1000kr i timmen för det arbete han utför?
Att revidera en bostadsförening på 6 timmar låter snålt tilltaget?

Den tredje reflektionen av årsredovisningen får bli "de hade i alla fall tur med vädret:
"Den traditionella glöggen avnjöts vid pergolan i ett underbet väder".
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-09-08, 11:01
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Att lusläsa och tolka en årsredovisning i en brf - medlemsavgift & revisionsarvode

Medlemsavgiften till HSB är avhängig antalet medlemmar.
26 medlemmar * 250 kr = 6.500 kr.

I min brf med 240 medlemmar skulle avgiften vara 60.000 kr, men ligger enligt årsredovisningen på 60.750 kr. 3 hemliga medlemmar?

Revisionsarvodet till den av HSB utsedda externa revisorn beror på föreningens storlek. I min brf med 240 medlemmar ligger detta arvode (till Ernst & Young) på 15.000 kr. Min brf har alltså 9,2 gånger fler medlemmar... men betalar ändå bara drygt dubbelt så mycket i revisionsarvode.

Jag håller med. För dessa pengar får man den revision man förtjänar. Dvs i princip ingen. Det är lättförtjänta pengar för BoRevision och Ernst & Young, för de lär inte lägga många minuter på att revidera brf:arnas årsredovisningar. Det kan man konstatera inte minst från de oerhört stora mängder rena felaktigheter som föreningarnas årsredovisningar innehåller.
Det är förvånande att Ernst & Young och BoRevision inte polisanmälts för länge sedan!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-06-23 klockan 17:46.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-09-24, 10:05
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 601
Standard

Bara en kort kommentar till din synpunkt om lånet till HSB med en ränta på 2,74%. Lånet var bundet 6 månader och löpte 2006-2007. En relevant jämförelse är väl vilken ränta man kunde få då hos andra banker, inte vad du kan få idag? Räntan har ju gått upp en hel del sedan 2006.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-09-24, 16:50
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Se här... Gällande bankränta

Ja, det är helt korrekt, man måste naturligtvis jämföra räntan med rätt period. Gör man detta så blir diskrepensen mindre om man jämför HSB-räntan med andra. 2006-2007 låg inte räntan på 5-6 % som jag nämnde här tidigare. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna se vad räntan låg på under denna period, men jag hade i alla fall runt 4 % ränta på mitt eget personliga bankkonto (ej bundet) under denna period.

HSB har alltid lägre ränta på pengarna jämfört med alla andra. Det svar jag tidigare fått på varför det är så är att man ska se det som ett "bidrag" till HSB-organisationen.

Personligen tycker jag att det ska räcka mer än väl med medlemsavgifterna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-09-25, 09:43
Micke1 Micke1 är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 44
Standard

Föreningen jag bor i har tagit ut allt kapital från HSB och placerat det i olika banker istället för att få så hög avkastning som möjligt.
Det har varit ett bra val eftersom räntan varit högre vid samtliga placerings tillfällen.
Är medlemmarnas pengar och anser att det är viktigt att man får så hög avkastning som möjligt utan att "spela" med pengarna.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-09-25, 11:51
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Alla fokuserar på vad brf får för ränta från HSB eller i sin bank. Detta är naturligtvis viktigt, men en annan sak som borde lyftas fram är att HSB Malmö genom att brf: erna har sina likvida medel hos HSB till dålig ränta minskar sina räntekostnader.

HSB Malmö har genom åren haft cirka 700 000 000 i inlåning från brf: erna. Om alla brf placerade om sina likvidas medel med bättre förräntning på ”stan” så skulle HSB Malmös räntor stiga med cirka 2 procentenheter.

Detta skulle innebära ökade räntekostnader på 14 mkr per år för HSB Malmö. Man kan ju betrakta detta faktum på många sätt men speciellt affärsmässigt är det ju inte.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2011-05-12, 17:37
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard caroli skånehamre

http://www.hsb.se/malmo/naset

????????????
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Anmärkningar på årsredovisning Grer Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 19 2011-07-05 20:36
HSB Malmö/Claes Caroli stoppar motioner ! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 13 2010-02-05 11:50
Revisor gör årsredovisning? Hallmat Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2010-01-13 13:19
Årsredovisning tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2009-04-06 09:23Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:05.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare