Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-05-31, 19:32
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Standard Avsätta en brf-styrelse?

Hej
Vi hade årsstämma i början på maj. Det visade sig att den ekonomiska delen i årsredovisningen innehöll så mycket fel att mötesordföranden till slut föreslog att vi skulle ha en extrastämma angående den biten. Stämman beslutade enligt förslag på den frågan. Frågan angående ansvarsfrihet kommer att komma på extrastämman också. Det lustiga är att det valdes en styrelse på första stämman, det blev sittande styrelse och ett par nya personer som tillträdde. Eftersom så mycket fel hittats i redovisningen, samt en del annat som skötts dåligt, så är vi ett stort antal medlemmar som inte tänker bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

De frågor som skall tas upp är:
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisrorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Detta var en kort beskrivning och nu till mina frågor.
Kan vi medlemmar, på denna extrastämma välja/begära/kräva att de som suttit det gångna året och inte beviljats ansvarsfrihet ska avgå och inte finnas som valbara till styrelse, eller måste en extrastämma kallas för det?

Om vi kan begära detta (även om det måste till ytterligare en extrastämma), är det majoritetsbeslut som gäller då eller räcker det som grund att de inte fått ansvarsfrihet?

Vid val av revisor på första stämman framgick aldrig vilken extern revisor som skulle väljas, bara att en extern revisor valdes. I det utskickade protokollet står att sittande revisor valts igen (detta är för övrigt något jag påpekat i min bilaga).
Kan vi på denna extrastämma begära att en annan extern revisor anlitas, då den som haft uppdraget uppenbarligen inte skött sitt jobb, då så mycket fel hittats av medlemmar (lekmän), som man tycker att en person från en redovisningsbyrå borde ha sett?

Hoppas jag varit någorlunda tydlig denna gång, tacksam för svar
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-05-31, 21:11
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

På en stämma, oavsett om det är en årsstämma eller extrastämma skall bara de punkter som står i den dagording som redvisats i kallelsen behandlas.

Du kan meddela styrelsen (eller de personer som ej fått ansvarsfrihet) att om de inte avgår frivilligt så kommer du att ordna fram medlemsunderskrifter som kräver en extrastämma för att behandla entledigandet av styrelseledamöter (och val av deras ersättare, viktigt så ni inte hamnar i en sits där det inte finns tillräckligt med ledamöter).


Att styrelsemedlemmar "måste" avgå på grund av ej ansvarsfrihet finns inget krav på. Däremot kan stämman föreslå och/eller rösta på avgång i förtid.
Liten intressant sidonotering, personer i styrelsen kan tvingas avgå på en stämma, de kan även nomineras och väljas in igen om så stämman önskar

Det finns inget stöd i lagen om att en ledamot som blivit avsatt inte får ställa upp i valet igen. Förhoppningsvis är medlemmarna klocka nog att INTE välja in samma person som man tidigare avsatt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-05-31, 22:54
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard styrelseval

Man blir mörkrädd när man hör hur det går till på bostadsrättsföreningsstämmor. Är folk bara dumma?
Här beskrivs att det finns trassligheter i det som styrelsen skall sköta och redovisa för medlemmarna, ändå väljs dessa om ???? SJUKT.....
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-05-31, 23:28
Harald Harald är inloggad nu
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 316
Standard

Det är stämman som utser revisor. Revisorn är stämmans kontrollant av styrelsens arbete.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-01, 01:15
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Trassel

Det verkar som ni har krånglat till eran ordinarie stämma som ni höll i början på maj. Det framgår med största säkerhet i er stadga vilka punkter som ska behandlas vid ordinarie stämma, då är det mycket viktigt att dessa punkter behandlas på ett korrekt sätt och enligt den dagordningen som bifogas kallelsen till ordinarie stämma. Det oerhört viktigt att detta görs för att stämman ska ha legitimitet.

Om vi börjar med föredragning av styrelsens årsredovisning här ska styrelsen ha en skriftlig presentation som revisorn i föreningen ska ha granskat före stämman. Styrelsen ska redovisa den inför medlemmarna vid stämma. Föredragning av revisorernas berättelse, Revisorerna ska ha en färdig revisionsberättelse till ordinarie stämma. Denna ska föredras för medlemmarna på ordinarie årsstämma Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen är de punkter på dagordningen som kan bordläggas till en senare stämma enligt föreningslagen kap 7 § 4.

Att ni inte har genomfört den ordinarie stämman i början på maj korrekt kan ge upphov till klander, även om ni tar om delar av stämman. Min rekommendation är att ni tar om hela proceduren från början och utför årsstämman på ett korrekt sätt.

Om ni ändå kommer att dela upp det som du beskriver det, och hålla en extra stämma. Då är det utomordentligt viktigt att de som ska behandlas finns på dagordningen. En extrastämma får inte behandla andra frågor än de som finns med på dagordningen och denna ska bifogas med kallelsen till extrastämman.


Förslag på dagordning till extrastämma.
 1. Val av stämmoordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden att justera protokollet samt val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Föredragning av revisrorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Val av ny revisor genom votering ___________________________
 13. Genom votering entledigar vi revisor ___________________________
 14. Votering om att entlediga ledamot __________________________
 15. Votering om att entlediga ledamot __________________________
 16. Votering om att entlediga ledamot __________________________
 17. Votering om att entlediga ledamot __________________________
 18. Votering om att entlediga ledamot __________________________
 19. Votering om att tillsätta ny ledamot __________________________
 20. Votering om att tillsätta ny ledamot __________________________
 21. Votering om att tillsätta ny ledamot __________________________
 22. Votering om att tillsätta ny ledamot __________________________
 23. Avslut
För att få tillstånd en extrastämma så har styrelsen och revisorn mandat att begära en sådan. För att medlemmarna ska ha möjlighet att begära en extrastämma, så krävs det att 10 % av medlemmarna med rösträtt bifaller en sådan begäran. När styrelsen kallar till extrastämma så har de makten över dagordningen. Styrelsen kan neka enskilda medlemmars förslag till dagordningen. Så om ni vill behandla ledamöternas fortsatta framtid i er styrelse så måste detta preciseras i dagordningen, i annat fall så har ni inte möjlighet att pröva frågan vid extra föreningsstämma.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-01, 01:20
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard En liten påminnelse.

Ni bör tänka på detta också.

Om styrelsen förändras efter stämma så måste styrelsen konstitueras samt att de nya ledamöterna registreras vid Bolagsverket.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-01, 09:53
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
OBS! OBS! OBS! Revisorn kontrollerar inte styrelsens arbete

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Det är stämman som utser revisor. Revisorn är stämmans kontrollant av styrelsens arbete.
Som bl.a. Pensionär konstaterat så är det en chimär att revisorn reviderar styrelsearbetet.

Ernst & Young säger till och med skriftligt - svart på vitt - att de inte bryr sig om att kontrollera styrelsens arbete.

Medlemmarna är inte införstådda med detta, och det är förmodligen en av anledningarna till att styrelser oftast kan komma undan med precis vad som helst.
Man har förletts att tro att det finns revisorer i föreningen som har någon form av kontroll, men så är det tyvärr inte i verkligheten.

Arbete i denna fråga pågår. En utveckling kommer i separat tråd.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Avsätta ordförande i brf? Maris Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 19 2012-10-17 17:04
Avsätta ledamot i valberedning Grer Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2011-04-13 16:34
Hur kan styrelsen avsätta vice ordförande? Nella Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2011-02-11 15:50
Överlämnande från tidigare styrelse vid utbyte av styrelse plattipus Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2010-06-16 23:29
Avsätta styrelsemedlemmar, extra stämma Mazchi Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2010-03-04 14:55Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:43.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare