Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-06-25, 14:36
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard Vad kan en BRH göra när stämmoprotokollet inte stämmer?

I dagordning till vår senaste föreningsstämman punkt 14.
Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslog att nuvarande föreningens ordförande skulle bli omvald på två år.
Jag begärde att protokollföraren skulle införa i protokollet att jag var emot att ordförande blev omvald. I stämmoprotokollet stå att stämman röstade igenom valberedningens förslag med en röst emot. Är det korrekte att skriva så i protokollet när en medlem endaste var emot att ordföranden skulle bli omvald?

Mina yrkande motioner med frågor som styrelsen skulle svarar på stämman.
Styrelsen svarade på frågorna men i protokollet står det inte vad styrelsen svarade utan att motionen är tillbakadragen. Är det rätt när motioner inte blev tillbakadragen.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-06-26, 14:33
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard


Två av mina yrkande motioner med frågor som styrelsen skulle svarar på stämman men där det står i protokollet att motionerna är tillbakadragna.

Att styrelsen skulle informera om föreningens avskrivningsmetod och om ändrade regler för avskrivning kan komma att påverka månadsavgiften?
Styrelsen svarade att den nya regel inte kommer att påverka avgifter då föreningen inte avvänder progressiva avskrivningar.

Att styrelsen skall redovisa varför det inte söktes bygglov innan dörrarna mot fasaden byttes ut.
Styrelsen ordförande svarade att denne hade frågat dörrleverantören om det behövdes bygglov för dörrbytet. Dörrleverantören hade svarat att det inte behövdes bygglov.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-06-29, 23:29
Lännqvist Lännqvist är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jul 2009
Ort: Kumla
Inlägg: 158
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Silva Visa inlägg
Jag begärde att protokollföraren skulle införa i protokollet att jag var emot att ordförande blev omvald. I stämmoprotokollet stå att stämman röstade igenom valberedningens förslag med en röst emot. Är det korrekte att skriva så i protokollet när en medlem endaste var emot att ordföranden skulle bli omvald?
Även om du röstar 'nej' och resten röstar 'ja' räknas du som delaktig i beslutet. Det enda sättet jag ser för dig att tydligt och bestämt ta avstånd från beslutet är att reservera dig. När klubban slagit säg "Jag reserverar mig mot beslutet", då måste sekreteraren upprätta en separat namnlista till protokollet där man skriver under sitt namn.

Om ett beslut leder till rättsliga tvister, så är en reservation den enda garantin att man inte ska hållas juridiskt ansvarig för beslutet. Om man är namngiven i protokollet att man röstade emot men resten röstade för, kommer man fortfarande att hållas kollektivt ansvarig för beslutet.

Citat:
Mina yrkande motioner med frågor som styrelsen skulle svarar på stämman.
Styrelsen svarade på frågorna men i protokollet står det inte vad styrelsen svarade utan att motionen är tillbakadragen. Är det rätt när motioner inte blev tillbakadragen.
Nej.
Protokollet borde innehålla vad styrelsen svarade, samt att stämman tar beslutet att anse motionen besvarad.
__________________
"When the going gets tough, the Tough get duct-tape"

Lita aldrig på att styrelsen är på din sida.
HSB Guldsmeden, Kumla
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-06-30, 10:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Lännqvist Visa inlägg
Även om du röstar 'nej' och resten röstar 'ja' räknas du som delaktig i beslutet. Det enda sättet jag ser för dig att tydligt och bestämt ta avstånd från beslutet är att reservera dig. När klubban slagit säg "Jag reserverar mig mot beslutet", då måste sekreteraren upprätta en separat namnlista till protokollet där man skriver under sitt namn.

Om ett beslut leder till rättsliga tvister, så är en reservation den enda garantin att man inte ska hållas juridiskt ansvarig för beslutet. Om man är namngiven i protokollet att man röstade emot men resten röstade för, kommer man fortfarande att hållas kollektivt ansvarig för beslutet.


Nej.
Protokollet borde innehålla vad styrelsen svarade, samt att stämman tar beslutet att anse motionen besvarad.
Jag är inte säker på om jag förstår. Menar du att en stämmodeltagare kan bli stämd och få personligt skadeståndsansvar för beslut av stämman där det finns dokumenterat att stämmodeltagaren röstade nej? Det känns konstigt för mig. Finns det några rättsfall där detta har skett? Finns det några rättsfall där det är föreningens medlemmar och inte föreningen som har stämts (och förlorat) p g a beslut på föreningsstämman?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-06-30, 12:22
Borättexperten Borättexperten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Lund
Inlägg: 519
Granskning Skilj på stämma och styrelsemöte

Du har nog fel, Lännqvist. Man kan inte reservera sig mot ett stämmobeslut. Man röstar för eller emot, eller inte alls. Majoritetsbeslut gäller. Men det är inga personliga röster som avges, och ingen kan hållas ansvarig för hur man röstar, omröstningen är "anonym". Man får inte protokollföra hur var och en röstar, bara hur många som röstat på ena eller andra sättet. En föreningsstämma och de närvarande kan aldrig "hållas ansvariga" för ett beslut. Däremot kan ett stämmobeslut vara ogiltigt, om det är i strid med lagen. De enda som kan hållas ansvariga är styrelsen, hur de väljer att tillämpa eller inte tillämpar ett stämmobeslut.

I Silvias fall är protokollet korrekt, vad gäller styrelsevalets redovisning.

Det är en stor principiell skillnad mellan omröstning på en stämma, och omröstning på ett styrelsemöte.
__________________
Mer information om bostadsrättsfrågor hittar du på Borättupplysning.se
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-06-30, 13:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Reservera sig mot stämmobeslut

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Finns det några rättsfall där det är föreningens medlemmar och inte föreningen som har stämts (och förlorat) p g a beslut på föreningsstämman?
Det finns mig veterligen inget sådant rättsfall, men i föreningslagen har man faktiskt förberett för möjligheten att styrelsen stämmer föreningsstämman;

7 kap. Föreningsstämman

17 §
§ Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller mot stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet ska upphävas eller ändras föras av föreningsmedlemmar, innehavare av förlagsandelar, styrelsen, styrelseledamöter eller verkställande direktören.

Om styrelsen vill väcka talan mot föreningen, skall styrelsen sammankalla en föreningsstämma för val av ställföreträdare att föra föreningens talan i tvisten. Stämning delges med den valde ställföreträdaren.


Det finns inget stöd i lagen för att kunna reservera sig mot stämmobeslut, och därmed finns heller inget krav på att föra in enskilda medlemmars reservationer mot stämmobeslut i stämmoprotokoll. Ett sådant krav kanske borde finnas? Jag skulle gärna vilja att det klargjordes i stämmoprotokoll att jag inte varit delaktig i vissa absurda stämmobeslut som tagits i den brf där jag bor.

Enskilda medlemmar kan dock aldrig bli skadeståndsskyldig för felaktiga stämmobeslut. Det blir hela föreningen som drabbas... men om det varit lagstadgat att enskilda medlemmar kan reservera sig så öppnas möjligheten upp att skadestånd och kostnader för rättsliga processer inte fördelas bland dem som reserverat sig.

Tyvärr kan det dock bli ohållbart att administrera reservationer på stämmor.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-30 klockan 16:03.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-06-30, 13:33
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 493
Standard

Antag att det tas ett stämmobeslut som kräver minst 2/3-majoritet och godkännande i Hyresnämnden.
Vilka ska styrelsen då ange som motparter i Hyresnämnden och vem bestämmer vilka som får vara motparter?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-06-30, 14:34
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Antag att det tas ett stämmobeslut som kräver minst 2/3-majoritet och godkännande i Hyresnämnden.
Vilka ska styrelsen då ange som motparter i Hyresnämnden och vem bestämmer vilka som får vara motparter?
Alla som röstar emot och alla som inte var närvarande får vara motparter. Är det fråga om "intrång i lägenhet" får även den som bor permanent men inte är medlem vara motpart. Styrelsen kan begära att personer avförs som motpart och ange skäl därtill men hyresnämnden bestämmer vem som får vara motpart.

I ett balkongärende (jag var med som styrelsemedlem) blev två medlemmar som inte kunde anses som berörda avförda, men man och hustru där enbart den ena var medlem godkändes som motpart var och en för sig. Konstigt, att man bara har en röst tillsammans eller att den ena inte ens är medlem beaktas inte av hyresnämnden.
__________________
Med vänlig hälsning

Senast redigerad av kluringen: 2014-06-30 klockan 14:50.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-06-30, 16:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Vem är motpart i hyresnämnd/domstol om man inte vet vem som röstat hur?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Antag att det tas ett stämmobeslut som kräver minst 2/3-majoritet och godkännande i Hyresnämnden.
Vilka ska styrelsen då ange som motparter i Hyresnämnden och vem bestämmer vilka som får vara motparter?
Detta är ett känt dilemma som har ställt till med problem tidigare i bostadsrättsföreningar.

Problemet uppstår ofta i samband med att föreningen tar beslut om något som innebär ingrepp i bostadsrättshavarnas lägenheter (även om det som regel löses genom att okunskapen bland medlemmarna är så stor att ingen drar ärendet vidare när något inte gått rätt till).

Jag vet att bl.a. HSB önskar att det vid sådana tillfällen förs en namnlista med vilka som röstat enligt vilket förslag.

Men detta önskmål kolliderar bl.a. med rätten till att rösta anonymt i en sluten omröstning.

Det finns ingen juridisk lösning på detta problem om det inte går att lösa på frivillig väg. Som så mycket annat har man lämnat detta problem därhän när lagarna stiftades.


Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
I ett balkongärende (jag var med som styrelsemedlem) blev två medlemmar som inte kunde anses som berörda avförda, men man och hustru där enbart den ena var medlem godkändes som motpart var och en för sig. Konstigt, att man bara har en röst tillsammans eller att den ena inte ens är medlem beaktas inte av hyresnämnden.
Jag vet inte hur Hyresnämnden resonerat där, men jag skulle gissa att det var ett personligt tyckande hos någon tjänsteman att det inte spelade någon roll för själva utfallet om både medlemmen och medlemmens maka tilläts agera motpart. Förmodligen hade Hyresnämnden resonerat likadant om det är en familj på 10 vuxna personer, så länge i alla fall en av dessa är medlem.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-30 klockan 16:53.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-06-30, 17:07
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Jag mejlade till förenings ordförande och frågade varför stämmoprotokollet ännu en gång var försenat. Jag skrev att det är bra om styrelsen följer LEF 7kap. 10§. Denne svarade att styrelsen har minimalt med detta att göra utan det är stämmans funktionärer som skall enas. Denne skrev även att min fråga om protokollet skapar dålig stämning i föreningen.

Skall inte styrelsen följa lagstiftningar och se till att stämmoprotokollet finns tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman? Har inte en medlem rätt att fråga styrelsen om stämmoprotokoll? Dessutom sade styrelsen på föreningens senaste stämma att det är självklart att protokoll skall vara klara i tid,senast tre veckor efter stämman.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Röstlängden är en del av stämmoprotokollet Evlys Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2013-02-27 23:27
Häva köp om mäklares utfästelse inte stämmer i93johto Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2012-10-24 12:05
Min brf/styrelsen vill inte ha med min fuktskada att göra? Bror Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 4 2011-04-13 13:02
Vem ansvarar för stämmoprotokollet? Kolonnen Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2010-06-04 16:35
Parkeringsavgift som inte betalas, vad göra? Tom1980 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2010-06-02 14:39Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:26.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare