Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2012-03-19, 14:56
realtor realtor är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Inlägg: 98
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Ja, visst har du rätt att byta ut "dina" garderober eller "ditt" kylskåp med mera, precis som du ger exempel på, men det kan du därför att du äger "Underhålls- och reparationsansvar" för dessa delar, inte för att du äger själva prylarna..
Här kan man väl också tillägga att föreningen alltid har rätt att minst kräva ursprungligt skick, alltså med de (eller motsvarande) tillbehör och i det skick som lägenheten befann sig vid datum för upplåtelse av bostadsrätt.
__________________
* Kunskap kan vara två saker; Det vi vet och det att vi vet hur vi kan lära oss det vi inte vet.
Svara med citat
  #12  
Gammal 2012-03-19, 15:01
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 148
Standard

Bra länk! Jag köper det resonemanget fullt ut.

Alltså, byt ut ex bef kök, och det nya köket tillhör direkt fastigheten = du äger det inte.

Installera en ny garderob som inte fanns från början = den äger du, och väljer själv om du vill ta med vid flytt eller låta inga i köpet till köparen.

Byte av badkar = tillhör fastigheten. Men, byt tillbaka till det gamla om du informerat köparen, då kan inte föreningen göra något.

Klockrent.

Man KAN alltså äga sin nya diskbänk, om man orkar spara den gamla och montera tillbaka den istället inför försäljning. Ja ja, då blir ju också Admin glad!
Svara med citat
  #13  
Gammal 2012-03-19, 15:40
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Vem har rätt att göra vad med vad i en bostadsrätt?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Hmm, lite synd att du blandat ihop begreppen så pass
Jag har absolut inte blandat ihop något. Vad menar du? Vilka begrepp? Om du tror att jag blandat ihop några begrepp så har du totalt misförstått vad jag skrivit. Jag tog upp det som är relevant i praktiken.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Ja, visst har du rätt att byta ut "dina" garderober eller "ditt" kylskåp med mera, precis som du ger exempel på
Där kom vi ett steg närmare vad som gäller.
Om vi, i stället för att irra runt mellan olika teorier rent allmänt, diskuterade konkreta sakfrågor tror jag vi snabbare kommer fram till vad som egentligen gäller, och vad som är relevant.
Då krävs alltså att det fastställs ifall någon är oense om något jag skrivit i de 7 exempel jag tog upp. Eller är vi alla överens om att allt vad jag skrivit i de 7 exemplen är vad som gäller? Om så ej är fallet, vad håller ni inte med om, rent konkret?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
...men det kan du därför att du äger "Underhålls- och reparationsansvar" för dessa delar, inte för att du äger själva prylarna.
Jo, vi vet att du anser att att du vill dela upp underhålls- och reparationsansvar på bostadsrättshavaren och äganderätten på föreningen - vilket i sig helt uppenbart är ett ganska unikt sätt att resonera på -, men frågan är med stöd av exakt vilket regelverk på exakt vilket sätt?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Du hittar svaret i BrL Kap 7, §§ 7 och 12. Här ser du ATT du får byta/reparera/slänga ut etc.
Som jag tidigare förklarat står det alls inget där som är relevant för denna fråga om vem som äger vad eller vad bostadsrättshavarens rättigheter är avseende nämnda inventarier (badrumsskåp, etc);
Citat:
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
Citat:
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).
Och du har heller inte gjort annat än att referera till dessa för frågan ej relevanta lagtexter, dvs utan att peka på vad du menar som skulle ge stöd för din teori att föreningen äger mitt badrumsskåp, etc. Varför refererar du till lagtexter som inte har med frågan att göra?

Citat:
Ofta ännu bättre preciserat i stadgar.
Ja, underhålls- och reparationsansvaret är som regel mer detaljerat i stadgar, men det har inte på något sätt med aktuell fråga att göra om vem som äger vad och vad bostadsrättshavarens rättigheter är för här nämnda delar.

Citat:
Och vem äger? Ja, föreningen äger byggnaden. Därmed får vi titta i Jordabalken, för att se hur man delar upp byggnadens delar i Del av byggnad, byggnadstillbehör och resten är ju att betrakta som lösöre.
Att föreningen äger byggnaden vet vi alla.
Att vi däremot ska utgå från Jordabalken för hyresfastigheter för att se vad som skulle gälla för en helt annan form av boende (bostadsrätt) i denna specifika fråga finns det dock inget stöd för, enligt vad som framkommit (mer om detta när jag kommenterar Realtors inlägg).

Citat:
Om detta kan man läsa i Jordabalken, bl a kap 2 § 2.
Dvs det som citeras av Realtor, och av dig i ditt första citat.
Sedan kom det ett citat till från dig, i ditt efterföljande inlägg, om vad som hörde till vad, men jag fick aldrig svar på var du hittat denna avvikande information (där Nyckel, Parabolantenn, Markiser, Brandredskap, Larm, Duschkabin, Vitvaror - frys, ugn, fläkt med mera -, Toalett och annan badrumsinredning, Hatthylla, Centraldammsugare, Fasta garderober och Element tillkom). Var hittade du detta?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Sen glömde du tyvärr klistra in ett av mina svar från ursprungstråden, där jag vände på resonemanget, för att förtydliga ytterligare:

Nämnligen i det fall FASTIGHETEN skall säljas (föreningen läggs ner/går i KK). Då kommer ju ÄGANDET i dagen, och här får man svaret! Ägarna får INTE olika betalt för sina kök eller garderober, allt regleras efter ursprunglig insats. Alltså KAN man inte hävda ÄGANDE till dessa delar.

Att det spelar roll när BOSTADSRÄTTEN säljs, påverkar priset, är ju däremot helt korrekt, vilket Admin och Gusten också påpekat. Men bostadsrätten är ju inte ett smack ägande av lägenheten (eller vad som där månne finnas
Nej, jag glömde inte kopiera in vad du skrev om detta till denna tråd. Jag tror det kom med ändå (se inlägg #3), men det hör ju inte hit eftersom det bara är personligt tyckande utan relevans för själva sakfrågan. Det är klart att vi alla tycker det är dumt om de boende t ex tagit med sig spis och kyl om fastigheten ska säljas, men det hör ju inte ihop med vem som rent rättsligt äger vad eller vad bostadsrättshavaren har rätt att göra med vad. Det är en separat diskussion i sig.

Återkommer till Realtors inlägg.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-19 klockan 19:59.
Svara med citat
  #14  
Gammal 2012-03-19, 16:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Pudelns kärna...

Vad det handlar om är alltså följande;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
 • Om föreningen äger mitt badkar så skulle jag inte kunna byta ut mitt badkar utan tillstånd från föreningen. Men som alla vet kan jag detta.
  Jag kan t.o.m. slänga ut badkaret helt, utan att någon kan lägga sig i detta. Om jag ska göra detta bestämmer bara jag, i egenskap av bostadsrättshavare.
 • Om föreningen äger mitt badrumsskåp så skulle jag inte kunna byta ut detta utan föreningens tillstånd, men det kan jag.
  Jag kan t.o.m. ersätta badrumsskåpet med en enkel hylla, eller ta bort badrumsskåpet helt.
 • Om föreningen äger mina garderober så skulle jag inte kunna byta ut eller förändra dessa utan föreningens tillstånd, men som förhoppningsvis alla vet så kan jag detta.
  Inte bara det, jag kan t.o.m. ta bort garderoberna (installerade "i väggen") helt, utan att någon kan invända mot detta och utan att något tillstånd för detta behövs från någon.
  Vidare; Jag behöver heller inte hålla mina garderober i "gott skick", eftersom det inte finns något regelverk som styr detta.
 • Om föreningen äger mina köksskåp så skulle jag inte kunna byta ut eller förändra dessa utan föreningens tillstånd, men som förhoppningsvis alla vet så kan jag detta.
  Jag kan dessutom plocka bort köksskåp - eller lägga till, om jag vill - och det är ingen som kan opponera sig mot detta. Samma sak med diskbänk.
  Vidare; De köksskåp jag lägger till är också mina, och övergår inte i föreningens ägo.
 • Vill jag ta med mig min frys när jag flyttar så gör jag det, och det är aldrig något föreningen lägger sig i. Det är mellan mig som säljare och köparen.
 • Vill jag byta ut min nya stora kyl mot ett gammalt kylskåp från 60-talet innan jag flyttar så är det min ensak, och inget föreningen kan lägga sig i.
  Jag har heller ingen skyldighet att reparera en trasig kyl, om jag inte vill eftersom det inte finns något regelverk som säger att min kyl i bostadsrätten måste vara funktionsduglig.
 • Vill jag ta med mig min hatthylla när jag flyttar så gör jag det, och föreningen bryr sig inte. Det är också en fråga mellan säljare och köpare.
Vad är fel i ovanstående punkter och i så fall på vilken saklig/juridisk grund?

Och är följande rätt eller fel?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ja, jag menar att man i skrift kan avtala bort de regler som står i jordabalken och som jag inte kan se gäller för bostadsrätter.
Detta skriftliga avtal är inte mellan brf och köpare, utan mellan säljare och köpare.

Förtydliganden med anledning av Haralds kommentarer, för att försöka undvika att tråden glider ut mer än vad den redan gjort;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Installera en ny garderob som inte fanns från början = den äger du, och väljer själv om du vill ta med vid flytt eller låta inga i köpet till köparen.
Självklart är det så. Det är väl aldrig någon i svensk historia som trott något annat? Denna fråga har aldrig varit uppe i forumet (eller någon annanstans, kan man förutsätta), och saknar helt relevans för sakfrågan i vem som äger vad och vem som har rätt att göra vad med vad i bostadsrätten.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Byte av badkar = tillhör fastigheten. Men, byt tillbaka till det gamla om du informerat köparen, då kan inte föreningen göra något.
Detta alternativ har heller inte varit uppe, och är i denna formulering ointressant för frågeställningen i tråden.
Det finns två alternativ;
1. Släng ut badkar helt (så som tusentals bostadsrättshavare redan gjort utan involvering av föreningen), och föreningen kan inte göra något.
2. Byt ut badkar, inte till det tidigare badkaret, utan till ett vilket som helst, begagnat, och föreningen kan inte göra något.

Här kan man undra vad som menas med; "Byte av badkar = tillhör fastigheten"?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Man KAN alltså äga sin nya diskbänk, om man orkar spara den gamla och montera tillbaka den istället inför försäljning.
Ännu ett alternativ utanför frågeställningen, och är i denna formulering ointressant för vad tråden handlar om.
Det finns två alternativ;
1. Byt ut diskbänk mot en diskho och släng den tidigare diskbänken, och föreningen kan inte göra något.
2. Byt ut diskbänk (i rostfritt stål), inte till den tidigare diskbänken, utan till en diskbänk vilken som helst - större elller mindre i storlek, i valfritt material, och föreningen kan inte göra något.

Motsvarande gäller för övriga punkter i listan ovan.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-19 klockan 21:22.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Äger bostadsrätt - vill inte engagera sig - TV4 Admin Senaste Nytt 14 2012-03-23 19:41
Får en medlem som äger två lgh rösta två gånger i en brf? hyslopc Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-04-30 19:33
Jäv m.m. - Ordföranden tror hon äger bostadsrättsföreningen Gunnar Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 4 2009-10-14 14:34
Vem äger bostadsrättsföreningen? - Vad händer om brf går i konkurs? gunnjohn Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 9 2009-03-06 09:53
Vem äger vad i vår bostadrättsfastighet? str3303 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2009-01-13 11:02Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:04.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare