Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2016-10-21, 18:06
Garfunkels avatar
Garfunkel Garfunkel är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2015
Inlägg: 506
Standard Visst kan enskild medlem få saker att hända!

Hittade detta i tidningen AoB, Allt om Bostadsrätt. Nr 1 - 2016
Läs och begrunda sid 14 och 15.

http://fliphtml5.com/pgow/othp
Svara med citat
  #2  
Gammal 2018-01-05, 17:47
schrapets avatar
schrapet schrapet är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Värmland
Inlägg: 305
Mycket att säga Icke medlemmar skrevs in i röstlängden och valdes in i styrelsen!

För er som tycker länken är svårläst kommer AoB:s artikel här i klartext!


Storm i Brf 0rk@nen

Ibland räcker det att en enda medlem reagerar för att uppenbara felaktigheter ska rättas till.
Vi har tidigare berättat om Göran F. i Jönköping, som fick hyresnämnden att stoppa föreningens
planer på att riva hans totalrenoverade badrum i samband med ett stambyte.
I Karlskrona gäller samma sak för SL, som fick bukt med ett antal fel i styrelsearbetet i hans HSB-förening.


SL i Karlskrona fick till stånd en palatsrevolution i sin förening Brf 0rk@nen, när han märkte att både
ekonomin och andra ärenden vansköttes. Hans ingripande visar att en enstaka medlem, med hyfsade
kunskaper och god motivation, kan spela en avgörande roll, inte bara vara en skillnad på differensen.

Hemlig klubb

SL blev medlem och flyttade in i föreningen hösten 2014.
Till vardags undervisar han studenter i fastighetsmäklareprogrammet och ekonomprogrammet i industriell ekonomi,
ekonomi- och verksamhetsstyrning, kalkylering och redovisning.
0rk@nen är en HSB-förening med 93 lägenheter, mest ettor och tvåor och en bunt treor.
När han bekantade sig med de andra medlemmarna, började SL ana att saker och ting inte stod riktigt till.
-En del medlemmar kallade styrelsen för "hemliga klubben" på en grillfest, minns han.
När det sen blev dags för årsmöte förra året, bekräftadeS hans aningar.

Tre styrelseledamöter, som tidigare ägt lägenheter men sen sålt dem och flyttat, satt kvar i styrelsen och
försökte rösta, vilket inte stadgarna tillät eftersom de inte längre ägde någon bostadsrätt i huset.
Ändå skrevs de in som röstberättigade i röstlängden.
Personval till styrelsen gjordes inte. När en medlem föreslog två nya personer till femmannastyrelsen,
tyckte de tidigare ledamöterna att den utan vidare skulle utvidgas till sju.
Men förändringen framgick inte av kallelsen och stämman avslog därför förslaget.


Årsredovisningen gick därefter igenom trots att den innehöll felaktigheter.
-När medlemmar ställde frågor om årsredovisningen, blev de tystade och fick inga svar.
I årsrapporten stod det bland annat att likviditeten var 5,7 procent men i själva verket
var den över 500 procent.
- 0rk@nen har en bra ekonomi med 5,6 miljoner på banken och 11 miljoner kr i lån, säger SL.

Flera fel

I årsedovisningen stod även att föreningen har sju lokaler på 48 kvadratmeter.
Året innan fanns dock bara tre lokaler redovisade. Det visade sig att det i själva verket rörde
sig om sju lokaler på totalt 147 kvadmtmeter sammanlagt.
-Någon egentlig underhållsplan fanns inte heller. Styrelsen läste upp punkter från en papperslapp,
men inga kostnader för åtgärderna fanns beräknade och heller ingen tidsplan, minns SL.
I årsredovisningen angavs också att ordföranden hade anställt sig själv som arvoderad vicevärd
genom styrelsebeslut, samtidigt som han var ordförande i valberedningen. SL anmärkte att
anställningen borde vara ett ärende för årstämman att ta ställning till,
eftersom en anställning innebär långtgående kostnader och förpliktelser för föreningen.
Han trodde inte att felaktigheterna skulle gå att rätta till något i efterhand, utan valde
skarpare vapen — han klandrade årsstämman i tingsrätten på de fyra punkter där fel hade begåtts
och begärde att tingsrätten skulle ålägga styrelsen att rätta till det hela.
Eller låta göra Om hela årsstämman.

-Stämningen skrämde HSB rejält, säger han.

Förlikning

Det räckte för att HSB Riks skulle ta över ärendet från lokalorganisationen.
Juristen i Stockholm föreslog en förlikning för att HSB skulle slippa att hamna framför skranket.
SL skrev ett förslag som omfattade de felaktiga punkterna. HSB skrev på och tingsrätten fastställde uppgörelsen.
De tre ledamöterna som tidigare varit medlemmar avgick. Två styrelseledamöter satt kvar.
- Dåvarande ordföranden är ändå kvar i ett par andra föreningars styrelse och i styrelsen för
HSB Sydost, noterar SL.
Trojkan skrev ett upprört brev som delades ut till alla medlemmar i föreningen:
"Vi tre känner vemod att nu lämna styresearbetet, men samtidigt att det är rätt steg att ta då vi under
flera månaders tid upplevt ett riktat motstånd mot hela styrelsen. Det ska tilläggas att det inte varit ett
utbrett motstånd, utan från ett fåtal, men ändå lika tids- och energikrävande för oss att hantera".

Stod upp

Men SL avfärdar deras argument:
-Jag stod upp för många medlemmar. Ett annat skäl som de drog, var att de satt kvar för att det skulle vara
svårt att rekrytera nya, kunniga personer till styrelsen, men det stämmer inte.

Intresset har varit stort. I extrastämman, som vi sen hade, fick vi in en utvecklingschef,
en tidigare fastighetschef i kommunen och två specialpedagoger som ordinarie ledamöter, säger SL,
som själv valdes till suppleant.
Andra suppleanter blev en företagscontroller och en pensionerad ICA-handlare.
SL begärde i förlikningen också att föreningen skulle betala hans utgifter för tingsrätt och jurist.
Kostnadera betalades innan kallelsen till extramötet gick ut. Dessutom fick föreningen betala konsultkostnader
för juridisk rådgivning åt HSB centralt.

-Nu har det stormat slut i 0rk@nen, kan SL till slut konstatera.
__________________
Kräv att det införs ett tak i 5 § bostadsrättslagen (1991:614) på hur många lägenheter en BRF får inneha !
Svara med citat
  #3  
Gammal 2018-01-21, 23:08
Karmenella Karmenella är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2017
Inlägg: 242
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av schrapet Visa inlägg
Han trodde inte att felaktigheterna skulle gå att rätta till något i efterhand, utan valde
skarpare vapen — han klandrade årsstämman i tingsrätten på de fyra punkter där fel hade begåtts
och begärde att tingsrätten skulle ålägga styrelsen att rätta till det hela.
Eller låta göra Om hela årsstämman.

-Stämningen skrämde HSB rejält, säger han.

Förlikning

Det räckte för att HSB Riks skulle ta över ärendet från lokalorganisationen.
Juristen i Stockholm föreslog en förlikning för att HSB skulle slippa att hamna framför skranket.
SL skrev ett förslag som omfattade de felaktiga punkterna. HSB skrev på och tingsrätten fastställde uppgörelsen.
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kapitlet

10 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om
1. avtal mellan honom eller henne och föreningen,
2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens, eller
3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Första stycket 3 gäller inte om föreningens motpart är ett företag i samma koncern eller företagsgrupp av motsvarande slag.
Med avtal som avses i första stycket jämställs rättegång eller annan talan.
Det som sägs i första stycket om en styrelseledamot gäller också den verkställande direktören. Lag (2016:108).


Handlade styrelsen i bostadsrättsföreningen fel när de skulle handlägga en fråga om avtal med HSB Riksförbund som företrädare för föreningen? Stämningen ska avse en bostadsrättsförening, inte HSB, och ändå är det HSB som har blivit rejält uppskrämda. Om det är HSB som hjälper föreningen att upprätta en årsredovisning och samtidigt håller i årsstämman kan jag inte låta bli att uppfatta situationen som jäv.


Citat:
Ursprungligen skrivet av schrapet Visa inlägg
SL begärde i förlikningen också att föreningen skulle betala hans utgifter för tingsrätt och jurist.
Kostnadera betalades innan kallelsen till extramötet gick ut. Dessutom fick föreningen betala konsultkostnader
för juridisk rådgivning åt HSB centralt.

Här borde det uppstå ett följdfel med rättegångskostnaderna med hänvisning till ovan lag (FL 6:10) samt nedan lag

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kapitlet

13 § Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. En ställföreträdare för föreningen får inte heller följa en anvisning av föreningsstämman eller något annat föreningsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna. Lag (2016:108).


14 § Om styrelsen eller en särskild firmatecknare har företagit en rättshandling för föreningen och då har handlat i strid med bestämmelserna i denna lag om föreningsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot föreningen. Detsamma är fallet om en verkställande direktör när en rättshandling företogs överskred sin behörighet enligt 6 a § och föreningen visar att motparten insåg eller borde ha insett behörighetsöverskridandet. En rättshandling gäller inte heller mot föreningen om styrelsen, den verkställande direktören eller en särskild firmatecknare har överskridit sin befogenhet och föreningen visar att motparten insåg eller borde ha insett befogenhetsöverskridandet. Detta gäller dock inte när styrelsen eller den verkställande direktören har överträtt en bestämmelse om föremålet för föreningens verksamhet eller andra bestämmelser som har meddelats i stadgarna eller av ett annat föreningsorgan. Lag (2016:108).
Svara med citat
  #4  
Gammal 2018-01-22, 13:43
Garfunkels avatar
Garfunkel Garfunkel är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2015
Inlägg: 506
Standard Gnäll mindre och klandra mera!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Karmenella Visa inlägg

1. Handlade styrelsen i bostadsrättsföreningen fel när de skulle handlägga en fråga om avtal med HSB Riksförbund som företrädare för föreningen?

2. Stämningen ska avse en bostadsrättsförening, inte HSB, och ändå är det HSB som har blivit rejält uppskrämda. Om det är HSB som hjälper föreningen att upprätta en årsredovisning och samtidigt håller i årsstämman kan jag inte låta bli att uppfatta situationen som jäv.

3.Här borde det uppstå ett följdfel med rättegångskostnaderna ......
Jag har kollat upp detta ärende av eget intresse (och dragit mycket stor nytta av det), för det är så exceptionellt bra och riktigt hanterat av en enskild medlem i en Brf. Klandertalan till tingsrätten gällde fyra punkter, dock blev det 8-9 punkter i förlikningsavtalet.

Många klagar och gnäller samt spyr galla (se bara detta fora), för de anser att just deras föreningsstyrelse har gjort massor av fel hit och dit. Är det fel begångna så ska de rättas till! Klandra stämman, stäm styrelse eller vad det vara månde. Rättsväsendet är inte så inkompetent som många här på forat verkar tro.

Mina personliga svar på dina frågor:

1. Föreningen lämnade över ärendet med fullmakt till HSBs fastighetsjuridiska avdelning.Helt rätt hanterat av föreningens styrelse.

2. Klandertalan gäller en enskild Brf och inte HSB. Dock ligger det i sakens (kunskapens) natur att föreningen vänder sig till HSB centralt. Givetvis får de kalla fötter, för stämman har ju förvisso skett helt lagvidrigt och hur skulle det se ut om HSBs fastighetsjurister får en fällande dom emot sig i tingsrätten, och vidare upp i högre instanser.

HSB har inget med föreningens årsstämma att göra. den genomfördes med inhyrd ordförande från annan förening som kutymen är. Så inget som helst jäv på ena eller andra sättet.

3. Finns inget fel i att föreningen går med på att betala motpartens juridiska kostnader. Bättre att göra det, än att bli dömd i tingsrätten att betala och då kanske avsevärt högre belopp.

För juridiska kostnader i tvistemål gäller föreningens ansvarsförsäkring gällande juridisk hjälp.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsens rätt att diskutera enskild medlem offentligt? bassetasseQ Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 3 2014-10-12 11:30
HSB Malmö stödjer ärekränkning av enskild medlem i brf Admin Bostadsrättsforum 1 2014-03-31 21:36
Livrädd för vad som kan hända Åsa36 Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 2 2012-06-12 19:01
Vad är det värsta som kan hända? - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2010-05-16 11:20
Ny lag, lägenhetsregister, kunna söka på enskild medlem i brf totiki Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-04-28 21:59Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:27.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare