Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-03-10, 17:50
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Granskning Numrerad röstlängd på stämma?

Jag undrar om någon kan utveckla punkten om numrerad röstlängd på stämma? Rent intuitivt känner jag att det kan vara en av de nycklar som saknas. Jag noterar på stämma efter stämma att det vore väldigt bra om man efteråt kunde koppla beslut till vilka som röstat om vad.

Vi har i min förening en väldigt stor kostnad som orsakats av en heltokig sk investering. Nu när det börjar dra i hop sig skulle det sitta fint med en röstlängd som visade vem som röstat genom förslag till skada för hela föreningen. Det finns nämligen här en attityd om att HSB skall man lyda och den som inte gör det är ute och cyklar. Den som nu sitter med Svarte Petter är den som bor kvar och får öppna plånboken för avgiftshöjningar mm.

Numrerad röstlängd tror jag skulle tvinga folk att tänka sig in i konsekvenserna av HUR man själv röstar.

Verkligen en innovation för ökat ansvarstagande och det kan aldig vara fel.
Vet någon mer om det här?


För mer information om stämmoprotokoll, se bl a;

Om stämmoprotokoll i förslaget till den nya föreningslagen
Ny föreningslag - Krav införs att yrkanden ska tas med i stämmoprotokoll

Förslag på ändringar och tillägg av föreningens stadgar avseende protokoll - Stämmoprotokoll: Punkt 43, 49, 51, 54, 55 70-73. Styrelseprotokoll: Punkt 91-95, 98. Även om valberedningens protokoll.
Förslag på stadgeändringar om arvoden i stämmoprotokoll, rutiner för stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - §17, §18, §33

Förslag på nya stadgar, om stämmo- och styrelseprotokoll

Ogiltigt stämmoprotokoll, justering. Styrelse som försöker dölja justering - Måste bägge justerares namnteckning finnas med? Styrelse som försöker dölja justering; urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Kan protokoll ändras i efterskott? Kan protokoll skrivas om? Utdelning av stämmoprotokoll till medlemmarna

Justering av stämmoprotokoll - Manipulering av protokoll. Referens till justerares bilaga ska finnas i protokoll. Renskrivning av justerarnas justering. Vem får justera stämmoprotokoll? Hur ska ett protokoll från årsmötet justeras?

Justeringsmans avvikande mening i stämmoprotokoll - Stämmoordförande som försöker styra protokollets utformning. Vad göra om ordföranden inte accepterar avvikande mening från protokolljusterare? Samt en del om mötesordföranden

Exempel på justering av protokoll - Stämmoprotokoll (behäftat med enormt mycket fel) med inlagda justeringar av felaktigheter, 2009
Bilaga till justerat stämmoprotokoll - I justeringen har jag som justerare tagit tillfället i akt att bättre spegla vad som diskuterades och beslutades (bl a för att därmed stärka justeringarna av de direkta felen i protokollet), 2009

Justering av stämmoprotokoll med fler än 143 fel - 2007
Motion om stämmoprotokoll som efter justering visat sig innehålla fler än 143 fel - 2010

Vikten av att välja RÄTT justerare av protokoll - Om oengagerad justerare av stämmoprotokoll väljs så riskerar medlemmarnas sista säkerhet i föreningen att falla

Revisor och styrelseledamot justerar sig själva - Motion: Som justeringsman av stämmoprotokoll ska inte jäviga personer, t ex styrelseledamot och lekmannarevisor, väljas

Motion: Justerarens ansvar och uppgifter - Välj justerare på stämman som justerar felen som förekommer i protokoll

Motion: Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras - Arvodering av protokolljusterare/rösträknare
Motion: Vad innebär det att vara justerare? - Vad är protokolljusterarens uppgift? Ta fram riktlinjer för justerare. Arvodering av justerare
Vad är justerarens uppgift? - Sammanställning över motioner om justerarens roll på stämman. Information om rutiner för justeringsman

Protokoll från extrastämma styrd av HSB - Protokoll justeras innan mötesordföranden skrivit på. Ordföranden som protokollförare.

Exempel på hur stämmoprotokoll ska skrivas av protokollförare - Mall, hur man skriver ett protokoll. Stämmoprotokoll skrivet av HSB där väsentlig information tagits med

Exempel på hur stämmoprotokoll inte ska skrivas - Protokollskrivning som det inte ska se ut
Justering av ovanstående torftiga stämmoprotokoll - Som justerare kan man få in information till protokollet som är av vikt

Exempel på stämmoprotokoll för brf - (2005)

Vad ska protokollföras från föreningsstämman? - Vad innehåller protokoll?

Hur protokollförs fullmakter vid röstning på föreningsstämma? - Enkelt att fuska vid röstning om fullmakter ej protokollförs korrekt

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - FAKTABANKEN

Vem ansvarar för stämmoprotokollet? - Ansvar för innehåll i protokoll från stämman. Om mötesordförande och protokollförare inte är överens om skrivningen i protokollet?

Stämmoprotokoll i brf inte skrivet fem veckor efter stämman

Från hur långt tillbaka i tiden kan medlem begära tillgång till stämmohandlingar?

Stämmoprotokoll saknas för tidigare år, hur vet man t ex om styrelsen fått ansvarsfrihet? - Hur länge kan man vänta med att skriva ett stämmoprotokoll för att det ska vara giltigt?

Stämmoprotokoll på anslagstavlan - Skyldig att sätta upp protokoll från årsmötet på trappuppgången?

Vem skriver under stämmoprotokoll?

Frågor och svar om stämmoprotokoll - Vad reglerar stämmoprotokoll? Om mötesordföranden ej godkänner stämmoprotokoll, hur påverkar detta stämman och de beslut som tagits där? Etc.

Planering för styrelsearbete med bl a hantering av stämmoprotokoll

"Öppenhet och insyn ska prägla nya HSB" - Verkligen? Varför inte öppna styrelseprotokoll då?

HSB Riksförbund vill utan grund ge sken av att medlem ej har rätt att skriva av/kopiera stämmoprotokoll
Hur ser HSB Riksförbund på stämmoprotokoll och det till stämmoprotokollet hörande röstlängden? - HSB Riksförbund vill insynsskydda föreningarna
HSB Riksförbund vägrar lämna ut eller visa stämmoprotokoll - Idag har dock HSB Riksförbund vikt sig i denna fråga
Bristen på öppenhet inom HSB - HSB Riksförbund rädd för att medlemmarna ska engageras genom enkel tillgång till stämmoprotokoll
Hemliga stämmoprotokoll inom HSB

HSB Landskrona vill försöka hålla stämmoprotokoll hemliga för medlemmarna
Stämmoprotokoll från olika HSB-regioner

HSB Malmös omotiverade beslut att censurera stämmoprotokoll - HSB Malmö inför censur av stämmoprotokoll för att försöka skydda sig själva från insyn
HSB Malmös stämmoprotokoll, exempel på den "nya öppenheten"?
Censurerade stämmoprotokoll från HSB - HSB följer ej riktlinjer, ETHOS, lagar, etik eller något annat
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2007
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2008
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2009
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2010 - HSB Malmös censurerade stämmoprotokoll från 2010
Exempel på stämmoprotokoll, HSB Malmö 2011
HSB Malmö lämnar ej ut stämmoprotokoll

Klander av HSB Malmös årsstämma pga felaktigt stämmoprotokoll - Årsmötesprotokoll förening, felaktigt

Stämmobeslut om medlemsavgift i HSB Malmö skiljer sig från vad protokollföraren skrivit i stämmoprotokoll
Motion om hur HSB Malmö manipulerar stämmoprotokoll - HSB hittar på uppgifter om medlemsavgift som förs in i protokoll av utsedd protokollförare

Motioner till HSB Malmö om stämmohandlingar på webben
Motion: Justerat stämmoprotokoll ska läggas ut på hemsidan - Motion till HSB om stämmoprotokollet. Justerat stämmoprotokoll med alla justeringar på webben
Motion: Stämmoprotokoll till medlemmarna - Motion till HSB om medlemmarnas möjlighet att läsa stämmoprotokoll

HSB Malmö vill inte låta medlemmarna få tillgång till stämmoprotokoll - HSB Malmös styrelse bryter direkt mot föreningslagen (2007)
HSB Malmö vill ännu en gång inte låta medlemmarna läsa stämmoprotokoll - (2012)

a. Styrelse i brf vägrar låta medlemmar få tillgång till stämmoprotokoll - Lagbrott stödjs av HSB !
b. Motion: Brf-styrelsen bryter mot lagen, vägrar lämna ut stämmoprotokoll
c. Anmälan till hyresnämnden med anledning av att styrelse ej vill ge medlem tillgång till stämmoprotokoll
d. Styrelses vägran att visa stämmoprotokoll tas upp i Hyresnämnden - Hyresnämnden är extremt okunnig om regelverk för brf, utreder inget och tillför inget !
e: Motion: Styrelse ska följa stämmobeslut att lämna ut stämmoprotokoll - Styrelse bryter mot stämmobeslut att varje medlem som begär detta ska erhålla stämmoprotokoll skriftligt. Årsmötesprotokoll ska kopieras till de medlemmar som önskar detta

Styrelsen vägrar ge tillgång till stämmoprotokoll - Hyresnämnden gör inget. Vad göra?

Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks i stämmoprotokoll efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a stämmoprotokoll och styrelseprotokoll - Motion

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 14:57. Anledning: Dragit ut inlägg från tråd om TT + lagt till länkar om stämmoprotokoll
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-03-10, 23:28
Robarbs avatar
Robarb Robarb är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Rönninge
Inlägg: 155
Skicka ett meddelande via Skype™ till Robarb
Standard Röstningsprotokoll

"Korsdraget" efterlyser en modell där det framgår vem som röstat för eller emot ett förslag. Jag nämnde det i ett tidigare inlägg där jag menade att där rösträknarna noterar varje medlems röstutfall. Det förutsätter naturligtvids att någon begär votering med rösträkning och att inte stämman beslutar om sluten omröstning.

Bifogar en modell som kan användas för ändamålet. Det är bara att utifrån medlemslistan fylla i namnen på samtliga lägenhetsinnehavare. Röstlängden som upprättas i samband med närvarokontrollen utgör sedan underlag för uppropet i samband med omröstningen. Det är normalt ordförande som ropar upp namnen utifrån upprättad röstlängd och rösträknarna fyller i för var och en om de röstar ja, nej eller avstår till aktuellt förslag.

Modellen kan tyckas omständlig inom en bostadsrättsförening, men är ett bra stöd dels för att avgöra utfallet på omröstningen och dels som underlag för framtiden vem som röstade för eller emot ett belsut som exvis Turning Torso. Speciellt om det är en något större förening.

Denna modell är tvingande inom den offentliga sektorn såsom kommunfyllmäktige, landstingsfullmäktige samt riksdagen.
Bifogade bilder
Filtyp: pdf Närvaro- och röstlängd1.pdf (71.3 KB, 21 visningar)
__________________
-Den som innehar makten och härligheten
befinner sig långt från ärligheten.
-The differens between geneality and stupidity is that geneality has its limit.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-03-10, 23:48
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard hmmm

Hur har ni tänkt här?
Om en styrelse drar en fasadrenovering till stämmobeslut skall det noteras vilka som röstar för denna renovering?
Och om det går åt helsikefyr att renoveringen konkar föreningen skall de som röstat ja straffas?

Man har reservationsmöjlighet, eller deltar ej i beslutet som alternativ, när man inte tycker som andra.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-03-11, 10:00
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 576
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Hur har ni tänkt här?
Om en styrelse drar en fasadrenovering till stämmobeslut skall det noteras vilka som röstar för denna renovering?
Och om det går åt helsikefyr att renoveringen konkar föreningen skall de som röstat ja straffas?
Ja vad ska man egentligen ha uppgiften om vem som röstat på visst sätt till ?
Det kommer ändå inte gå att kräva skadestånd av enskilda personer som röstat på visst sätt på en stämma.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-03-11, 12:02
Robarbs avatar
Robarb Robarb är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Rönninge
Inlägg: 155
Skicka ett meddelande via Skype™ till Robarb
Standard Omröstniingsprotokoll

Skälet till varför man bör ha ett protokoll som visar på hur ett utfall av en omröstning blivit genom att föra ett protokoll, är naturligtvis det som "Korsdraget" påtalar, att visa hur allvarligt ett ställningstagande är, även inom en bostadsrättsförening. Medlemmarna bör vara medvetna om vikten av det beslut som fattas och inte bara slentrianmässigt rösta som styrelsen föreslår.

Det får inte förglömmas att en bostadsrättsförening är ett företag som regleras av en lagstfitning som våra lagstiftare inom riksdagen funnit det nödvändigt att reglera för att inte allt skall flippa ur. Eftersom bostadsrättsföreningarna ofta leds av amatörer så bör reglerna vara tydliga och medlemmarna medvetna om dessa regler. Likheten med aktiebolagslagen är påfallande även för ekonomiska föreningar.

Tyvärr ser vi en allt tydligare tendens att den organiserade brottsligheten sprider sig även inom föreningarna. Polis och rättsväsende har tappat förmågan att hantera problemet i samhället i stort, vilket gör korruptionoch maktmissbruk inom föreningenra anses vara så banala att de ej kommer till en rättslig prövning. Någon funktion för att hantera ekonomisk brottlighet inom bostadsrättsföreningar finns tyvärr inte.
__________________
-Den som innehar makten och härligheten
befinner sig långt från ärligheten.
-The differens between geneality and stupidity is that geneality has its limit.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-03-11, 12:58
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 576
Meddelande

Som jämförelse kan nämnas att kommunala fullmäktigebeslut tas i de flesta fall genom acklamation där det inte framgår hur enskilda har röstat.
Det är bara om det har begärts rösträkning som det antecknas hur enskilda fullmäktigeledamöter har röstat.

Omröstningar i en BRF blir kan väl knappast anses vara viktigare än kommunala fullmäktigebeslut ?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-03-11, 18:31
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Tummen upp Röstlängd

Tack Robarb, det är precis vad jag efterlyste.
Jag kan inte förstå argumenten mot att använda denna modell. Det kan naturligtvis inte handla om vad som helst utan det gäller principiellt viktiga beslut, vilka kan variera.
I den förening där jag bor har jag tidigare varit styrelsemedlem och ordförande och här har det på senare år förändrats radikalt. Från att varje medlem var sparsam med varje enda krona till idag när det mesta sker oaktsamt med andras pengar, argumenten är tyvärr ofta, jag skall ändå sälja. Det är just det som ett sånt här underlag kan stävja genom att dokumentera röstningen. I dag behöver inte ens medlemmarna visa upp bostadsrättsbevis, röstsedlarna är en grön, mot tidigare röd och grön, (dvs ja-och-nej-röst). Det står t o m i protokollen cirka xx antal närvande. Varför ha rösträknare när allt är så slarvigt. Den modell som Robarb upplyst om tänker jag kan bidra som underlag till höstens motion.
Mycket bra även om den inte antas, den kan som en motion med argument ändå bidra till förbättringar. Den borde vara utskickat från förvaltarna vill jag säja eftersom den även kan vara ett stöd för dem, men framför allt borde varje styrelse med hum om sitt ansvar också vilja använda modellen de också.
Tack så hemskt mycket.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd bostadsrättsförening Admin Faktabanken 2 2017-05-04 23:31
Fastställa röstlängd peter_mikael Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2011-03-18 15:15
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd Brorson Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2011-02-10 10:57
Röstlängd på årsstämma Einar Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2009-05-25 16:57
Diffusa svar från HSB om röstlängd/stämmoprotokoll och... sanningen !!! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-07-03 02:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:35.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare