Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2012-07-08, 09:44
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Blink, blink SBC:s VD Göran Olsson tipsar

I Bo Bättres styrelseskola 'Så lyckas ni med årsstämman' tipsar Göran Olsson:

Ordföranden ska representera medlemmarna – inte styrelsen – på stämman. Styrelsen ska ju stå till svars för sina insatser.

Jag slår också gärna ett extra slag för långa och utförliga årsredovisningar så att man kan följa föreningens utveckling över tid. De är mycket betydelsefulla för att man ska kunna göra sig en bild av föreningen, inte minst vid försäljning.http://www.bobattre.se/VaraSidorStyr....asp?Page=P066

Hur det var på vår stämma framgår av bilagan. Jag kan inte minnas, att jag känt mig lika förnedrad. Jag har inte hämtat mig ännu. Men den värsta ilskan har gått över.

Kan det bli mer oseriöst?

Senast redigerad av qada: 2013-05-03 klockan 07:59.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2012-07-08, 10:21
Robarbs avatar
Robarb Robarb är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Rönninge
Inlägg: 155
Skicka ett meddelande via Skype™ till Robarb
Standard Göran Olsson och SBC

Håller helt med Dig beträffande Göran Olssons agerande som stämmoordförande. jag har haft ett flertal orsaker till att famföra kritik mot hans sätt att bemöta medlemmars synpunkter och frågor. Han försvarar ständigt en styrelses agerande oavsett vilka stadge- och/eller lagbrott som begås. Har återkommande tjatat om hur vår styrelse utnyttjar medlemmarnas ålder och oförmåga/okunskap att strunta i allt vad regler heter. Se nedan en skriftväxling jag hade med Göran efter en årsstämma.

Det finns ett flertal liknande påtalande där han konsekvent avvisar kritiken på ett oerhört arrogant sätt.

Göran

Jag måste utrycka min djupa besvikelse och kritik på den bristfälliga ledningen av årets föreningsstämma här på Rönningeborg som Du svarade för.

Min uppfattning av när man anlitar en utomstående ordförande att leda en föreningsstämma, vilket också framkommer på SBC´s hemsida, är att denne skall vara objektiv och obunden i förhållandet mellan styrelsen och medlemmarna. Dock kunde jag snabbt konstatera att Du fått förhållningsorder från styrelsen att inte tillåta mig att ställa frågor kring den ekonomiska redovisningen eller plädera för mina motioner. Ditt agerande är fullständigt bedrövlig och under all kritik.

Genom Ditt agerande blev övriga medlemmar dels invaggade i tron att jag hade fel och styrelsen rätt. En tämligen rudimentär kunskap om ekonomiska redovisningar skulle, om det medgavs utrymme för en diskussion, visat för flera att årsredovisningen och verksamhetsberättelsen var så undermålig att den inte skulle fått ett godkännande. Det kommer naturligtvis en dag i framtiden då någon utredare skall se på verksamhetsberättelsen och sammanställa ett underlag för ett framtida beslut, finna att 2007 års utfall saknar det mest grundläggande för att utgöra sådant underlag. Årsberättelse och bokslut är förutom att vara pladdrig, så ger den motstridiga besked om vad som gällt. Siffersammanställningen saknar relevans i förhållande till text och noter.

Att på en månad gå från ett överskott om ca 417,5 kkr. enligt prognosen per 30 november till ett underskott på 0,2 kkr. är fullständigt obegripligt enär det inte låg några beställningar ute som skulle belasta resultatet annat än löpande driftkostnader. Prognosen för helåret vid samma tidpunkt visade på ett överskott, utan ianspråktagande av någon fond, på ca 200,0 kkr. Det tyder på att det skett en direktfinansiering av investeringsprojekt som skulle legat till grund för medlemmarnas kapitaltillskott och därmed reduktion av eventuell reavinstbeskattning. Styrelsen har således ej haft medlemmarnas ekonomiska intresse som grund för sin förvaltning. Och detta stödde Du helhjärtat.

Jag har fått en påtaglig känsla av att revisorerna inte vare sig läst verksamhetsberättelsen eller granskat siffersammanställningen när de i sin berättelse funnit allt i sin ordning. Således har de ej uppfyllt sina uppdrag i enlighet med god revisionssed.

Dock pressade Du fram beslut av både ett godkännande av verksamhetsberättelse, fastställande av balans och resultaträkningen, godkännande av revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen utan att möjliggöra en debatt. Jag fick en känsla av att det var Mugabe som satt som ordförande. En repression utan motstycke. Det handlar inte om effektivitet då Du vid flera andra föreningsstämmor här på Rönningeborg flagrant missat propositionsordningar. Främst att inte ta med samtliga framlagda förslag till prövning eller att inte medge en ”de charges debatt” i samband med prövning av Rolf Dufvas styrelses ansvarsfrihetsprövning. Dessutom så medgav Du ej heller en interpellationsdebatt i samband med årets stämma. De svar som styrelsen lämnade på dels mina interpellationer och även övrigas interpellationer var ett under av arrogans och nonchalans. De gav inget svar på frågorna utan bara ett upprepande av frågeställningarna.

En föreningsstämma är ju till för medlemmarnas möjlighet att dels ta del av styrelsens förvaltning och dels debattera den. Du medgav inget av detta förmodligen på att styrelsen begärt det av Dig. Du förhöll Dig således inte objektivt och professionellt som stämmoordförande.

Att skylla på att medlemmarna inte skulle förstå den diskussion som jag begärde få föra är att totalt underkänna deras intellektuella kapacitet. Har Du kommit så långt i Din karriär att Du är så nedlåtande mot föreningarnas medlemmar eller annan personal som utövar tjänsteproduktion i samhället. Detta visas också i Ditt agerande beträffande postfolkets behov av bättre arbetsmiljöförhållanden genom att protestera mot fastighetsboxar.

Sammantaget så är jag djupt besviken och kritisk mot Ditt sätt att leda en föreningsstämma hos en bostadsrättsförening av Rönningeborgs modell. Du kanske klarar att leda en stämma med högst fem medlemmar som också själva ingår i styrelsen. Det är hårda ord som sägs här ovan men jag står för vart och ett. Det finns flera skäl att utrycka besvikelsen och kritik mot Dig men det får räcka med detta.

Se även;
Kapitaltillskott och insatshöjning i brf
__________________
-Den som innehar makten och härligheten
befinner sig långt från ärligheten.
-The differens between geneality and stupidity is that geneality has its limit.

Senast redigerad av Admin: 2013-06-13 klockan 11:44. Anledning: Lagt till länk
Svara med citat
  #3  
Gammal 2012-07-08, 12:00
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Standard Göran Olsson

Tack Robarb!
Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.

Göran Olsson var inte ordförande utan en av hans lakejer.

Han började med att skrävla om att det var 'hundraelfte' stämman han ledde och han att endast hade 17 (tror jag) kvar. Stämman hölls den 15/5.

Det gäller att sätta sig i respekt från början.

En deltagare lämnade stämman på grund av hans arrogans. Jag var på god väg men ett par grannar fick mig att stanna kvar.

Hans ursäkt ger jag inte 'fem öre för'. Han sade, att han inte menat att vara arrogant. Rena rama lögnen, tror jag!

SBC tycks vara fullständigt fartblinda och maktberusade. Kanske baksmällan kommer en dag och blir därefter!

Drömmen vore att det fanns en ny Bim Enström, (som granskade HSB på 90-talet och fick stora, välförtjänta rubriker), som granskade SBC lika ingående.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2012-07-08, 12:24
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard stämmoordföranden

Dom har det för lätt de förvaltande organisationerna.
HSB, Riksbyggen och SBC "hoppar alltid in" som ordförande när det finns problem eller kunniga medlemmar som ifrågasätter.

För dyra pengar erbjuder de sig att försvara styrelsen med hull och hår.

Tyvärr ser det mörkt ut för nästa generation bostadsrättsinnehavare, för den generationen finns inte.
Så vad som händer när alla idag äldre medelålders styrelseledamöter försvinner står i stjärnorna.

Ni kan ju bara se er om hur många medlemmar under 35 som var på senaste stämman.

Skulle jag gissa på medelåldern för brfstyrelseledamöter hamnar jag på fel sida 50 strecket.
Och där imponerar ponderade, välklädda tusenstämmoromåret chefer.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2012-07-08, 13:36
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 304
Mycket att säga Förvaltare, förmyndare, föräldre, förebild, föreståndare

Mitt favoritämne: vad är det de talar om?
De pratar så mycket och så länge, men säjer ingenting!

Helt klart är att detta är folk som är för mera än andra, företrädesvis har begreppet hämtats från Biblen, eller hur?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2012-07-08, 14:55
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard Nu vet jag var idén med supandet kommer ifrån.

Nu vet jag varifrån styrelsen i min bostadsrättsförening fått idén med supande på föreningsstämman (Göran Olsson, SBC). År 2010 började styrelse ställa fram boxviner på ordinarie föreningsstämman. Drickandet började före och pågick under hela stämman. Jag hade en motion på dagordning om ventilationen i fastigheten. När min motion kommer på dagordningen och jag fick ordet avbröt en berusad medlem gång på gång. Medlemmen påstod att problemet med ventilationen var mitt problem och varför ska jag blanda in föreningen i mina problem. Medlemmen sade att han själv hade gjord dålig affär tidigare i sitt liv men inte belastat någon annan med det. Jag försökte säga att mitt problem med ventilationen berodde på att styrelse ändrat ventilationen i fastigheten från självdrag till mekanisk ventilation och då är föreningens ansvar att rätta till problemet. Då sade han att hans levervärden varierar och att han inte ser det som ett problem, och vad gör det om min ventilation varierar några l/s hit eller dit. Jag sade till honom att jag hade 0 l/s i min toalett och att min öppnaspiskanal fungerar som tilluftskanal och att det medför problem i min lägenhet. Men varken han eller övriga medlemmar ville ta till sig mitt ventilationsproblem. Nu har min förening haft boxviner före och under föreningsstämmorna i tre år och jag tycker det är opassande att servera vin i detta sammanhang. Det enda jag kan hålla med Göran Olsson om är att styrelse inte bör hålla föreningsstämmor i en dålig lokal. Min förening håller föreningsstämmor på föreningens gård oavsett väder, om det regnar eller inte. Vidare kan jag tillägga att Göran Olsson är en mycket otrevligt person. Jag ringde till honom vid ett tillfälle och det var inget nöje att prata med honom. SBC’s jurister är lika otrevliga att prata med.

Senast redigerad av Silva: 2012-07-09 klockan 11:50.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2012-07-08, 17:29
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Standard SBC & Bostadsrättsnämnden - Samma Skrot & Korn

I början av april anmälde jag ett ärendet till BRN, där jag bl a stödde mig på en mejlkorrespodens mellan styrelsen och mig. Jag hade redigerad mejlen i stigande, kronologisk ordning för att göra den lättläst. Det blev några sidor med mycket luft, som det tar en normalläsare runt en kvart att plöja genom.

Efter ett par veckor får jag följande mejl från BRN:

Du har ingett ett ärende till Bostadsrättsnämnden. I det hänvisar du till en mängd mejl-utväxlingar mellan dig och föreningen. Jag vill bara upplysa om att du måste exakt ange vilket/vilka mejl du åberopar. Nämnden går inte generellt igenom samtliga mejl utan önska besked om vilka som du anser vara betydelsefulla.
Mvh
Stig Alexandersson


Jag reagerade på tonen men svarade så gott jag kunde. Det var ett händelseförlopp med halvlögner och rena lögner från styrelsen sida och samtliga mejl var betydelsefulla.

På BRN säger man att ett yttrande kan ta några månader. I förra veckan skrev jag till BRN och frågade, när jag kan förvänta mig svar och om styrelsen får en deadline för att inkomma med sina kommentarer eller om de kan förhala ärendet. Så här svarar BRN:

Vi kommer sända ditt material till föreningen för yttrande. Det är svårt att säga när ärendet kan behandlas av nämnden – det beror bl.a. på om ärenden som kommit in före ditt är klara för avgörande. Men det blir troligen under september-oktober.

Om motparten inte yttrar sig gör nämnden en individuell bedömning i varje ärende om det kal behandlas eller inte.
Mvh
Stig Alexandersson


Goddag, Yxskaft! Så brukar styrelsen besvara mina mejl. Efter "några" månader har man inte ens tillskrivit styrelsen, om man nu ska tro BRN. "Några" månader har blivit ett halvår! Samma trevliga ton!

Nu har jag bestämt mig för att annullera min anmälan på grund av att jag tvivlar på deras objektivitet.

Det är inte kul att ha med 'lagvrängare' att göra. Ett annat ord för dylika är: Brännvinsadvokater.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2012-07-08, 17:44
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Tummen upp Deltagare vid sista stämman

Vid stämman deltog 40 medlemmar (162 totalt) mot vanligtvis runt 25 st.
Jag tror det var depositionsfrågan som engagerade. Flera av deltagarna var i 30-årsåldern,
vilket gladde mig. De yttrade sig och verkade vettiga. Än finns det hopp!
Nu är det upp till valberedningen att försöka fånga dem.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2012-07-08, 21:14
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard Göran Olsson tänker bara $$$

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
SBC & Bostadsrättsnämnden - Samma Skrot & Korn
Håller med dig till 100%


November 2010 ringde jag till Göran Olsson på grund av en artikel i SvD ”Grälande grannar blir fiender i rätten” av journalist Anna Asker. Jag presenterad mig och sa till honom att jag hade läst artikeln i SvD där han hänvisade till Bostadsrättsnämnden som SBC har inrättat. Jag sa till honom att jag hade problem med min bostadsrättsförenings styrelse och att jag ville veta om Bostadsrättsnämnden var en opartisk nämnd när den ägs av SBC. Han var trevlig och sa till mig att nämnder är opartisk och att nämnden hade flera kvalificerade jurister och advokater som tidigare hade varit domare i Svenska domstolar. Jag sa till honom att jag hade läst ett inlägg i forumet som heter ”Allt om bostadsrätt” där de hade ett inlägg ”Varning för Bostadsrättsnämnden/SBC”. I foruminlägget påstods det att Bostadsrättsnämnden inte dömer opartiskt. Då brev karlen rasande och sa till mig ”Varför ringer du om du tycker så!”. Jag sa till honom att jag ville undersöka saken innan jag anlitad Bostadsrättsnämnden då det inte är gratis. Han ville inte prata mera med mig utan avslutade samtalet och lade på luren.

Senast redigerad av Silva: 2012-07-08 klockan 23:49.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2012-07-09, 10:07
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Standard Folk inom SBC t ex

Det var en mycket intressant artikel. Synd att Anna Asker inte grävde lite djupare och Göran Olsson fick breda ut sig i sin självgodhet.

Sverker Thorslund hade nog en del mer att säga!? Jag har lagt namnet på minnet.

Däremot finns det folk som hjälper föreningen att mosa till bostadsrättshavaren om de tycker att han är kaxig, säger Sverker Thorslund.

Göran Olssons bristande förmåga att bemöta kritik är urtypisk för de flesta maktmänniskor.

Tre ting gör mig rosenrasande:

Oärlighet
Maktmissbruk
Orättvisor


Samtliga har föreningens styrelse visat exempel på. Mellan varven har jag varit ganska ilsk, som Hotpot hjälpt mig hantera.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:22.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare