Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #21  
Gammal 2012-03-01, 11:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Fråga Kan förening kräva medlem på kostnad för besiktning?

Instämmer med Gusten. Det jag skrivit hela tiden i detta ärende gäller. Liknande frågor har diskuterats många gånger tidigare i forumet och vi har vad jag kan erinra mig kommit fram till ungefär samma svar varje gång.

Besiktningen av lägenheten är, som Gusten säger, inget lagkrav, utan det är något som en brf kan göra för att säkra föreningens tillgångar. Självklart mycket bra om det görs, men jag kan i alla fall inte finna något juridiskt stöd för att bostadsrättshavaren kan krävas på en avgift för besiktningen. Det har åtminstonde inte framkommit tidigare, varken i denna tråd eller någon annanstans. Om någon kan hitta stöd för föreningens rätt att ta ut besiktningsavgift så skulle jag, och säkert många med mig, vara tacksamma för tips om detta.

Som jag sagt tidigare så har styrelsen satt den sista spiken i kistan genom att inte ha svart på vitt att bostadsrättshavaren skulle betala kostnad för besiktning. Om det funnits ett skriftligt avtal, om besiktning, mellan förening och bostadsrättshavare (med villkor/förutsättningar) innan besiktningen genomfördes är jag rätt säker på att det skulle vara möjligt att ta ut en besiktningsavgift, dock inte för styrelseledamotens tid, och inte mer än för en av de besiktningar som gjordes i detta fall.

Det moraliska är naturligtvis en aspekt på det hela, men jag förstår att det viktiga för frågeställaren är vad som gäller rent juridiskt (vilket är vad jag försökt rikta in mig på, även om det blivit väldigt många avstickare på vägen i denna tråd).

Icerat, jag har själv aldrig sett några stadgar som säger att föreningen kan ta ut besiktningskostnader. Om du har en länk till stadgar som säger detta så är jag tacksam om du tipsar om detta här.

TILLÄGG;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Finns ingenting i lagen som säger att styrelsen SKA godkänna att du flyttar köket till ett annat rum.
Jo, tror att det var år 2003 som man av någon anledning stärkte bostadsrättshavarnas rättigheter i detta avseende. Numera krävs särskilt starka skäl för att föreningen ska kunna neka ombyggnader i bostadsrättslägenheten. Det riskerar tyvärr att få negativa konsekvenser, kanske speciellt när det gäller borttagande av bärande väggar. Det är idag närmast omöjligt för en styrelse att neka t.o.m. detta. Lagstiftarna har alltså gjort boendet i bostadsrätt ännu ett steg osäkrare.

I aktuellt fall med ombyggnad/flytt av kök så kan man generellt säga att det är helt omöjligt för en förening att neka detta. Tror inte någon ens med användning av sin vildaste fantasi kan spekulera fram en fiktiv extremsituation där möjlighet finns för föreningen att neka ombyggnad och flytt av kök.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-01 klockan 12:32.
Svara med citat
  #22  
Gammal 2012-03-01, 12:44
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 296
Standard

Portalparagrafen, liknande som den ser ut i ALLA föreningar:

Här framgår VAD föreningen ska göra:
Citat:
"Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning"
För de kostnader som uppstår i och med detta, får de ta ut följnade avgifter:

BrL kap 7 § 14:
Citat:
14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
Om en medlem vill flytta sitt kök, gäller:

BrL Kap 7 § 6:
Citat:
6 § Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.


7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
Eftersom styrelsen inte får vägra, och styrelsen heller inte får godkänna något som "är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen", så måste styrelsen göra en bedömning av varje fall.

Jag kan tänka mig, om detta gick till en tvist i domstol, att om föreningen är väldigt liten, tex 10 lgh, så skulle bostadsrättshavaren förlora och tvingas betala besiktningskostnaden. Den är av betydelse för föreningen.

Men om föreningen är stor, 50 + lgh, så skulle troligen domstolen ta hänsyn till dels att bostadsrättshavaren ej på förhand blev upplyst om att denna kostnad skulle bäras av denne, samt att kostnaden på 4 000 kr är väldigt liten för föreningens övriga medlemmar om de är många. Föreningen skulle då troligen förlora.

Men, vill ni säkert veta, måste detta upp i domstol. Eftersom beloppet är litet så kommer det nog aldrig dit. Då blir det istället en dragkamp, och "vem ger sig först".

Tyvärr vinner oftast "NONNANNANISMERNA" denna dragkamp eftersom det inte är värt insatsen i tid, arbete och risk för så små belopp. Därmed kan folk fortsatt med liten risk lämpa över sitt eget ansvar på andra.

Jag gillar det inte.
Svara med citat
  #23  
Gammal 2012-03-01, 12:46
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard besiktningskostnader

Kan inte lagskrivaren tänkt till?
Styrelsen måste godkänna ombyggnaden.
Vid detta godkännande kan styrelsen komma fram till att denna ombyggnad kräver besiktningar, som kommer kosta och som den som bygger om får betala.
Öppna kort, klara papper.
Svara med citat
  #24  
Gammal 2012-03-01, 14:30
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 576
Standard

Jag tror inte alls på Haralds teori om att det skulle ha betydelse om föreningen är stor eller liten för frågan om bostadsrättshavaren är skyldig att betala en besiktningskostnad som denne inte i förväg blivit upplyst om.
Samma bostadsrättslag gäller för stora och små föreningar.

En faktura brukar ha en förfallodag då den senast ska betalas. Står det någon förfallodag på föreningens "faktura" ?
Svara med citat
  #25  
Gammal 2012-03-01, 16:12
realtor realtor är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Inlägg: 98
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Jag tror inte alls på Haralds teori om att det skulle ha betydelse om föreningen är stor eller liten för frågan om bostadsrättshavaren är skyldig att betala en besiktningskostnad som denne inte i förväg blivit upplyst om.
Samma bostadsrättslag gäller för stora och små föreningar.
Här glömmer du att detta gällde hur en domstol möjligen skulle döma.
Visst gäller samma lag för alla föreningar men i varje enskilt fall tolkar domstolen lagen och gör sin bedömning.
Precis som vid andra olagligheter. En person kan dömas till böter medan en annan kan dömas till fängelse för vad som kan tyckas vara samma olaglighet.
Kanske på grund av att motparten lidit liten skada eller stor skada. Kanske på grund av något annat. Det kan vara många aspekter som tolkas in.
För att inte tala om att Tingsrätten kan döma på ett sätt, Hovrätten på ett annat och Högsta domstolen på ett tredje.
Lagen är för oss "vanliga dödliga" inte logisk och i princip gäller alltid att om frågan inte varit prövad så finns inte svaret på hur den bedöms.
__________________
* Kunskap kan vara två saker; Det vi vet och det att vi vet hur vi kan lära oss det vi inte vet.
Svara med citat
  #26  
Gammal 2012-03-01, 16:38
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Domstolar dömer olika

Citat:
Ursprungligen skrivet av realtor Visa inlägg
Visst gäller samma lag för alla föreningar men i varje enskilt fall tolkar domstolen lagen och gör sin bedömning.
Det är för att det sitter okunniga personer i domstolarna som ibland (ofta?) dömer mer efter eget personliga tycke istället för efter lagen. Jurister brukar säga att varje mål i domstolen är som att spela på lotto.
Det gäller att "rätt" person dömer.. som tycker enligt vad som gäller.
Men sedan är det så att det sällan eller aldrig finns två fall som är likadana. Som i detta fall är det t ex svårt att inte väga in att debitering för besiktning skett utan skriftligt godkännande om detta, att inget krav på besiktning finns och att styrelsen tror att de kan debitera medlemmen för styrelseledamotens tid under besiktningen, etc.

Föreningens storlek är emellertid inte det minsta relevant för en fråga om vem som ska stå för kostnaderna för besiktning.

Det är alltså korrekt att ingen domstol som dömer enligt lagen kommer att ta hänsyn till föreningens storlek, utan domstolen utgår från vad regelverken säger.

Precis som i alla andra trådar som behandlat frågan om avgifter har inget kommit fram som ger föreningen rätt att ta ut avgift för besiktning i fall som det aktuella. Däremot finns det regelverk som tydligt visar att föreningen saknar denna rätt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #27  
Gammal 2012-03-01, 17:05
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 296
Standard

Jahapp, nu spekulerar snillen igen...

En lag kan omöjligt ta med alla situationer som kan uppkomma.
Därför VET man ofta inte EXAKT vad som gäller förrän det är PRÖVAT. Alltså, någon väljer att driva frågan i domstol.

Bostadsrättslagen är en MYCKET LITEN PRÖVAD lag, och därför råder fortfarande mycket oklarheter om vad som faktiskt gäller. Anledningen till att det finns så få fall vet vi alla, många fall görs upp i godo INNAN de går till domstol. På grund av att:
1) Ofta är det små skitsummor som det tvistas om (tex detta exempel)
2) De stora bostadrättsorganisationerna vill inte skylta med ärenden där de gjort fel.
3) Många lever gott på "juridisk rådgivning", eftersom det är gott om luddiga avsniitt/gränsdragningar.

Lagen är heller inte anpassad för hur det ser ut idag. När den skrevs skulle väldigt få medlemmar få för sig att flyttta ett kök till ett annat rum. Idag dyker denna fråga upp ofta i föreningarna.

Gusten: Det finns andra avgöranden, där det i domskälen går att utläsa att detta har betydelse. Jag har inget Brf-exempel på rak arm, men ett annat fall som media tog upp för ett par månader sedan, var en berusad och drogpåverkad kille som sablade ihjäl sin sambo med ett svärd. Han fick minskat straff för att han inte ansågs kunna ansvara för sina handlingar fullt ut.

Så NEJ, även om LAGEN är LIKA, så kan UTFALLET/DOMEN bli olika.

Tack till Tettes inlägg, som visar på ett sunt hanterande i liknande fall. Jag håller helt med, Öppna kort/klara papper. Men styrelser har många gånger fått rätt trots klantig hantering, eftersom de bedöms vara lekmän.
Svara med citat
  #28  
Gammal 2012-03-01, 17:32
realtor realtor är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Sep 2011
Inlägg: 98
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av tette Visa inlägg
Öppna kort, klara papper.
Öppna kort, klara papper = I den bästa av världar. Självklart att föredra.

Personligen tillhör jag dem som anser att man måste ha papper på allt till och med överenskommelser med sin äkta hälft, även om jag medger att det är kan vara att gå till överdrift.

Men kanske har vi lärt oss en viktig sak här. Om en part begär att få skriftligt på att det inte kommer att kosta någonting. Då har du skyddat den viktigaste parten, nämligen dig själv.
__________________
* Kunskap kan vara två saker; Det vi vet och det att vi vet hur vi kan lära oss det vi inte vet.
Svara med citat
  #29  
Gammal 2012-03-01, 20:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Lagen = lotteri

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Jahapp, nu spekulerar snillen igen...
Harald, ännu en gång vill jag be dig hålla dig till forumets få regler. Kommentarer som denna är inte konstruktiva och det finns ingen anledning att uttrycka sig på detta sätt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Det finns andra avgöranden, där det i domskälen går att utläsa att detta har betydelse. Jag har inget Brf-exempel på rak arm, men ett annat fall som media tog upp för ett par månader sedan, var en berusad och drogpåverkad kille som sablade ihjäl sin sambo med ett svärd. Han fick minskat straff för att han inte ansågs kunna ansvara för sina handlingar fullt ut.
Det går inte att jämföra äpplen med blåmesar. Om du tror att föreningens storlek skulle kunna påverka en domstols utslag i frågan om besiktningskostnaden så är du fullt fri att tro detta. Jag hävdar däremot med extrem bestämdhet att detta bara kommer att hända om de som dömer är drogade. Och sedan får de som läser detta tro på precis vem de vill.

Vi vet alla att rättsfall som avgörs i domstol är ett lotteri, men om vi bara utgår från detta så kan vi ju strunta i vad lagen säger.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Men styrelser har många gånger fått rätt trots klantig hantering, eftersom de bedöms vara lekmän.
Tror knappast styrelsens lekmannastatus är något som en domstol tar den minsta notis om. Visst har styrelsen ofta ett klart övertag i domstolen gentemot en enskild bostadsrättshavare, men det beror nog på andra saker och en av dessa parametrar tror jag är inkompetensen bland dem som dömer.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
En lag kan omöjligt ta med alla situationer som kan uppkomma.
Därför VET man ofta inte EXAKT vad som gäller förrän det är PRÖVAT. Alltså, någon väljer att driva frågan i domstol.
Ja, varje ärende i domstolen är som sagt ett lotteri.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Bostadsrättslagen är en MYCKET LITEN PRÖVAD lag, och därför råder fortfarande mycket oklarheter om vad som faktiskt gäller. Anledningen till att det finns så få fall vet vi alla, många fall görs upp i godo INNAN de går till domstol. På grund av att:
1) Ofta är det små skitsummor som det tvistas om (tex detta exempel)
2) De stora bostadrättsorganisationerna vill inte skylta med ärenden där de gjort fel.
3) Många lever gott på "juridisk rådgivning", eftersom det är gott om luddiga avsniitt/gränsdragningar.
Ja, absolut.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Lagen är heller inte anpassad för hur det ser ut idag. När den skrevs skulle väldigt få medlemmar få för sig att flyttta ett kök till ett annat rum. Idag dyker denna fråga upp ofta i föreningarna.
Ja, både bostadsrättslagen och föreningslagen har i och för sig uppdaterats ett antal gånger på vägen, och om några månader uppdateras de igen. Problemet är att de som förnyat lagen må vara duktiga på sina områden, men de vet inte hur verkligheten ser ut i alla delar och har därför inte anpassat lagen efter denna verklighet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av realtor Visa inlägg
Men kanske har vi lärt oss en viktig sak här. Om en part begär att få skriftligt på att det inte kommer att kosta någonting. Då har du skyddat den viktigaste parten, nämligen dig själv.
Absolut. Motsvarande gäller för styrelsen, som borde veta bättre än att kräva pengar i efterskott för besiktning utan någon grund att stå på.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #30  
Gammal 2012-03-01, 23:04
Robarbs avatar
Robarb Robarb är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Rönninge
Inlägg: 155
Skicka ett meddelande via Skype™ till Robarb
Standard Utslag i domstol

Det är som Admin noterar att ett utslag i en domstol är som ett lotteri. Det är inte den som har de bästa juridiska argumenten som vinner målet utan den som kan göra sig mest trovärdig, oavsett vad lagen säger.
__________________
-Den som innehar makten och härligheten
befinner sig långt från ärligheten.
-The differens between geneality and stupidity is that geneality has its limit.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Faktura från föreningen "extra kostnader föreningen åsamkats" eldaren Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 60 2017-10-17 16:36
Faktura från Föreningen efter fönsterbyte looki81 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 18 2012-01-29 14:34
Vattenskada i brf, oväntad kryddad faktura på 34 635 kr från Fastighetsägarna CPLS Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 9 2011-08-08 15:27
Styrelsen hotar mig med faktura grovsoprummet i brf missaskungen Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2011-01-28 16:16
Information från styrelsen Trötter Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 5 2010-05-08 18:39Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:08.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare