Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-12-13, 10:53
Torstens avatar
Torsten Torsten är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Ort: Flinkstad
Inlägg: 10
Standard Styrelseprotokoll, regler och rutiner

När ska ett protokoll vara färdigt och utdelat till styrelse ledamöter?
Finns det inte ett sista datum för det, och vad händer om man går över den tiden?

Protokollregel gäller väl för alla protokoll som skrivs i föreningen?

Protokoll från konstituerande möte i styrelsen är inte utskrivet 3 veckor efter det konstituerande mötet. Tycker det är anmärkningsvärt.


För mer information om styrelseprotokoll, se bl a;
Styrelse, protokoll - FAKTABANKEN

Styrelsemöte och protokoll - Mötesanteckningar från styrelsemöte stämmer inte, styrelseprotokoll har ej justerats, styrelseprotokoll från föregående möte gås ej igenom

Justera styrelseprotokoll - Vem kan utses som justerare till styrelsens protokoll? Vem utser justerare av styrelsens protokoll? Hur många justerare kan utses för styrelseprotokollet? Måste varje sida i protokollet signeras av ledamöterna? Kan ett protokoll ändras? Vad ska ledamot i styrelsen göra som inte håller med om vad som skrivits i protokollet?

Suppleant till styrelsen justerar styrelsens protokoll - Styrelsesuppleant som protokollförare på styrelsemöten

Styrelseprotokoll saknas - Protokollförare (= ordföranden) lämnar inte ifrån sig styrelseprotokoll

Har styrelsens ordförande huvudansvar för att protokoll förvaras på ett betryggande sätt? - Styrelseprotokoll saknas. Ansvar för protokoll och övriga styrelsedokument. Vem är ansvarig för styrelseprotokollen? Rutiner för arkivering av viktiga dokument måste finnas i varje brf!

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts

Särskild mening i styrelseprotokoll - Ledamot önskar få in synpunkter i styrelsens protokoll

Reservation i styrelseprotokoll
Reservation i styrelseprotokoll tas bort av ordföranden, tillika justerare - Medlemmarnas rätt till information av styrelsen. Är inte underhållsplan/ekonomisk plan och kalkyl offentliga i en brf? Information om upphandling. Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten. Ledamot som ej får tillgång till styrelsens protokoll

Per capsulam utan styrelseprotokoll

Ska avhopp av ledamot i styrelsen protokollföras i styrelseprotokoll?

Måste personuppgifter på den som beviljas medlemskap i föreningen föras in i styrelseprotokollet?

Styrelseprotokoll samt överlåtelse-och pantsättningsavgift i brf

Arbetsordning för styrelse, protokoll - Upprätta styrelseprotokoll

Mall för styrelseprotokoll vid konstituerande möte (konstituerande mötesprotokoll) - Protokoll från konstituerande styrelsemöte


Utdrag från styrelseprotokoll i brf, rätt att få utdrag för det som rör en själv? - Protokollsutdrag styrelseprotokoll
Motion: Utdrag från styrelseprotokoll - Motion till HSB om att medlemmar som begär detta ska erhålla utdrag från styrelseprotokoll i frågor som rör dem själva

Motion om offentliga styrelseprotokoll

Får valberedningen läsa styrelseprotokoll?
Riksbyggen säger att varken valberedning eller medlemmar har med styrelseprotokollen att göra


Nummerordning i protokollen - Hur ska de olika protokollen i en brf numreras?

Bolagsverket, vilka protokoll måste skickas in till dem? - Vad måste föreningen skicka till Bolagsverket?
Bolagsverket och protokoll - Bolagsverket utför ingen kontroll av de protokoll som skickas in till dem (protokollen bara arkiveras, de läses inte ens)

Allvarliga brister i protokoll. Ändra styrelse/stämmoprotokoll i efterskott - Kan styrelseprotokoll och stämmoprotokoll ändras i efterskott? Hur gör man om fel upptäcks efter justering?

Riktlinjer för styrelsen, om bl a styrelseprotokoll och stämmoprotokoll - Motion


För information om offentliga styrelseprotokoll, se bl.a.;
Styrelseprotokoll och deras offentlighet

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Del 1

Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Del 2

Senast redigerad av Admin: 2012-03-21 klockan 20:51. Anledning: Lagt till länkar med information om styrelseprotokoll
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-12-13, 11:27
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Protokoll från stämma skall göras tillgängligt för medlemmarna inom tre veckor efter det att stämman har genomförts. Vad det gäller protokoll från styrelsens sammanträden, där finns det inget enligt lag som anger när dessa ska göras tillgängliga. Men om inte sammanträdes protokoll görs tillgängliga för styrelsens ledamöter, då skulle jag tolka det som att dessa inte finns. Om ledamöters inom styrelsen inte får erforderlig och nödvändig information för sitt uppdrag är det som att be om problem.

Man kan tolka problemet även på detta sätt.
Om vissa inom styrelsen inte får ta del av styrelsens sammanträdesprotokoll, då ser jag inte att dessa har deltagit i besluten och där med görs styrelsen icke beslutsför. Alltså styrelsens beslut blir där med inte giltiga.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-12-13, 11:46
Torstens avatar
Torsten Torsten är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Ort: Flinkstad
Inlägg: 10
Standard

Jag tänker så här.

Säg att styrelsen håller konstituerande möte direkt efter årsstämman, där väljs olika befattningar för ledamöter.
Detta tecknas ned på protokoll för mötet, några eller någon ledamot har ej möjlighet att skriva ned vem som väljs till vad.

För att ledamoten ska kunna veta vem som är vem så bör väl rimligtvis protokoll justeras och lämnas till styrelsens ledamöter inom två veckor?

Som praxis brukar sekreteraren i vår styrelse vänta till 1-3 veckor innan mötet, med alla protokoll.

Man kan inte tillrättavisa om man har fel.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-26 klockan 20:54.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-12-13, 12:00
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard efter kontstituering

Lagen om ekonomiska föreningar, 6 kap, 15§;
"För registrering ska föreningen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare och vem som enligt 11 § har bemyndigats att på föreningens vägnar ta emot delgivning samt deras postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.
Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 § anmäls för registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett förhållande som har anmälts eller ska anmälas för registrering enligt första stycket.
Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller."

"Genast efter" konstituering, måste betyda att protokollet ska vara utskrivet o undertecknat efter någon dag.

De som skall protestera är ju de som står kvar som styrelseledamöter sedan gammalt och har ansvaret för att den nya styrelsen inte registrerat ändringen.

Hur många avhoppande ledamöter bevakar detta?
Men det är ju heller ingen information som kollossorganisationerna talar om.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-26 klockan 21:09.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-12-15, 16:42
Torstens avatar
Torsten Torsten är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Ort: Flinkstad
Inlägg: 10
Standard

Är det möjligtvis så att man har tungt argument att be styrelsen avsätta sekreteraren från posten och låta någon annan ledamot ta över, eftersom det är uppenbart att nuvarande sekreterare inte ämnar lämna ut protokoll i rätt tid.

Nuvarande sekreterare har agerat sekreterare vid flera tillfällen tidigare, då har denne person använt sig av samma rutin då med!
ledamoten har haft annan roll i föreningen tidigare, då har samma tendenser uppvisats.

Jag trodde att det enligt LEF var tidsbegränsat till max 3 veckor efter möte.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 20:35.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-12-15, 16:57
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Torsten Visa inlägg
När ska ett protokoll vara färdigt och utdelat till styrelse ledamöter?
Finns det inte ett sista datum för det, och vad händer om man går över den tiden?
Som andra skrivit i tråden finns ingen lagstadgad tidsfrist. Men lagen säger att det vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll och av detta följer att det inte får dröja alltför länge innan protokollet skrivs ut och justeras. Det finns ju något som heter glömska.
När det gäller stämmoprotokoll ska de vara tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

Om ett protokoll inte föreligger inom rimlig tid, som alltså är en bedömningsfråga, blir styrelsesammanträdet en icke-händelse, dvs inga av de beslut som fattats på sammanträdet är giltiga.

Citat:
Protokoll från konstituerande möte i styrelsen är inte utskrivet 3 veckor efter det konstituerande mötet. Tycker det är anmärkningsvärt.
Ja, det är anmärkningsvärt och oroande. Påtala detta asap.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 20:37.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-12-16, 00:02
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Torsten Visa inlägg
Är det möjligtvis så att man har tungt argument att be styrelsen avsätta sekreteraren från posten och låta någon annan ledamot ta över, eftersom det är uppenbart att nuvarande sekreterare inte ämnar lämna ut protokoll i rätt tid.
Nuvarande sekreterare har agerat sekreterare vid flera tillfällen tidigare, då har denne person använt sig av samma rutin då med!
ledamoten har haft annan roll i föreningen tidigare, då har samma tendenser uppvisats.
För att ändra i styrelsens konstellation som du anger här, krävs det ett konstituerande där styrelsens ledamöter utser en ny ledamot som vill och kan åta sig uppdraget som sekreterare. Om man inom styrelsen utser en ny sekreterare, firmatecknare eller ordförande, skall detta även registreras hos Bolagsverket.


KORRIGERING: Bolagsverket registerar inte vilka som är ordförande resp sekreterare utan endast vilka som är ledamöter resp suppleanter.
__________________
Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre!!

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 20:32.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-12-20, 09:33
Torstens avatar
Torsten Torsten är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Dec 2010
Ort: Flinkstad
Inlägg: 10
Standard

Vi är nu inne på vecka nio efter konstituerande i föreningen, fortfarande inget protokoll.
Sekreterare skyller på att han har för mycket att göra i sina andra 3 förenings poster.


Då har ordförande och en suppleant oxå sagt sitt i ärendet och de tycker att man får väl skriva upp vem som blir vald till vad på konstituerande.
De tycker att jag är onödigt petig med hur protokoll ska skrivas ut.
Det är ju inte "nödvändigt" att följa stadgar till punkt och pricka, bättre att lägga energi på andra saker.
Ordförande och sekreteraren anser att jag får ge mig till tåls, jag får det ju så fort sekreteraren hinner/orkar skriva ut protokollet.
Det vill säga om vi har tur lagom till nästa styrelsemöte.
__________________
Quick i huvudet och Flink i fingrarna

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 20:34.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-12-20, 11:20
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

"Det är ju inte "nödvändigt" att följa stadgar till punkt och pricka, bättre att lägga energi på andra saker."
Detta uttalande tycker jag absolut att du kan ifrågasätta. Eftersom det är att sätta sig över Lagen.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-12-20, 12:36
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Torsten Visa inlägg
Då har ordförande och en suppleant oxå sagt sitt i ärendet och de tycker att man får väl skriva upp vem som blir vald till vad på konstituerande.
De tycker att jag är onödigt petig med hur protokoll ska skrivas ut.
Det är ju inte "nödvändigt" att följa stadgar till punkt och pricka, bättre att lägga energi på andra saker.
Ordförande och sekreteraren anser att jag får ge mig till tåls, jag får det ju så fort sekreteraren hinner/orkar skriva ut protokollet.
Ska man tolka det som att det står i era stadgar när styrelsens protokoll ska vara ledamöterna tillhanda?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-20 klockan 20:38.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmös nya rutiner kring betaltjänster och förskottering Kulan Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 11 2011-08-18 08:14
Offentliga styrelseprotokoll Admin Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2011-02-14 21:18
Sekretess på styrelseprotokoll ? Krysia Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2010-04-18 22:28
Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf steiermark Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2008-07-30 16:42Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:21.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare