Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2010-08-11, 12:59
Don Xavier Don Xavier är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Aug 2010
Inlägg: 3
Standard

Först och främst. Tack för alla välskrivna svar!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Vid dödsbo så har dödsboet (dödsbodelägarna) 6 mån på sig att söka medlemsskap i föreningen (går bra med en av delägarna - den som kommer att bosätta sig i lgh). Söker inte dödsbodelägare medlemsskap innom 6 mån, så ombed de att försälja lgh. Då har de 6 mån på sig att göra detta. Så summan blir en "respit" på 1 år.
Stämmer detta? Och innebär det i sådana fall att vi kan göra på tänkt sätt, nämligen att en av oss bosätter sig i lägenheten men att den fortfarande har tre delägare?
Kan vi sedan när det är dags för nästa syskon att flytta dit helt enkelt säga upp medlemskapet för den som då bor där och söka medlemskap för nästa syskon?

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg

Det smidigaste är trots allt, att du som har behov av att bo omedelbart köper ut dina småsyskon. Vart tänkte du vägen om tre fyra år när det blir mellansyskonets tur att få ett eget boende?
Jo. Men det kostar en hel del och som student har jag inte möjligheten just nu. Om några år har jag troligen lite mer klart för mig vart jag skall ta vägen och kan då överväga situationen. Mycket möjligt att vägen vägen bör utomlands och då är jag inte speciellt sugen på att äga en lägenhet.
Svara med citat
  #12  
Gammal 2010-08-11, 15:26
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 508
Standard

Om jag förstått det rätt så tillhör bostadsrätten fortfarande dödsboet, men att avsikten
är ett arvskifte där var och en tillskiftas var sin tredjedel av bostadsrätten.
I så fall måste alla söka medlemskap redan vid arvskiftet.
Svara med citat
  #13  
Gammal 2010-08-11, 16:31
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Hur länge kan en bostadsrätt tillhöra ett dödsbo

Se Överlåtelse, övergång av bostadsrätt;
Citat:
Rätten att utöva en bostadsrätt utan medlemskap under en tid av tre år tillkommer också ett dödsbo.
Tre år efter dödsfallet får föreningen uppmana dödsboet, att inom ett halvår från uppmaningen, visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte eller att bostadsrätten förvärvats av någon som inte får vägras medlemskap i föreningen.
Om dödsboet inte följer denna uppmaning får föreningen sälja bostadsrätten enligt bestämmelserna i Brl om tvångsförsäljning. Försäljningen sker för dödsboets räkning.
Att det måste göras inom 6 månader är inget jag känner till.

OBS! Vad gäller medlemskapet så kan föreningen neka medlemskap för den som inte bor (är mantalsskriven) i bostadsrätten!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #14  
Gammal 2010-08-11, 18:36
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 508
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Men då är det väl en andrahandsuthyrning?
Ja det blir det väl formellt, men tydligen är detta ett undantag där det
inte behövs styrelsens tillstånd när dödsbodelägarna bor där.

Situationen verkar rätt fördelaktig för dödsbodelägarna, man slipper t ex
tänka på medlemskap för delägarna under de tre år som bostadsrätten får
tillhöra dödsboet innan styrelsen kan kräva arvskifte eller försäljning.
Svara med citat
  #15  
Gammal 2010-08-11, 20:12
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 022
Standard

Mitt inlägg var hämtat från vår egen stadgar. Trodde det skulle vara samma som bostadsrättslagen. Verkar som lagen ger tre års respit, och vår stadgar bara 6 + 6 mån.

I övrigt som Admin skriver, att medlemsskap kräver att man är boende och skriven i bostaden. Dock kan man äga en del av lgh utan att vare sig bo där eller vara medlem i föreningen.
Svara med citat
  #16  
Gammal 2010-08-11, 21:13
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 508
Standard

Vad jag kan se i BRL 6 kap 1§ så har föreningen inte rätt att ha stadgebestämmelser om kortare tid än tre år.
Det skulle i så fall betyda att stadgebestämmelsen är olaglig och att det är tre år som gäller oavsett vad som anges i stadgarna.

Jag tror inte man kan ha en andel i bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen.
Däremot kan dödsboet utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen.
Svara med citat
  #17  
Gammal 2010-08-11, 21:47
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat ur BRL 6 kap:

1 a § Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. för dödsboets räkning. Ett dödsbo kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än som angetts här. Lag (1995:1464).

Såsom jag tolkar sista meningen i lagtexten kan en BRF inte inskränka dödsboets rätt enligt ovan. En BRF har heller ingen insyn i en pågående bouppteckning/boutredning. De kan endast bevaka om arvskifte har blivit registrerad. Det innebär att dödsboet kan även hyra ut lägenheten i andra hand om de finner det lämpligt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Mitt inlägg var hämtat från vår egen stadgar. Trodde det skulle vara samma som bostadsrättslagen. Verkar som lagen ger tre års respit, och vår stadgar bara 6 + 6 mån.
BRL gäller med andra ord över Haralds stadgar.

Det finns väl få BRF som har en entydig definition av om alla delägare av en bostadsrätt måste vara medlemmar eller förbud mot delad ägande i stadgarna. Alla mönsterstadgar brister på denna punkt, varför man med fog kan anta att det finns få föreningar som har avhjälpt denna brist i sina egna stadgar.

Ägande är en sak, medlemskap är något helt annat.

Exempel: Makar som på grund av giftorätten äger 50% var i en bostadsrätt men endast en av makarna är medlem i föreningen.
Svara med citat
  #18  
Gammal 2010-08-11, 22:37
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 508
Standard

Den som har en bostadsrätt i föreningen måste också vara medlem i föreningen.
Även den som bara har en andel i bostadsrätten måste vara medlem i föreningen.

Om ena maken äger hela bostadsrätten så innebär giftorätten inte att den andra maken äger 50% av bostadsrätten.
Giftorätt är något som får betydelse först vid en skilsmässa.
Svara med citat
  #19  
Gammal 2010-08-11, 22:38
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Er ensak vad ni tre inbördes kommer överens om i fråga om nyttjande och inbördes förpliktelser gentemot varandra, men det är min rekommendation att ni sätter det på pränt redan från början.

Det smidigaste är trots allt, att du som har behov av att bo omedelbart köper ut dina småsyskon. Vart tänkte du vägen om tre fyra år när det blir mellansyskonets tur att få ett eget boende?
Citat:
Ursprungligen skrivet av Don Xavier Visa inlägg
Jo. Men det kostar en hel del och som student har jag inte möjligheten just nu. Om några år har jag troligen lite mer klart för mig vart jag skall ta vägen och kan då överväga situationen. Mycket möjligt att vägen vägen bör utomlands och då är jag inte speciellt sugen på att äga en lägenhet.
Jag syftade inte på hur din situation ser ut för närvarande, ni bör tänka igenom redan nu hur ni vill hantera den gemensamma egendomen i framtiden.

Gemensamt ägande innebär gemensamma förpliktelser. Det är klokt att reglera hur ni vill dela dessa inbördes redan nu. Slarvar du t ex med att betala avgiften till föreningen kan dina småsyskon sitta med Svarte Petter om lägenheten blir föremål för tvångsförsäljning. Det finns många detaljer att tänka igenom utöver det bostadsrättsrättsliga.
Svara med citat
  #20  
Gammal 2010-08-11, 22:55
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Den som har en bostadsrätt i föreningen måste också vara medlem i föreningen.
Även den som bara har en andel i bostadsrätten måste vara medlem i föreningen.

Om ena maken äger hela bostadsrätten så innebär giftorätten inte att den andra maken äger 50% av bostadsrätten.
Giftorätt är något som får betydelse först vid en skilsmässa.
Giftorätten är en äganderätt oavsett vem egendomen är är skriven på. Det har betydelse både vid skilsmässa, dödsfall och andra sammanhang. Medlemskapet i föreningen påverkar inte det faktiska ägandet. En make/maka som inte är medlem har likväl medlemsrättigheter i en bostadsrättsförening.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Är BoRevisions inblandning i revisionen ett lagbrott? Bjurre Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 9 2010-06-23 11:34
Fråga familjejuristen om arv - Sydsvenskan Admin Senaste Nytt 0 2009-09-14 23:31
Bostadsrätter en fråga för framtiden Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-18 06:35
Skriftlig fråga 2008/09:740 Admin Senaste Nytt 0 2009-03-16 17:41
HSB:s viktigaste fråga enligt HSB Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 4 2008-03-04 17:58Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:10.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare