Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-10-28, 14:36
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift

HSB Malmös årsstämma 2010 behandlade frågan om medlemsavgift.

I protokollet från 2010 års stämma står det följande:

21. Fastställande av medlemsavgift.

Mats Svensson förklarar att föreningsstämman 2009 beslutat följande:
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år, betalar 200 kr.
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år, betalar 100 kr.
• Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska
följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.

I ett brev daterat den 26 maj undertecknat av VD Michael Carlsson och ordf. Claes Caroli så skriver man när det gäller medlemsavgiften:
Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

Så här sa man, enligt gjord inspelning, ordagrant på 2010 års stämma.

Mats Svensson (stämmoordf.)
Då har vi kommit till punkten 20, fastställande av medlemsavgift och ifjol så beslutade stämman att avgiften ska vara för medlem som inte bor i bostadsrätt, och är över 26 år, betalar 200. Inte boende i bostadsrätt, under 26 år, betalar 100.
Och medlem som bor i bostadsrätt där betalar man 400 kr/lägenhet och den sker ju då genom bostadsrättsföreningen.
Och dom här avgifterna ska regleras efter förändringar i prisbasbeloppet var också beslutet ifjol.
Jag lämnar ordet fritt och det är Claes först som är föredragande, varsågod.

Claes Caroli: Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Mats Svensson:
Då frågar jag: Är ni beredda att gå till beslut. Är då stämman beredd att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget. Svaret är ja.

Vi har nu en situation där:
1. Styrelsen hänvisar till ett protokoll, som dels är felaktigt och dessutom enligt 2009 och 2010 års stämmobeslut inte gäller. Enligt HSB så är det vad som faktiskt sades på stämman som gäller så det är ju bara att lyssna på gjord inspelning.
2. Styrelsens ordförande och VD skickar ut ett brev till medlemmarna i HSB Malmö enligt ovan och som också är felaktigt, eftersom stämman faktiskt beslutade om att medlemsavgiften ska följa prisbasindex. Om medlemsavgiften ska vara oförändrad varför nämner man överhuvudtaget knytningen till prisbasindex.
3. Ett faktiskt stämmobeslut, styrkt av inspelning, enligt följande:
 Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Med tanke på denna nya information om vad som faktiskt sagts på stämman så uppstår följande frågor:
1. Med vilken rätt och med stöd av vilken lagstiftning anser styrelsen sig ha befogenheter att desavouera ett stämmobeslut?
2. HSB Malmös styrelses agerande innebär de facto att man tar ut en högre medlemsavgift än vad stämman beslutat. Vad tänker man göra år det?
3. Vad tänker styrelsen och ledningen i HSB Malmö vidta för åtgärder med anledning av ovanstående?
4. Hur ska en revision gå till?
Det skulle dessutom vara mycket intressant att höra HSB Malmö: s åsikt om hur en revision skall gå till när protokollet inte kan anses gälla som stämmans mening. När revisorerna skall göra revision måste man utgå från de beslut som tagits. Den enda dokumentation om vad som verkligen beslutades är ju protokollet. Om inte detta skall gälla som stämmans mening vad gäller då? HSB Malmö: s resonemang är inte bara felaktigt utan direkt medlemsfientligt då revisorernas arbete omöjliggörs med HSB Malmö: s inställning.
Revision är ju till för att granska verksamheten så att inga oegentligheter förekommer. Revisionen är således ett skydd för såväl ägare som medlemmar. Det kan ju aldrig vara i medlemmarnas intresse att revision omöjliggörs, frågan är ju då om det är detta som är HSB Malmö: s avsikt?

Kommentar: På stämman framfördes aldrig ” medlemsavgiften skulle vara oförändrad med bibehållen knytning till prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund”. Som det står i protokollet.
Detta är en efterhandskonstruktion av protokollskrivaren och ytterst förvånande att utsedda justeringsmän inte reagerat på detta. Dessutom så var punkten 20 egentligen punkten 21.

Senast redigerad av Kulan: 2010-10-28 klockan 14:57.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-11-01, 10:58
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Det finns svart på vitt vad som verkligen sades och därmed beslutades på stämman. Det fanns bara ett förslag nämligen styrelsens. Nu påstår styrelsen att stämman fattat ett felaktigt beslut.
Hur kan styrelsen påstå att beslutet är felaktigt när stämman beslutat om det enda förslag som fanns, nämligen styrelsens eget?
Snacka om att måla in sig i ett hörn när stämman beslutar enligt styrelsens förslag och att sedan styrelsen hävdar att detta beslut är fel.
Är det fler än jag som uppfattar rundgången?
Det är naturligtvis på det sättet att stämman har fattat rätt beslut. Om styrelsen tycker att detta beslut är fel så får man ju ändra detta genom att kalla till en extra stämma och där i god demokratisk ordning ta "rätt beslut". Märkligt vad vissa saker kan vara svåra för HSB Malmö.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-11-01, 11:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB Malmö vägrar följa stämmobeslut

Vad det handlar om är att HSB Malmö tar ut en felaktig medlemsavgift från HSB Malmös medlemmar.
HSB Malmös protokollförare har skrivit in ett annat beslut i stämmoprotokollet än det beslut som togs, och sedan har HSB Malmö följt protokollet i stället för det beslut som togs av stämman (dessutom på förslag av HSB Malmös styrelse).

Här kan man i detta sammanhang också fråga sig hur HSB Malmös fullmäktige kan nästan dubblera medlemsavgiften i ett beslut, för de medlemmar de representerar. Detta dessutom utan att ens någon vet vad de får för denna medlemsavgift.
- Är det för att de hoppas att de ska bli inbjudna till fler HSB-fester? Hur stor del av medlemsavgiften går till ren alkoholkonsumtion?
- Hur många medlemmar vet vad de får för de oriktigt benämnda medlemsavgiften till HSB, om ens någon?
- Hur många styrelser har informerat medlemmarna i respektive förening om den omotiverade dubbleringen av medlemsavgiften?

På följande sida;
Utträde ur HSB
har jag en sammanställning över vad medlemsavgiften används till.
Den är väldigt övergripande, men jag är nog ensam i Sverige (utanför HSB) om att i alla fall veta såpass mycket om medlemsavgiften, för denna information redovisas inte för någon.

Se även;

Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen
där speciellt inlägg #14 i denna tråd innehåller de viktigaste frågorna som inte HSB Malmö vill besvara!

Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna

- HSB Malmö bryter mot lagen ! - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 - 2011 (se även HSBleaks)


- Medlemsavgift och deposition inom HSB 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift - 2008


HSB Bosparare är absolut inte medlemmar i HSB !!!


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!!Samt;

HSB Malmös stämmohandlingar 2011

Motioner om olaglig medlemsavgift, insats, protokollfel, etc

Vill HSB ha motioner?

HSB Malmö censurerar motioner

Fusk med stämmohandlingar, HSB Malmö

Lag- och stadgebrott - ren revisionsberättelse

HSB Malmös styrelse bryter mot lagen... igen!

HSB Malmös årsmöte

Hur många styrelser kan man sitta i?

Ansvarstagande, aktiv och medlemsnära styrelse

HSB Malmö tappar medlemmar igen


Samt;
HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta?

Hemligt HSB-dokument - uppdragsavtal för HSB-ledamot


Samt;
HSB Bolina 2.0 - bredbandsuppkoppling

Utpressning av HSB Malmö? - HSB Bolina 2.0
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 12:12.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-11-01, 12:55
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Jag hänger inte med i vad som är citat och vad som är egna åsikter i inläggen i den här tråden.
Kan någon upplysa mig om vad som skulle vara korrekt medlemsavgift 2010 om beslutet från 2009 skulle gälla fortfarande?
Kan Admin förtydliga hur det blivit dubblerad avgift?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-11-01, 13:03
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Medlemsavgift följer inte prisbasbeloppet enligt stämmobeslut

År 2009 bestämde HSB Malmös fullmäktige att medlemsavgiften för de som bor i bostadsrätt skulle höjas från 250 kr till 400 kr. Dvs från ena året till det andra nästan dubblades medlemsavgiften (utan mycket mer motivering än att det var länge sedan avgiften höjdes).

Beslutet stämman tog 2010 var att medlemsavgiften skulle följa prisbasbeloppet, enligt dels det beslut som togs på HSB Malmös årsstämma 2009, och som styrelseordförande Claes Caroli på stämman 2010 förordade skulle gälla även framöver, enligt det förslag som HSB Malmös styrelse la fram inför fullmäktige, och som beslutades.
Prisbasbeloppet har sänkts 2010, men HSB bryr sig inte om att följa stämmobeslutet som innebär att medlemsavgiften också ska sänkas.
HSB Malmö tar alltså fortfarande ut exakt 400 kr i medlemsavgift.

Må så vara att prisbasbeloppet inte sänkts med mycket, men har fullmäktige nu tagit detta helt galna stämmobeslut (både 2009 och 2010) att medlemsavgiften ska följa prisbasbeloppet så ska det bannemej göra det också (kan det vara någon form av världsrekord i korkat beslut?).

Att man sedan på stämman inte förstår att det är ohållbart att administrera enstaka kronor och ören hit och dit varje år är en annan sak.
Kanske efter några år så begriper de detta... eventuellt.

E du me?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-01-25 klockan 16:27.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-11-01, 14:04
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Stämmobeslut medlemsavgift HSB Malmö 2009 + 2010

Här följer stämmobesluten som de formulerats i HSB Malmös stämmoprotokoll 2009 och 2010.


Protokollförare Bengt Skånhamre formulerade ej yrkandet så som det framfördes 2010, och uppgav ej heller vem som lade fram yrkandet;
Citat:
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.
Notera också att HSB Malmös styrelse ställt sig över föreningens högsta beslutande organ och bestämt att stämman inte får bestämma grundtalet.

§16 i HSB Malmös stadgar:
Citat:
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
1) Varje bostadsrättsförening som är medlern i föreningen ska på sin ordinarie stämma välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen.

2) Bospargruppen ska välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar.
Val ska årligen ske på möte i januari månad för tiden intil I dess nya fullmäktige och suppleanter för nästkommande år blivit valda.

Grundtal för val av fullmäktige enligt a) och b) ska faställas av föreningsstämman.

Grundtal ska sättas så att antalet fullmäktige blir högst 400 samt att högst hälften av antalet fullmäktige ska utses av bospargruppen.

Medlemsantalet i varje bostadsrättsförening och bospargruppen bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige.
Vad jag kan se hoppade man i dagordningen över detta stadgeenliga beslut även år 2009, och då t.o.m. utan att ens försöka ursäkta sig för detta övergrepp.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-11-02 klockan 12:54.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-11-01, 14:18
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Att man sedan på stämman inte förstår att det är ohållbart att administrera enstaka kronor och ören hit och dit varje år är en annan sak.
Kanske efter några år så begriper de detta... eventuellt.
Men det är ju det som är poängen: Styrelsen lägger fram ett korkat förslag som stämman godkänner och sedan styrelsen hävdar är felaktigt.

Man kan konstatera att det som vid första anblicken såg ut som ett olyckligt beslut när Turning Torso byggdes och när BoLina introducerades utgör den förhärskande företagskulturen i HSB Malmö. Förhalanden, undvikande svar, uteblivna svar och rena lögner. Det är otroligt att en av bostadsbranschens största företag kan få hålla på som de gör.

Senast redigerad av Admin: 2011-01-25 klockan 16:31. Anledning: Fixat citat
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-11-01, 15:38
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Jag håller med om att det var ett märkligt förslag att indexreglera medlemsavgifterna. Avgifterna ska väl täcka en kostnad som föreningen har, hur kan man på förhand veta att kostnaderna kommer att utveckla sig i takt med något index.
Dock ska man väl ge äran till förslaget till Jan Olsson, som enligt protokollet la fram förslaget, och inte styrelsen, eller?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-11-01, 15:48
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad HSB Malmös styrelse la förslaget om indexreglering 2010

Framför allt, varför ska man ha en medlemsavgift på 402,75 kr ett år, och nästa 398,50 kr, etc (not. jag har inte räknat på vad det blir, jag bara ger exempel här)?

Notera att det är två år som beslut om indexreglering tagits.
  • Jan Olsson gav förslaget på indexreglering år 2009 (ingen fullmäktige opponerade sig).
  • Claes Caroli, styrelseordförande HSB Malmö, lade styrelsens förslag till medlemsavgift år 2010 (dvs fortsatt indexreglering av medlemsavgiften enligt beslutet från 2009).
    Claes Carolis förslag har som sagt protokollförare Bengt Skånhamre inte velat ta med i stämmoprotokollet!!!
Hade Claes Caroli förstått bättre så hade han föreslagit att den dåraktiga indexreglering som han var med om att fastställa år 2009, nu togs bort år 2010, eftersom det är totalt vansinne att hatta med ören fram och tillbaka.
Ingen fullmäktige reagerade heller.

Nu visade det sig dock att HSB Malmös styrelse körde över HSB Malmös årsstämma och struntade i indexregleringen när de debiterade föreningarna. Så mycket respekt har HSB Malmö för stämmobeslut.
Kanske inte så konstigt att man struntar i att genomföra stämmobeslut även i HSB Malmös bostadsrättsföreningar, och att HSB Malmö dessutom stöttar brf-styrelser som inte genomför de beslut som föreningens högsta organ bestämt.
HSB Malmö visar hur det går till att köra över medlemmar.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-11-01 klockan 16:00.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-11-01, 16:00
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

Ska de vara så förbannade svårt att respektera ett beslut från företagets högsta beslutande organ, stämman.
Vad blir nästa beslut som desavoueras?
Det är faktiskt strunt samma om det gäller 1 öre eller 1 miljon. Demokratiskt fattade beslut måste respekteras. Om det har blivit fel så får man faktiskt rätta till det på "laglig" väg

Hur kan HSB Malmö efter detta kräva att bostadsrättsföreningarna skall rätta sig efter deras beslut när man inte ens respekterar sina egna. Hur korkade får man vara?
Fabian Månsson, den gamle socialdemokratiske agitatorn yttrade en gång i tiden följande:
VET HUT, VET SJUFALT HUT.
Sällan har det känts så rätt att citera honom som nu.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvar vid störningar i brf - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-06-12 18:38
HSB Malmös styrelse förebild för hemsidorna? stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-11-30 16:59
HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2008-10-14 12:04
HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 35 2008-06-28 20:00
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-05-29 14:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:59.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare