Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-10-28, 14:36
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift

HSB Malmös årsstämma 2010 behandlade frågan om medlemsavgift.

I protokollet från 2010 års stämma står det följande:

21. Fastställande av medlemsavgift.

Mats Svensson förklarar att föreningsstämman 2009 beslutat följande:
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år, betalar 200 kr.
• Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år, betalar 100 kr.
• Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr.
Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska
följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund.

I ett brev daterat den 26 maj undertecknat av VD Michael Carlsson och ordf. Claes Caroli så skriver man när det gäller medlemsavgiften:
Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

Så här sa man, enligt gjord inspelning, ordagrant på 2010 års stämma.

Mats Svensson (stämmoordf.)
Då har vi kommit till punkten 20, fastställande av medlemsavgift och ifjol så beslutade stämman att avgiften ska vara för medlem som inte bor i bostadsrätt, och är över 26 år, betalar 200. Inte boende i bostadsrätt, under 26 år, betalar 100.
Och medlem som bor i bostadsrätt där betalar man 400 kr/lägenhet och den sker ju då genom bostadsrättsföreningen.
Och dom här avgifterna ska regleras efter förändringar i prisbasbeloppet var också beslutet ifjol.
Jag lämnar ordet fritt och det är Claes först som är föredragande, varsågod.

Claes Caroli: Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Mats Svensson:
Då frågar jag: Är ni beredda att gå till beslut. Är då stämman beredd att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget. Svaret är ja.

Vi har nu en situation där:
1. Styrelsen hänvisar till ett protokoll, som dels är felaktigt och dessutom enligt 2009 och 2010 års stämmobeslut inte gäller. Enligt HSB så är det vad som faktiskt sades på stämman som gäller så det är ju bara att lyssna på gjord inspelning.
2. Styrelsens ordförande och VD skickar ut ett brev till medlemmarna i HSB Malmö enligt ovan och som också är felaktigt, eftersom stämman faktiskt beslutade om att medlemsavgiften ska följa prisbasindex. Om medlemsavgiften ska vara oförändrad varför nämner man överhuvudtaget knytningen till prisbasindex.
3. Ett faktiskt stämmobeslut, styrkt av inspelning, enligt följande:
 Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.

Med tanke på denna nya information om vad som faktiskt sagts på stämman så uppstår följande frågor:
1. Med vilken rätt och med stöd av vilken lagstiftning anser styrelsen sig ha befogenheter att desavouera ett stämmobeslut?
2. HSB Malmös styrelses agerande innebär de facto att man tar ut en högre medlemsavgift än vad stämman beslutat. Vad tänker man göra år det?
3. Vad tänker styrelsen och ledningen i HSB Malmö vidta för åtgärder med anledning av ovanstående?
4. Hur ska en revision gå till?
Det skulle dessutom vara mycket intressant att höra HSB Malmö: s åsikt om hur en revision skall gå till när protokollet inte kan anses gälla som stämmans mening. När revisorerna skall göra revision måste man utgå från de beslut som tagits. Den enda dokumentation om vad som verkligen beslutades är ju protokollet. Om inte detta skall gälla som stämmans mening vad gäller då? HSB Malmö: s resonemang är inte bara felaktigt utan direkt medlemsfientligt då revisorernas arbete omöjliggörs med HSB Malmö: s inställning.
Revision är ju till för att granska verksamheten så att inga oegentligheter förekommer. Revisionen är således ett skydd för såväl ägare som medlemmar. Det kan ju aldrig vara i medlemmarnas intresse att revision omöjliggörs, frågan är ju då om det är detta som är HSB Malmö: s avsikt?

Kommentar: På stämman framfördes aldrig ” medlemsavgiften skulle vara oförändrad med bibehållen knytning till prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund”. Som det står i protokollet.
Detta är en efterhandskonstruktion av protokollskrivaren och ytterst förvånande att utsedda justeringsmän inte reagerat på detta. Dessutom så var punkten 20 egentligen punkten 21.

Senast redigerad av Kulan: 2010-10-28 klockan 14:57.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-11-01, 10:58
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Det finns svart på vitt vad som verkligen sades och därmed beslutades på stämman. Det fanns bara ett förslag nämligen styrelsens. Nu påstår styrelsen att stämman fattat ett felaktigt beslut.
Hur kan styrelsen påstå att beslutet är felaktigt när stämman beslutat om det enda förslag som fanns, nämligen styrelsens eget?
Snacka om att måla in sig i ett hörn när stämman beslutar enligt styrelsens förslag och att sedan styrelsen hävdar att detta beslut är fel.
Är det fler än jag som uppfattar rundgången?
Det är naturligtvis på det sättet att stämman har fattat rätt beslut. Om styrelsen tycker att detta beslut är fel så får man ju ändra detta genom att kalla till en extra stämma och där i god demokratisk ordning ta "rätt beslut". Märkligt vad vissa saker kan vara svåra för HSB Malmö.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-11-01, 11:22
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! HSB Malmö vägrar följa stämmobeslut

Vad det handlar om är att HSB Malmö tar ut en felaktig medlemsavgift från HSB Malmös medlemmar.
HSB Malmös protokollförare har skrivit in ett annat beslut i stämmoprotokollet än det beslut som togs, och sedan har HSB Malmö följt protokollet i stället för det beslut som togs av stämman (dessutom på förslag av HSB Malmös styrelse).

Här kan man i detta sammanhang också fråga sig hur HSB Malmös fullmäktige kan nästan dubblera medlemsavgiften i ett beslut, för de medlemmar de representerar. Detta dessutom utan att ens någon vet vad de får för denna medlemsavgift.
- Är det för att de hoppas att de ska bli inbjudna till fler HSB-fester? Hur stor del av medlemsavgiften går till ren alkoholkonsumtion?
- Hur många medlemmar vet vad de får för de oriktigt benämnda medlemsavgiften till HSB, om ens någon?
- Hur många styrelser har informerat medlemmarna i respektive förening om den omotiverade dubbleringen av medlemsavgiften?

På följande sida;
Utträde ur HSB
har jag en sammanställning över vad medlemsavgiften används till.
Den är väldigt övergripande, men jag är nog ensam i Sverige (utanför HSB) om att i alla fall veta såpass mycket om medlemsavgiften, för denna information redovisas inte för någon.

Se även;

Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen
där speciellt inlägg #14 i denna tråd innehåller de viktigaste frågorna som inte HSB Malmö vill besvara!

Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna

- HSB Malmö bryter mot lagen ! - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 - 2011 (se även HSBleaks)


- Medlemsavgift och deposition inom HSB 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift - 2008


HSB Bosparare är absolut inte medlemmar i HSB !!!


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!!Samt;

HSB Malmös stämmohandlingar 2011

Motioner om olaglig medlemsavgift, insats, protokollfel, etc

Vill HSB ha motioner?

HSB Malmö censurerar motioner

Fusk med stämmohandlingar, HSB Malmö

Lag- och stadgebrott - ren revisionsberättelse

HSB Malmös styrelse bryter mot lagen... igen!

HSB Malmös årsmöte

Hur många styrelser kan man sitta i?

Ansvarstagande, aktiv och medlemsnära styrelse

HSB Malmö tappar medlemmar igen


Samt;
HSB-ledamot/HSB-representant, vad innebär detta?

Hemligt HSB-dokument - uppdragsavtal för HSB-ledamot


Samt;
HSB Bolina 2.0 - bredbandsuppkoppling

Utpressning av HSB Malmö? - HSB Bolina 2.0
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 12:12.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-11-01, 12:55
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Jag hänger inte med i vad som är citat och vad som är egna åsikter i inläggen i den här tråden.
Kan någon upplysa mig om vad som skulle vara korrekt medlemsavgift 2010 om beslutet från 2009 skulle gälla fortfarande?
Kan Admin förtydliga hur det blivit dubblerad avgift?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-11-01, 13:03
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Medlemsavgift följer inte prisbasbeloppet enligt stämmobeslut

År 2009 bestämde HSB Malmös fullmäktige att medlemsavgiften för de som bor i bostadsrätt skulle höjas från 250 kr till 400 kr. Dvs från ena året till det andra nästan dubblades medlemsavgiften (utan mycket mer motivering än att det var länge sedan avgiften höjdes).

Beslutet stämman tog 2010 var att medlemsavgiften skulle följa prisbasbeloppet, enligt dels det beslut som togs på HSB Malmös årsstämma 2009, och som styrelseordförande Claes Caroli på stämman 2010 förordade skulle gälla även framöver, enligt det förslag som HSB Malmös styrelse la fram inför fullmäktige, och som beslutades.
Prisbasbeloppet har sänkts 2010, men HSB bryr sig inte om att följa stämmobeslutet som innebär att medlemsavgiften också ska sänkas.
HSB Malmö tar alltså fortfarande ut exakt 400 kr i medlemsavgift.

Må så vara att prisbasbeloppet inte sänkts med mycket, men har fullmäktige nu tagit detta helt galna stämmobeslut (både 2009 och 2010) att medlemsavgiften ska följa prisbasbeloppet så ska det bannemej göra det också (kan det vara någon form av världsrekord i korkat beslut?).

Att man sedan på stämman inte förstår att det är ohållbart att administrera enstaka kronor och ören hit och dit varje år är en annan sak.
Kanske efter några år så begriper de detta... eventuellt.

E du me?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-01-25 klockan 16:27.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-11-01, 14:04
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Stämmobeslut medlemsavgift HSB Malmö 2009 + 2010

Här följer stämmobesluten som de formulerats i HSB Malmös stämmoprotokoll 2009 och 2010.


Protokollförare Bengt Skånhamre formulerade ej yrkandet så som det framfördes 2010, och uppgav ej heller vem som lade fram yrkandet;
Citat:
Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela.
Notera också att HSB Malmös styrelse ställt sig över föreningens högsta beslutande organ och bestämt att stämman inte får bestämma grundtalet.

§16 i HSB Malmös stadgar:
Citat:
Fullmäktige och suppleanter för dessa utses på följande sätt.
1) Varje bostadsrättsförening som är medlern i föreningen ska på sin ordinarie stämma välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen.

2) Bospargruppen ska välja en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar.
Val ska årligen ske på möte i januari månad för tiden intil I dess nya fullmäktige och suppleanter för nästkommande år blivit valda.

Grundtal för val av fullmäktige enligt a) och b) ska faställas av föreningsstämman.

Grundtal ska sättas så att antalet fullmäktige blir högst 400 samt att högst hälften av antalet fullmäktige ska utses av bospargruppen.

Medlemsantalet i varje bostadsrättsförening och bospargruppen bestäms per den 31 december året före valet av fullmäktige.
Vad jag kan se hoppade man i dagordningen över detta stadgeenliga beslut även år 2009, och då t.o.m. utan att ens försöka ursäkta sig för detta övergrepp.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-11-02 klockan 12:54.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-11-01, 14:18
Katten Georg Katten Georg är inte inloggad
Zetta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 192
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Att man sedan på stämman inte förstår att det är ohållbart att administrera enstaka kronor och ören hit och dit varje år är en annan sak.
Kanske efter några år så begriper de detta... eventuellt.
Men det är ju det som är poängen: Styrelsen lägger fram ett korkat förslag som stämman godkänner och sedan styrelsen hävdar är felaktigt.

Man kan konstatera att det som vid första anblicken såg ut som ett olyckligt beslut när Turning Torso byggdes och när BoLina introducerades utgör den förhärskande företagskulturen i HSB Malmö. Förhalanden, undvikande svar, uteblivna svar och rena lögner. Det är otroligt att en av bostadsbranschens största företag kan få hålla på som de gör.

Senast redigerad av Admin: 2011-01-25 klockan 16:31. Anledning: Fixat citat
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-11-01, 18:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Svammel från HSB Malmö

Citat:
Ursprungligen skrivet av Kulan Visa inlägg
I ett brev daterat den 26 maj undertecknat av VD Michael Carlsson och ordf. Claes Caroli så skriver man när det gäller medlemsavgiften:
Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
Förklaringen från HSB Malmös VD, Michael Carlsson är helt obegripligt.
Att stämman skulle beslutat att medlemsavgiften ska vara "oförändrad" bara för att prisbasbeloppet "endast justerats marginellt" är ju inget annat än en ren och skär lögn. Det kan t.o.m. var och en som är läskunnig se bara från stämmoprotokollet!
 1. Det står i stämmoprotokollet att medlemsavgiften ska följa prisbasbeloppet med 2010 som grund.
 2. VD Michael Carlsson svarar att prisbasbeloppet endast ändrats marginellt.
 3. Sedan säger VD:n att stämman därav tagit ett annat beslut än det som står i stämmoprotokollet.
Hur ska man tolka detta?

Menar HSB Malmö att stämmoprotokollet är fel?

Jag tycker att alla medlemmar i HSB Malmö ska kräva en återbetalning av den medlemsavgift som HSB Malmö saknar behörighet att ta ut.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-11-04, 10:32
Kulan Kulan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Jun 2008
Inlägg: 158
Standard

På stämman framfördes aldrig ” medlemsavgiften skulle vara oförändrad med bibehållen knytning till prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund”.
Detta är en efterhandskonstruktion av protokollskrivaren och ytterst förvånande att utsedda justeringsmän inte reagerat på detta.

Vi har sålunda den situationen att
1. HSB i protokollet medvetet har förvanskat vad som faktiskt var styrelsens förslag och som sedemera också belutades.
2. Att HSB hävdar att protokollet är rätt, trots att inspelning finns som bevisar motsatsen, och trots att protokollet är värdelöst eftersom HSB Malmös högsta beslutande organ, stämman, har beslutat att avslå en motion som yrkar på att protokollet skall gälla som stämmans mening.
3. Om inte protokollet inte gäller som stämmans mening, vad gäller då. HSB Malmös tolkning, som man ju bevisligen inte kan lita på, eller någon enskild medlems uppfattning.
4. Hur skall revisorerna kunna utföra en ordentlig revision när man inte vet vad man skall revidera?
5. Om man verkligen skall få klart för sig vad som var stämmans mening så måste man ju intervjua samtliga som deltog på stämman och sedan sammanställa svaren. Vilket beslut är det då som gäller? Man behöver inte vara någon Einstein för att inse att HSB Malmö kommer att se till att det är deras uppfattning som gäller, hur fel den än är. Det finns ju bevis på detta nu.
6. Detta gör ju att revisionen är meningslös eftersom det inte går att fastställa vad som egentligen gäller och därmed vad som skall revideras.
7. Men revisionen är ju det enda egentliga skydd som medlemmarna har för att allt går rätt till. HSB Malmös agerande har därmed eliminerat allt medlemsskydd.
8. Hur kan detta få fortgå i en medlemsorganisation där medlemmarna är såväl ägare som kunder?

Det måste vara världsunikt att en organisation som är till för sina ägare, inte tvärtom, tar bort skyddsnätet för sina ägare och kunder dvs medlemmarna, och dessutom helt sonika tar beslut för de suveräna bostadsrättsföreningarnas räkning att de, ägarna alltså, exempelvis skall reducera koldioxidutsläppen med 40 % fram till 2023.

Var finns det lagenliga eller stadgeenliga underlaget för att HSB Malmö får
1. Omöjliggöra revision och därmed ta bort medlemmarnas skyddsnät.
2. Ta långtgående beslut för sina medlemsföreningar, ägarna, trots att det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening är stämman i den senare.

Detta beteende är otroligt. Vi lever ju trots allt på 2 000 - talet och inte på innedassens tid som HSB ofta refererar till.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-11-04, 10:50
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Lögner, lögner och åter lögner från HSB

Man skulle kunna säga att det är en rätt märklig situation som uppstått.

Vi har 3 helt olika verisioner av vilket beslut som tagits avseende medlemsavgiften för HSB Malmös medlemmar.
 1. Den sanna: "Styrelsen rekommenderar oförändrad medlemsavgift, i realiteten är det som ni ser att det är prisbasbeloppet som styr det hela".
  .
 2. Felaktigt stämmoprotokoll: "Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund".
  Där "varvid 2010 ska vara grund" är ett tillägg som protokollskrivare Bengt Skånhamre lagt till och som stämmoordförande Matz Svensson och de två justerarna (Gunnel Fridh och Kaj Kvist) inte brytt sig om att justera.
  "i enlighet med föredragningen"? Vad betyder detta? Vilken föredragning då? Vad sades i denna påstådda föredragning? Man får inte skriva protokoll så här!!!
  .
 3. HSB Malmös ledning: Medlemsavgiften ska följa prisbasbeloppet, men eftersom prisbasbeloppet endast ändrats marginellt så skulle stämman (i strid med både stämmoprotokoll och inspelning) beslutat att strunta i att anpassa medlemsavgiften efter prisbasbeloppet.
  HSB Malmös VD skriver; "Prisbasbeloppet har endast justerats marginellt sedan förra året. Stämman beslutade därför att medlemsavgiften ska vara oförändrad".
Det hemska här tycker jag är alla dessa lögner.
 • Protokollskrivaren ljuger på ett uppenbart medvetet sätt.
 • Hela HSB Malmös ledning ljuger på ett uppenbart medvetet sätt.
Inte ens när felaktigheterna och lögnerna avslöjas, som i detta fall, så vill HSB Malmö be om ursäkt och rätta upp de fel de begått!

Om man inte tvekar att ljuga på detta flagranta sätt inom HSB, hur ser det då ut i övrigt i organisationen?
Vi kan år efter år se att HSB Malmös stämmoprotokoll är felaktiga.
Varken stämmoordförande, justerare eller fullmäktige kontrollerar stämmoprotokollen. Inga fel rättas någonsin upp på något sätt.
I hur många år har HSB Malmö lurat HSB Malmös medlemmar med sina felaktiga och manipulerade stämmoprotokoll?

När det idag finns i alla fall en handfull medlemmar (utav 42.000) som bryr sig så vill HSB-organisationen bara sopa allt under mattan i stället för att ta det minsta ansvar för sina gärningar.
Tre år i rad har nu HSB Malmö manipulerat stämmoprotokolen på ett ytterst allvarligt sätt. Kommer de apatiska fullmäktige, som sitter där för att värna om medlemmarna, någonsin att reagera?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-11-04 klockan 12:58.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvar vid störningar i brf - HSB Malmös styrelse slår ifrån sig Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 7 2010-06-12 18:38
HSB Malmös styrelse förebild för hemsidorna? stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-11-30 16:59
HSB Malmös styrelse bryter medvetet mot lagen - HSB-ledamoten Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 9 2008-10-14 12:04
HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu? Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 35 2008-06-28 20:00
HSB Malmös styrelse utreder sig själv! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-05-29 14:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:40.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare